Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Cập nhật Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 2)

Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 2)

2 vote

06:23:22    4 phần
Lượt nghe: 6.440

Full Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 1)

Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 1)

12 vote

04:18:03    3 phần
Lượt nghe: 5.594

Trọn bộ Đạo sĩ diệt quỷ - MC Đình Soạn

Đạo sĩ diệt quỷ - MC Đình Soạn

13 vote

10:05:52    7 phần
Lượt nghe: 12.753

Vì Vợ Là Vợ Anh

Vì Vợ Là Vợ Anh

16:32:27    17 phần
Lượt nghe: 1.541

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

3 vote

14:13:19    16 phần
Lượt nghe: 1.118

Hoa Yêu - MC Đình Soạn

Hoa Yêu - MC Đình Soạn

25 vote

10:27:05    8 phần
Lượt nghe: 11.816

Tâm lý - Cực hay Hậu quả của bỏ bùa yêu

Hậu quả của bỏ bùa yêu

17 vote

18:22:28    14 phần
Lượt nghe: 4.556

Full - Siêu phẩm Nghiệp báo hài nhi

Nghiệp báo hài nhi

33 vote

10:34:06    9 phần
Lượt nghe: 7.066

Gặp Ma Khi Về Quê Ngoại - Truyện Ma

Gặp Ma Khi Về Quê Ngoại - Truyện Ma

01:20:06    1 phần
Lượt nghe: 2.973

Lời Hẹn Từ Tiền Kiếp - Truyện Ma

Lời Hẹn Từ Tiền Kiếp - Truyện Ma

5 vote

01:26:25    1 phần
Lượt nghe: 2.274

Âm Trung Của Quỷ - Truyện Ma

Âm Trung Của Quỷ - Truyện Ma

2 vote

01:48:11    1 phần
Lượt nghe: 1.767

Nhặt Phải Hòn Đá Thiêng Ở Chùa - Truyện Ma

Nhặt Phải Hòn Đá Thiêng Ở Chùa - Truyện Ma

1 vote

02:25:13    1 phần
Lượt nghe: 3.111

Trộm Mộ Phạm Phải Cõi Âm - Truyện Ma

Trộm Mộ Phạm Phải Cõi Âm - Truyện Ma

1 vote

01:18:16    1 phần
Lượt nghe: 2.909

Duyên Âm Ám Theo - Truyện Ma

Duyên Âm Ám Theo - Truyện Ma

01:45:33    1 phần
Lượt nghe: 2.538

Ba Lần Có Con Với Ma - Truyện Ma

Ba Lần Có Con Với Ma - Truyện Ma

2 vote

01:13:13    1 phần
Lượt nghe: 3.189

Bán Linh Hồn Cho Quỷ - Truyện Ma

Bán Linh Hồn Cho Quỷ - Truyện Ma

4 vote

02:17:53    2 phần
Lượt nghe: 2.554

Oán Nghiệt Người Anh - Truyện Ma

Oán Nghiệt Người Anh - Truyện Ma

3 vote

01:11:24    1 phần
Lượt nghe: 1.821

Bóng Đè - Truyện Ma Kinh Dị

Bóng Đè - Truyện Ma Kinh Dị

1 vote

00:34:06    1 phần
Lượt nghe: 1.553

Đêm Đó Không Nên Có - Truyện Ma

Đêm Đó Không Nên Có - Truyện Ma

00:40:30    1 phần
Lượt nghe: 2.050

Dưới Sàn Này Có Ma - Truyện Ma

Dưới Sàn Này Có Ma - Truyện Ma

00:56:31    1 phần
Lượt nghe: 2.217

Căn Nhà Hoang Bên Sông - Truyện Ma

Căn Nhà Hoang Bên Sông - Truyện Ma

2 vote

01:19:20    1 phần
Lượt nghe: 3.026

Ma Ở Vùng Núi Tây Bắc - Truyện Ma

Ma Ở Vùng Núi Tây Bắc - Truyện Ma

01:25:34    1 phần
Lượt nghe: 2.862

Sát Âm Của Má - Truyện Ma

Sát Âm Của Má - Truyện Ma

1 vote

01:27:33    1 phần
Lượt nghe: 1.691

Hồn Nhập Về - Truyện Kinh Dị

Hồn Nhập Về - Truyện Kinh Dị

2 vote

01:11:10    1 phần
Lượt nghe: 1.860

Mộng Ở Kiếp Trước - Truyện Ma

Mộng Ở Kiếp Trước - Truyện Ma

01:19:28    1 phần
Lượt nghe: 1.567

Trả Thù Của Oan Hồn - Truyện Ma

Trả Thù Của Oan Hồn - Truyện Ma

01:03:54    1 phần
Lượt nghe: 2.385

Tóc Người Đã Mất - Truyện Ma

Tóc Người Đã Mất - Truyện Ma

1 vote

00:46:59    1 phần
Lượt nghe: 2.263

Nghiệp Báo Ứng - Truyện Kinh Dị

Nghiệp Báo Ứng - Truyện Kinh Dị

3 vote

01:07:03    1 phần
Lượt nghe: 2.592

Cái Số Thay Vận - Truyện Ma Kinh Dị

Cái Số Thay Vận - Truyện Ma Kinh Dị

01:44:38    1 phần
Lượt nghe: 2.430

Oán Nghiệp Lời Nguyền - Truyện Ma

Oán Nghiệp Lời Nguyền - Truyện Ma

00:43:18    1 phần
Lượt nghe: 2.100

Nhà Ma Ở Sài Gòn - Truyện Ma

Nhà Ma Ở Sài Gòn - Truyện Ma

2 vote

00:45:23    1 phần
Lượt nghe: 4.995

Tàn Tro Bay Mất - Truyện Ma

Tàn Tro Bay Mất - Truyện Ma

3 vote

01:13:12    1 phần
Lượt nghe: 2.077

Tan Trong Hư Vô - Truyện Ma

Tan Trong Hư Vô - Truyện Ma

01:03:02    1 phần
Lượt nghe: 2.024

Tình Người Yêu Ma - Truyện Ma

Tình Người Yêu Ma - Truyện Ma

01:04:04    1 phần
Lượt nghe: 2.857

Truyện Ma Có Thật - Phần 2

Truyện Ma Có Thật - Phần 2

2 vote

00:57:15    1 phần
Lượt nghe: 3.165

Tận Cùng Của Bóng Tối - Truyện Ma

Tận Cùng Của Bóng Tối - Truyện Ma

00:52:07    1 phần
Lượt nghe: 3.710

Tản Mác Cô Liêu - Truyện Ma

Tản Mác Cô Liêu - Truyện Ma

1 vote

01:01:38    1 phần
Lượt nghe: 1.822

Lời Nguyền Của Một Ngôi Làng - Truyện Ma

Lời Nguyền Của Một Ngôi Làng - Truyện Ma

01:33:47    1 phần
Lượt nghe: 8.008

Trinh Thám hay Nhục hồng ngải (Hành trình tim con bị mất tích)

Nhục hồng ngải (Hành trình tim con bị mất tích)

14 vote

05:34:06    4 phần
Lượt nghe: 5.194

Truyện Ma Có Thật - Phần 1

Truyện Ma Có Thật - Phần 1

7 vote

01:11:04    1 phần
Lượt nghe: 4.762