Sắp xếp Audio
Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn Nói Về Phong Tục Ngày Tết

Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn Nói Về Phong Tục Ngày Tết

5 vote

00:39:06    1 phần
Lượt nghe: 8.709

Truyện Kiều - Nguyễn Du

Truyện Kiều - Nguyễn Du

09:03:12    14 phần
Lượt nghe: 3.786

Tặc Miêu - Truyện Truyền Thuyết

Tặc Miêu - Truyện Truyền Thuyết

4 vote

16:42:57    6 phần
Lượt nghe: 18.398

Dì Ghẻ - Câu chuyện cuộc sống

Dì Ghẻ - Câu chuyện cuộc sống

15 vote

22:13:13    15 phần
Lượt nghe: 14.395

Nghìn Lẻ Một Đêm - Truyện dân gian

Nghìn Lẻ Một Đêm - Truyện dân gian

7 vote

08:31:03    19 phần
Lượt nghe: 23.022

Việc làng - Ngô Tất Tố

Việc làng - Ngô Tất Tố

5 vote

02:52:46    1 phần
Lượt nghe: 12.490

Chí phèo - Nam Cao

Chí phèo - Nam Cao

3 vote

01:11:43    1 phần
Lượt nghe: 12.356

Vợ nhặt - Kim Lân

Vợ nhặt - Kim Lân

1 vote

00:24:45    1 phần
Lượt nghe: 11.279

Truyện cười Trạng Quỳnh - Trạng lợn

Truyện cười Trạng Quỳnh - Trạng lợn

03:36:31    1 phần
Lượt nghe: 13.992

Tắt đèn - Ngô Tất Tố

Tắt đèn - Ngô Tất Tố

    0 phần
Lượt nghe: 11.723