Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Oán Nghiệp Con Trâu

Oán Nghiệp Con Trâu

MC Đình Soạn

01:05:02    1 phần
Lượt nghe: 84

TẬP 01 Anh Lính Bất Diệt

Anh Lính Bất Diệt

MC Đình Soạn

01:04:38    1 phần
Lượt nghe: 183

Nữ Pháp Sư

Nữ Pháp Sư

MC Đình Soạn

04:09:28    4 phần
Lượt nghe: 497

Ai Oan Ai Oán

Ai Oan Ai Oán

MC Đình Soạn

00:55:16    1 phần
Lượt nghe: 561

Hà Bá Sông Trà Bình

Hà Bá Sông Trà Bình

MC Đình Soạn

01:02:01    1 phần
Lượt nghe: 497

Mộ Cô Linh

Mộ Cô Linh

MC Đình Soạn

01:09:39    1 phần
Lượt nghe: 575

Oan Hồn Của Chi

Oan Hồn Của Chi

MC Đình Soạn

01:02:35    1 phần
Lượt nghe: 497

U Hồn

U Hồn

MC Đình Soạn

01:05:38    1 phần
Lượt nghe: 498

Lời Thề Thiêng

Lời Thề Thiêng

MC Đình Soạn

5 vote

01:03:53    1 phần
Lượt nghe: 673

Cây Ngải Hồi Sinh

Cây Ngải Hồi Sinh

MC Đình Soạn

01:05:23    1 phần
Lượt nghe: 775

Canh Thai Nhi

Canh Thai Nhi

MC Đình Soạn

00:57:49    1 phần
Lượt nghe: 516

Ngôi Mộ Vô Danh Số 11

Ngôi Mộ Vô Danh Số 11

MC Đình Soạn

00:51:08    1 phần
Lượt nghe: 519

Thoát Khỏi Thân Xác

Thoát Khỏi Thân Xác

MC Đình Soạn

01:06:25    1 phần
Lượt nghe: 723

Chuồng Lợn Mới Xây

Chuồng Lợn Mới Xây

MC Đình Soạn

2 vote

00:52:06    1 phần
Lượt nghe: 899

Nhân Quả Ứng Báo

Nhân Quả Ứng Báo

MC Đình Soạn

1 vote

01:06:47    1 phần
Lượt nghe: 555

Khúc Cua Ma Ám

Khúc Cua Ma Ám

MC Đình Soạn

00:53:11    1 phần
Lượt nghe: 520

Nghi Lễ Tế Thần

Nghi Lễ Tế Thần

MC Đình Soạn

00:53:05    1 phần
Lượt nghe: 541

Cô Gái Liêu Trai

Cô Gái Liêu Trai

MC Đình Soạn

01:06:09    1 phần
Lượt nghe: 780

Cây Đa Trăm Tuổi

Cây Đa Trăm Tuổi

MC Đình Soạn

00:56:03    1 phần
Lượt nghe: 819

Chuyện Ma Bà Kể

Chuyện Ma Bà Kể

MC Đình Soạn

01:15:32    1 phần
Lượt nghe: 667

Tập 03 Tiếng Gõ Cửa Ngoài Nghĩa Địa

Tiếng Gõ Cửa Ngoài Nghĩa Địa

MC Đình Soạn

02:54:12    3 phần
Lượt nghe: 995

Ngôi Nhà Trong Ngõ

Ngôi Nhà Trong Ngõ

MC Đình Soạn

1 vote

00:51:55    1 phần
Lượt nghe: 822

Nghiệt Oán

Nghiệt Oán

MC Đình Soạn

00:57:12    1 phần
Lượt nghe: 597

Thịt Kho Tàu

Thịt Kho Tàu

MC Đình Soạn

2 vote

01:11:07    1 phần
Lượt nghe: 831

Ma Biển Báo Thù

Ma Biển Báo Thù

MC Đình Soạn

00:44:26    1 phần
Lượt nghe: 474

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa

MC Đình Soạn

01:01:50    1 phần
Lượt nghe: 805

Miếu Hoang

Miếu Hoang

MC Đình Soạn

10 vote

09:06:34    8 phần
Lượt nghe: 3.757

Miếu Ông Đạo Bần

Miếu Ông Đạo Bần

MC Đình Soạn

4 vote

01:03:24    1 phần
Lượt nghe: 828

Đào Mộ Ký

Đào Mộ Ký

MC Đình Soạn

01:01:33    1 phần
Lượt nghe: 763

Cây Gạo Có Ma

Cây Gạo Có Ma

MC Đình Soạn

01:02:43    1 phần
Lượt nghe: 602

Quỷ Đỏ

Quỷ Đỏ

MC Đình Soạn

01:02:25    1 phần
Lượt nghe: 528

Tam Thôn Quỷ Sự

Tam Thôn Quỷ Sự

MC Đình Soạn

01:43:51    2 phần
Lượt nghe: 834

Gánh Nghiệp

Gánh Nghiệp

MC Đình Soạn

01:00:56    1 phần
Lượt nghe: 852

Chiếc Hộp Âm Dương

Chiếc Hộp Âm Dương

MC Đình Soạn

01:01:33    1 phần
Lượt nghe: 616

Ngôi Nhà Bị Ám

Ngôi Nhà Bị Ám

MC Đình Soạn

00:45:58    1 phần
Lượt nghe: 487

Rạch Hàng Bần

Rạch Hàng Bần

MC Đình Soạn

01:05:10    1 phần
Lượt nghe: 946

Miếu Thiêng Cô Năm

Miếu Thiêng Cô Năm

MC Đình Soạn

2 vote

00:57:24    1 phần
Lượt nghe: 1.224

Trải Nghiệm Tâm Linh Kinh Hoàng

Trải Nghiệm Tâm Linh Kinh Hoàng

MC Đình Soạn

01:10:37    1 phần
Lượt nghe: 809

Đêm Khuya Kinh Hoàng

Đêm Khuya Kinh Hoàng

MC Đình Soạn

01:04:52    1 phần
Lượt nghe: 1.060

Chúng Mày Phải Chết

Chúng Mày Phải Chết

MC Đình Soạn

2 vote

00:57:56    1 phần
Lượt nghe: 1.103