Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Cây Đa Oán Nghiệt

Cây Đa Oán Nghiệt

MC Đình Soạn

02:35:57    3 phần
Lượt nghe: 5.676

Mùa Hoa Cà Phê Cuối Cùng

Mùa Hoa Cà Phê Cuối Cùng

MC Đình Soạn

01:01:30    1 phần
Lượt nghe: 3.305

Đời Cô Trang

Đời Cô Trang

MC Đình Soạn

01:00:55    1 phần
Lượt nghe: 3.290

Người Tử Tù

Người Tử Tù

MC Đình Soạn

01:07:11    1 phần
Lượt nghe: 3.424

Tiếng Hú Nơi Rừng Hoang

Tiếng Hú Nơi Rừng Hoang

MC Đình Soạn

01:16:25    1 phần
Lượt nghe: 2.605

Nhập Tràng Hóa Quỷ

Nhập Tràng Hóa Quỷ

MC Đình Soạn

1 vote

01:07:42    1 phần
Lượt nghe: 5.490

Tội Ác Người Vợ

Tội Ác Người Vợ

MC Đình Soạn

3 vote

01:03:48    1 phần
Lượt nghe: 5.362

Ngôi Nhà Ma Ám

Ngôi Nhà Ma Ám

MC Đình Soạn

00:59:59    1 phần
Lượt nghe: 2.587

Đường Tàu

Đường Tàu

MC Đình Soạn

1 vote

02:03:56    2 phần
Lượt nghe: 5.081

Đất Lạnh Đồi Hoang

Đất Lạnh Đồi Hoang

MC Đình Soạn

1 vote

01:02:57    1 phần
Lượt nghe: 2.831

Trả Giá

Trả Giá

MC Đình Soạn

2 vote

01:03:35    1 phần
Lượt nghe: 3.566

Dị Miếu

Dị Miếu

MC Đình Soạn

01:03:40    1 phần
Lượt nghe: 3.587

Oan Hồn Chị Kiều

Oan Hồn Chị Kiều

MC Đình Soạn

01:00:36    1 phần
Lượt nghe: 3.038

Nghiệp Báo Ông Nhân

Nghiệp Báo Ông Nhân

MC Đình Soạn

01:03:30    1 phần
Lượt nghe: 2.805

Quái Thai - MC Đình Soạn

Quái Thai - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:08:30    1 phần
Lượt nghe: 3.338

Kinh Hoàng Bản Ma

Kinh Hoàng Bản Ma

MC Đình Soạn

01:09:21    1 phần
Lượt nghe: 3.138

Khúc Sông Ma Ám

Khúc Sông Ma Ám

MC Đình Soạn

1 vote

01:03:57    1 phần
Lượt nghe: 2.529

Âm Khí

Âm Khí

MC Đình Soạn

2 vote

01:10:45    1 phần
Lượt nghe: 3.522

Linh Xà Báo Oán

Linh Xà Báo Oán

MC Đình Soạn

01:09:33    1 phần
Lượt nghe: 3.013

Dòng Suối Oan Hồn

Dòng Suối Oan Hồn

MC Đình Soạn

1 vote

01:09:57    1 phần
Lượt nghe: 3.097

Ma Đầu Đỏ

Ma Đầu Đỏ

MC Đình Soạn

01:02:40    1 phần
Lượt nghe: 2.152

Áo Dài Máu

Áo Dài Máu

MC Đình Soạn

00:58:47    1 phần
Lượt nghe: 1.583

Ngôi Mộ Quỷ Dưới Nền Nhà

Ngôi Mộ Quỷ Dưới Nền Nhà

MC Đình Soạn

1 vote

00:50:00    1 phần
Lượt nghe: 3.655

Tiệm Đồ Cổ Ma Quái

Tiệm Đồ Cổ Ma Quái

MC Đình Soạn

01:12:26    1 phần
Lượt nghe: 2.454

Bỏ Em Đuối Nước

Bỏ Em Đuối Nước

MC Đình Soạn

1 vote

01:07:28    1 phần
Lượt nghe: 2.210

Oán Hận Không Tan

Oán Hận Không Tan

MC Đình Soạn

01:09:03    1 phần
Lượt nghe: 1.747

Oán Nghiệp Con Trâu

Oán Nghiệp Con Trâu

MC Đình Soạn

1 vote

01:05:02    1 phần
Lượt nghe: 2.188

Anh Lính Bất Diệt

Anh Lính Bất Diệt

MC Đình Soạn

06:19:13    6 phần
Lượt nghe: 2.363

Nữ Pháp Sư

Nữ Pháp Sư

MC Đình Soạn

1 vote

04:09:28    4 phần
Lượt nghe: 5.328

Ai Oan Ai Oán

Ai Oan Ai Oán

MC Đình Soạn

1 vote

00:55:16    1 phần
Lượt nghe: 1.910

Hà Bá Sông Trà Bình

Hà Bá Sông Trà Bình

MC Đình Soạn

01:02:01    1 phần
Lượt nghe: 1.710

Mộ Cô Linh

Mộ Cô Linh

MC Đình Soạn

01:09:39    1 phần
Lượt nghe: 1.852

Oan Hồn Của Chi

Oan Hồn Của Chi

MC Đình Soạn

01:02:35    1 phần
Lượt nghe: 1.582

U Hồn

U Hồn

MC Đình Soạn

01:05:38    1 phần
Lượt nghe: 1.753

Lời Thề Thiêng

Lời Thề Thiêng

MC Đình Soạn

5 vote

01:03:53    1 phần
Lượt nghe: 2.568

Cây Ngải Hồi Sinh

Cây Ngải Hồi Sinh

MC Đình Soạn

01:05:23    1 phần
Lượt nghe: 2.203

Canh Thai Nhi

Canh Thai Nhi

MC Đình Soạn

00:57:49    1 phần
Lượt nghe: 1.725

Ngôi Mộ Vô Danh Số 11

Ngôi Mộ Vô Danh Số 11

MC Đình Soạn

1 vote

00:51:08    1 phần
Lượt nghe: 1.875

Thoát Khỏi Thân Xác

Thoát Khỏi Thân Xác

MC Đình Soạn

01:06:25    1 phần
Lượt nghe: 1.762

Chuồng Lợn Mới Xây

Chuồng Lợn Mới Xây

MC Đình Soạn

2 vote

00:52:06    1 phần
Lượt nghe: 2.057