Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Nỗi Oan Nàng Kiều

Nỗi Oan Nàng Kiều

MC Đình Soạn

00:48:04    1 phần
Lượt nghe: 50

Tiếng Gọi Vong Hồn Nơi Rừng Thiêng

Tiếng Gọi Vong Hồn Nơi Rừng Thiêng

MC Đình Soạn

00:42:16    1 phần
Lượt nghe: 30

Tử Thi Lên Tiếng

Tử Thi Lên Tiếng

MC Đình Soạn

00:53:01    1 phần
Lượt nghe: 28

Oán Của Quỷ

Oán Của Quỷ

MC Đình Soạn

01:18:42    1 phần
Lượt nghe: 18

Ai Giết Tôi

Ai Giết Tôi

MC Đình Soạn

01:00:15    1 phần
Lượt nghe: 33

Hà Bá Đòi Người

Hà Bá Đòi Người

MC Đình Soạn

01:10:01    1 phần
Lượt nghe: 1.866

Vong Quỷ Bên Gốc Đa

Vong Quỷ Bên Gốc Đa

MC Đình Soạn

01:05:28    1 phần
Lượt nghe: 2.050

Oán Hận

Oán Hận

MC Đình Soạn

01:29:37    1 phần
Lượt nghe: 1.598

Thầy Tà Trộm Mộ

Thầy Tà Trộm Mộ

MC Đình Soạn

01:03:52    1 phần
Lượt nghe: 2.152

Gánh Ác Nghiệp

Gánh Ác Nghiệp

MC Đình Soạn

01:00:00    1 phần
Lượt nghe: 1.124

Bức Tường Phong Thủy

Bức Tường Phong Thủy

MC Đình Soạn

01:02:38    1 phần
Lượt nghe: 1.272

Trung Thu Định Mệnh

Trung Thu Định Mệnh

MC Đình Soạn

01:05:20    1 phần
Lượt nghe: 1.740

Thầy Năm Bần

Thầy Năm Bần

MC Đình Soạn

00:57:02    1 phần
Lượt nghe: 2.277

Ác Nghiệp Chị Dâu

Ác Nghiệp Chị Dâu

MC Đình Soạn

01:06:13    1 phần
Lượt nghe: 1.887

Cuộc Săn Của Quỷ

Cuộc Săn Của Quỷ

MC Đình Soạn

01:07:18    1 phần
Lượt nghe: 2.041

Vong Linh Người Cũ

Vong Linh Người Cũ

MC Đình Soạn

01:04:50    1 phần
Lượt nghe: 1.593

Bánh Trung Thu Nhân Thịt

Bánh Trung Thu Nhân Thịt

MC Đình Soạn

01:05:51    1 phần
Lượt nghe: 1.636

Gặt Lúa Buổi Đêm

Gặt Lúa Buổi Đêm

MC Đình Soạn

00:54:55    1 phần
Lượt nghe: 1.663

Căn Phòng 409

Căn Phòng 409

MC Đình Soạn

00:51:34    1 phần
Lượt nghe: 1.495

Oan Hồn Thằng Lé

Oan Hồn Thằng Lé

MC Đình Soạn

01:06:52    1 phần
Lượt nghe: 1.922

Chuyến Đi Vùng Cao Bất Ổn

Chuyến Đi Vùng Cao Bất Ổn

MC Đình Soạn

01:19:31    1 phần
Lượt nghe: 2.593

Oan Hồn Giếng Trời

Oan Hồn Giếng Trời

MC Đình Soạn

01:03:57    1 phần
Lượt nghe: 1.973

Tượng Giấu Xác

Tượng Giấu Xác

MC Đình Soạn

01:04:16    1 phần
Lượt nghe: 1.858

Một Mộ Hai Xác

Một Mộ Hai Xác

MC Đình Soạn

01:10:09    1 phần
Lượt nghe: 1.594

Sống Với Ma

Sống Với Ma

MC Đình Soạn

01:05:41    1 phần
Lượt nghe: 1.547

Vong Em Vợ

Vong Em Vợ

MC Đình Soạn

01:07:04    1 phần
Lượt nghe: 1.347

Ác Nghiệp Lái Xe

Ác Nghiệp Lái Xe

MC Đình Soạn

01:05:49    1 phần
Lượt nghe: 1.396

Lời Nguyền Hình Nhân

Lời Nguyền Hình Nhân

MC Đình Soạn

01:27:07    1 phần
Lượt nghe: 1.058

Ác Nghiệp Nhà Ông Thịm

Ác Nghiệp Nhà Ông Thịm

MC Đình Soạn

01:06:10    1 phần
Lượt nghe: 1.364

Song Vong

Song Vong

MC Đình Soạn

01:03:43    1 phần
Lượt nghe: 723

Nghĩa Địa Đen

Nghĩa Địa Đen

MC Đình Soạn

01:02:50    1 phần
Lượt nghe: 1.026

Vong Về Đòi Con

Vong Về Đòi Con

MC Đình Soạn

01:00:12    1 phần
Lượt nghe: 446

Oán Thù Ở Bản Tà Xàm

Oán Thù Ở Bản Tà Xàm

MC Đình Soạn

01:08:51    1 phần
Lượt nghe: 886

49 Ngày Báo Oán

49 Ngày Báo Oán

MC Đình Soạn

01:04:40    1 phần
Lượt nghe: 809

Nghiệp Quật Thầy Pháp

Nghiệp Quật Thầy Pháp

MC Đình Soạn

01:07:48    1 phần
Lượt nghe: 1.460

Bỏ Ngải Rửa Thù

Bỏ Ngải Rửa Thù

MC Đình Soạn

01:07:47    1 phần
Lượt nghe: 1.318

Trâm Cài Trên Xác

Trâm Cài Trên Xác

MC Đình Soạn

01:07:48    1 phần
Lượt nghe: 858

Từ Đường Thờ Quỷ

Từ Đường Thờ Quỷ

MC Đình Soạn

01:05:52    1 phần
Lượt nghe: 1.171

Bí Ẩn Rằm Tháng 7 Âm Lịch

Bí Ẩn Rằm Tháng 7 Âm Lịch

MC Đình Soạn

01:16:20    1 phần
Lượt nghe: 712

Chuồn Chuồn Đen

Chuồn Chuồn Đen

MC Đình Soạn

02:12:33    2 phần
Lượt nghe: 948