Giọng đọc: Quàng A Tũn

Audio giọng đọc Quàng A Tũn

Các truyện audio qua giọng đọc của MC Quàng A Tũn

Sắp xếp Audio
Vong Hồn Bên Gốc Đa

Vong Hồn Bên Gốc Đa

Quàng A Tũn

01:15:10    1 phần
Lượt nghe: 629

Pháp Sư Diệt Cô Hồn Dã Quỷ

Pháp Sư Diệt Cô Hồn Dã Quỷ

Quàng A Tũn

03:00:20    2 phần
Lượt nghe: 452

Luyện Âm Binh

Luyện Âm Binh

Quàng A Tũn

01:24:45    1 phần
Lượt nghe: 811

Truyện ma có thật về Quỷ Tinh

Truyện ma có thật về Quỷ Tinh

Quàng A Tũn

01:18:25    1 phần
Lượt nghe: 956

Ngải Tình

Ngải Tình

Quàng A Tũn

1 vote

02:29:53    2 phần
Lượt nghe: 823

Vùng Quê Ma

Vùng Quê Ma

Quàng A Tũn

1 vote

01:47:41    1 phần
Lượt nghe: 1.078

Ma Trùng

Ma Trùng

Quàng A Tũn

01:16:29    1 phần
Lượt nghe: 805

Ma Cười

Ma Cười

Quàng A Tũn

2 vote

02:49:26    1 phần
Lượt nghe: 807

Bác Cổ Truyền Kỳ

Bác Cổ Truyền Kỳ

Quàng A Tũn

2 vote

03:35:58    3 phần
Lượt nghe: 1.394

Hồn Tiểu Quỷ

Hồn Tiểu Quỷ

Quàng A Tũn

01:18:14    1 phần
Lượt nghe: 643

Người Lạ

Người Lạ

Quàng A Tũn

00:25:39    1 phần
Lượt nghe: 565

Tà Linh Tản Mạn

Tà Linh Tản Mạn

Quàng A Tũn

01:31:40    1 phần
Lượt nghe: 640

Cùng Chơi Với Ma

Cùng Chơi Với Ma

Quàng A Tũn

01:20:46    1 phần
Lượt nghe: 643

Phạm Vào Cõi Âm

Phạm Vào Cõi Âm

Quàng A Tũn

01:01:20    1 phần
Lượt nghe: 1.015

Trừ Tà Hoá Sát

Trừ Tà Hoá Sát

Quàng A Tũn

1 vote

01:02:50    1 phần
Lượt nghe: 1.220

Dưới Đáy Giếng Hoang

Dưới Đáy Giếng Hoang

Quàng A Tũn

1 vote

01:30:47    1 phần
Lượt nghe: 1.007

Mẹ Ma Mẹ Lẫn

Mẹ Ma Mẹ Lẫn

Quàng A Tũn

2 vote

02:11:35    2 phần
Lượt nghe: 1.706

Thầy Phù Thuỷ

Thầy Phù Thuỷ

Quàng A Tũn

01:32:14    1 phần
Lượt nghe: 1.109

Xóm Trọ Oan Hồn

Xóm Trọ Oan Hồn

Quàng A Tũn

02:29:39    2 phần
Lượt nghe: 878

Bà Hàng Xóm Ma Quái

Bà Hàng Xóm Ma Quái

Quàng A Tũn

01:18:17    1 phần
Lượt nghe: 1.195

Lời Nguyền Ngải Đen

Lời Nguyền Ngải Đen

Quàng A Tũn

4 vote

01:13:57    1 phần
Lượt nghe: 11.370

Quỷ Ám

Quỷ Ám

Quàng A Tũn

1 vote

04:18:31    3 phần
Lượt nghe: 7.250

Đồng Trinh Ngải

Đồng Trinh Ngải

Quàng A Tũn

3 vote

03:04:12    1 phần
Lượt nghe: 7.331

Nữ Chúa Quỷ

Nữ Chúa Quỷ

Quàng A Tũn

00:56:17    1 phần
Lượt nghe: 6.445

Ác Linh

Ác Linh

Quàng A Tũn

01:20:07    1 phần
Lượt nghe: 3.958

Vong Nhi Báo Thù

Vong Nhi Báo Thù

Quàng A Tũn

5 vote

02:17:19    2 phần
Lượt nghe: 2.153

Búp Bê Máu

Búp Bê Máu

Quàng A Tũn

1 vote

01:21:38    1 phần
Lượt nghe: 2.016

Chuyến Xe Vong Hồn

Chuyến Xe Vong Hồn

Quàng A Tũn

5 vote

00:49:39    1 phần
Lượt nghe: 4.194

Chăn Đỏ Oan Nghiệt

Chăn Đỏ Oan Nghiệt

Quàng A Tũn

01:22:10    1 phần
Lượt nghe: 2.374

Vòng Tròn Ma Quỷ

Vòng Tròn Ma Quỷ

Quàng A Tũn

01:46:19    1 phần
Lượt nghe: 2.225

Trăng Lạnh

Trăng Lạnh

Quàng A Tũn

01:28:50    1 phần
Lượt nghe: 2.104

Ma Hốc Củi

Ma Hốc Củi

Quàng A Tũn

1 vote

01:44:18    1 phần
Lượt nghe: 2.345

Hồn Ma Trong Biệt Thự Cổ

Hồn Ma Trong Biệt Thự Cổ

Quàng A Tũn

01:25:12    1 phần
Lượt nghe: 2.571

Bùa Yêu - Truyện Ma

Bùa Yêu - Truyện Ma

Quàng A Tũn

4 vote

01:55:50    1 phần
Lượt nghe: 3.148

Mộng Du

Mộng Du

Quàng A Tũn

02:43:54    2 phần
Lượt nghe: 2.156

Nghiệp Chướng - Truyện Ma

Nghiệp Chướng - Truyện Ma

Quàng A Tũn

1 vote

03:07:08    2 phần
Lượt nghe: 3.154

Vợ Quỷ

Vợ Quỷ

Quàng A Tũn

5 vote

03:00:14    2 phần
Lượt nghe: 3.457

Căn Phòng Im Lặng

Căn Phòng Im Lặng

Quàng A Tũn

02:58:40    2 phần
Lượt nghe: 2.013

Chết Yểu

Chết Yểu

Quàng A Tũn

6 vote

02:29:29    2 phần
Lượt nghe: 3.690

Mảnh Đất Ma Quỷ

Mảnh Đất Ma Quỷ

Quàng A Tũn

2 vote

00:48:42    1 phần
Lượt nghe: 3.175