Giọng đọc: Quàng A Tũn

Audio giọng đọc Quàng A Tũn

Các truyện audio qua giọng đọc của MC Quàng A Tũn

Sắp xếp Audio
Tâm lý - Cực hay Hậu quả của bỏ bùa yêu

Hậu quả của bỏ bùa yêu

23 vote

18:22:28    14 phần
Lượt nghe: 6.422

Kể Chuyện Ma Nơi Nghĩa Địa - Truyện Ma Có Thật

Kể Chuyện Ma Nơi Nghĩa Địa - Truyện Ma Có Thật

10 vote

01:29:31    1 phần
Lượt nghe: 23.758

Nghiệp Âm - Truyện Kinh Dị

Nghiệp Âm - Truyện Kinh Dị

5 vote

03:36:15    1 phần
Lượt nghe: 14.359

Hồn Nhập Xác - Truyện ma kinh dị

Hồn Nhập Xác - Truyện ma kinh dị

5 vote

01:25:35    1 phần
Lượt nghe: 13.383

Ác Phụ - Truyện Ma Ngắn

Ác Phụ - Truyện Ma Ngắn

2 vote

00:52:51    1 phần
Lượt nghe: 13.614