Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Nữ Pháp Sư

Nữ Pháp Sư

MC Đình Soạn

1 vote

04:09:28    4 phần
Lượt nghe: 4.402

Ai Oan Ai Oán

Ai Oan Ai Oán

MC Đình Soạn

1 vote

00:55:16    1 phần
Lượt nghe: 1.735

Hà Bá Sông Trà Bình

Hà Bá Sông Trà Bình

MC Đình Soạn

01:02:01    1 phần
Lượt nghe: 1.502

Mộ Cô Linh

Mộ Cô Linh

MC Đình Soạn

01:09:39    1 phần
Lượt nghe: 1.641

Oan Hồn Của Chi

Oan Hồn Của Chi

MC Đình Soạn

01:02:35    1 phần
Lượt nghe: 1.376

U Hồn

U Hồn

MC Đình Soạn

01:05:38    1 phần
Lượt nghe: 1.527

Lời Thề Thiêng

Lời Thề Thiêng

MC Đình Soạn

5 vote

01:03:53    1 phần
Lượt nghe: 2.272

Cây Ngải Hồi Sinh

Cây Ngải Hồi Sinh

MC Đình Soạn

01:05:23    1 phần
Lượt nghe: 1.912

Canh Thai Nhi

Canh Thai Nhi

MC Đình Soạn

00:57:49    1 phần
Lượt nghe: 1.424

Ngôi Mộ Vô Danh Số 11

Ngôi Mộ Vô Danh Số 11

MC Đình Soạn

1 vote

00:51:08    1 phần
Lượt nghe: 1.582

Thoát Khỏi Thân Xác

Thoát Khỏi Thân Xác

MC Đình Soạn

01:06:25    1 phần
Lượt nghe: 1.533

Chuồng Lợn Mới Xây

Chuồng Lợn Mới Xây

MC Đình Soạn

2 vote

00:52:06    1 phần
Lượt nghe: 1.755

Nhân Quả Ứng Báo

Nhân Quả Ứng Báo

MC Đình Soạn

1 vote

01:06:47    1 phần
Lượt nghe: 1.507

Khúc Cua Ma Ám

Khúc Cua Ma Ám

MC Đình Soạn

00:53:11    1 phần
Lượt nghe: 1.197

Nghi Lễ Tế Thần

Nghi Lễ Tế Thần

MC Đình Soạn

00:53:05    1 phần
Lượt nghe: 1.534

Cô Gái Liêu Trai

Cô Gái Liêu Trai

MC Đình Soạn

01:06:09    1 phần
Lượt nghe: 1.612

Cây Đa Trăm Tuổi

Cây Đa Trăm Tuổi

MC Đình Soạn

00:56:03    1 phần
Lượt nghe: 1.867

Chuyện Ma Bà Kể

Chuyện Ma Bà Kể

MC Đình Soạn

01:15:32    1 phần
Lượt nghe: 1.667

Tập 03 Tiếng Gõ Cửa Ngoài Nghĩa Địa

Tiếng Gõ Cửa Ngoài Nghĩa Địa

MC Đình Soạn

02:54:12    3 phần
Lượt nghe: 2.511

Ngôi Nhà Trong Ngõ

Ngôi Nhà Trong Ngõ

MC Đình Soạn

1 vote

00:51:55    1 phần
Lượt nghe: 1.921

Nghiệt Oán

Nghiệt Oán

MC Đình Soạn

00:57:12    1 phần
Lượt nghe: 1.203

Thịt Kho Tàu

Thịt Kho Tàu

MC Đình Soạn

3 vote

01:11:07    1 phần
Lượt nghe: 2.710

Ma Biển Báo Thù

Ma Biển Báo Thù

MC Đình Soạn

00:44:26    1 phần
Lượt nghe: 1.079

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa

MC Đình Soạn

01:01:50    1 phần
Lượt nghe: 1.617

Miếu Hoang

Miếu Hoang

MC Đình Soạn

10 vote

09:06:34    8 phần
Lượt nghe: 11.962

Miếu Ông Đạo Bần

Miếu Ông Đạo Bần

MC Đình Soạn

4 vote

01:03:24    1 phần
Lượt nghe: 1.767

Đào Mộ Ký

Đào Mộ Ký

MC Đình Soạn

01:01:33    1 phần
Lượt nghe: 1.552

Cây Gạo Có Ma

Cây Gạo Có Ma

MC Đình Soạn

01:02:43    1 phần
Lượt nghe: 1.198

Quỷ Đỏ

Quỷ Đỏ

MC Đình Soạn

01:02:25    1 phần
Lượt nghe: 1.106

Tam Thôn Quỷ Sự

Tam Thôn Quỷ Sự

MC Đình Soạn

01:43:51    2 phần
Lượt nghe: 1.963

Gánh Nghiệp

Gánh Nghiệp

MC Đình Soạn

01:00:56    1 phần
Lượt nghe: 1.676

Chiếc Hộp Âm Dương

Chiếc Hộp Âm Dương

MC Đình Soạn

01:01:33    1 phần
Lượt nghe: 1.262

Ngôi Nhà Bị Ám

Ngôi Nhà Bị Ám

MC Đình Soạn

00:45:58    1 phần
Lượt nghe: 926

Rạch Hàng Bần

Rạch Hàng Bần

MC Đình Soạn

01:05:10    1 phần
Lượt nghe: 1.505

Miếu Thiêng Cô Năm

Miếu Thiêng Cô Năm

MC Đình Soạn

2 vote

00:57:24    1 phần
Lượt nghe: 1.881

Trải Nghiệm Tâm Linh Kinh Hoàng

Trải Nghiệm Tâm Linh Kinh Hoàng

MC Đình Soạn

01:10:37    1 phần
Lượt nghe: 1.443

Đêm Khuya Kinh Hoàng

Đêm Khuya Kinh Hoàng

MC Đình Soạn

01:04:52    1 phần
Lượt nghe: 2.188

Chúng Mày Phải Chết

Chúng Mày Phải Chết

MC Đình Soạn

1 vote

00:57:56    1 phần
Lượt nghe: 2.499

Quê Nội Không Bình Yên

Quê Nội Không Bình Yên

MC Đình Soạn

00:53:38    1 phần
Lượt nghe: 1.666

Bị Ma Đeo Bám

Bị Ma Đeo Bám

MC Đình Soạn

00:54:28    1 phần
Lượt nghe: 1.433