Sắp xếp Audio
Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

01:16:46    5 phần
Lượt nghe: 3.515

Chuyện Về Những Người Cô Đơn

Chuyện Về Những Người Cô Đơn

06:04:21    11 phần
Lượt nghe: 3.844

Truyện Kiều - Nguyễn Du

Truyện Kiều - Nguyễn Du

09:03:12    14 phần
Lượt nghe: 6.276

Tắt Lửa Lòng - Lan Và Điệp

Tắt Lửa Lòng - Lan Và Điệp

10:31:54    21 phần
Lượt nghe: 4.510

Cafe Cảm Xúc

Cafe Cảm Xúc

03:54:22    6 phần
Lượt nghe: 3.367

Cho Những Ngày Không Nhau Mà Vẫn Đau

Cho Những Ngày Không Nhau Mà Vẫn Đau

00:11:33    4 phần
Lượt nghe: 2.793

Tháng Năm Rực Rỡ

Tháng Năm Rực Rỡ

00:12:32    1 phần
Lượt nghe: 3.633

Tự Thương Mình Sau Những Tháng Năm Thương Người

Tự Thương Mình Sau Những Tháng Năm Thương Người

08:31:36    37 phần
Lượt nghe: 2.872

Hôm Nay Tôi Thất Tình

Hôm Nay Tôi Thất Tình

07:50:13    62 phần
Lượt nghe: 4.305

Không Còn Thời Gian Để Buồn

Không Còn Thời Gian Để Buồn

1 vote

02:09:56    16 phần
Lượt nghe: 3.252

Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi

Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi

1 vote

07:14:10    41 phần
Lượt nghe: 4.498

Cứ Bình Tĩnh - Tuệ Nghi

Cứ Bình Tĩnh - Tuệ Nghi

2 vote

00:55:07    10 phần
Lượt nghe: 2.827

Ngày Người Thương Một Người Thương Khác

Ngày Người Thương Một Người Thương Khác

1 vote

04:04:53    37 phần
Lượt nghe: 2.896

Ai Là Kẻ Thứ 3 - Truyện Ngôn Tình

Ai Là Kẻ Thứ 3 - Truyện Ngôn Tình

2 vote

07:08:36    6 phần
Lượt nghe: 19.693

Định Mệnh - Truyện Ngôn Tình

Định Mệnh - Truyện Ngôn Tình

1 vote

07:30:28    15 phần
Lượt nghe: 20.926

Lời Tựa Một Tình Yêu - Truyện Audio Ngôn Tình

Lời Tựa Một Tình Yêu - Truyện Audio Ngôn Tình

05:25:44    11 phần
Lượt nghe: 17.813

Bên Nhau Trọn Đời - Truyện Audio Ngôn Tình

Bên Nhau Trọn Đời - Truyện Audio Ngôn Tình

3 vote

05:59:38    5 phần
Lượt nghe: 20.415

Anh Có Thích Nước Mỹ Không - Truyện ngôn tình

Anh Có Thích Nước Mỹ Không - Truyện ngôn tình

5 vote

14:27:11    12 phần
Lượt nghe: 21.366

Hoa Tư Dẫn - Truyện Ngôn Tình

Hoa Tư Dẫn - Truyện Ngôn Tình

5 vote

06:04:15    57 phần
Lượt nghe: 22.022

Nhật ký gái gọi

Nhật ký gái gọi

3 vote

04:37:01    1 phần
Lượt nghe: 22.548