Giọng đọc: MC Bảo Linh

Giọng đọc Bảo Linh - Audio Ngôn Tình

Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của Bảo Linh

Sắp xếp Audio
Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em - Truyện Ngắn

Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em - Truyện Ngắn

02:02:15    1 phần
Lượt nghe: 1.665

Gái Trinh Bất Hạnh - Truyện Ngắn

Gái Trinh Bất Hạnh - Truyện Ngắn

02:12:54    1 phần
Lượt nghe: 1.770

Tìm Vợ Cho Chồng Tôi - Truyện Ngắn

Tìm Vợ Cho Chồng Tôi - Truyện Ngắn

05:22:21    2 phần
Lượt nghe: 1.817

Gặp Được Em Là Định Mệnh

Gặp Được Em Là Định Mệnh

05:09:39    2 phần
Lượt nghe: 2.041

Vợ Tôi Là Xã Hội Đen - Truyện Ngắn

Vợ Tôi Là Xã Hội Đen - Truyện Ngắn

1 vote

02:38:09    1 phần
Lượt nghe: 2.251

Cánh Hoa Tàn Trong Gió

Cánh Hoa Tàn Trong Gió

2 vote

15:46:08    8 phần
Lượt nghe: 1.811

Lệ Tình - Truyện Ngắn Tình Yêu

Lệ Tình - Truyện Ngắn Tình Yêu

07:41:47    4 phần
Lượt nghe: 1.487

Vợ Câm - Truyện Ngắn Tình Yêu

Vợ Câm - Truyện Ngắn Tình Yêu

06:50:25    3 phần
Lượt nghe: 1.974

Si Mê Bất Chấp - Truyện Ngôn Tình

Si Mê Bất Chấp - Truyện Ngôn Tình

2 vote

09:03:43    4 phần
Lượt nghe: 1.607

Vẫn Cứ Thích Em - Truyện Ngôn Tình

Vẫn Cứ Thích Em - Truyện Ngôn Tình

08:22:51    4 phần
Lượt nghe: 2.363

Có Giải Ngân Hà Trong Mắt Anh

Có Giải Ngân Hà Trong Mắt Anh

00:49:51    1 phần
Lượt nghe: 931

Vợ Tôi Là - Truyện Ngôn Tình

Vợ Tôi Là - Truyện Ngôn Tình

02:39:56    1 phần
Lượt nghe: 1.343

Bí Mật Chôn Sâu - Truyện Ngắn

Bí Mật Chôn Sâu - Truyện Ngắn

01:08:55    1 phần
Lượt nghe: 1.197

Hôn Nhân Đổ Vỡ - Truyện Ngắn

Hôn Nhân Đổ Vỡ - Truyện Ngắn

01:28:30    1 phần
Lượt nghe: 1.553

Sao Yêu Được Em - Truyện Ngôn Tình

Sao Yêu Được Em - Truyện Ngôn Tình

01:03:48    1 phần
Lượt nghe: 1.085

Thanh Xuân Của Em Là Anh

Thanh Xuân Của Em Là Anh

05:00:51    2 phần
Lượt nghe: 1.643

Mối Tình 20 Năm - Truyện Ngắn

Mối Tình 20 Năm - Truyện Ngắn

03:21:31    1 phần
Lượt nghe: 1.557

Gió Đông Bên Em - Truyện Ngôn Tình

Gió Đông Bên Em - Truyện Ngôn Tình

02:15:13    1 phần
Lượt nghe: 1.264

Con Giáp Thứ 14 - Truyện Ngắn

Con Giáp Thứ 14 - Truyện Ngắn

01:29:18    1 phần
Lượt nghe: 1.088

Trái Tim Lỡ Muộn Màng - Truyện Ngôn Tình

Trái Tim Lỡ Muộn Màng - Truyện Ngôn Tình

1 vote

01:28:54    1 phần
Lượt nghe: 870

Lấy Chồng Điên - Truyện Ngắn Tình Yêu

Lấy Chồng Điên - Truyện Ngắn Tình Yêu

03:55:53    2 phần
Lượt nghe: 2.050

Anh Dám Ngoại Tình? - Truyện Ngôn Tình

Anh Dám Ngoại Tình? - Truyện Ngôn Tình

02:17:21    1 phần
Lượt nghe: 1.285

Bời Vì Yêu - Truyện Ngôn Tình

Bời Vì Yêu - Truyện Ngôn Tình

04:59:42    2 phần
Lượt nghe: 1.284

Người Yêu Cũ Của Mẹ - Truyện Ngắn

Người Yêu Cũ Của Mẹ - Truyện Ngắn

04:16:16    2 phần
Lượt nghe: 1.474

Hợp Đồng Đặc Biệt - Truyện Ngắn

Hợp Đồng Đặc Biệt - Truyện Ngắn

1 vote

01:11:20    1 phần
Lượt nghe: 1.237

Cuộc Sống Hôn Nhân - Truyện Ngắn

Cuộc Sống Hôn Nhân - Truyện Ngắn

02:01:23    1 phần
Lượt nghe: 951

Sống Thử - Truyện Ngắn Tình Yêu

Sống Thử - Truyện Ngắn Tình Yêu

2 vote

09:02:38    5 phần
Lượt nghe: 1.304

Em Là Sinh Mệnh Của Anh

Em Là Sinh Mệnh Của Anh

19:18:31    10 phần
Lượt nghe: 1.951

Tiền Duyên Kiếp Này - Truyện Ngôn Tình

Tiền Duyên Kiếp Này - Truyện Ngôn Tình

07:32:12    4 phần
Lượt nghe: 1.414

Lấy Nhầm Chồng - Truyện Ngôn Tình

Lấy Nhầm Chồng - Truyện Ngôn Tình

02:58:17    2 phần
Lượt nghe: 1.379

Yêu Trong Đợi Chờ - Truyện Ngôn Tình

Yêu Trong Đợi Chờ - Truyện Ngôn Tình

1 vote

11:25:50    7 phần
Lượt nghe: 1.200

Vốn Là Nhân Duyên - Truyện Ngôn Tình

Vốn Là Nhân Duyên - Truyện Ngôn Tình

1 vote

07:25:03    4 phần
Lượt nghe: 1.343

Phận Gái - Truyện Ngắn Tình Yêu

Phận Gái - Truyện Ngắn Tình Yêu

02:20:17    1 phần
Lượt nghe: 1.181

Ba Người Một Mối Tình - Truyện Ngắn

Ba Người Một Mối Tình - Truyện Ngắn

01:09:45    1 phần
Lượt nghe: 955

Cặp Đôi Oan Gia - Truyện Ngắn

Cặp Đôi Oan Gia - Truyện Ngắn

03:18:37    2 phần
Lượt nghe: 1.493

Từng Chút Đều Là Anh - Truyện Ngôn Tình

Từng Chút Đều Là Anh - Truyện Ngôn Tình

2 vote

08:23:20    3 phần
Lượt nghe: 880

Người Yêu Cũ Và Em - Truyện Ngôn Tình

Người Yêu Cũ Và Em - Truyện Ngôn Tình

02:07:42    1 phần
Lượt nghe: 923

Đàn Bà Không Biết Đẻ - Truyện Ngôn Tình

Đàn Bà Không Biết Đẻ - Truyện Ngôn Tình

07:36:00    4 phần
Lượt nghe: 1.461

Vợ Lẽ - Truyện Ngắn Tình Yêu

Vợ Lẽ - Truyện Ngắn Tình Yêu

07:02:24    3 phần
Lượt nghe: 1.655

Cầu Vồng Sau Mưa - Truyện Ngôn Tình

Cầu Vồng Sau Mưa - Truyện Ngôn Tình

04:39:20    2 phần
Lượt nghe: 869