Giọng đọc: Quàng A Tũn

Audio giọng đọc Quàng A Tũn

Các truyện audio qua giọng đọc của MC Quàng A Tũn

Sắp xếp Audio
Bùa Yêu - Truyện Ma

Bùa Yêu - Truyện Ma

01:55:50    1 phần
Lượt nghe: 324

Mộng Du

Mộng Du

02:43:54    2 phần
Lượt nghe: 110

Nghiệp Chướng - Truyện Ma

Nghiệp Chướng - Truyện Ma

03:07:08    2 phần
Lượt nghe: 784

Vợ Quỷ

Vợ Quỷ

03:00:14    2 phần
Lượt nghe: 1.007

Căn Phòng Im Lặng

Căn Phòng Im Lặng

02:58:40    2 phần
Lượt nghe: 463

Chết Yểu

Chết Yểu

4 vote

02:29:29    2 phần
Lượt nghe: 1.367

Mảnh Đất Ma Quỷ

Mảnh Đất Ma Quỷ

2 vote

00:48:42    1 phần
Lượt nghe: 1.200

Khoảng Tối

Khoảng Tối

01:42:40    1 phần
Lượt nghe: 579

Oan Hồn Trong Gương

Oan Hồn Trong Gương

01:21:19    1 phần
Lượt nghe: 873

Những Con Ma Lang Thang

Những Con Ma Lang Thang

01:14:28    1 phần
Lượt nghe: 1.101

Vòng Tay Ác Quỷ

Vòng Tay Ác Quỷ

01:28:56    1 phần
Lượt nghe: 1.070

Lễ Cầu Hồn

Lễ Cầu Hồn

3 vote

01:14:58    1 phần
Lượt nghe: 1.134

Hồn Ngải - Truyện Ma

Hồn Ngải - Truyện Ma

1 vote

02:32:11    2 phần
Lượt nghe: 1.374

Luyện Bùa Ma Xó

Luyện Bùa Ma Xó

02:18:21    2 phần
Lượt nghe: 1.341

Bùa Ngải Nhân Quả Nghiệp Báo Ứng

Bùa Ngải Nhân Quả Nghiệp Báo Ứng

02:39:10    2 phần
Lượt nghe: 918

Bốc Mộ

Bốc Mộ

1 vote

01:20:13    1 phần
Lượt nghe: 1.424

Những Cái Chết Trùng Tang

Những Cái Chết Trùng Tang

01:16:15    1 phần
Lượt nghe: 1.681

Người Vợ Ma

Người Vợ Ma

3 vote

01:05:03    1 phần
Lượt nghe: 993

Vong Thai Nhi Oan Hồn Bất Tán

Vong Thai Nhi Oan Hồn Bất Tán

6 vote

01:15:13    1 phần
Lượt nghe: 1.894

Cuốn Sổ Ma Ám

Cuốn Sổ Ma Ám

5 vote

02:15:10    2 phần
Lượt nghe: 1.767

Bí Mật Của Cầu Cơ Chết Người

Bí Mật Của Cầu Cơ Chết Người

6 vote

01:12:35    1 phần
Lượt nghe: 1.981

Chơi Ngải Và Thiên Linh Cái

Chơi Ngải Và Thiên Linh Cái

4 vote

01:41:41    1 phần
Lượt nghe: 1.932

Tai Nạn Kinh Hoàng

Tai Nạn Kinh Hoàng

2 vote

01:20:33    2 phần
Lượt nghe: 1.010

Ngôi Nhà Trên Mảnh Đất Hoang

Ngôi Nhà Trên Mảnh Đất Hoang

2 vote

03:44:13    3 phần
Lượt nghe: 1.302

Trinh Nữ Báo Thù

Trinh Nữ Báo Thù

3 vote

08:19:22    7 phần
Lượt nghe: 1.086

Đường Âm

Đường Âm

04:20:57    3 phần
Lượt nghe: 821

Oan Hồn Nơi Đáy Giếng

Oan Hồn Nơi Đáy Giếng

2 vote

01:18:21    1 phần
Lượt nghe: 1.569

Đạo Sĩ Tản Mạn Kỳ

Đạo Sĩ Tản Mạn Kỳ

5 vote

05:17:57    4 phần
Lượt nghe: 1.823

Quỷ Nhập

Quỷ Nhập

2 vote

01:11:51    1 phần
Lượt nghe: 1.751

Đam Mê Xác Chết

Đam Mê Xác Chết

2 vote

01:17:15    1 phần
Lượt nghe: 1.640

Đùa Với Người Âm Và Hậu Quả

Đùa Với Người Âm Và Hậu Quả

2 vote

01:54:31    2 phần
Lượt nghe: 1.936

Yêu Người Cõi Âm

Yêu Người Cõi Âm

1 vote

01:56:36    2 phần
Lượt nghe: 1.760

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh

2 vote

00:24:43    90 phần
Lượt nghe: 8.845

Bên Kia Sự Sống

Bên Kia Sự Sống

1 vote

12:24:12    10 phần
Lượt nghe: 1.899

Kẻ Thách Thức Cõi Âm

Kẻ Thách Thức Cõi Âm

4 vote

08:52:56    6 phần
Lượt nghe: 3.072

Số Kiếp - Truyện Ma

Số Kiếp - Truyện Ma

3 vote

07:04:13    5 phần
Lượt nghe: 2.170

Ngôi Nhà Ma 368

Ngôi Nhà Ma 368

1 vote

09:54:47    7 phần
Lượt nghe: 3.089

Linh Cẩu Cắn Nuốt Linh Hồn

Linh Cẩu Cắn Nuốt Linh Hồn

01:38:03    1 phần
Lượt nghe: 1.481

Linh Miêu Hay Mèo Ma

Linh Miêu Hay Mèo Ma

1 vote

01:30:22    1 phần
Lượt nghe: 2.034

Chuyện Tình Ma Nữ

Chuyện Tình Ma Nữ

2 vote

02:05:54    1 phần
Lượt nghe: 2.348