Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Đừng Mở Cửa

Đừng Mở Cửa

MC Đình Soạn

01:12:06    1 phần
Lượt nghe: 127

Quả Báo

Quả Báo

MC Đình Soạn

3 vote

01:09:55    1 phần
Lượt nghe: 447

Bùa Lỗ Ban

Bùa Lỗ Ban

MC Đình Soạn

04:28:44    4 phần
Lượt nghe: 1.617

Ác Mộng Đêm Sài Gòn

Ác Mộng Đêm Sài Gòn

MC Đình Soạn

1 vote

00:51:43    1 phần
Lượt nghe: 761

Báo Oán

Báo Oán

MC Đình Soạn

01:50:23    2 phần
Lượt nghe: 1.083

Cập nhật Phía Sau Nghi Can X

Phía Sau Nghi Can X

Audio Matean, MC Đình Soạn

2 vote

11:30:12    13 phần
Lượt nghe: 1.609

Căn Nhà Có Quỷ

Căn Nhà Có Quỷ

MC Đình Soạn

01:11:44    1 phần
Lượt nghe: 1.148

Tháng Bảy Cô Hồn Chơi Với Quỷ

Tháng Bảy Cô Hồn Chơi Với Quỷ

MC Đình Soạn

01:10:12    1 phần
Lượt nghe: 1.552

Luyện Ngục Thú

Luyện Ngục Thú

MC Đình Soạn

00:54:39    1 phần
Lượt nghe: 1.411

Gia Đình Trùng Tang

Gia Đình Trùng Tang

MC Đình Soạn

2 vote

01:15:53    1 phần
Lượt nghe: 1.771

Con Mèo Nhà Hàng Xóm

Con Mèo Nhà Hàng Xóm

MC Đình Soạn

01:11:11    1 phần
Lượt nghe: 1.552

Hiệp Ước Đêm Trăng Tròn

Hiệp Ước Đêm Trăng Tròn

MC Đình Soạn

01:00:04    1 phần
Lượt nghe: 1.259

Thác Oan Báo Mộng

Thác Oan Báo Mộng

MC Đình Soạn

1 vote

00:19:18    1 phần
Lượt nghe: 1.255

Thầy Phù Thuỷ Cao Tay

Thầy Phù Thuỷ Cao Tay

MC Đình Soạn

3 vote

00:54:49    2 phần
Lượt nghe: 2.048

Cập nhật 15/15 Hầm Mộ - Truyện ma Trường Lê

Hầm Mộ - Truyện ma Trường Lê

MC Đình Soạn

26 vote

16:37:26    15 phần
Lượt nghe: 19.380

Nhà Có Vong Theo

Nhà Có Vong Theo

MC Đình Soạn

2 vote

00:24:57    1 phần
Lượt nghe: 972

Vong Hồn Bà Hiếu

Vong Hồn Bà Hiếu

MC Đình Soạn

2 vote

00:20:02    1 phần
Lượt nghe: 991

U Minh Giới - Cõi Âm Dương

U Minh Giới - Cõi Âm Dương

MC Đình Soạn

1 vote

01:12:13    1 phần
Lượt nghe: 1.241

Bố Của Tôi

Bố Của Tôi

MC Đình Soạn

3 vote

02:39:44    2 phần
Lượt nghe: 1.822

Vùng Đất Tử Địa

Vùng Đất Tử Địa

MC Đình Soạn

3 vote

01:33:22    1 phần
Lượt nghe: 1.583

Full Oan Hồn Dưới Giếng

Oan Hồn Dưới Giếng

MC Đình Soạn

16 vote

06:46:30    5 phần
Lượt nghe: 7.166

Ngải Vật

Ngải Vật

MC Đình Soạn

3 vote

00:38:43    1 phần
Lượt nghe: 1.964

Đồng Dao Kinh Dị

Đồng Dao Kinh Dị

MC Đình Soạn

4 vote

    1 phần
Lượt nghe: 2.271

Hồn Ai Chết Oan

Hồn Ai Chết Oan

MC Đình Soạn

3 vote

01:22:16    1 phần
Lượt nghe: 1.763

Truyện Ma Có Thật Đời Thường

Truyện Ma Có Thật Đời Thường

MC Đình Soạn

1 vote

01:01:33    1 phần
Lượt nghe: 1.761

Dãy Trọ Vong Ám

Dãy Trọ Vong Ám

MC Đình Soạn

01:35:37    1 phần
Lượt nghe: 1.982

Bệnh Viện Đồng Hoa

Bệnh Viện Đồng Hoa

MC Đình Soạn

1 vote

04:16:36    4 phần
Lượt nghe: 2.205

Xấu Số

Xấu Số

MC Đình Soạn

3 vote

01:36:24    1 phần
Lượt nghe: 2.471

Sét Đánh Ngang Trời

Sét Đánh Ngang Trời

MC Đình Soạn

3 vote

00:58:25    1 phần
Lượt nghe: 1.847

Xóm Vắng

Xóm Vắng

MC Đình Soạn

9 vote

01:24:03    1 phần
Lượt nghe: 2.390

Full 8/8 Vong Không Siêu Thoát

Vong Không Siêu Thoát

MC Đình Soạn

4 vote

09:17:53    8 phần
Lượt nghe: 5.749

Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

MC Đình Soạn

10 vote

07:29:41    7 phần
Lượt nghe: 7.162

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Phần 6

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Phần 6

MC Đình Soạn

14 vote

09:04:17    7 phần
Lượt nghe: 10.022

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Phần 5

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Phần 5

MC Đình Soạn

10 vote

05:37:38    5 phần
Lượt nghe: 6.279

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ Phần 4

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ Phần 4

MC Đình Soạn

15 vote

07:07:01    6 phần
Lượt nghe: 9.555

Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang

Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang

MC Đình Soạn

13 vote

06:58:02    6 phần
Lượt nghe: 13.107

Vong Hồn Của Những Hận Thù

Vong Hồn Của Những Hận Thù

MC Đình Soạn

4 vote

02:58:30    2 phần
Lượt nghe: 6.819

Trọn bộ Lời Nguyền Trinh Nữ - MC Đình Soạn

Lời Nguyền Trinh Nữ - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

41 vote

19:00:58    14 phần
Lượt nghe: 38.965

Cập nhật Chuyến Xe Buýt Số 14

Chuyến Xe Buýt Số 14

MC Đình Soạn

33 vote

23:25:42    55 phần
Lượt nghe: 20.655

Lời Nguyền Tội Lỗi

Lời Nguyền Tội Lỗi

MC Đình Soạn

2 vote

02:09:24    2 phần
Lượt nghe: 7.284