Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Hận Tình

Hận Tình

MC Đình Soạn

01:00:06    1 phần
Lượt nghe: 386

Căn Nhà Của Người Điên

Căn Nhà Của Người Điên

MC Đình Soạn

01:00:08    1 phần
Lượt nghe: 267

Oán Độc Con Nuôi

Oán Độc Con Nuôi

MC Đình Soạn

01:04:29    1 phần
Lượt nghe: 190

Linh Hồn Giữ Chân

Linh Hồn Giữ Chân

MC Đình Soạn

00:53:14    1 phần
Lượt nghe: 329

Oan Hồn Thai Phụ

Oan Hồn Thai Phụ

MC Đình Soạn

01:05:48    1 phần
Lượt nghe: 249

Oán Xà

Oán Xà

MC Đình Soạn

01:06:28    1 phần
Lượt nghe: 167

Oan Hồn Giếng Sâu

Oan Hồn Giếng Sâu

MC Đình Soạn

01:01:51    1 phần
Lượt nghe: 122

Mẹ Con Ma

Mẹ Con Ma

MC Đình Soạn

01:01:11    1 phần
Lượt nghe: 526

Chuyên Án Tâm Linh

Chuyên Án Tâm Linh

MC Đình Soạn

00:55:32    1 phần
Lượt nghe: 522

Tiểu Quỷ Sau Nhà

Tiểu Quỷ Sau Nhà

MC Đình Soạn

01:09:46    1 phần
Lượt nghe: 297

Bí Mật Hài Cốt Trong Vườn

Bí Mật Hài Cốt Trong Vườn

MC Đình Soạn

01:09:25    1 phần
Lượt nghe: 289

Ác Mộng 3h Sáng

Ác Mộng 3h Sáng

MC Đình Soạn

00:58:27    1 phần
Lượt nghe: 272

Ác Giả Ác Báo - MC Đình Soạn

Ác Giả Ác Báo - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:05:01    1 phần
Lượt nghe: 387

Đưa Hồn Về Mộ

Đưa Hồn Về Mộ

MC Đình Soạn

01:05:48    1 phần
Lượt nghe: 328

Hồn Về Báo Oán - MC Đình Soạn

Hồn Về Báo Oán - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:00:38    1 phần
Lượt nghe: 271

Ma Dẫn

Ma Dẫn

MC Đình Soạn

01:01:47    1 phần
Lượt nghe: 247

Chiếc Nhẫn Của Quỷ

Chiếc Nhẫn Của Quỷ

MC Đình Soạn

01:05:06    1 phần
Lượt nghe: 172

Oan Hồn Của Linh

Oan Hồn Của Linh

MC Đình Soạn

01:30:32    1 phần
Lượt nghe: 463

Nữ Âm Dương Sư

Nữ Âm Dương Sư

MC Đình Soạn

01:15:52    1 phần
Lượt nghe: 413

Ngôi Nhà Dưới Chân Đê

Ngôi Nhà Dưới Chân Đê

MC Đình Soạn

01:06:20    1 phần
Lượt nghe: 481

Hồn Về Dưới Mưa

Hồn Về Dưới Mưa

MC Đình Soạn

01:08:50    1 phần
Lượt nghe: 250

Mộng Du - MC Đình Soạn

Mộng Du - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:08:15    1 phần
Lượt nghe: 192

Thầy Thống Vạn Trừ Ma

Thầy Thống Vạn Trừ Ma

MC Đình Soạn

01:17:37    1 phần
Lượt nghe: 386

Linh Hồn Báo Án

Linh Hồn Báo Án

MC Đình Soạn

01:09:41    1 phần
Lượt nghe: 124

Đôi Mắt Quỷ Ám

Đôi Mắt Quỷ Ám

MC Đình Soạn

01:04:45    1 phần
Lượt nghe: 310

Oan Hồn Trên Mặt Nước

Oan Hồn Trên Mặt Nước

MC Đình Soạn

01:01:45    1 phần
Lượt nghe: 269

Cõng Ma Nặng Lưng

Cõng Ma Nặng Lưng

MC Đình Soạn

01:00:05    1 phần
Lượt nghe: 316

Nhà Kho Oan Nghiệt

Nhà Kho Oan Nghiệt

MC Đình Soạn

01:01:47    1 phần
Lượt nghe: 304

Miếu Cậu Chín

Miếu Cậu Chín

MC Đình Soạn

01:00:28    1 phần
Lượt nghe: 289

Ác Nghiệp Thầy Tu

Ác Nghiệp Thầy Tu

MC Đình Soạn

00:49:23    1 phần
Lượt nghe: 297

Oan Hồn Con Rể

Oan Hồn Con Rể

MC Đình Soạn

01:12:47    1 phần
Lượt nghe: 488

Thầy Bùa U Minh

Thầy Bùa U Minh

MC Đình Soạn

01:05:37    1 phần
Lượt nghe: 597

Sư Thầy Bắt Ma

Sư Thầy Bắt Ma

MC Đình Soạn

01:00:09    1 phần
Lượt nghe: 360

Giọt Máu Tanh

Giọt Máu Tanh

MC Đình Soạn

00:57:51    1 phần
Lượt nghe: 269

Vong Trong Căn Nhà Cháy

Vong Trong Căn Nhà Cháy

MC Đình Soạn

01:01:56    1 phần
Lượt nghe: 240

Bốc Mộ Kết

Bốc Mộ Kết

MC Đình Soạn

01:14:16    1 phần
Lượt nghe: 307

Tội Ác Trưởng Thôn

Tội Ác Trưởng Thôn

MC Đình Soạn

01:00:58    1 phần
Lượt nghe: 402

Nghiệp Pháp Sư

Nghiệp Pháp Sư

MC Đình Soạn

01:02:04    1 phần
Lượt nghe: 414

Kết Độc Tiểu Tam

Kết Độc Tiểu Tam

MC Đình Soạn

01:18:10    1 phần
Lượt nghe: 214

Tội Ác Hình Nhân

Tội Ác Hình Nhân

MC Đình Soạn

00:53:58    1 phần
Lượt nghe: 302