Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Nghiệp Chướng Làng Chài

Nghiệp Chướng Làng Chài

MC Đình Soạn

01:00:46    1 phần
Lượt nghe: 1.999

Xác Trong Căn Nhà 130

Xác Trong Căn Nhà 130

MC Đình Soạn

01:07:45    1 phần
Lượt nghe: 2.084

Trường Học Có Vong

Trường Học Có Vong

MC Đình Soạn

01:03:56    1 phần
Lượt nghe: 1.470

Vợ Ma

Vợ Ma

MC Đình Soạn

02:08:43    2 phần
Lượt nghe: 1.796

Âm Dương Một Cõi

Âm Dương Một Cõi

MC Đình Soạn

01:11:04    1 phần
Lượt nghe: 4.371

Lễ Bốc Mộ

Lễ Bốc Mộ

MC Đình Soạn

01:03:44    1 phần
Lượt nghe: 4.007

Âm Vong Đeo Bám

Âm Vong Đeo Bám

MC Đình Soạn

01:09:52    1 phần
Lượt nghe: 2.098

Tiếng Gọi Đêm Khuya

Tiếng Gọi Đêm Khuya

MC Đình Soạn

01:15:33    1 phần
Lượt nghe: 3.720

Xà Yêu

Xà Yêu

MC Đình Soạn

01:23:26    1 phần
Lượt nghe: 2.812

Tiếng Khóc Âm Hồn

Tiếng Khóc Âm Hồn

MC Đình Soạn

03:35:50    3 phần
Lượt nghe: 11.336

Căn Nhà Giam Vong

Căn Nhà Giam Vong

MC Đình Soạn

01:07:20    1 phần
Lượt nghe: 3.112

Đêm Giao Thừa Định Mệnh

Đêm Giao Thừa Định Mệnh

MC Đình Soạn

01:02:54    1 phần
Lượt nghe: 2.630

Động Mộ Thiên Táng

Động Mộ Thiên Táng

MC Đình Soạn

01:06:27    1 phần
Lượt nghe: 3.687

Tru Di Dị Án

Tru Di Dị Án

MC Đình Soạn

01:21:58    1 phần
Lượt nghe: 2.670

Báo Oán - Truyện ma

Báo Oán - Truyện ma

MC Đình Soạn

01:00:11    1 phần
Lượt nghe: 2.630

Nghiệp Chướng Trùng Tang

Nghiệp Chướng Trùng Tang

MC Đình Soạn

01:03:13    1 phần
Lượt nghe: 2.382

Căn Nhà Tội Lỗi

Căn Nhà Tội Lỗi

MC Đình Soạn

01:35:52    1 phần
Lượt nghe: 2.379

Vong Hồn Trong Trại Lợn

Vong Hồn Trong Trại Lợn

MC Đình Soạn

01:02:18    1 phần
Lượt nghe: 1.935

Đám Tang Bà Nội

Đám Tang Bà Nội

MC Đình Soạn

01:01:51    1 phần
Lượt nghe: 1.978

Trả Kiếp

Trả Kiếp

MC Đình Soạn

01:09:22    1 phần
Lượt nghe: 2.149

Oan Hồn Tiệm Vịt

Oan Hồn Tiệm Vịt

MC Đình Soạn

01:01:36    1 phần
Lượt nghe: 1.980

Oán Linh Khu Tập Thể

Oán Linh Khu Tập Thể

MC Đình Soạn

01:04:15    1 phần
Lượt nghe: 1.543

Tử Huyệt

Tử Huyệt

MC Đình Soạn

01:09:57    1 phần
Lượt nghe: 2.493

Ma Nuôi Báo Oán

Ma Nuôi Báo Oán

MC Đình Soạn

01:04:43    1 phần
Lượt nghe: 1.978

Mả Nuôi Ma Gà

Mả Nuôi Ma Gà

MC Đình Soạn

01:05:21    1 phần
Lượt nghe: 2.196

Vong Về Báo Án

Vong Về Báo Án

MC Đình Soạn

01:05:07    1 phần
Lượt nghe: 1.194

Đám Tang Trong Đêm

Đám Tang Trong Đêm

MC Đình Soạn

01:06:02    1 phần
Lượt nghe: 2.798

Đường Âm - MC Đình Soạn

Đường Âm - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:04:54    1 phần
Lượt nghe: 1.863

Đền Mạng Cho Ta

Đền Mạng Cho Ta

MC Đình Soạn

01:24:27    1 phần
Lượt nghe: 2.253

Vong Hồn Cô Y Tá

Vong Hồn Cô Y Tá

MC Đình Soạn

01:00:19    1 phần
Lượt nghe: 2.328

Vong Dưới Gốc Đào

Vong Dưới Gốc Đào

MC Đình Soạn

01:04:42    1 phần
Lượt nghe: 1.728

Nuôi Ác Quỷ

Nuôi Ác Quỷ

MC Đình Soạn

01:00:27    1 phần
Lượt nghe: 2.222

Vong Oan Ngày Cuối Năm

Vong Oan Ngày Cuối Năm

MC Đình Soạn

00:56:49    1 phần
Lượt nghe: 1.369

Ngôi Nhà Cũ Nát

Ngôi Nhà Cũ Nát

MC Đình Soạn

00:56:27    1 phần
Lượt nghe: 2.509

Búp Bê Kumanthoong

Búp Bê Kumanthoong

MC Đình Soạn

01:08:51    1 phần
Lượt nghe: 1.536

Vong Đi Oan Khuất

Vong Đi Oan Khuất

MC Đình Soạn

00:50:11    1 phần
Lượt nghe: 1.798

Mộ Cổ Sau Làng

Mộ Cổ Sau Làng

MC Đình Soạn

01:02:57    1 phần
Lượt nghe: 2.934

Hồn Oan Chưa Dứt

Hồn Oan Chưa Dứt

MC Đình Soạn

00:47:13    1 phần
Lượt nghe: 1.382

Oán Gọi Hồn Ai

Oán Gọi Hồn Ai

MC Đình Soạn

00:58:28    1 phần
Lượt nghe: 1.275

Oán Của Vong Hồn

Oán Của Vong Hồn

MC Đình Soạn

01:00:11    1 phần
Lượt nghe: 1.471