Sắp xếp Audio
Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

23 vote

00:48:35    62 phần
Lượt nghe: 7.664

Công Tử Điên Khùng

Công Tử Điên Khùng

14 vote

00:41:27    63 phần
Lượt nghe: 6.903

Tàn Chi Lệnh - Truyện Kiếm Hiệp

Tàn Chi Lệnh - Truyện Kiếm Hiệp

8 vote

19:00:48    50 phần
Lượt nghe: 7.332

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

53 vote

08:39:21    129 phần
Lượt nghe: 16.566

Lạp Thiên Ký

Lạp Thiên Ký

39 vote

06:39:48    95 phần
Lượt nghe: 12.464

Hắc Tây Du - Truyện Tiên Hiệp

Hắc Tây Du - Truyện Tiên Hiệp

79 vote

23:33:29    172 phần
Lượt nghe: 27.851

Trảm Long 4 - Thiên Địa Phong Thuỷ

Trảm Long 4 - Thiên Địa Phong Thuỷ

3 vote

11:14:08    12 phần
Lượt nghe: 11.389

Hoá Huyết Thần Công - Truyện Kiếm Hiệp

Hoá Huyết Thần Công - Truyện Kiếm Hiệp

10 vote

13:13:34    12 phần
Lượt nghe: 20.481

Đạo Ma Nhị Đế - Truyện Kiếm Hiệp

Đạo Ma Nhị Đế - Truyện Kiếm Hiệp

7 vote

08:08:01    11 phần
Lượt nghe: 13.984

Điệu Sáo Mê Hồn - Truyện Kiếm Hiệp

Điệu Sáo Mê Hồn - Truyện Kiếm Hiệp

8 vote

01:35:02    12 phần
Lượt nghe: 13.672

Bạch Cốt Lâm - Truyện Kiếm Hiệp

Bạch Cốt Lâm - Truyện Kiếm Hiệp

2 vote

19:53:24    8 phần
Lượt nghe: 11.291

Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm - Truyện Kiếm Hiệp

Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm - Truyện Kiếm Hiệp

2 vote

15:02:46    6 phần
Lượt nghe: 11.277

Giang Hồ Xảo Khách - Truyện Kiếm Hiệp

Giang Hồ Xảo Khách - Truyện Kiếm Hiệp

9 vote

16:48:25    5 phần
Lượt nghe: 14.897

Tiêu Thập Nhất Lang - Truyện Kiếm Hiệp

Tiêu Thập Nhất Lang - Truyện Kiếm Hiệp

4 vote

03:41:08    12 phần
Lượt nghe: 12.583

Thiên Đăng - Truyện Kiếm Hiệp

Thiên Đăng - Truyện Kiếm Hiệp

3 vote

21:31:54    6 phần
Lượt nghe: 11.844

Thần Mộ - Truyện Tiên Hiệp

Thần Mộ - Truyện Tiên Hiệp

151 vote

02:10:50    194 phần
Lượt nghe: 42.618

Bàn Long - Audio Kiếm Hiệp

Bàn Long - Audio Kiếm Hiệp

58 vote

12:11:04    220 phần
Lượt nghe: 27.157

Vô Thường - Audio Tiên Hiệp

Vô Thường - Audio Tiên Hiệp

150 vote

17:20:21    256 phần
Lượt nghe: 61.568

Phàm Nhân Tu Tiên Phần 2 - Audio Kiếm Hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên Phần 2 - Audio Kiếm Hiệp

18 vote

12:13:46    87 phần
Lượt nghe: 17.403

Hắc Ám Tây Du Ký - Truyện Tiên Hiệp

Hắc Ám Tây Du Ký - Truyện Tiên Hiệp

21 vote

18:30:53    207 phần
Lượt nghe: 32.798