Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Ma Búp Bê

Ma Búp Bê

17 vote

07:16:25    6 phần
Lượt nghe: 3.784

Lời Nguyền Làng Sương Mù

Lời Nguyền Làng Sương Mù

15 vote

04:30:55    3 phần
Lượt nghe: 2.661

Truyện Ma Thái Lan - Truyện Đình Soạn

Truyện Ma Thái Lan - Truyện Đình Soạn

7 vote

06:04:27    8 phần
Lượt nghe: 2.466

Chồng Quỷ - Truyện Ma

Chồng Quỷ - Truyện Ma

2 vote

10:56:30    13 phần
Lượt nghe: 3.538

Một Mộ Hai Tên Một Mạng

Một Mộ Hai Tên Một Mạng

5 vote

01:23:03    1 phần
Lượt nghe: 2.203

Nhà Thờ Tổ - Truyện Ma

Nhà Thờ Tổ - Truyện Ma

5 vote

01:50:55    1 phần
Lượt nghe: 2.002

Duyên Tiền Kiếp

Duyên Tiền Kiếp

1 vote

02:48:15    2 phần
Lượt nghe: 1.447

Oan Hồn Người Cháu - Truyện Kinh Dị

Oan Hồn Người Cháu - Truyện Kinh Dị

02:30:31    1 phần
Lượt nghe: 1.705

Sự Thật Đà Lạt Có Ma - Truyện Ma

Sự Thật Đà Lạt Có Ma - Truyện Ma

4 vote

02:22:53    1 phần
Lượt nghe: 1.860

Kumanthong Góc Khuất U Ám

Kumanthong Góc Khuất U Ám

3 vote

01:18:10    1 phần
Lượt nghe: 3.199

Ma Nhà Giàu

Ma Nhà Giàu

1 vote

02:23:21    1 phần
Lượt nghe: 3.409

Báo Thù Của Nghiệp Chướng

Báo Thù Của Nghiệp Chướng

2 vote

01:21:34    1 phần
Lượt nghe: 2.703

Bóng Ma Trên Bến Đò - Truyện Ma

Bóng Ma Trên Bến Đò - Truyện Ma

3 vote

00:38:45    1 phần
Lượt nghe: 2.861

Đùa Cợt Cõi Âm Nhận Lấy Hậu Quả

Đùa Cợt Cõi Âm Nhận Lấy Hậu Quả

4 vote

01:03:46    1 phần
Lượt nghe: 3.332

Lời Nguyền Vĩnh Cửu - Truyện Ma

Lời Nguyền Vĩnh Cửu - Truyện Ma

8 vote

01:01:29    1 phần
Lượt nghe: 2.830

Bắt Ma Diệt Quỷ - Truyện Ma

Bắt Ma Diệt Quỷ - Truyện Ma

6 vote

03:55:07    3 phần
Lượt nghe: 3.664

Oán Nghiệt Về Quê - Truyện Ma

Oán Nghiệt Về Quê - Truyện Ma

3 vote

    1 phần
Lượt nghe: 7.862

Nhân Quả Nghiệp Báo Ứng

Nhân Quả Nghiệp Báo Ứng

3 vote

    1 phần
Lượt nghe: 6.809

Nằm Cạnh Cái Xác - Truyện Ma

Nằm Cạnh Cái Xác - Truyện Ma

    1 phần
Lượt nghe: 6.866

Cập nhật Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 2)

Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 2)

8 vote

06:23:22    4 phần
Lượt nghe: 10.450

Full Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 1)

Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 1)

15 vote

04:18:03    3 phần
Lượt nghe: 8.804

Trọn bộ Đạo sĩ diệt quỷ - MC Đình Soạn

Đạo sĩ diệt quỷ - MC Đình Soạn

22 vote

10:05:52    7 phần
Lượt nghe: 17.664

Vì Vợ Là Vợ Anh

Vì Vợ Là Vợ Anh

1 vote

16:32:27    17 phần
Lượt nghe: 3.283

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

6 vote

14:13:19    16 phần
Lượt nghe: 2.133

Hoa Yêu - MC Đình Soạn

Hoa Yêu - MC Đình Soạn

30 vote

10:27:05    8 phần
Lượt nghe: 15.007

Tâm lý - Cực hay Hậu quả của bỏ bùa yêu

Hậu quả của bỏ bùa yêu

23 vote

18:22:28    14 phần
Lượt nghe: 6.422

Full - Siêu phẩm Nghiệp báo hài nhi

Nghiệp báo hài nhi

38 vote

10:34:06    9 phần
Lượt nghe: 9.730

Gặp Ma Khi Về Quê Ngoại - Truyện Ma

Gặp Ma Khi Về Quê Ngoại - Truyện Ma

01:20:06    1 phần
Lượt nghe: 4.221

Lời Hẹn Từ Tiền Kiếp - Truyện Ma

Lời Hẹn Từ Tiền Kiếp - Truyện Ma

7 vote

01:26:25    1 phần
Lượt nghe: 3.131

Âm Trung Của Quỷ - Truyện Ma

Âm Trung Của Quỷ - Truyện Ma

2 vote

01:48:11    1 phần
Lượt nghe: 2.498

Nhặt Phải Hòn Đá Thiêng Ở Chùa - Truyện Ma

Nhặt Phải Hòn Đá Thiêng Ở Chùa - Truyện Ma

3 vote

02:25:13    1 phần
Lượt nghe: 3.965

Trộm Mộ Phạm Phải Cõi Âm - Truyện Ma

Trộm Mộ Phạm Phải Cõi Âm - Truyện Ma

2 vote

01:18:16    1 phần
Lượt nghe: 3.966

Duyên Âm Ám Theo - Truyện Ma

Duyên Âm Ám Theo - Truyện Ma

01:45:33    1 phần
Lượt nghe: 3.536

Ba Lần Có Con Với Ma - Truyện Ma

Ba Lần Có Con Với Ma - Truyện Ma

2 vote

01:13:13    1 phần
Lượt nghe: 4.027

Bán Linh Hồn Cho Quỷ - Truyện Ma

Bán Linh Hồn Cho Quỷ - Truyện Ma

7 vote

02:17:53    2 phần
Lượt nghe: 3.438

Oán Nghiệt Người Anh - Truyện Ma

Oán Nghiệt Người Anh - Truyện Ma

3 vote

01:11:24    1 phần
Lượt nghe: 2.438

Bóng Đè - Truyện Ma Kinh Dị

Bóng Đè - Truyện Ma Kinh Dị

1 vote

00:34:06    1 phần
Lượt nghe: 2.291

Đêm Đó Không Nên Có - Truyện Ma

Đêm Đó Không Nên Có - Truyện Ma

00:40:30    1 phần
Lượt nghe: 3.075

Dưới Sàn Này Có Ma - Truyện Ma

Dưới Sàn Này Có Ma - Truyện Ma

00:56:31    1 phần
Lượt nghe: 3.169

Căn Nhà Hoang Bên Sông - Truyện Ma

Căn Nhà Hoang Bên Sông - Truyện Ma

2 vote

01:19:20    1 phần
Lượt nghe: 3.976