Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Oan Hồn Quỷ Có Độc - Truyện Ma

Oan Hồn Quỷ Có Độc - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:59:44    1 phần
Lượt nghe: 14.867

Chết Cùng Một Chỗ - Truyện Kinh Dị

Chết Cùng Một Chỗ - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

4 vote

00:56:39    1 phần
Lượt nghe: 6.690

Miếng Đất Gia Nghiệp - Truyện Ma

Miếng Đất Gia Nghiệp - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

01:02:53    1 phần
Lượt nghe: 9.685

Chuyến Tàu Về Thế Giới Bên Kia - Truyện Ma

Chuyến Tàu Về Thế Giới Bên Kia - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

00:53:14    1 phần
Lượt nghe: 6.017

Nhà Bị Trùng Tang - Truyện Kinh Dị

Nhà Bị Trùng Tang - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

3 vote

00:55:23    1 phần
Lượt nghe: 9.414

Mã Nữ Theo Người - Truyện Kinh Dị

Mã Nữ Theo Người - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

3 vote

00:30:57    1 phần
Lượt nghe: 7.448

Mẹ Về Báo Mộng - Truyện Ma Kinh Dị

Mẹ Về Báo Mộng - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

4 vote

00:50:27    1 phần
Lượt nghe: 6.148

Hồn Ma Ở Bãi Tắm - Truyện Ma

Hồn Ma Ở Bãi Tắm - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:50:18    1 phần
Lượt nghe: 7.839

Ám Ảnh Về Cái Xác - Truyện Kinh Dị

Ám Ảnh Về Cái Xác - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

00:42:37    1 phần
Lượt nghe: 7.633

Trả Giá Khi Tìm Gặp Ma - Truyện Kinh Dị

Trả Giá Khi Tìm Gặp Ma - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

00:31:17    1 phần
Lượt nghe: 7.665

Ám Của Người Âm - Truyện Kinh Dị

Ám Của Người Âm - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

3 vote

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 6.577

Oan Hồn Cô Gái Hồng Nương - Truyện Ma

Oan Hồn Cô Gái Hồng Nương - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:40:47    1 phần
Lượt nghe: 7.381

Người Chết Hoá Kiếp Làm Người - Truyện Ma

Người Chết Hoá Kiếp Làm Người - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:59:43    1 phần
Lượt nghe: 7.787

Quán Kêu Gọi Hồn - Truyện Kinh Dị

Quán Kêu Gọi Hồn - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

00:25:28    1 phần
Lượt nghe: 7.899

Oán Của Hai Ngôi Mộ Hoang - Truyện Ma

Oán Của Hai Ngôi Mộ Hoang - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

00:39:28    1 phần
Lượt nghe: 8.391

Oán Nghiệt Người Chết Trẻ - Truyện Ma

Oán Nghiệt Người Chết Trẻ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:18:56    1 phần
Lượt nghe: 7.966

Nhập Xác Quay Về - Truyện Kinh Dị

Nhập Xác Quay Về - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

00:38:15    1 phần
Lượt nghe: 7.766

Giả Làm Tiểu Tam - Truyện Ngôn Tình

Giả Làm Tiểu Tam - Truyện Ngôn Tình

MC Đình Soạn

03:48:05    1 phần
Lượt nghe: 5.776

Oán Than Nơi Rừng Sâu - Truyện Kinh Dị

Oán Than Nơi Rừng Sâu - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

00:45:50    1 phần
Lượt nghe: 6.694

Ác Nghiệp Hai Hường - Truyện Ma

Ác Nghiệp Hai Hường - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 7.992

Tiếng Gọi Người Thiên Cổ - Truyện Kinh Dị

Tiếng Gọi Người Thiên Cổ - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

01:00:14    1 phần
Lượt nghe: 7.476

Hoán Đổi Ngôi Mộ - Truyện Ma

Hoán Đổi Ngôi Mộ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:03:35    1 phần
Lượt nghe: 6.908

Oán Nghiệp Cho Đời Sau - Truyện Kinh Dị

Oán Nghiệp Cho Đời Sau - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

3 vote

00:59:30    1 phần
Lượt nghe: 8.286

Giá Của Oan Nghiệt Gây Ra - Truyện Ma

Giá Của Oan Nghiệt Gây Ra - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:58:34    1 phần
Lượt nghe: 7.780

Hồn Ma Năm Nhơn - Truyện Ma

Hồn Ma Năm Nhơn - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:54:14    1 phần
Lượt nghe: 7.215

Oan Hồn Về Làm Vợ - Truyện Ma

Oan Hồn Về Làm Vợ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:09:41    1 phần
Lượt nghe: 9.663

Người Mất Sống Lại - Truyện Ma

Người Mất Sống Lại - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

00:40:49    1 phần
Lượt nghe: 7.746

Vong Linh Người Vợ - Truyện Ma

Vong Linh Người Vợ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:29:43    1 phần
Lượt nghe: 8.399

Con Mèo Thành Tinh - Truyện Ma

Con Mèo Thành Tinh - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:46:58    1 phần
Lượt nghe: 9.491

Oan Hồn Của Hoa - Truyện Ma

Oan Hồn Của Hoa - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:30:13    1 phần
Lượt nghe: 8.416

Trò Chơi Gọi Linh Hồn - Truyện Ma

Trò Chơi Gọi Linh Hồn - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:34:36    1 phần
Lượt nghe: 7.573

Ba Ngôi Mộ Oan Nghiệt - Truyện Ma

Ba Ngôi Mộ Oan Nghiệt - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:26:02    1 phần
Lượt nghe: 10.053

Miếu Thờ Linh Ứng - Truyện Ma

Miếu Thờ Linh Ứng - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:28:59    1 phần
Lượt nghe: 9.006

Hồn Người Cõi Âm - Truyện Ma

Hồn Người Cõi Âm - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:12:24    1 phần
Lượt nghe: 6.839

Vương Vấn Chồng Con - Truyện Ma

Vương Vấn Chồng Con - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:00:51    1 phần
Lượt nghe: 8.514

Oan Hồn Ở Đèo Đầu Voi - Truyện Ma

Oan Hồn Ở Đèo Đầu Voi - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

01:01:14    1 phần
Lượt nghe: 8.516

Oán Nghiệp Hai Xinh - Truyện Ma

Oán Nghiệp Hai Xinh - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

01:01:55    1 phần
Lượt nghe: 5.709

Oán Nghiệp Của Oanh - Truyện Ma

Oán Nghiệp Của Oanh - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:50:20    1 phần
Lượt nghe: 6.933