Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Hồn Sơn Nữ

Hồn Sơn Nữ

MC Đình Soạn

1 vote

01:24:12    1 phần
Lượt nghe: 2.017

Vong Ám

Vong Ám

MC Đình Soạn

00:53:14    1 phần
Lượt nghe: 2.302

Xác Chết Không Đầu

Xác Chết Không Đầu

MC Đình Soạn

4 vote

03:30:02    3 phần
Lượt nghe: 3.400

Đồng Xanh Trở Gió

Đồng Xanh Trở Gió

MC Đình Soạn

1 vote

00:54:54    1 phần
Lượt nghe: 1.712

Đặc Cảnh Diệt Ma Ở Sài Gòn

Đặc Cảnh Diệt Ma Ở Sài Gòn

MC Đình Soạn

1 vote

02:18:05    2 phần
Lượt nghe: 2.458

Ngôi Trường Bị Nguyền Rủa

Ngôi Trường Bị Nguyền Rủa

MC Đình Soạn

2 vote

01:57:38    2 phần
Lượt nghe: 2.596

Một Đời Ân Oán

Một Đời Ân Oán

MC Đình Soạn

3 vote

00:39:07    1 phần
Lượt nghe: 2.491

Duyên Ma

Duyên Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:42:09    1 phần
Lượt nghe: 1.760

Độc Trùng Phong

Độc Trùng Phong

MC Đình Soạn

4 vote

06:06:13    6 phần
Lượt nghe: 6.504

Cuốn Sách Của Quỷ

Cuốn Sách Của Quỷ

MC Đình Soạn

3 vote

02:04:49    2 phần
Lượt nghe: 3.694

Cổ Mộ

Cổ Mộ

MC Đình Soạn

1 vote

01:49:52    2 phần
Lượt nghe: 3.103

Chung Cư 301

Chung Cư 301

MC Đình Soạn

1 vote

01:51:17    2 phần
Lượt nghe: 2.939

Oan Hồn Trong Xóm Trọ

Oan Hồn Trong Xóm Trọ

MC Đình Soạn

01:53:26    2 phần
Lượt nghe: 2.500

Phù Thuỷ Chi Tâm

Phù Thuỷ Chi Tâm

MC Đình Soạn

1 vote

00:48:44    1 phần
Lượt nghe: 1.494

Người Con Gái Tỉnh Bắc

Người Con Gái Tỉnh Bắc

MC Đình Soạn

01:02:48    1 phần
Lượt nghe: 2.329

Cầu Cơ Giờ Thiêng

Cầu Cơ Giờ Thiêng

MC Đình Soạn

4 vote

05:31:16    5 phần
Lượt nghe: 2.879

Giếng Hoang Cuối Xóm

Giếng Hoang Cuối Xóm

MC Đình Soạn

3 vote

01:11:39    1 phần
Lượt nghe: 2.716

Lá Bài Của Quỷ

Lá Bài Của Quỷ

MC Đình Soạn

2 vote

04:23:15    4 phần
Lượt nghe: 4.421

Bảy Ngày

Bảy Ngày

MC Đình Soạn

3 vote

00:54:56    1 phần
Lượt nghe: 2.227

Chuyến Đi Nam Định Bất Ổn

Chuyến Đi Nam Định Bất Ổn

MC Đình Soạn

2 vote

01:06:13    1 phần
Lượt nghe: 2.936

Tiền Máu

Tiền Máu

MC Đình Soạn

01:11:13    1 phần
Lượt nghe: 2.147

Miền Tây Kinh Dị Ký

Miền Tây Kinh Dị Ký

MC Đình Soạn

3 vote

03:02:55    3 phần
Lượt nghe: 3.371

Chung Cư Ma 727

Chung Cư Ma 727

MC Đình Soạn

2 vote

02:32:45    3 phần
Lượt nghe: 2.610

Ngôi Mộ Trong Nhà Hoang

Ngôi Mộ Trong Nhà Hoang

MC Đình Soạn

01:13:50    1 phần
Lượt nghe: 2.659

Vải Thưa

Vải Thưa

MC Đình Soạn

2 vote

00:47:38    1 phần
Lượt nghe: 1.709

Thân Người Tâm Quỷ

Thân Người Tâm Quỷ

MC Đình Soạn

1 vote

00:55:50    1 phần
Lượt nghe: 1.589

Mao Sơn Quỷ Môn Thuật

Mao Sơn Quỷ Môn Thuật

MC Đình Soạn

11 vote

10:32:15    31 phần
Lượt nghe: 25.263

Hồn Về

Hồn Về

MC Đình Soạn

1 vote

01:12:39    1 phần
Lượt nghe: 1.936

Người Mang Mệnh Xích Quỷ

Người Mang Mệnh Xích Quỷ

MC Đình Soạn

01:48:45    2 phần
Lượt nghe: 2.690

Oan Nghiệt Chung Cư

Oan Nghiệt Chung Cư

MC Đình Soạn

1 vote

01:09:49    1 phần
Lượt nghe: 1.833

Vùng Đất Bị Yểm

Vùng Đất Bị Yểm

MC Đình Soạn

2 vote

01:29:56    1 phần
Lượt nghe: 3.021

Nam Dương Huyền Thuật

Nam Dương Huyền Thuật

MC Đình Soạn

1 vote

03:02:15    3 phần
Lượt nghe: 2.864

Chiếc Váy Dính Máu

Chiếc Váy Dính Máu

MC Đình Soạn

1 vote

04:13:00    4 phần
Lượt nghe: 2.766

Quỷ Mộ

Quỷ Mộ

MC Đình Soạn

3 vote

04:21:43    4 phần
Lượt nghe: 3.943

Oan Hồn Báo Mộng

Oan Hồn Báo Mộng

MC Đình Soạn

7 vote

02:44:10    2 phần
Lượt nghe: 2.016

Đôi Mắt Âm Dương

Đôi Mắt Âm Dương

MC Đình Soạn

1 vote

01:52:17    2 phần
Lượt nghe: 2.929

Đừng Gọi Tên Khi Trời Tối

Đừng Gọi Tên Khi Trời Tối

MC Đình Soạn

00:57:33    1 phần
Lượt nghe: 1.755

Oan Khuất

Oan Khuất

MC Đình Soạn

01:07:30    1 phần
Lượt nghe: 2.818

Bụi Hoa Nhài Giữa Đồng

Bụi Hoa Nhài Giữa Đồng

MC Đình Soạn

6 vote

01:19:45    1 phần
Lượt nghe: 3.314

Nghiệp Báo Trộm Mộ

Nghiệp Báo Trộm Mộ

MC Đình Soạn

1 vote

02:27:35    2 phần
Lượt nghe: 3.595