Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Vong Hồn Của Những Hận Thù

Vong Hồn Của Những Hận Thù

3 vote

02:58:30    2 phần
Lượt nghe: 3.791

Trọn bộ Lời Nguyền Trinh Nữ - MC Đình Soạn

Lời Nguyền Trinh Nữ - MC Đình Soạn

31 vote

19:00:58    14 phần
Lượt nghe: 27.885

Cập nhật Chuyến Xe Buýt Số 14

Chuyến Xe Buýt Số 14

19 vote

19:15:34    51 phần
Lượt nghe: 10.142

Lời Nguyền Tội Lỗi

Lời Nguyền Tội Lỗi

2 vote

02:09:24    2 phần
Lượt nghe: 4.067

Ma Nữ Bắt Linh Hồn

Ma Nữ Bắt Linh Hồn

2 vote

00:38:41    1 phần
Lượt nghe: 2.279

Ngôi Mộ Của Một Con Ma Da

Ngôi Mộ Của Một Con Ma Da

2 vote

00:54:42    1 phần
Lượt nghe: 3.050

Bóng Ma Đêm

Bóng Ma Đêm

3 vote

00:38:10    1 phần
Lượt nghe: 3.105

Tình Ma - Truyện Ma

Tình Ma - Truyện Ma

1 vote

01:07:18    1 phần
Lượt nghe: 2.320

Quỷ Môn Quan - Truyện Ma

Quỷ Môn Quan - Truyện Ma

6 vote

02:47:04    2 phần
Lượt nghe: 4.034

Tập 6/6 Hành trình bắt ma diệt quỷ - Phần 3

Hành trình bắt ma diệt quỷ - Phần 3

19 vote

08:13:00    6 phần
Lượt nghe: 18.559

Thất Thiên Lâm Can Thiên Ấn Số 7

Thất Thiên Lâm Can Thiên Ấn Số 7

6 vote

01:44:36    1 phần
Lượt nghe: 2.492

Ba Ngày Kinh Hoàng

Ba Ngày Kinh Hoàng

02:26:07    2 phần
Lượt nghe: 5.244

Cập nhật Tử Huyết Tóc - MC Đình Soạn

Tử Huyết Tóc - MC Đình Soạn

15 vote

04:29:50    4 phần
Lượt nghe: 7.358

Ma Búp Bê

Ma Búp Bê

36 vote

10:14:10    8 phần
Lượt nghe: 12.361

Lời Nguyền Làng Sương Mù

Lời Nguyền Làng Sương Mù

20 vote

04:30:55    3 phần
Lượt nghe: 5.397

Truyện Ma Thái Lan - Truyện Đình Soạn

Truyện Ma Thái Lan - Truyện Đình Soạn

16 vote

06:04:27    8 phần
Lượt nghe: 5.864

Chồng Quỷ - Truyện Ma

Chồng Quỷ - Truyện Ma

31 vote

15:48:05    48 phần
Lượt nghe: 13.343

Một Mộ Hai Tên Một Mạng

Một Mộ Hai Tên Một Mạng

5 vote

01:23:03    1 phần
Lượt nghe: 3.757

Nhà Thờ Tổ - Truyện Ma

Nhà Thờ Tổ - Truyện Ma

7 vote

01:50:55    1 phần
Lượt nghe: 3.862

Duyên Tiền Kiếp

Duyên Tiền Kiếp

1 vote

02:48:15    2 phần
Lượt nghe: 2.398

Oan Hồn Người Cháu - Truyện Kinh Dị

Oan Hồn Người Cháu - Truyện Kinh Dị

7 vote

02:30:31    1 phần
Lượt nghe: 3.243

Sự Thật Đà Lạt Có Ma - Truyện Ma

Sự Thật Đà Lạt Có Ma - Truyện Ma

6 vote

02:22:53    1 phần
Lượt nghe: 3.268

Kumanthong Góc Khuất U Ám

Kumanthong Góc Khuất U Ám

4 vote

01:18:10    1 phần
Lượt nghe: 4.383

Ma Nhà Giàu

Ma Nhà Giàu

1 vote

02:23:21    1 phần
Lượt nghe: 4.470

Báo Thù Của Nghiệp Chướng

Báo Thù Của Nghiệp Chướng

2 vote

01:21:34    1 phần
Lượt nghe: 3.902

Bóng Ma Trên Bến Đò - Truyện Ma

Bóng Ma Trên Bến Đò - Truyện Ma

6 vote

00:38:45    1 phần
Lượt nghe: 3.816

Đùa Cợt Cõi Âm Nhận Lấy Hậu Quả

Đùa Cợt Cõi Âm Nhận Lấy Hậu Quả

5 vote

01:03:46    1 phần
Lượt nghe: 4.621

Lời Nguyền Vĩnh Cửu - Truyện Ma

Lời Nguyền Vĩnh Cửu - Truyện Ma

8 vote

01:01:29    1 phần
Lượt nghe: 4.261

Bắt Ma Diệt Quỷ - Truyện Ma

Bắt Ma Diệt Quỷ - Truyện Ma

6 vote

18:05:02    14 phần
Lượt nghe: 9.114

Oán Nghiệt Về Quê - Truyện Ma

Oán Nghiệt Về Quê - Truyện Ma

3 vote

    1 phần
Lượt nghe: 9.195

Nhân Quả Nghiệp Báo Ứng

Nhân Quả Nghiệp Báo Ứng

3 vote

    1 phần
Lượt nghe: 8.021

Nằm Cạnh Cái Xác - Truyện Ma

Nằm Cạnh Cái Xác - Truyện Ma

1 vote

    1 phần
Lượt nghe: 7.956

Cập nhật Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 2)

Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 2)

10 vote

06:23:22    4 phần
Lượt nghe: 11.612

Full Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 1)

Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 1)

17 vote

04:18:03    3 phần
Lượt nghe: 10.189

Trọn bộ Đạo sĩ diệt quỷ - MC Đình Soạn

Đạo sĩ diệt quỷ - MC Đình Soạn

24 vote

10:05:52    7 phần
Lượt nghe: 20.541

Vì Vợ Là Vợ Anh

Vì Vợ Là Vợ Anh

6 vote

16:32:27    17 phần
Lượt nghe: 4.909

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

10 vote

14:55:29    17 phần
Lượt nghe: 3.512

Hoa Yêu - MC Đình Soạn

Hoa Yêu - MC Đình Soạn

31 vote

10:27:05    8 phần
Lượt nghe: 17.343

Tâm lý - Cực hay Hậu quả của bỏ bùa yêu

Hậu quả của bỏ bùa yêu

25 vote

18:22:28    14 phần
Lượt nghe: 8.039

Full - Siêu phẩm Nghiệp báo hài nhi

Nghiệp báo hài nhi

42 vote

10:34:06    9 phần
Lượt nghe: 12.633