Sắp xếp Audio
Talkshow #2 - Hài kịch Nguyễn Ngọc Ngạn

Talkshow #2 - Hài kịch Nguyễn Ngọc Ngạn

3 vote

00:56:11    1 phần
Lượt nghe: 2.702

Talk Show #1 - Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện ma

Talk Show #1 - Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện ma

1 vote

00:59:03    1 phần
Lượt nghe: 3.610

Ba Người Lính Ngự Lâm

Ba Người Lính Ngự Lâm

19:20:57    12 phần
Lượt nghe: 1.077

Truyện Ngắn Của Nguyễn Công Hoan

Truyện Ngắn Của Nguyễn Công Hoan

1 vote

06:35:02    6 phần
Lượt nghe: 5.007

Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn Nói Về Phong Tục Ngày Tết

Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn Nói Về Phong Tục Ngày Tết

10 vote

00:39:06    1 phần
Lượt nghe: 31.276

Truyện Kiều - Nguyễn Du

Truyện Kiều - Nguyễn Du

1 vote

09:03:12    14 phần
Lượt nghe: 7.806

Tặc Miêu - Truyện Truyền Thuyết

Tặc Miêu - Truyện Truyền Thuyết

5 vote

16:42:57    6 phần
Lượt nghe: 21.160

Dì Ghẻ - Câu chuyện cuộc sống

Dì Ghẻ - Câu chuyện cuộc sống

24 vote

22:13:13    15 phần
Lượt nghe: 22.221

Nghìn Lẻ Một Đêm - Truyện dân gian

Nghìn Lẻ Một Đêm - Truyện dân gian

7 vote

08:31:03    19 phần
Lượt nghe: 28.679

Việc làng - Ngô Tất Tố

Việc làng - Ngô Tất Tố

6 vote

02:52:46    1 phần
Lượt nghe: 16.021

Chí phèo - Nam Cao

Chí phèo - Nam Cao

4 vote

01:11:43    1 phần
Lượt nghe: 14.866

Vợ nhặt - Kim Lân

Vợ nhặt - Kim Lân

2 vote

00:24:45    1 phần
Lượt nghe: 13.469

Truyện cười Trạng Quỳnh - Trạng lợn

Truyện cười Trạng Quỳnh - Trạng lợn

1 vote

03:36:31    1 phần
Lượt nghe: 17.700

Tắt đèn - Ngô Tất Tố

Tắt đèn - Ngô Tất Tố

1 vote

    0 phần
Lượt nghe: 14.252