Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Người Con Gái Tỉnh Bắc

Người Con Gái Tỉnh Bắc

MC Đình Soạn

01:02:48    1 phần
Lượt nghe: 118

Cầu Cơ Giờ Thiêng

Cầu Cơ Giờ Thiêng

MC Đình Soạn

05:31:16    5 phần
Lượt nghe: 327

Giếng Hoang Cuối Xóm

Giếng Hoang Cuối Xóm

MC Đình Soạn

3 vote

01:11:39    1 phần
Lượt nghe: 436

Lá Bài Của Quỷ

Lá Bài Của Quỷ

MC Đình Soạn

4 vote

04:23:15    4 phần
Lượt nghe: 1.018

Bảy Ngày

Bảy Ngày

MC Đình Soạn

1 vote

00:54:56    1 phần
Lượt nghe: 628

Chuyến Đi Nam Định Bất Ổn

Chuyến Đi Nam Định Bất Ổn

MC Đình Soạn

01:06:13    1 phần
Lượt nghe: 744

Tiền Máu

Tiền Máu

MC Đình Soạn

01:11:13    1 phần
Lượt nghe: 701

Miền Tây Kinh Dị Ký

Miền Tây Kinh Dị Ký

MC Đình Soạn

2 vote

03:02:55    3 phần
Lượt nghe: 979

Chung Cư Ma 727

Chung Cư Ma 727

MC Đình Soạn

2 vote

02:32:45    3 phần
Lượt nghe: 870

Ngôi Mộ Trong Nhà Hoang

Ngôi Mộ Trong Nhà Hoang

MC Đình Soạn

01:13:50    1 phần
Lượt nghe: 886

Vải Thưa

Vải Thưa

MC Đình Soạn

1 vote

00:47:38    1 phần
Lượt nghe: 629

Thân Người Tâm Quỷ

Thân Người Tâm Quỷ

MC Đình Soạn

00:55:50    1 phần
Lượt nghe: 639

Mao Sơn Quỷ Môn Thuật

Mao Sơn Quỷ Môn Thuật

MC Đình Soạn

4 vote

06:20:26    6 phần
Lượt nghe: 1.711

Hồn Về

Hồn Về

MC Đình Soạn

1 vote

01:12:39    1 phần
Lượt nghe: 823

Người Mang Mệnh Xích Quỷ

Người Mang Mệnh Xích Quỷ

MC Đình Soạn

01:48:45    2 phần
Lượt nghe: 894

Oan Nghiệt Chung Cư

Oan Nghiệt Chung Cư

MC Đình Soạn

1 vote

01:09:49    1 phần
Lượt nghe: 860

Vùng Đất Bị Yểm

Vùng Đất Bị Yểm

MC Đình Soạn

2 vote

01:29:56    1 phần
Lượt nghe: 1.261

Nam Dương Huyền Thuật

Nam Dương Huyền Thuật

MC Đình Soạn

03:02:15    3 phần
Lượt nghe: 1.076

Chiếc Váy Dính Máu

Chiếc Váy Dính Máu

MC Đình Soạn

04:13:00    4 phần
Lượt nghe: 1.346

Quỷ Mộ

Quỷ Mộ

MC Đình Soạn

2 vote

04:21:43    4 phần
Lượt nghe: 1.591

Oan Hồn Báo Mộng

Oan Hồn Báo Mộng

MC Đình Soạn

5 vote

02:44:10    2 phần
Lượt nghe: 883

Đôi Mắt Âm Dương

Đôi Mắt Âm Dương

MC Đình Soạn

1 vote

01:52:17    2 phần
Lượt nghe: 1.288

Đừng Gọi Tên Khi Trời Tối

Đừng Gọi Tên Khi Trời Tối

MC Đình Soạn

00:57:33    1 phần
Lượt nghe: 829

Oan Khuất

Oan Khuất

MC Đình Soạn

01:07:30    1 phần
Lượt nghe: 989

Bụi Hoa Nhài Giữa Đồng

Bụi Hoa Nhài Giữa Đồng

MC Đình Soạn

4 vote

01:19:45    1 phần
Lượt nghe: 1.389

Nghiệp Báo Trộm Mộ

Nghiệp Báo Trộm Mộ

MC Đình Soạn

1 vote

02:27:35    2 phần
Lượt nghe: 1.295

Huyền Thuật

Huyền Thuật

MC Đình Soạn

1 vote

01:59:56    2 phần
Lượt nghe: 2.257

Ký Sự Bản Ma

Ký Sự Bản Ma

MC Đình Soạn

2 vote

02:00:13    2 phần
Lượt nghe: 2.183

Chuyện Lạ Chứng Kiến

Chuyện Lạ Chứng Kiến

MC Đình Soạn

02:58:12    3 phần
Lượt nghe: 1.786

Tình Oan Nghiệp Báo

Tình Oan Nghiệp Báo

MC Đình Soạn

3 vote

00:58:06    1 phần
Lượt nghe: 1.654

Nhà Ma Trước Biển

Nhà Ma Trước Biển

MC Đình Soạn

00:42:39    1 phần
Lượt nghe: 1.156

Bắt Ma - MC Đình Soạn

Bắt Ma - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

00:49:11    1 phần
Lượt nghe: 1.684

Cửa Địa Ngục

Cửa Địa Ngục

MC Đình Soạn

01:45:35    2 phần
Lượt nghe: 1.403

Vong Tháng Bảy Và Dạ Cổ

Vong Tháng Bảy Và Dạ Cổ

MC Đình Soạn

00:51:25    1 phần
Lượt nghe: 1.105

Truyện Có Con Với Ma

Truyện Có Con Với Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:46:44    1 phần
Lượt nghe: 1.360

Tấm Gỗ Quan Tài

Tấm Gỗ Quan Tài

MC Đình Soạn

1 vote

01:03:20    1 phần
Lượt nghe: 2.059

Ngã Ba Thiên Lôi

Ngã Ba Thiên Lôi

MC Đình Soạn

1 vote

00:49:02    1 phần
Lượt nghe: 919

Câu Chuyện Ma Làng Quê

Câu Chuyện Ma Làng Quê

MC Đình Soạn

2 vote

03:30:48    3 phần
Lượt nghe: 2.414

Yêu Tinh Rừng Sâu

Yêu Tinh Rừng Sâu

MC Đình Soạn

00:50:25    1 phần
Lượt nghe: 933

Quán Thịt Nướng Ven Đồi

Quán Thịt Nướng Ven Đồi

MC Đình Soạn

1 vote

01:24:15    1 phần
Lượt nghe: 2.045