Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Huyền Thuật

Huyền Thuật

MC Đình Soạn

1 vote

01:59:56    2 phần
Lượt nghe: 4.536

Ký Sự Bản Ma

Ký Sự Bản Ma

MC Đình Soạn

2 vote

02:00:13    2 phần
Lượt nghe: 4.179

Chuyện Lạ Chứng Kiến

Chuyện Lạ Chứng Kiến

MC Đình Soạn

2 vote

02:58:12    3 phần
Lượt nghe: 4.225

Tình Oan Nghiệp Báo

Tình Oan Nghiệp Báo

MC Đình Soạn

3 vote

00:58:06    1 phần
Lượt nghe: 3.072

Nhà Ma Trước Biển

Nhà Ma Trước Biển

MC Đình Soạn

00:42:39    1 phần
Lượt nghe: 1.956

Bắt Ma - MC Đình Soạn

Bắt Ma - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

00:49:11    1 phần
Lượt nghe: 3.454

Cửa Địa Ngục

Cửa Địa Ngục

MC Đình Soạn

01:45:35    2 phần
Lượt nghe: 3.000

Vong Tháng Bảy Và Dạ Cổ

Vong Tháng Bảy Và Dạ Cổ

MC Đình Soạn

00:51:25    1 phần
Lượt nghe: 1.867

Truyện Có Con Với Ma

Truyện Có Con Với Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:46:44    1 phần
Lượt nghe: 2.175

Tấm Gỗ Quan Tài

Tấm Gỗ Quan Tài

MC Đình Soạn

2 vote

01:03:20    1 phần
Lượt nghe: 3.286

Ngã Ba Thiên Lôi

Ngã Ba Thiên Lôi

MC Đình Soạn

1 vote

00:49:02    1 phần
Lượt nghe: 1.640

Câu Chuyện Ma Làng Quê

Câu Chuyện Ma Làng Quê

MC Đình Soạn

2 vote

03:30:48    3 phần
Lượt nghe: 4.865

Yêu Tinh Rừng Sâu

Yêu Tinh Rừng Sâu

MC Đình Soạn

00:50:25    1 phần
Lượt nghe: 1.642

Quán Thịt Nướng Ven Đồi

Quán Thịt Nướng Ven Đồi

MC Đình Soạn

1 vote

01:24:15    1 phần
Lượt nghe: 3.671

Người Đàn Bà Trong Trắng

Người Đàn Bà Trong Trắng

MC Đình Soạn

2 vote

00:45:54    1 phần
Lượt nghe: 2.355

Gặp Ma Ở Vùng Đất Vũng Linh

Gặp Ma Ở Vùng Đất Vũng Linh

MC Đình Soạn

4 vote

02:04:36    2 phần
Lượt nghe: 4.156

Tiếng Gào Trong Đêm

Tiếng Gào Trong Đêm

MC Đình Soạn

00:46:23    1 phần
Lượt nghe: 1.984

Mộ Cô Lý

Mộ Cô Lý

MC Đình Soạn

1 vote

02:09:36    2 phần
Lượt nghe: 3.563

Kiếp Nào Yêu Em

Kiếp Nào Yêu Em

MC Đình Soạn

1 vote

00:52:55    1 phần
Lượt nghe: 1.937

Căn Hầm Bí Ẩn

Căn Hầm Bí Ẩn

MC Đình Soạn

1 vote

00:51:21    1 phần
Lượt nghe: 2.129

Bệnh Viện U Ám

Bệnh Viện U Ám

MC Đình Soạn

00:40:23    1 phần
Lượt nghe: 1.683

Căn Nhà Trên Đường An Địa

Căn Nhà Trên Đường An Địa

MC Đình Soạn

00:56:17    1 phần
Lượt nghe: 2.653

Nợ Phải Trả

Nợ Phải Trả

MC Đình Soạn

01:04:23    1 phần
Lượt nghe: 2.745

Phòng 308

Phòng 308

MC Đình Soạn

00:51:11    1 phần
Lượt nghe: 2.427

Mơ Ác Mộng

Mơ Ác Mộng

MC Đình Soạn

01:22:25    1 phần
Lượt nghe: 2.147

Hồn Ma Con Gái Bưởi

Hồn Ma Con Gái Bưởi

MC Đình Soạn

00:49:26    1 phần
Lượt nghe: 2.802

Ngôi Nhà Bị Ma Ám

Ngôi Nhà Bị Ma Ám

MC Đình Soạn

00:56:42    1 phần
Lượt nghe: 1.887

Địa Ngục Tầng Thứ 19

Địa Ngục Tầng Thứ 19

MC Đình Soạn

2 vote

04:39:31    3 phần
Lượt nghe: 3.797

Hồn Ma Trả Ơn

Hồn Ma Trả Ơn

MC Đình Soạn

5 vote

02:16:17    2 phần
Lượt nghe: 3.744

Giấc Mơ Tử Tù

Giấc Mơ Tử Tù

MC Đình Soạn

3 vote

00:47:25    1 phần
Lượt nghe: 3.281

Giá Khi Bỏ Nhà Ra Đi

Giá Khi Bỏ Nhà Ra Đi

MC Đình Soạn

2 vote

01:04:21    1 phần
Lượt nghe: 3.037

Oan Hồn

Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:10:39    1 phần
Lượt nghe: 2.491

Hồn Hoa

Hồn Hoa

MC Đình Soạn

00:55:38    1 phần
Lượt nghe: 2.032

Cửu Ly Sinh

Cửu Ly Sinh

MC Đình Soạn

7 vote

03:56:41    4 phần
Lượt nghe: 5.753

Đừng Mở Cửa

Đừng Mở Cửa

MC Đình Soạn

01:12:06    1 phần
Lượt nghe: 3.075

Quả Báo

Quả Báo

MC Đình Soạn

5 vote

01:09:55    1 phần
Lượt nghe: 4.135

Full 5/5 Bùa Lỗ Ban

Bùa Lỗ Ban

MC Đình Soạn

5 vote

06:00:27    5 phần
Lượt nghe: 9.373

Ác Mộng Đêm Sài Gòn

Ác Mộng Đêm Sài Gòn

MC Đình Soạn

1 vote

00:51:43    1 phần
Lượt nghe: 2.414

Báo Oán

Báo Oán

MC Đình Soạn

1 vote

01:50:23    2 phần
Lượt nghe: 2.737

Cập nhật Phía Sau Nghi Can X

Phía Sau Nghi Can X

Audio Matean, MC Đình Soạn

8 vote

12:25:04    14 phần
Lượt nghe: 6.700