Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Bóng Ma Làng Cốc

Bóng Ma Làng Cốc

MC Đình Soạn

01:08:43    1 phần
Lượt nghe: 4.831

Nỗi Oan Khó Giải

Nỗi Oan Khó Giải

MC Đình Soạn

01:01:03    1 phần
Lượt nghe: 3.896

Oán Hồn Ông Tư

Oán Hồn Ông Tư

MC Đình Soạn

01:01:39    1 phần
Lượt nghe: 3.891

Cái Giá Phải Trả

Cái Giá Phải Trả

MC Đình Soạn

01:01:20    1 phần
Lượt nghe: 3.522

Tiểu Quỷ Nhập Tràng

Tiểu Quỷ Nhập Tràng

MC Đình Soạn

01:14:47    1 phần
Lượt nghe: 4.540

Hồn Ma Bên Lũy Tre Làng

Hồn Ma Bên Lũy Tre Làng

MC Đình Soạn

00:46:18    1 phần
Lượt nghe: 3.458

Mộ Giả Nghiệp Quật

Mộ Giả Nghiệp Quật

MC Đình Soạn

01:09:07    1 phần
Lượt nghe: 3.737

Đứa Con Tật Nguyền

Đứa Con Tật Nguyền

MC Đình Soạn

01:12:59    1 phần
Lượt nghe: 4.755

Vớt Xác Trôi Sông

Vớt Xác Trôi Sông

MC Đình Soạn

00:50:24    1 phần
Lượt nghe: 4.315

Oan Hồn Trở Lại - MC Đình Soạn

Oan Hồn Trở Lại - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:03:01    1 phần
Lượt nghe: 3.704

Con Về Muộn Rồi

Con Về Muộn Rồi

MC Đình Soạn

01:04:43    1 phần
Lượt nghe: 4.526

Bữa Tiệc Của Quỷ

Bữa Tiệc Của Quỷ

MC Đình Soạn

01:11:56    1 phần
Lượt nghe: 3.322

Nhìn Thấy Vong Hồn

Nhìn Thấy Vong Hồn

MC Đình Soạn

02:11:44    2 phần
Lượt nghe: 6.707

Ngôi Miếu Dưới Ao

Ngôi Miếu Dưới Ao

MC Đình Soạn

01:07:18    1 phần
Lượt nghe: 5.816

Tội Ác Người Mẹ

Tội Ác Người Mẹ

MC Đình Soạn

01:06:52    1 phần
Lượt nghe: 3.657

Báo Oán Đêm Giao Thừa

Báo Oán Đêm Giao Thừa

MC Đình Soạn

01:50:38    2 phần
Lượt nghe: 6.765

Trừ Tà

Trừ Tà

MC Đình Soạn

01:06:17    1 phần
Lượt nghe: 5.677

Đêm 49 Ngày

Đêm 49 Ngày

MC Đình Soạn

1 vote

01:07:55    1 phần
Lượt nghe: 6.833

Ai Giết Vợ Tôi

Ai Giết Vợ Tôi

MC Đình Soạn

00:56:38    1 phần
Lượt nghe: 3.406

Tiếng Khóc Trong Đêm

Tiếng Khóc Trong Đêm

MC Đình Soạn

01:28:02    1 phần
Lượt nghe: 4.677

Ác Mộng Rừng KonTum

Ác Mộng Rừng KonTum

MC Đình Soạn

01:03:53    1 phần
Lượt nghe: 4.477

Bệnh Viện Ma Ám

Bệnh Viện Ma Ám

MC Đình Soạn

00:56:22    1 phần
Lượt nghe: 3.354

Chiếc Thuyền Ma

Chiếc Thuyền Ma

MC Đình Soạn

01:03:27    1 phần
Lượt nghe: 3.801

Tiếng Trống Oan Hồn

Tiếng Trống Oan Hồn

MC Đình Soạn

00:54:34    1 phần
Lượt nghe: 3.167

Quật Mộ Làm Bùa

Quật Mộ Làm Bùa

MC Đình Soạn

01:07:07    1 phần
Lượt nghe: 5.897

Thừng Kêu Kẽo Kẹt

Thừng Kêu Kẽo Kẹt

MC Đình Soạn

01:07:02    1 phần
Lượt nghe: 3.398

Giao Lộ Tử Thần

Giao Lộ Tử Thần

MC Đình Soạn

01:02:34    1 phần
Lượt nghe: 4.567

Thánh Vật

Thánh Vật

MC Đình Soạn

01:10:45    1 phần
Lượt nghe: 6.387

Mẹ Ơi Con Chết Rồi

Mẹ Ơi Con Chết Rồi

MC Đình Soạn

01:00:09    1 phần
Lượt nghe: 3.682

Hồn Ai Nấy Giữ

Hồn Ai Nấy Giữ

MC Đình Soạn

01:08:03    1 phần
Lượt nghe: 3.069

Báo Oán Đứa Con Nghịch Tử

Báo Oán Đứa Con Nghịch Tử

MC Đình Soạn

01:01:10    1 phần
Lượt nghe: 4.347

Giấc Mơ Máu

Giấc Mơ Máu

MC Đình Soạn

00:50:53    1 phần
Lượt nghe: 2.642

Đại Mộ Cổ Loa

Đại Mộ Cổ Loa

MC Đình Soạn

00:52:35    1 phần
Lượt nghe: 3.578

Vong Ám Cô Bé Câm

Vong Ám Cô Bé Câm

MC Đình Soạn

02:43:45    3 phần
Lượt nghe: 5.247

Tình Nhân Bóng Tối

Tình Nhân Bóng Tối

MC Đình Soạn

01:13:56    1 phần
Lượt nghe: 3.540

Tầm Ma Trích Lục

Tầm Ma Trích Lục

MC Đình Soạn

02:09:28    2 phần
Lượt nghe: 4.943

Nghiệp Báo Thằng Cháu

Nghiệp Báo Thằng Cháu

MC Đình Soạn

01:06:33    1 phần
Lượt nghe: 3.288

Gió Đêm

Gió Đêm

MC Đình Soạn

02:23:38    2 phần
Lượt nghe: 5.687

Oán Nghiệt Cuộc Tình

Oán Nghiệt Cuộc Tình

MC Đình Soạn

01:19:26    1 phần
Lượt nghe: 3.951

Đồng Xu Rỉ Máu

Đồng Xu Rỉ Máu

MC Đình Soạn

01:06:57    1 phần
Lượt nghe: 3.304