Giọng đọc: Quàng A Tũn

Audio giọng đọc Quàng A Tũn

Các truyện audio qua giọng đọc của MC Quàng A Tũn

Sắp xếp Audio
Kể Chuyện Ma Nơi Nghĩa Địa

Kể Chuyện Ma Nơi Nghĩa Địa

Quàng A Tũn

1 vote

03:08:48    2 phần
Lượt nghe: 282

Làng Cổ Mộ

Làng Cổ Mộ

Quàng A Tũn

1 vote

05:16:12    1 phần
Lượt nghe: 383

Chơi Trốn Tìm Sau Mộ

Chơi Trốn Tìm Sau Mộ

Quàng A Tũn

2 vote

03:02:59    2 phần
Lượt nghe: 624

Vong Hồn Bên Gốc Đa

Vong Hồn Bên Gốc Đa

Quàng A Tũn

01:15:10    1 phần
Lượt nghe: 1.669

Pháp Sư Diệt Cô Hồn Dã Quỷ

Pháp Sư Diệt Cô Hồn Dã Quỷ

Quàng A Tũn

3 vote

03:00:20    2 phần
Lượt nghe: 1.347

Luyện Âm Binh

Luyện Âm Binh

Quàng A Tũn

01:24:45    1 phần
Lượt nghe: 1.217

Truyện ma có thật về Quỷ Tinh

Truyện ma có thật về Quỷ Tinh

Quàng A Tũn

01:18:25    1 phần
Lượt nghe: 1.408

Ngải Tình

Ngải Tình

Quàng A Tũn

1 vote

02:29:53    2 phần
Lượt nghe: 1.156

Vùng Quê Ma

Vùng Quê Ma

Quàng A Tũn

1 vote

01:47:41    1 phần
Lượt nghe: 1.571

Ma Trùng

Ma Trùng

Quàng A Tũn

01:16:29    1 phần
Lượt nghe: 1.152

Ma Cười

Ma Cười

Quàng A Tũn

2 vote

02:49:26    1 phần
Lượt nghe: 1.148

Bác Cổ Truyền Kỳ

Bác Cổ Truyền Kỳ

Quàng A Tũn

2 vote

03:35:58    3 phần
Lượt nghe: 2.412

Hồn Tiểu Quỷ

Hồn Tiểu Quỷ

Quàng A Tũn

01:18:14    1 phần
Lượt nghe: 955

Người Lạ

Người Lạ

Quàng A Tũn

00:25:39    1 phần
Lượt nghe: 827

Tà Linh Tản Mạn

Tà Linh Tản Mạn

Quàng A Tũn

01:31:40    1 phần
Lượt nghe: 883

Cùng Chơi Với Ma

Cùng Chơi Với Ma

Quàng A Tũn

01:20:46    1 phần
Lượt nghe: 793

Phạm Vào Cõi Âm

Phạm Vào Cõi Âm

Quàng A Tũn

01:01:20    1 phần
Lượt nghe: 1.197

Trừ Tà Hoá Sát

Trừ Tà Hoá Sát

Quàng A Tũn

1 vote

01:02:50    1 phần
Lượt nghe: 1.534

Dưới Đáy Giếng Hoang

Dưới Đáy Giếng Hoang

Quàng A Tũn

1 vote

01:30:47    1 phần
Lượt nghe: 1.224

Mẹ Ma Mẹ Lẫn

Mẹ Ma Mẹ Lẫn

Quàng A Tũn

2 vote

02:11:35    2 phần
Lượt nghe: 2.341

Thầy Phù Thuỷ

Thầy Phù Thuỷ

Quàng A Tũn

01:32:14    1 phần
Lượt nghe: 1.399

Xóm Trọ Oan Hồn

Xóm Trọ Oan Hồn

Quàng A Tũn

02:29:39    2 phần
Lượt nghe: 1.139

Bà Hàng Xóm Ma Quái

Bà Hàng Xóm Ma Quái

Quàng A Tũn

01:18:17    1 phần
Lượt nghe: 1.502

Lời Nguyền Ngải Đen

Lời Nguyền Ngải Đen

Quàng A Tũn

11 vote

01:13:57    1 phần
Lượt nghe: 15.852

Quỷ Ám

Quỷ Ám

Quàng A Tũn

1 vote

04:18:31    3 phần
Lượt nghe: 10.305

Đồng Trinh Ngải

Đồng Trinh Ngải

Quàng A Tũn

5 vote

03:04:12    1 phần
Lượt nghe: 10.326

Nữ Chúa Quỷ

Nữ Chúa Quỷ

Quàng A Tũn

2 vote

00:56:17    1 phần
Lượt nghe: 8.806

Ác Linh

Ác Linh

Quàng A Tũn

1 vote

01:20:07    1 phần
Lượt nghe: 5.641

Vong Nhi Báo Thù

Vong Nhi Báo Thù

Quàng A Tũn

5 vote

02:17:19    2 phần
Lượt nghe: 2.890

Búp Bê Máu

Búp Bê Máu

Quàng A Tũn

1 vote

01:21:38    1 phần
Lượt nghe: 2.713

Chuyến Xe Vong Hồn

Chuyến Xe Vong Hồn

Quàng A Tũn

5 vote

00:49:39    1 phần
Lượt nghe: 5.245

Chăn Đỏ Oan Nghiệt

Chăn Đỏ Oan Nghiệt

Quàng A Tũn

01:22:10    1 phần
Lượt nghe: 3.021

Vòng Tròn Ma Quỷ

Vòng Tròn Ma Quỷ

Quàng A Tũn

01:46:19    1 phần
Lượt nghe: 2.870

Trăng Lạnh

Trăng Lạnh

Quàng A Tũn

01:28:50    1 phần
Lượt nghe: 2.680

Ma Hốc Củi

Ma Hốc Củi

Quàng A Tũn

1 vote

01:44:18    1 phần
Lượt nghe: 3.086

Hồn Ma Trong Biệt Thự Cổ

Hồn Ma Trong Biệt Thự Cổ

Quàng A Tũn

01:25:12    1 phần
Lượt nghe: 3.311

Bùa Yêu - Truyện Ma

Bùa Yêu - Truyện Ma

Quàng A Tũn

4 vote

01:55:50    1 phần
Lượt nghe: 3.929

Mộng Du

Mộng Du

Quàng A Tũn

1 vote

02:43:54    2 phần
Lượt nghe: 3.056

Nghiệp Chướng - Truyện Ma

Nghiệp Chướng - Truyện Ma

Quàng A Tũn

1 vote

03:07:08    2 phần
Lượt nghe: 3.938

Vợ Quỷ

Vợ Quỷ

Quàng A Tũn

5 vote

03:00:14    2 phần
Lượt nghe: 4.312