Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Tiếng Khóc Dưới Ao

Tiếng Khóc Dưới Ao

MC Đình Soạn

01:05:21    1 phần
Lượt nghe: 507

Oan Hồn Nhà Bà Hạnh

Oan Hồn Nhà Bà Hạnh

MC Đình Soạn

01:04:31    1 phần
Lượt nghe: 490

Điềm Gở

Điềm Gở

MC Đình Soạn

01:00:05    1 phần
Lượt nghe: 458

100 Ngày Bà Na

100 Ngày Bà Na

MC Đình Soạn

01:05:36    1 phần
Lượt nghe: 338

Ngọn Lửa Oan Hồn

Ngọn Lửa Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:06:42    1 phần
Lượt nghe: 535

Lươn Rúc Mộ

Lươn Rúc Mộ

MC Đình Soạn

01:08:16    1 phần
Lượt nghe: 657

Kẻ Lạ Trong Tường Nhà

Kẻ Lạ Trong Tường Nhà

MC Đình Soạn

    0 phần
Lượt nghe: 174

Oán Nghiệt Hẻm Số 13

Oán Nghiệt Hẻm Số 13

MC Đình Soạn

01:00:05    1 phần
Lượt nghe: 349

Vong Hồn Trả Ơn

Vong Hồn Trả Ơn

MC Đình Soạn

01:12:00    1 phần
Lượt nghe: 300

Xưởng Quan Tài Có Ma

Xưởng Quan Tài Có Ma

MC Đình Soạn

01:00:15    1 phần
Lượt nghe: 1.794

Đứa Con Ma Quỷ

Đứa Con Ma Quỷ

MC Đình Soạn

01:03:42    1 phần
Lượt nghe: 1.198

Oan Hồn Cầu Tình

Oan Hồn Cầu Tình

MC Đình Soạn

01:03:49    1 phần
Lượt nghe: 741

Trả Chồng Cho Tao

Trả Chồng Cho Tao

MC Đình Soạn

01:05:48    1 phần
Lượt nghe: 920

Vòng Xoáy Tội Lỗi

Vòng Xoáy Tội Lỗi

MC Đình Soạn

00:56:58    1 phần
Lượt nghe: 480

Mất Sớm Hóa Quỷ

Mất Sớm Hóa Quỷ

MC Đình Soạn

00:58:11    1 phần
Lượt nghe: 1.250

Phía Sau Tội Ác

Phía Sau Tội Ác

MC Đình Soạn

02:08:03    2 phần
Lượt nghe: 1.016

Ngải Sinh Quỷ Dữ

Ngải Sinh Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

03:21:56    3 phần
Lượt nghe: 1.169

Lưới Trời

Lưới Trời

MC Đình Soạn

02:55:04    3 phần
Lượt nghe: 649

Nghiệp Báo Địa Chủ

Nghiệp Báo Địa Chủ

MC Đình Soạn

00:52:48    1 phần
Lượt nghe: 572

Đội Mồ Trở Lại

Đội Mồ Trở Lại

MC Đình Soạn

02:53:15    3 phần
Lượt nghe: 567

Oan Hồn Đào Chánh

Oan Hồn Đào Chánh

MC Đình Soạn

01:02:38    1 phần
Lượt nghe: 363

Mặt Nạ Máu

Mặt Nạ Máu

MC Đình Soạn

02:45:08    3 phần
Lượt nghe: 1.653

Quỷ Miêu

Quỷ Miêu

MC Đình Soạn

03:09:10    3 phần
Lượt nghe: 1.884

Phòng Trọ Có Ma

Phòng Trọ Có Ma

MC Đình Soạn

00:52:00    1 phần
Lượt nghe: 1.352

Tấm Áo Ma

Tấm Áo Ma

MC Đình Soạn

01:04:33    1 phần
Lượt nghe: 1.477

Đôi Giày Máu

Đôi Giày Máu

MC Đình Soạn

01:05:34    1 phần
Lượt nghe: 1.117

Rương Vàng Trong Sân

Rương Vàng Trong Sân

MC Đình Soạn

00:56:12    1 phần
Lượt nghe: 1.436

Tế Phẩm Sống

Tế Phẩm Sống

MC Đình Soạn

04:04:12    4 phần
Lượt nghe: 4.994

Mẹ Nuôi Báo Oán

Mẹ Nuôi Báo Oán

MC Đình Soạn

01:02:51    1 phần
Lượt nghe: 3.352

Hồn Ma Thằng Bạn

Hồn Ma Thằng Bạn

MC Đình Soạn

01:00:05    1 phần
Lượt nghe: 2.375

Xác Dưới Gốc Đa

Xác Dưới Gốc Đa

MC Đình Soạn

01:06:29    1 phần
Lượt nghe: 3.081

Dưới Đáy Hồ Lạnh

Dưới Đáy Hồ Lạnh

MC Đình Soạn

01:05:27    1 phần
Lượt nghe: 1.598

Vợ Tôi Bị Ma Ám

Vợ Tôi Bị Ma Ám

MC Đình Soạn

01:00:10    1 phần
Lượt nghe: 2.117

Quả Báo Ác Nghiệp

Quả Báo Ác Nghiệp

MC Đình Soạn

01:03:14    1 phần
Lượt nghe: 1.751

Thờ Quỷ

Thờ Quỷ

MC Đình Soạn

01:03:50    1 phần
Lượt nghe: 2.541

Hồn Ma Nhà Ông Tám

Hồn Ma Nhà Ông Tám

MC Đình Soạn

01:00:06    1 phần
Lượt nghe: 1.511

Miễu Ông Bảy

Miễu Ông Bảy

MC Đình Soạn

01:00:06    1 phần
Lượt nghe: 1.369

Thầy Bói Mù Ở Tân Kỳ

Thầy Bói Mù Ở Tân Kỳ

MC Đình Soạn

01:48:18    2 phần
Lượt nghe: 3.764

Ác Lai Báo Oán

Ác Lai Báo Oán

MC Đình Soạn

00:59:14    1 phần
Lượt nghe: 1.710