Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Nghiệp Chướng Làng Chài

Nghiệp Chướng Làng Chài

MC Đình Soạn

01:00:46    1 phần
Lượt nghe: 2.239

Xác Trong Căn Nhà 130

Xác Trong Căn Nhà 130

MC Đình Soạn

01:07:45    1 phần
Lượt nghe: 2.490

Trường Học Có Vong

Trường Học Có Vong

MC Đình Soạn

01:03:56    1 phần
Lượt nghe: 1.936

Vợ Ma

Vợ Ma

MC Đình Soạn

02:08:43    2 phần
Lượt nghe: 2.606

Âm Dương Một Cõi

Âm Dương Một Cõi

MC Đình Soạn

01:11:04    1 phần
Lượt nghe: 4.593

Lễ Bốc Mộ

Lễ Bốc Mộ

MC Đình Soạn

01:03:44    1 phần
Lượt nghe: 4.295

Âm Vong Đeo Bám

Âm Vong Đeo Bám

MC Đình Soạn

01:09:52    1 phần
Lượt nghe: 2.353

Tiếng Gọi Đêm Khuya

Tiếng Gọi Đêm Khuya

MC Đình Soạn

01:15:33    1 phần
Lượt nghe: 4.113

Xà Yêu

Xà Yêu

MC Đình Soạn

01:23:26    1 phần
Lượt nghe: 3.086

Tiếng Khóc Âm Hồn

Tiếng Khóc Âm Hồn

MC Đình Soạn

03:35:50    3 phần
Lượt nghe: 13.844

Căn Nhà Giam Vong

Căn Nhà Giam Vong

MC Đình Soạn

01:07:20    1 phần
Lượt nghe: 3.479

Đêm Giao Thừa Định Mệnh

Đêm Giao Thừa Định Mệnh

MC Đình Soạn

01:02:54    1 phần
Lượt nghe: 3.970

Động Mộ Thiên Táng

Động Mộ Thiên Táng

MC Đình Soạn

01:06:27    1 phần
Lượt nghe: 4.000

Tru Di Dị Án

Tru Di Dị Án

MC Đình Soạn

01:21:58    1 phần
Lượt nghe: 2.989

Báo Oán - Truyện ma

Báo Oán - Truyện ma

MC Đình Soạn

01:00:11    1 phần
Lượt nghe: 3.002

Nghiệp Chướng Trùng Tang

Nghiệp Chướng Trùng Tang

MC Đình Soạn

01:03:13    1 phần
Lượt nghe: 2.640

Căn Nhà Tội Lỗi

Căn Nhà Tội Lỗi

MC Đình Soạn

01:35:52    1 phần
Lượt nghe: 2.918

Vong Hồn Trong Trại Lợn

Vong Hồn Trong Trại Lợn

MC Đình Soạn

01:02:18    1 phần
Lượt nghe: 2.240

Đám Tang Bà Nội

Đám Tang Bà Nội

MC Đình Soạn

01:01:51    1 phần
Lượt nghe: 2.268

Trả Kiếp

Trả Kiếp

MC Đình Soạn

01:09:22    1 phần
Lượt nghe: 2.371

Oan Hồn Tiệm Vịt

Oan Hồn Tiệm Vịt

MC Đình Soạn

01:01:36    1 phần
Lượt nghe: 2.436

Oán Linh Khu Tập Thể

Oán Linh Khu Tập Thể

MC Đình Soạn

01:04:15    1 phần
Lượt nghe: 1.928

Tử Huyệt

Tử Huyệt

MC Đình Soạn

01:09:57    1 phần
Lượt nghe: 2.870

Ma Nuôi Báo Oán

Ma Nuôi Báo Oán

MC Đình Soạn

01:04:43    1 phần
Lượt nghe: 2.367

Mả Nuôi Ma Gà

Mả Nuôi Ma Gà

MC Đình Soạn

01:05:21    1 phần
Lượt nghe: 2.637

Vong Về Báo Án

Vong Về Báo Án

MC Đình Soạn

01:05:07    1 phần
Lượt nghe: 1.403

Đám Tang Trong Đêm

Đám Tang Trong Đêm

MC Đình Soạn

01:06:02    1 phần
Lượt nghe: 3.199

Đường Âm - MC Đình Soạn

Đường Âm - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:04:54    1 phần
Lượt nghe: 2.128

Đền Mạng Cho Ta

Đền Mạng Cho Ta

MC Đình Soạn

01:24:27    1 phần
Lượt nghe: 2.432

Vong Hồn Cô Y Tá

Vong Hồn Cô Y Tá

MC Đình Soạn

01:00:19    1 phần
Lượt nghe: 2.649

Vong Dưới Gốc Đào

Vong Dưới Gốc Đào

MC Đình Soạn

01:04:42    1 phần
Lượt nghe: 2.183

Nuôi Ác Quỷ

Nuôi Ác Quỷ

MC Đình Soạn

01:00:27    1 phần
Lượt nghe: 2.508

Vong Oan Ngày Cuối Năm

Vong Oan Ngày Cuối Năm

MC Đình Soạn

00:56:49    1 phần
Lượt nghe: 1.762

Ngôi Nhà Cũ Nát

Ngôi Nhà Cũ Nát

MC Đình Soạn

00:56:27    1 phần
Lượt nghe: 2.799

Búp Bê Kumanthoong

Búp Bê Kumanthoong

MC Đình Soạn

01:08:51    1 phần
Lượt nghe: 1.736

Vong Đi Oan Khuất

Vong Đi Oan Khuất

MC Đình Soạn

00:50:11    1 phần
Lượt nghe: 2.033

Mộ Cổ Sau Làng

Mộ Cổ Sau Làng

MC Đình Soạn

01:02:57    1 phần
Lượt nghe: 3.211

Hồn Oan Chưa Dứt

Hồn Oan Chưa Dứt

MC Đình Soạn

00:47:13    1 phần
Lượt nghe: 1.606

Oán Gọi Hồn Ai

Oán Gọi Hồn Ai

MC Đình Soạn

00:58:28    1 phần
Lượt nghe: 1.635

Oán Của Vong Hồn

Oán Của Vong Hồn

MC Đình Soạn

01:00:11    1 phần
Lượt nghe: 1.751