Giọng đọc: Quàng A Tũn

Audio giọng đọc Quàng A Tũn

Các truyện audio qua giọng đọc của MC Quàng A Tũn

Sắp xếp Audio
Cùng Chơi Với Ma

Cùng Chơi Với Ma

Quàng A Tũn

01:20:46    1 phần
Lượt nghe: 168

Phạm Vào Cõi Âm

Phạm Vào Cõi Âm

Quàng A Tũn

01:01:20    1 phần
Lượt nghe: 569

Trừ Tà Hoá Sát

Trừ Tà Hoá Sát

Quàng A Tũn

01:02:50    1 phần
Lượt nghe: 690

Dưới Đáy Giếng Hoang

Dưới Đáy Giếng Hoang

Quàng A Tũn

1 vote

01:30:47    1 phần
Lượt nghe: 637

Mẹ Ma Mẹ Lẫn

Mẹ Ma Mẹ Lẫn

Quàng A Tũn

2 vote

02:11:35    2 phần
Lượt nghe: 810

Thầy Phù Thuỷ

Thầy Phù Thuỷ

Quàng A Tũn

01:32:14    1 phần
Lượt nghe: 702

Xóm Trọ Oan Hồn

Xóm Trọ Oan Hồn

Quàng A Tũn

02:29:39    2 phần
Lượt nghe: 583

Bà Hàng Xóm Ma Quái

Bà Hàng Xóm Ma Quái

Quàng A Tũn

01:18:17    1 phần
Lượt nghe: 749

Lời Nguyền Ngải Đen

Lời Nguyền Ngải Đen

Quàng A Tũn

1 vote

01:13:57    1 phần
Lượt nghe: 5.248

Quỷ Ám

Quỷ Ám

Quàng A Tũn

1 vote

04:18:31    3 phần
Lượt nghe: 3.519

Đồng Trinh Ngải

Đồng Trinh Ngải

Quàng A Tũn

3 vote

03:04:12    1 phần
Lượt nghe: 3.660

Nữ Chúa Quỷ

Nữ Chúa Quỷ

Quàng A Tũn

00:56:17    1 phần
Lượt nghe: 3.200

Ác Linh

Ác Linh

Quàng A Tũn

01:20:07    1 phần
Lượt nghe: 2.043

Vong Nhi Báo Thù

Vong Nhi Báo Thù

Quàng A Tũn

02:17:19    2 phần
Lượt nghe: 1.214

Búp Bê Máu

Búp Bê Máu

Quàng A Tũn

1 vote

01:21:38    1 phần
Lượt nghe: 1.256

Chuyến Xe Vong Hồn

Chuyến Xe Vong Hồn

Quàng A Tũn

3 vote

00:49:39    1 phần
Lượt nghe: 2.899

Chăn Đỏ Oan Nghiệt

Chăn Đỏ Oan Nghiệt

Quàng A Tũn

01:22:10    1 phần
Lượt nghe: 1.564

Vòng Tròn Ma Quỷ

Vòng Tròn Ma Quỷ

Quàng A Tũn

01:46:19    1 phần
Lượt nghe: 1.491

Trăng Lạnh

Trăng Lạnh

Quàng A Tũn

01:28:50    1 phần
Lượt nghe: 1.404

Ma Hốc Củi

Ma Hốc Củi

Quàng A Tũn

1 vote

01:44:18    1 phần
Lượt nghe: 1.491

Hồn Ma Trong Biệt Thự Cổ

Hồn Ma Trong Biệt Thự Cổ

Quàng A Tũn

01:25:12    1 phần
Lượt nghe: 1.753

Bùa Yêu - Truyện Ma

Bùa Yêu - Truyện Ma

Quàng A Tũn

4 vote

01:55:50    1 phần
Lượt nghe: 2.118

Mộng Du

Mộng Du

Quàng A Tũn

02:43:54    2 phần
Lượt nghe: 1.415

Nghiệp Chướng - Truyện Ma

Nghiệp Chướng - Truyện Ma

Quàng A Tũn

1 vote

03:07:08    2 phần
Lượt nghe: 2.267

Vợ Quỷ

Vợ Quỷ

Quàng A Tũn

3 vote

03:00:14    2 phần
Lượt nghe: 2.489

Căn Phòng Im Lặng

Căn Phòng Im Lặng

Quàng A Tũn

02:58:40    2 phần
Lượt nghe: 1.372

Chết Yểu

Chết Yểu

Quàng A Tũn

6 vote

02:29:29    2 phần
Lượt nghe: 2.746

Mảnh Đất Ma Quỷ

Mảnh Đất Ma Quỷ

Quàng A Tũn

2 vote

00:48:42    1 phần
Lượt nghe: 2.405

Khoảng Tối

Khoảng Tối

Quàng A Tũn

01:42:40    1 phần
Lượt nghe: 1.249

Oan Hồn Trong Gương

Oan Hồn Trong Gương

Quàng A Tũn

01:21:19    1 phần
Lượt nghe: 1.558

Những Con Ma Lang Thang

Những Con Ma Lang Thang

Quàng A Tũn

2 vote

01:14:28    1 phần
Lượt nghe: 1.992

Vòng Tay Ác Quỷ

Vòng Tay Ác Quỷ

Quàng A Tũn

01:28:56    1 phần
Lượt nghe: 1.785

Lễ Cầu Hồn

Lễ Cầu Hồn

Quàng A Tũn

3 vote

01:14:58    1 phần
Lượt nghe: 1.860

Hồn Ngải - Truyện Ma

Hồn Ngải - Truyện Ma

Quàng A Tũn

1 vote

02:32:11    2 phần
Lượt nghe: 2.368

Luyện Bùa Ma Xó

Luyện Bùa Ma Xó

Quàng A Tũn

02:18:21    2 phần
Lượt nghe: 2.268

Bùa Ngải Nhân Quả Nghiệp Báo Ứng

Bùa Ngải Nhân Quả Nghiệp Báo Ứng

Quàng A Tũn

02:39:10    2 phần
Lượt nghe: 1.766

Bốc Mộ

Bốc Mộ

Quàng A Tũn

2 vote

01:20:13    1 phần
Lượt nghe: 2.396

Những Cái Chết Trùng Tang

Những Cái Chết Trùng Tang

Quàng A Tũn

01:16:15    1 phần
Lượt nghe: 2.405

Người Vợ Ma

Người Vợ Ma

Quàng A Tũn

3 vote

01:05:03    1 phần
Lượt nghe: 1.621

Vong Thai Nhi Oan Hồn Bất Tán

Vong Thai Nhi Oan Hồn Bất Tán

Quàng A Tũn

6 vote

01:15:13    1 phần
Lượt nghe: 2.382