Sắp xếp Audio
Ma thổi đèn - Quỷ Môn Thiên Sư (Mô Kim Quyết)

Ma thổi đèn - Quỷ Môn Thiên Sư (Mô Kim Quyết)

7 vote

 00:38:51    1 phần
 Lượt nghe: 14.999

Công Tử Điên Khùng

Công Tử Điên Khùng

44 vote

 00:41:27    63 phần
 Lượt nghe: 25.742

Tàn Chi Lệnh - Truyện Kiếm Hiệp

Tàn Chi Lệnh - Truyện Kiếm Hiệp

15 vote

 19:00:48    50 phần
 Lượt nghe: 21.445

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

MC Tuấn Anh

102 vote

 08:39:21    129 phần
 Lượt nghe: 46.513

Lạp Thiên Ký

Lạp Thiên Ký

MC Tuấn Anh

13 vote

 06:39:48    95 phần
 Lượt nghe: 31.765

Trảm Long 4 - Thiên Địa Phong Thuỷ

Trảm Long 4 - Thiên Địa Phong Thuỷ

6 vote

 11:14:08    12 phần
 Lượt nghe: 17.641

Hoá Huyết Thần Công - Truyện Kiếm Hiệp

Hoá Huyết Thần Công - Truyện Kiếm Hiệp

10 vote

 13:13:34    12 phần
 Lượt nghe: 29.964

Đạo Ma Nhị Đế - Truyện Kiếm Hiệp

Đạo Ma Nhị Đế - Truyện Kiếm Hiệp

6 vote

 08:08:01    11 phần
 Lượt nghe: 21.197

Điệu Sáo Mê Hồn - Truyện Kiếm Hiệp

Điệu Sáo Mê Hồn - Truyện Kiếm Hiệp

9 vote

 01:35:02    12 phần
 Lượt nghe: 19.521

Bạch Cốt Lâm - Truyện Kiếm Hiệp

Bạch Cốt Lâm - Truyện Kiếm Hiệp

2 vote

 19:53:24    8 phần
 Lượt nghe: 15.927

Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm - Truyện Kiếm Hiệp

Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm - Truyện Kiếm Hiệp

3 vote

 15:02:46    6 phần
 Lượt nghe: 15.595

Giang Hồ Xảo Khách - Truyện Kiếm Hiệp

Giang Hồ Xảo Khách - Truyện Kiếm Hiệp

7 vote

 16:48:25    5 phần
 Lượt nghe: 20.242

Tiêu Thập Nhất Lang - Truyện Kiếm Hiệp

Tiêu Thập Nhất Lang - Truyện Kiếm Hiệp

2 vote

 03:41:08    12 phần
 Lượt nghe: 20.177

Thiên Đăng - Truyện Kiếm Hiệp

Thiên Đăng - Truyện Kiếm Hiệp

4 vote

 21:31:54    6 phần
 Lượt nghe: 18.125

Thần Mộ - Truyện Tiên Hiệp

Thần Mộ - Truyện Tiên Hiệp

MC Tuấn Anh

204 vote

 02:10:50    194 phần
 Lượt nghe: 87.476

Bàn Long - Audio Kiếm Hiệp

Bàn Long - Audio Kiếm Hiệp

MC Tuấn Anh

87 vote

 12:11:04    220 phần
 Lượt nghe: 48.436

Vô Thường - Audio Tiên Hiệp

Vô Thường - Audio Tiên Hiệp

MC Trần Vân

422 vote

 17:20:21    256 phần
 Lượt nghe: 133.554

Thiếu gia bị bỏ rơi - Truyện Tiên Hiệp

Thiếu gia bị bỏ rơi - Truyện Tiên Hiệp

48 vote

 09:40:47    225 phần
 Lượt nghe: 49.008

Tàn Bào - Truyện Kiếm Hiệp

Tàn Bào - Truyện Kiếm Hiệp

16 vote

 17:24:33    115 phần
 Lượt nghe: 48.988

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

MC Trần Vân

273 vote

 05:39:55    466 phần
 Lượt nghe: 259.352