Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Người Về Từ Đáy Mộ

Người Về Từ Đáy Mộ

MC Đình Soạn

00:57:38    1 phần
Lượt nghe: 2.789

Vợ Chồng Ma

Vợ Chồng Ma

MC Đình Soạn

01:03:18    1 phần
Lượt nghe: 2.564

Tranh Máu

Tranh Máu

MC Đình Soạn

00:56:52    1 phần
Lượt nghe: 1.613

Trùng Khảo Dòng Họ Lưu

Trùng Khảo Dòng Họ Lưu

MC Đình Soạn

00:48:37    1 phần
Lượt nghe: 2.636

Xác Ai Dưới Gầm Giường

Xác Ai Dưới Gầm Giường

MC Đình Soạn

00:50:29    1 phần
Lượt nghe: 2.336

Yểm Bùa Tử Thi

Yểm Bùa Tử Thi

MC Đình Soạn

00:52:42    1 phần
Lượt nghe: 2.431

Truyền Thuyết Giao Long

Truyền Thuyết Giao Long

MC Đình Soạn

01:02:05    1 phần
Lượt nghe: 2.191

Thế Mạng Cho Ma Da

Thế Mạng Cho Ma Da

MC Đình Soạn

00:51:55    1 phần
Lượt nghe: 1.290

Về Hầu Ông

Về Hầu Ông

MC Đình Soạn

00:52:23    1 phần
Lượt nghe: 2.414

Vong Hồn Không Tan

Vong Hồn Không Tan

MC Đình Soạn

01:05:53    1 phần
Lượt nghe: 1.917

Vong Theo Bám

Vong Theo Bám

MC Đình Soạn

01:02:20    1 phần
Lượt nghe: 1.533

Đôi Mắt Sét Đánh

Đôi Mắt Sét Đánh

MC Đình Soạn

00:46:12    1 phần
Lượt nghe: 2.643

Diệt Tà Ma

Diệt Tà Ma

MC Đình Soạn

01:01:20    1 phần
Lượt nghe: 2.714

Ác Lai Ác Báo

Ác Lai Ác Báo

MC Đình Soạn

01:06:36    1 phần
Lượt nghe: 1.803

Cắp Đồ Của Quỷ

Cắp Đồ Của Quỷ

MC Đình Soạn

01:13:01    1 phần
Lượt nghe: 1.897

Chiếc Nhẫn Dưới Mặt Hồ

Chiếc Nhẫn Dưới Mặt Hồ

MC Đình Soạn

01:14:09    1 phần
Lượt nghe: 1.939

Cậu Bé Áo Đỏ

Cậu Bé Áo Đỏ

MC Đình Soạn

00:55:26    1 phần
Lượt nghe: 1.542

Dòng Thư Cũ

Dòng Thư Cũ

MC Đình Soạn

01:10:33    1 phần
Lượt nghe: 1.792

Tầng 2 Phòng 203

Tầng 2 Phòng 203

MC Đình Soạn

01:08:38    1 phần
Lượt nghe: 1.820

Rước Quỷ Đêm 30

Rước Quỷ Đêm 30

MC Đình Soạn

01:11:41    1 phần
Lượt nghe: 1.768

Chuông Gọi Hồn

Chuông Gọi Hồn

MC Đình Soạn

01:05:12    1 phần
Lượt nghe: 1.839

Xe Ôm Ký Sự

Xe Ôm Ký Sự

MC Đình Soạn

01:01:46    1 phần
Lượt nghe: 2.158

Tọa Độ Chết

Tọa Độ Chết

MC Đình Soạn

01:01:45    1 phần
Lượt nghe: 2.110

Oan Nghiệt Nhà Chánh Tổng

Oan Nghiệt Nhà Chánh Tổng

MC Đình Soạn

00:57:39    1 phần
Lượt nghe: 3.002

Ma Nữ Là Vợ

Ma Nữ Là Vợ

MC Đình Soạn

01:08:44    1 phần
Lượt nghe: 1.973

Ma Da

Ma Da

MC Đình Soạn

00:50:53    1 phần
Lượt nghe: 1.876

Căn Trọ Ma Ám

Căn Trọ Ma Ám

MC Đình Soạn

01:09:51    1 phần
Lượt nghe: 1.736

Ngôi Miếu Thiêng

Ngôi Miếu Thiêng

MC Đình Soạn

01:03:56    1 phần
Lượt nghe: 2.125

Ông Ba Thầy Pháp

Ông Ba Thầy Pháp

MC Đình Soạn

01:00:28    1 phần
Lượt nghe: 3.196

Dung Dăng Dung Dẻ

Dung Dăng Dung Dẻ

MC Đình Soạn

00:56:39    1 phần
Lượt nghe: 2.630

Dòng Nước Đục

Dòng Nước Đục

MC Đình Soạn

00:53:40    1 phần
Lượt nghe: 2.687

Nghĩa Địa Cổ

Nghĩa Địa Cổ

MC Đình Soạn

01:03:32    1 phần
Lượt nghe: 3.629

Bữa Tiệc Máu

Bữa Tiệc Máu

MC Đình Soạn

00:45:24    1 phần
Lượt nghe: 2.224

Bóng Ma Sau Nhà

Bóng Ma Sau Nhà

MC Đình Soạn

00:47:57    1 phần
Lượt nghe: 2.326

Ma Rừng

Ma Rừng

MC Đình Soạn

00:54:52    1 phần
Lượt nghe: 2.173

Oan Hồn Mai

Oan Hồn Mai

MC Đình Soạn

00:58:42    1 phần
Lượt nghe: 2.207

Phá Miếu Cô Hồn

Phá Miếu Cô Hồn

MC Đình Soạn

00:50:24    1 phần
Lượt nghe: 2.660

Một Người Mẹ

Một Người Mẹ

MC Đình Soạn

00:52:56    1 phần
Lượt nghe: 1.399

Đừng Gõ Bát 3 Lần

Đừng Gõ Bát 3 Lần

MC Đình Soạn

00:49:11    1 phần
Lượt nghe: 1.970

Nghịch Tử - MC Đình Soạn

Nghịch Tử - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

00:57:13    1 phần
Lượt nghe: 2.636