Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Móc Mắt Luyện Bùa

Móc Mắt Luyện Bùa

MC Đình Soạn

01:10:13    1 phần
Lượt nghe: 5.384

Yểm Mộ Trùng Tang

Yểm Mộ Trùng Tang

MC Đình Soạn

01:04:48    1 phần
Lượt nghe: 7.453

Vợ Cũ Đòi Con

Vợ Cũ Đòi Con

MC Đình Soạn

00:53:58    1 phần
Lượt nghe: 4.806

Tiếng Hát Ru Trên Sông

Tiếng Hát Ru Trên Sông

MC Đình Soạn

01:05:36    1 phần
Lượt nghe: 2.999

Ai Đứng Bên Cửa Sổ

Ai Đứng Bên Cửa Sổ

MC Đình Soạn

01:52:36    2 phần
Lượt nghe: 4.969

Tuyết Đứng Lại

Tuyết Đứng Lại

MC Đình Soạn

01:00:11    1 phần
Lượt nghe: 2.964

Ma Sợi

Ma Sợi

MC Đình Soạn

01:13:26    1 phần
Lượt nghe: 3.781

Hồn Về Đòi Mạng

Hồn Về Đòi Mạng

MC Đình Soạn

01:02:55    1 phần
Lượt nghe: 4.091

Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

MC Đình Soạn

02:27:37    2 phần
Lượt nghe: 5.171

Chiêu Hồn Thuật

Chiêu Hồn Thuật

MC Đình Soạn

01:06:32    1 phần
Lượt nghe: 3.317

Vong Báo Chết

Vong Báo Chết

MC Đình Soạn

01:08:48    1 phần
Lượt nghe: 4.123

Đám Giỗ Tháng Cô Hồn

Đám Giỗ Tháng Cô Hồn

MC Đình Soạn

01:06:08    1 phần
Lượt nghe: 5.031

Trấn Hồn Yểm Của

Trấn Hồn Yểm Của

MC Đình Soạn

01:06:32    1 phần
Lượt nghe: 6.062

Chuyến Tàu 0058

Chuyến Tàu 0058

MC Đình Soạn

01:09:28    1 phần
Lượt nghe: 5.343

Âm Hôn Ác Nghiệp

Âm Hôn Ác Nghiệp

MC Đình Soạn

01:10:17    1 phần
Lượt nghe: 3.813

Góc Vườn Phong Thủy

Góc Vườn Phong Thủy

MC Đình Soạn

01:08:34    1 phần
Lượt nghe: 3.679

Tiếng Cóc Gọi Mưa

Tiếng Cóc Gọi Mưa

MC Đình Soạn

01:08:22    1 phần
Lượt nghe: 4.066

Vong Hồn Bất Tán

Vong Hồn Bất Tán

MC Đình Soạn

01:07:26    1 phần
Lượt nghe: 3.439

Trộm Đồ Người Chết

Trộm Đồ Người Chết

MC Đình Soạn

01:07:17    1 phần
Lượt nghe: 4.448

Bóng Ma Làng Cốc

Bóng Ma Làng Cốc

MC Đình Soạn

01:08:43    1 phần
Lượt nghe: 4.632

Nỗi Oan Khó Giải

Nỗi Oan Khó Giải

MC Đình Soạn

01:01:03    1 phần
Lượt nghe: 3.733

Oán Hồn Ông Tư

Oán Hồn Ông Tư

MC Đình Soạn

01:01:39    1 phần
Lượt nghe: 3.644

Cái Giá Phải Trả

Cái Giá Phải Trả

MC Đình Soạn

01:01:20    1 phần
Lượt nghe: 3.357

Tiểu Quỷ Nhập Tràng

Tiểu Quỷ Nhập Tràng

MC Đình Soạn

01:14:47    1 phần
Lượt nghe: 4.234

Hồn Ma Bên Lũy Tre Làng

Hồn Ma Bên Lũy Tre Làng

MC Đình Soạn

00:46:18    1 phần
Lượt nghe: 3.216

Mộ Giả Nghiệp Quật

Mộ Giả Nghiệp Quật

MC Đình Soạn

01:09:07    1 phần
Lượt nghe: 3.489

Đứa Con Tật Nguyền

Đứa Con Tật Nguyền

MC Đình Soạn

01:12:59    1 phần
Lượt nghe: 4.589

Vớt Xác Trôi Sông

Vớt Xác Trôi Sông

MC Đình Soạn

00:50:24    1 phần
Lượt nghe: 4.115

Oan Hồn Trở Lại - MC Đình Soạn

Oan Hồn Trở Lại - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:03:01    1 phần
Lượt nghe: 3.498

Con Về Muộn Rồi

Con Về Muộn Rồi

MC Đình Soạn

01:04:43    1 phần
Lượt nghe: 4.382

Bữa Tiệc Của Quỷ

Bữa Tiệc Của Quỷ

MC Đình Soạn

01:11:56    1 phần
Lượt nghe: 3.196

Nhìn Thấy Vong Hồn

Nhìn Thấy Vong Hồn

MC Đình Soạn

02:11:44    2 phần
Lượt nghe: 6.357

Ngôi Miếu Dưới Ao

Ngôi Miếu Dưới Ao

MC Đình Soạn

01:07:18    1 phần
Lượt nghe: 5.616

Tội Ác Người Mẹ

Tội Ác Người Mẹ

MC Đình Soạn

01:06:52    1 phần
Lượt nghe: 3.510

Báo Oán Đêm Giao Thừa

Báo Oán Đêm Giao Thừa

MC Đình Soạn

01:50:38    2 phần
Lượt nghe: 6.558

Trừ Tà

Trừ Tà

MC Đình Soạn

01:06:17    1 phần
Lượt nghe: 5.385

Đêm 49 Ngày

Đêm 49 Ngày

MC Đình Soạn

1 vote

01:07:55    1 phần
Lượt nghe: 6.515

Ai Giết Vợ Tôi

Ai Giết Vợ Tôi

MC Đình Soạn

00:56:38    1 phần
Lượt nghe: 3.234

Tiếng Khóc Trong Đêm

Tiếng Khóc Trong Đêm

MC Đình Soạn

01:28:02    1 phần
Lượt nghe: 4.459

Ác Mộng Rừng KonTum

Ác Mộng Rừng KonTum

MC Đình Soạn

01:03:53    1 phần
Lượt nghe: 4.252