Giọng đọc: MC Đình Soạn

Truyện ma MC Đình Soạn MP3

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Con Về Muộn Rồi

Con Về Muộn Rồi

MC Đình Soạn

01:04:43    1 phần
Lượt nghe: 722

Bữa Tiệc Của Quỷ

Bữa Tiệc Của Quỷ

MC Đình Soạn

01:11:56    1 phần
Lượt nghe: 502

Nhìn Thấy Vong Hồn

Nhìn Thấy Vong Hồn

MC Đình Soạn

02:11:44    2 phần
Lượt nghe: 2.461

Ngôi Miếu Dưới Ao

Ngôi Miếu Dưới Ao

MC Đình Soạn

01:07:18    1 phần
Lượt nghe: 2.112

Tội Ác Người Mẹ

Tội Ác Người Mẹ

MC Đình Soạn

01:06:52    1 phần
Lượt nghe: 1.572

Báo Oán Đêm Giao Thừa

Báo Oán Đêm Giao Thừa

MC Đình Soạn

01:50:38    2 phần
Lượt nghe: 2.240

Trừ Tà

Trừ Tà

MC Đình Soạn

01:06:17    1 phần
Lượt nghe: 1.782

Đêm 49 Ngày

Đêm 49 Ngày

MC Đình Soạn

01:07:55    1 phần
Lượt nghe: 2.245

Ai Giết Vợ Tôi

Ai Giết Vợ Tôi

MC Đình Soạn

00:56:38    1 phần
Lượt nghe: 1.284

Tiếng Khóc Trong Đêm

Tiếng Khóc Trong Đêm

MC Đình Soạn

01:28:02    1 phần
Lượt nghe: 2.670

Ác Mộng Rừng KonTum

Ác Mộng Rừng KonTum

MC Đình Soạn

01:03:53    1 phần
Lượt nghe: 2.478

Bệnh Viện Ma Ám

Bệnh Viện Ma Ám

MC Đình Soạn

00:56:22    1 phần
Lượt nghe: 1.738

Chiếc Thuyền Ma

Chiếc Thuyền Ma

MC Đình Soạn

01:03:27    1 phần
Lượt nghe: 1.993

Tiếng Trống Oan Hồn

Tiếng Trống Oan Hồn

MC Đình Soạn

00:54:34    1 phần
Lượt nghe: 1.860

Quật Mộ Làm Bùa

Quật Mộ Làm Bùa

MC Đình Soạn

01:07:07    1 phần
Lượt nghe: 3.236

Thừng Kêu Kẽo Kẹt

Thừng Kêu Kẽo Kẹt

MC Đình Soạn

01:07:02    1 phần
Lượt nghe: 2.323

Giao Lộ Tử Thần

Giao Lộ Tử Thần

MC Đình Soạn

01:02:34    1 phần
Lượt nghe: 2.963

Thánh Vật

Thánh Vật

MC Đình Soạn

01:10:45    1 phần
Lượt nghe: 3.732

Mẹ Ơi Con Chết Rồi

Mẹ Ơi Con Chết Rồi

MC Đình Soạn

01:00:09    1 phần
Lượt nghe: 2.216

Hồn Ai Nấy Giữ

Hồn Ai Nấy Giữ

MC Đình Soạn

01:08:03    1 phần
Lượt nghe: 1.922

Báo Oán Đứa Con Nghịch Tử

Báo Oán Đứa Con Nghịch Tử

MC Đình Soạn

01:01:10    1 phần
Lượt nghe: 2.781

Giấc Mơ Máu

Giấc Mơ Máu

MC Đình Soạn

00:50:53    1 phần
Lượt nghe: 1.658

Đại Mộ Cổ Loa

Đại Mộ Cổ Loa

MC Đình Soạn

00:52:35    1 phần
Lượt nghe: 2.008

Vong Ám Cô Bé Câm

Vong Ám Cô Bé Câm

MC Đình Soạn

02:43:45    3 phần
Lượt nghe: 3.158

Tình Nhân Bóng Tối

Tình Nhân Bóng Tối

MC Đình Soạn

01:13:56    1 phần
Lượt nghe: 2.009

Tầm Ma Trích Lục

Tầm Ma Trích Lục

MC Đình Soạn

02:09:28    2 phần
Lượt nghe: 2.631

Nghiệp Báo Thằng Cháu

Nghiệp Báo Thằng Cháu

MC Đình Soạn

01:06:33    1 phần
Lượt nghe: 2.174

Gió Đêm

Gió Đêm

MC Đình Soạn

02:23:38    2 phần
Lượt nghe: 3.744

Oán Nghiệt Cuộc Tình

Oán Nghiệt Cuộc Tình

MC Đình Soạn

01:19:26    1 phần
Lượt nghe: 2.544

Đồng Xu Rỉ Máu

Đồng Xu Rỉ Máu

MC Đình Soạn

01:06:57    1 phần
Lượt nghe: 2.136

Cái Chết Bí Ẩn Trong Trại Giam

Cái Chết Bí Ẩn Trong Trại Giam

MC Đình Soạn

01:02:24    1 phần
Lượt nghe: 3.272

Chửa Hoang Chết Trẻ

Chửa Hoang Chết Trẻ

MC Đình Soạn

01:02:36    1 phần
Lượt nghe: 3.098

Lời Thì Thầm Ma Quái

Lời Thì Thầm Ma Quái

MC Đình Soạn

01:02:52    1 phần
Lượt nghe: 1.966

Câu Cá Buổi Đêm

Câu Cá Buổi Đêm

MC Đình Soạn

01:02:30    1 phần
Lượt nghe: 2.421

Ma Nữ Xin Đường

Ma Nữ Xin Đường

MC Đình Soạn

01:01:44    1 phần
Lượt nghe: 2.823

Bốn Tháng Một Mạng

Bốn Tháng Một Mạng

MC Đình Soạn

01:04:42    1 phần
Lượt nghe: 3.335

Vong Tịnh

Vong Tịnh

MC Đình Soạn

01:09:30    1 phần
Lượt nghe: 2.557

Bóng Ma Trên Cành Sấu

Bóng Ma Trên Cành Sấu

MC Đình Soạn

01:07:01    1 phần
Lượt nghe: 2.606

Ám Duyên

Ám Duyên

MC Đình Soạn

01:49:53    2 phần
Lượt nghe: 3.374

Đất Độc Ba Vì

Đất Độc Ba Vì

MC Đình Soạn

01:07:30    1 phần
Lượt nghe: 3.593