Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Nhân Quả Ứng Báo

Nhân Quả Ứng Báo

MC Đình Soạn

1 vote

01:06:47    1 phần
Lượt nghe: 1.843

Khúc Cua Ma Ám

Khúc Cua Ma Ám

MC Đình Soạn

00:53:11    1 phần
Lượt nghe: 1.534

Nghi Lễ Tế Thần

Nghi Lễ Tế Thần

MC Đình Soạn

00:53:05    1 phần
Lượt nghe: 1.913

Cô Gái Liêu Trai

Cô Gái Liêu Trai

MC Đình Soạn

01:06:09    1 phần
Lượt nghe: 1.988

Cây Đa Trăm Tuổi

Cây Đa Trăm Tuổi

MC Đình Soạn

00:56:03    1 phần
Lượt nghe: 2.235

Chuyện Ma Bà Kể

Chuyện Ma Bà Kể

MC Đình Soạn

01:15:32    1 phần
Lượt nghe: 2.101

Tập 03 Tiếng Gõ Cửa Ngoài Nghĩa Địa

Tiếng Gõ Cửa Ngoài Nghĩa Địa

MC Đình Soạn

02:54:12    3 phần
Lượt nghe: 3.023

Ngôi Nhà Trong Ngõ

Ngôi Nhà Trong Ngõ

MC Đình Soạn

1 vote

00:51:55    1 phần
Lượt nghe: 2.228

Nghiệt Oán

Nghiệt Oán

MC Đình Soạn

00:57:12    1 phần
Lượt nghe: 1.539

Thịt Kho Tàu

Thịt Kho Tàu

MC Đình Soạn

3 vote

01:11:07    1 phần
Lượt nghe: 2.989

Ma Biển Báo Thù

Ma Biển Báo Thù

MC Đình Soạn

00:44:26    1 phần
Lượt nghe: 1.296

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa

MC Đình Soạn

01:01:50    1 phần
Lượt nghe: 1.869

Miếu Hoang

Miếu Hoang

MC Đình Soạn

10 vote

09:06:34    8 phần
Lượt nghe: 15.268

Miếu Ông Đạo Bần

Miếu Ông Đạo Bần

MC Đình Soạn

4 vote

01:03:24    1 phần
Lượt nghe: 2.107

Đào Mộ Ký

Đào Mộ Ký

MC Đình Soạn

01:01:33    1 phần
Lượt nghe: 1.941

Cây Gạo Có Ma

Cây Gạo Có Ma

MC Đình Soạn

01:02:43    1 phần
Lượt nghe: 1.458

Quỷ Đỏ

Quỷ Đỏ

MC Đình Soạn

01:02:25    1 phần
Lượt nghe: 1.334

Tam Thôn Quỷ Sự

Tam Thôn Quỷ Sự

MC Đình Soạn

01:43:51    2 phần
Lượt nghe: 2.499

Gánh Nghiệp

Gánh Nghiệp

MC Đình Soạn

01:00:56    1 phần
Lượt nghe: 1.856

Chiếc Hộp Âm Dương

Chiếc Hộp Âm Dương

MC Đình Soạn

01:01:33    1 phần
Lượt nghe: 1.483

Ngôi Nhà Bị Ám

Ngôi Nhà Bị Ám

MC Đình Soạn

00:45:58    1 phần
Lượt nghe: 1.120

Rạch Hàng Bần

Rạch Hàng Bần

MC Đình Soạn

01:05:10    1 phần
Lượt nghe: 1.707

Miếu Thiêng Cô Năm

Miếu Thiêng Cô Năm

MC Đình Soạn

2 vote

00:57:24    1 phần
Lượt nghe: 2.042

Trải Nghiệm Tâm Linh Kinh Hoàng

Trải Nghiệm Tâm Linh Kinh Hoàng

MC Đình Soạn

01:10:37    1 phần
Lượt nghe: 1.699

Đêm Khuya Kinh Hoàng

Đêm Khuya Kinh Hoàng

MC Đình Soạn

01:04:52    1 phần
Lượt nghe: 2.511

Chúng Mày Phải Chết

Chúng Mày Phải Chết

MC Đình Soạn

1 vote

00:57:56    1 phần
Lượt nghe: 2.804

Quê Nội Không Bình Yên

Quê Nội Không Bình Yên

MC Đình Soạn

00:53:38    1 phần
Lượt nghe: 1.914

Bị Ma Đeo Bám

Bị Ma Đeo Bám

MC Đình Soạn

00:54:28    1 phần
Lượt nghe: 1.610

Nợ Máu

Nợ Máu

MC Đình Soạn

2 vote

01:17:47    1 phần
Lượt nghe: 3.120

Lời Nguyền Truyền Kiếp

Lời Nguyền Truyền Kiếp

MC Đình Soạn

2 vote

00:57:37    1 phần
Lượt nghe: 1.972

Oan Hồn Oán Hận

Oan Hồn Oán Hận

MC Đình Soạn

01:03:25    1 phần
Lượt nghe: 1.969

Dung Nhan Quỷ Dữ

Dung Nhan Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

00:58:17    1 phần
Lượt nghe: 1.532

Vong Ác

Vong Ác

MC Đình Soạn

2 vote

00:59:39    1 phần
Lượt nghe: 1.747

Ma Da Cồn Thầy Cửu

Ma Da Cồn Thầy Cửu

MC Đình Soạn

4 vote

01:00:10    1 phần
Lượt nghe: 2.009

Cúc Trắng

Cúc Trắng

MC Đình Soạn

01:09:09    1 phần
Lượt nghe: 2.078

Oan Khiên Đời Trước

Oan Khiên Đời Trước

MC Đình Soạn

01:00:29    1 phần
Lượt nghe: 2.035

Ma Lộng Nhà Hào Hương

Ma Lộng Nhà Hào Hương

MC Đình Soạn

00:58:43    1 phần
Lượt nghe: 1.706

Quỷ Nhập Tràng Ở Bình Định

Quỷ Nhập Tràng Ở Bình Định

MC Đình Soạn

01:00:09    1 phần
Lượt nghe: 2.122

Lời Nguyền Âm Dương Hôn

Lời Nguyền Âm Dương Hôn

MC Đình Soạn

1 vote

00:57:55    1 phần
Lượt nghe: 1.889

Vong Hồn Thằng Bốn

Vong Hồn Thằng Bốn

MC Đình Soạn

01:01:16    1 phần
Lượt nghe: 1.613