Sắp xếp Audio
Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

01:16:46    5 phần
Lượt nghe: 4.324

Chuyện Về Những Người Cô Đơn

Chuyện Về Những Người Cô Đơn

06:04:21    11 phần
Lượt nghe: 4.663

Truyện Kiều - Nguyễn Du

Truyện Kiều - Nguyễn Du

1 vote

09:03:12    14 phần
Lượt nghe: 7.806

Tắt Lửa Lòng - Lan Và Điệp

Tắt Lửa Lòng - Lan Và Điệp

10:31:54    21 phần
Lượt nghe: 5.335

Cafe Cảm Xúc

Cafe Cảm Xúc

03:54:22    6 phần
Lượt nghe: 4.180

Cho Những Ngày Không Nhau Mà Vẫn Đau

Cho Những Ngày Không Nhau Mà Vẫn Đau

00:11:33    4 phần
Lượt nghe: 3.448

Tháng Năm Rực Rỡ

Tháng Năm Rực Rỡ

00:12:32    1 phần
Lượt nghe: 4.358

Tự Thương Mình Sau Những Tháng Năm Thương Người

Tự Thương Mình Sau Những Tháng Năm Thương Người

08:31:36    37 phần
Lượt nghe: 3.589

Hôm Nay Tôi Thất Tình

Hôm Nay Tôi Thất Tình

07:50:13    62 phần
Lượt nghe: 5.267

Không Còn Thời Gian Để Buồn

Không Còn Thời Gian Để Buồn

1 vote

02:09:56    16 phần
Lượt nghe: 3.916

Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi

Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi

1 vote

07:14:10    41 phần
Lượt nghe: 5.309

Cứ Bình Tĩnh - Tuệ Nghi

Cứ Bình Tĩnh - Tuệ Nghi

2 vote

00:55:07    10 phần
Lượt nghe: 3.545

Ngày Người Thương Một Người Thương Khác

Ngày Người Thương Một Người Thương Khác

1 vote

04:04:53    37 phần
Lượt nghe: 3.493

Ai Là Kẻ Thứ 3 - Truyện Ngôn Tình

Ai Là Kẻ Thứ 3 - Truyện Ngôn Tình

2 vote

07:08:36    6 phần
Lượt nghe: 20.547

Định Mệnh - Truyện Ngôn Tình

Định Mệnh - Truyện Ngôn Tình

2 vote

07:30:28    15 phần
Lượt nghe: 22.113

Lời Tựa Một Tình Yêu - Truyện Audio Ngôn Tình

Lời Tựa Một Tình Yêu - Truyện Audio Ngôn Tình

05:25:44    11 phần
Lượt nghe: 18.317

Bên Nhau Trọn Đời - Truyện Audio Ngôn Tình

Bên Nhau Trọn Đời - Truyện Audio Ngôn Tình

3 vote

05:59:38    5 phần
Lượt nghe: 21.763

Anh Có Thích Nước Mỹ Không - Truyện ngôn tình

Anh Có Thích Nước Mỹ Không - Truyện ngôn tình

6 vote

14:27:11    12 phần
Lượt nghe: 22.611

Hoa Tư Dẫn - Truyện Ngôn Tình

Hoa Tư Dẫn - Truyện Ngôn Tình

6 vote

06:04:15    57 phần
Lượt nghe: 23.139

Nhật ký gái gọi

Nhật ký gái gọi

3 vote

04:37:01    1 phần
Lượt nghe: 23.811