Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Truyền Nhân Cuối Cùng Phái Liên Sơn

Truyền Nhân Cuối Cùng Phái Liên Sơn

MC Đình Soạn

02:24:24    3 phần
Lượt nghe: 3.119

Huyết Ngải Khmer

Huyết Ngải Khmer

MC Đình Soạn

01:26:28    2 phần
Lượt nghe: 3.448

Người Yêu Cũ Thứ 108

Người Yêu Cũ Thứ 108

MC Đình Soạn

02:44:40    3 phần
Lượt nghe: 2.241

Lời Nguyền Ngôi Làng Ma Ám

Lời Nguyền Ngôi Làng Ma Ám

MC Đình Soạn

02:56:22    3 phần
Lượt nghe: 2.525

Đạo Sĩ Diệt Cương Thi

Đạo Sĩ Diệt Cương Thi

MC Đình Soạn

01:38:41    2 phần
Lượt nghe: 1.905

Ma Làng

Ma Làng

MC Đình Soạn

01:34:16    2 phần
Lượt nghe: 2.485

Sơn Hải Nam Thanh Ký

Sơn Hải Nam Thanh Ký

MC Đình Soạn

00:52:40    1 phần
Lượt nghe: 1.222

Annabelle Búp Bê Ma Ám

Annabelle Búp Bê Ma Ám

MC Đình Soạn

01:00:58    1 phần
Lượt nghe: 1.352

Vùng Đất Kinh Dị

Vùng Đất Kinh Dị

MC Đình Soạn

01:40:11    2 phần
Lượt nghe: 1.847

Oan Hồn Báo Mộng - MC Đình Soạn

Oan Hồn Báo Mộng - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:25:15    2 phần
Lượt nghe: 2.738

Tháng Cô Hồn

Tháng Cô Hồn

MC Đình Soạn

01:03:11    1 phần
Lượt nghe: 1.914

Ảo Giác Ma Quái

Ảo Giác Ma Quái

MC Đình Soạn

01:00:12    1 phần
Lượt nghe: 1.248

Hồn Ma Con Ghẻ

Hồn Ma Con Ghẻ

MC Đình Soạn

01:02:18    1 phần
Lượt nghe: 1.546

Chiếc Cầu Định Mệnh

Chiếc Cầu Định Mệnh

MC Đình Soạn

01:08:21    1 phần
Lượt nghe: 1.756

Linh Hồn Cẩm Nhung

Linh Hồn Cẩm Nhung

MC Đình Soạn

01:00:35    1 phần
Lượt nghe: 1.541

Miếu Ông Hổi Trành

Miếu Ông Hổi Trành

MC Đình Soạn

01:03:54    1 phần
Lượt nghe: 2.150

Oan Hồn Giữ Nhà

Oan Hồn Giữ Nhà

MC Đình Soạn

01:07:22    1 phần
Lượt nghe: 2.098

Ác Báo Địa Chủ

Ác Báo Địa Chủ

MC Đình Soạn

00:50:16    1 phần
Lượt nghe: 1.955

Hồn Ma Đứa Cháu Gái

Hồn Ma Đứa Cháu Gái

MC Đình Soạn

01:01:12    1 phần
Lượt nghe: 1.659

Núi Thiêng Giấu Vàng

Núi Thiêng Giấu Vàng

MC Đình Soạn

01:09:02    1 phần
Lượt nghe: 6.586

Hận Thù Dòng Họ

Hận Thù Dòng Họ

MC Đình Soạn

01:06:33    1 phần
Lượt nghe: 6.082

Móc Mắt Luyện Bùa

Móc Mắt Luyện Bùa

MC Đình Soạn

01:10:13    1 phần
Lượt nghe: 5.699

Yểm Mộ Trùng Tang

Yểm Mộ Trùng Tang

MC Đình Soạn

01:04:48    1 phần
Lượt nghe: 7.722

Vợ Cũ Đòi Con

Vợ Cũ Đòi Con

MC Đình Soạn

00:53:58    1 phần
Lượt nghe: 4.975

Tiếng Hát Ru Trên Sông

Tiếng Hát Ru Trên Sông

MC Đình Soạn

01:05:36    1 phần
Lượt nghe: 3.184

Ai Đứng Bên Cửa Sổ

Ai Đứng Bên Cửa Sổ

MC Đình Soạn

01:52:36    2 phần
Lượt nghe: 5.176

Tuyết Đứng Lại

Tuyết Đứng Lại

MC Đình Soạn

01:00:11    1 phần
Lượt nghe: 3.154

Ma Sợi

Ma Sợi

MC Đình Soạn

01:13:26    1 phần
Lượt nghe: 3.938

Hồn Về Đòi Mạng

Hồn Về Đòi Mạng

MC Đình Soạn

01:02:55    1 phần
Lượt nghe: 4.302

Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

MC Đình Soạn

02:27:37    2 phần
Lượt nghe: 5.515

Chiêu Hồn Thuật

Chiêu Hồn Thuật

MC Đình Soạn

01:06:32    1 phần
Lượt nghe: 3.485

Vong Báo Chết

Vong Báo Chết

MC Đình Soạn

01:08:48    1 phần
Lượt nghe: 4.324

Đám Giỗ Tháng Cô Hồn

Đám Giỗ Tháng Cô Hồn

MC Đình Soạn

01:06:08    1 phần
Lượt nghe: 5.255

Trấn Hồn Yểm Của

Trấn Hồn Yểm Của

MC Đình Soạn

01:06:32    1 phần
Lượt nghe: 6.301

Chuyến Tàu 0058

Chuyến Tàu 0058

MC Đình Soạn

01:09:28    1 phần
Lượt nghe: 5.609

Âm Hôn Ác Nghiệp

Âm Hôn Ác Nghiệp

MC Đình Soạn

01:10:17    1 phần
Lượt nghe: 3.969

Góc Vườn Phong Thủy

Góc Vườn Phong Thủy

MC Đình Soạn

01:08:34    1 phần
Lượt nghe: 3.902

Tiếng Cóc Gọi Mưa

Tiếng Cóc Gọi Mưa

MC Đình Soạn

01:08:22    1 phần
Lượt nghe: 4.273

Vong Hồn Bất Tán

Vong Hồn Bất Tán

MC Đình Soạn

01:07:26    1 phần
Lượt nghe: 3.569

Trộm Đồ Người Chết

Trộm Đồ Người Chết

MC Đình Soạn

01:07:17    1 phần
Lượt nghe: 4.710