Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Xóm Vắng

Xóm Vắng

MC Đình Soạn

6 vote

01:24:03    1 phần
Lượt nghe: 797

Vong Không Siêu Thoát

Vong Không Siêu Thoát

MC Đình Soạn

3 vote

07:35:56    7 phần
Lượt nghe: 3.084

Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

MC Đình Soạn

7 vote

07:29:41    7 phần
Lượt nghe: 4.866

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Phần 6

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Phần 6

MC Đình Soạn

9 vote

09:04:17    7 phần
Lượt nghe: 7.115

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Phần 5

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Phần 5

MC Đình Soạn

6 vote

05:37:38    5 phần
Lượt nghe: 4.671

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ Phần 4

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ Phần 4

MC Đình Soạn

13 vote

07:07:01    6 phần
Lượt nghe: 8.112

Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang

Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang

MC Đình Soạn

11 vote

06:58:02    6 phần
Lượt nghe: 11.212

Vong Hồn Của Những Hận Thù

Vong Hồn Của Những Hận Thù

MC Đình Soạn

4 vote

02:58:30    2 phần
Lượt nghe: 6.029

Trọn bộ Lời Nguyền Trinh Nữ - MC Đình Soạn

Lời Nguyền Trinh Nữ - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

38 vote

19:00:58    14 phần
Lượt nghe: 35.975

Cập nhật Chuyến Xe Buýt Số 14

Chuyến Xe Buýt Số 14

MC Đình Soạn

32 vote

23:25:42    55 phần
Lượt nghe: 17.043

Lời Nguyền Tội Lỗi

Lời Nguyền Tội Lỗi

MC Đình Soạn

2 vote

02:09:24    2 phần
Lượt nghe: 6.316

Ma Nữ Bắt Linh Hồn

Ma Nữ Bắt Linh Hồn

MC Đình Soạn

2 vote

00:38:41    1 phần
Lượt nghe: 3.812

Ngôi Mộ Của Một Con Ma Da

Ngôi Mộ Của Một Con Ma Da

MC Đình Soạn

2 vote

00:54:42    1 phần
Lượt nghe: 4.199

Bóng Ma Đêm

Bóng Ma Đêm

MC Đình Soạn

4 vote

00:38:10    1 phần
Lượt nghe: 4.502

Tình Ma - Truyện Ma

Tình Ma - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:07:18    1 phần
Lượt nghe: 3.837

Quỷ Môn Quan - Truyện Ma

Quỷ Môn Quan - Truyện Ma

MC Đình Soạn

9 vote

02:47:04    2 phần
Lượt nghe: 7.265

Tập 6/6 Hành trình bắt ma diệt quỷ - Phần 3

Hành trình bắt ma diệt quỷ - Phần 3

MC Đình Soạn

26 vote

08:13:00    6 phần
Lượt nghe: 21.488

Thất Thiên Lâm Can Thiên Ấn Số 7

Thất Thiên Lâm Can Thiên Ấn Số 7

MC Đình Soạn

7 vote

01:44:36    1 phần
Lượt nghe: 3.682

Ba Ngày Kinh Hoàng

Ba Ngày Kinh Hoàng

MC Đình Soạn

02:26:07    2 phần
Lượt nghe: 6.360

Cập nhật Tử Huyết Tóc - MC Đình Soạn

Tử Huyết Tóc - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

15 vote

04:29:50    4 phần
Lượt nghe: 9.048

Ma Búp Bê

Ma Búp Bê

MC Đình Soạn

36 vote

10:14:10    8 phần
Lượt nghe: 14.854

Lời Nguyền Làng Sương Mù

Lời Nguyền Làng Sương Mù

MC Đình Soạn

20 vote

04:30:55    3 phần
Lượt nghe: 6.824

Truyện Ma Thái Lan - Truyện Đình Soạn

Truyện Ma Thái Lan - Truyện Đình Soạn

MC Đình Soạn

17 vote

06:04:27    8 phần
Lượt nghe: 8.022

Chồng Quỷ - Truyện Ma

Chồng Quỷ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

42 vote

17:13:31    74 phần
Lượt nghe: 23.841

Một Mộ Hai Tên Một Mạng

Một Mộ Hai Tên Một Mạng

MC Đình Soạn

5 vote

01:23:03    1 phần
Lượt nghe: 4.618

Nhà Thờ Tổ - Truyện Ma

Nhà Thờ Tổ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

8 vote

01:50:55    1 phần
Lượt nghe: 4.944

Duyên Tiền Kiếp

Duyên Tiền Kiếp

MC Đình Soạn

1 vote

02:48:15    2 phần
Lượt nghe: 3.004

Oan Hồn Người Cháu - Truyện Kinh Dị

Oan Hồn Người Cháu - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

7 vote

02:30:31    1 phần
Lượt nghe: 4.192

Sự Thật Đà Lạt Có Ma - Truyện Ma

Sự Thật Đà Lạt Có Ma - Truyện Ma

MC Đình Soạn

6 vote

02:22:53    1 phần
Lượt nghe: 4.179

Kumanthong Góc Khuất U Ám

Kumanthong Góc Khuất U Ám

MC Đình Soạn

4 vote

01:18:10    1 phần
Lượt nghe: 5.217

Ma Nhà Giàu

Ma Nhà Giàu

MC Đình Soạn

1 vote

02:23:21    1 phần
Lượt nghe: 5.263

Báo Thù Của Nghiệp Chướng

Báo Thù Của Nghiệp Chướng

MC Đình Soạn

2 vote

01:21:34    1 phần
Lượt nghe: 4.646

Bóng Ma Trên Bến Đò - Truyện Ma

Bóng Ma Trên Bến Đò - Truyện Ma

MC Đình Soạn

6 vote

00:38:45    1 phần
Lượt nghe: 4.549

Đùa Cợt Cõi Âm Nhận Lấy Hậu Quả

Đùa Cợt Cõi Âm Nhận Lấy Hậu Quả

MC Đình Soạn

5 vote

01:03:46    1 phần
Lượt nghe: 5.499

Lời Nguyền Vĩnh Cửu - Truyện Ma

Lời Nguyền Vĩnh Cửu - Truyện Ma

MC Đình Soạn

9 vote

01:01:29    1 phần
Lượt nghe: 5.314

Bắt Ma Diệt Quỷ - Truyện Ma

Bắt Ma Diệt Quỷ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

12 vote

18:05:02    14 phần
Lượt nghe: 14.357

Oán Nghiệt Về Quê - Truyện Ma

Oán Nghiệt Về Quê - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

    1 phần
Lượt nghe: 10.883

Nhân Quả Nghiệp Báo Ứng

Nhân Quả Nghiệp Báo Ứng

MC Đình Soạn

5 vote

    1 phần
Lượt nghe: 9.556

Nằm Cạnh Cái Xác - Truyện Ma

Nằm Cạnh Cái Xác - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

    1 phần
Lượt nghe: 8.696

Cập nhật Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 2)

Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 2)

MC Đình Soạn

10 vote

06:23:22    4 phần
Lượt nghe: 12.742