Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Ma Nữ Với Lời Thề - Truyện Ma

Ma Nữ Với Lời Thề - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:59:01    1 phần
Lượt nghe: 6.592

Trở Về Từ Kiếp Sau - Truyện Ma

Trở Về Từ Kiếp Sau - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

01:12:06    1 phần
Lượt nghe: 6.113

Hồn Độc Ác - Truyện Ma

Hồn Độc Ác - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:44:39    1 phần
Lượt nghe: 6.241

Thuỷ Táng - Truyện Ma Kinh Dị

Thuỷ Táng - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

00:46:12    1 phần
Lượt nghe: 6.940

Hai Nén Hương Thề - Truyện Ma

Hai Nén Hương Thề - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:04:46    1 phần
Lượt nghe: 6.081

Miền Tây Sông Nước - Truyện Ma

Miền Tây Sông Nước - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:43:31    1 phần
Lượt nghe: 7.916

Người Chồng Của Cõi Âm - Truyện Ma

Người Chồng Của Cõi Âm - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:36:14    1 phần
Lượt nghe: 6.550

Nước Mắt Cô Đơn - Truyện Kinh Dị

Nước Mắt Cô Đơn - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

01:02:19    1 phần
Lượt nghe: 6.315

Hoang Tưởng Và Hài Nhi Báo Oán

Hoang Tưởng Và Hài Nhi Báo Oán

MC Đình Soạn

1 vote

01:16:48    1 phần
Lượt nghe: 5.886

Goá Phụ Ở Tuổi 17 - Truyện Ma

Goá Phụ Ở Tuổi 17 - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:33:29    1 phần
Lượt nghe: 7.910

Hài Nhi Báo Thù - Truyện Ma Kinh Dị

Hài Nhi Báo Thù - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

00:50:06    1 phần
Lượt nghe: 6.047

Linh Hồn Oan Nghiệt - Truyện Ma

Linh Hồn Oan Nghiệt - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:50:51    1 phần
Lượt nghe: 6.251

Tiếng Chuông Chùa - Truyện Kinh Dị

Tiếng Chuông Chùa - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

00:46:54    1 phần
Lượt nghe: 7.467

Linh Hồn Người Tình - Truyện Ma

Linh Hồn Người Tình - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:57:20    1 phần
Lượt nghe: 6.513

Nhập Tràng Vào Bà Lệ Thuỳ - Truyện Kinh Dị

Nhập Tràng Vào Bà Lệ Thuỳ - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

00:56:15    1 phần
Lượt nghe: 6.286

Oan Hồn Ngoài Nghĩa Địa - Truyện Ma

Oan Hồn Ngoài Nghĩa Địa - Truyện Ma

MC Đình Soạn

5 vote

00:34:05    1 phần
Lượt nghe: 6.042

Bông Hồng Ma Quái - Truyện Kinh Dị

Bông Hồng Ma Quái - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

3 vote

01:04:12    1 phần
Lượt nghe: 6.391

Bên Kia Thế Giới - Truyện Ma

Bên Kia Thế Giới - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:54:39    1 phần
Lượt nghe: 6.425

Dòng Giống Của Quỷ - Truyện Kinh Dị

Dòng Giống Của Quỷ - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

01:08:49    1 phần
Lượt nghe: 6.979

3 Nốt Ruồi Son - Truyện Kinh Dị

3 Nốt Ruồi Son - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

02:20:45    1 phần
Lượt nghe: 6.307

Trái Tim Người Chết - Truyện Ma

Trái Tim Người Chết - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:50:27    1 phần
Lượt nghe: 6.908

Đồng Xu Định Mệnh - Truyện Ma

Đồng Xu Định Mệnh - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:49:52    1 phần
Lượt nghe: 6.055

Lấy Xác Để Hoàn Hồn - Truyện Kinh Dị

Lấy Xác Để Hoàn Hồn - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

02:22:18    1 phần
Lượt nghe: 6.119

Chờ Em Ở Kiếp Sau - Truyện Ma

Chờ Em Ở Kiếp Sau - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:03:44    1 phần
Lượt nghe: 6.922

Linh Hồn Rửa Hận Và Oan Hồn Đêm Rằm

Linh Hồn Rửa Hận Và Oan Hồn Đêm Rằm

MC Đình Soạn

2 vote

01:11:26    1 phần
Lượt nghe: 6.084

Ma Bụi Tre Và Bí Ẩn Linh Hồn

Ma Bụi Tre Và Bí Ẩn Linh Hồn

MC Đình Soạn

01:03:15    1 phần
Lượt nghe: 8.208

Gọi Hồn Người Chết Trùng Tang - Truyện Ma

Gọi Hồn Người Chết Trùng Tang - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

00:57:05    1 phần
Lượt nghe: 6.133

Oan Hồn Ở Hang Quỷ - Truyện Ma

Oan Hồn Ở Hang Quỷ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:57:26    1 phần
Lượt nghe: 6.504

Dưới Âm Báo Mộng - Truyện Kinh Dị

Dưới Âm Báo Mộng - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

00:56:50    1 phần
Lượt nghe: 7.655

Có Duyên Âm Với Ma - Truyện Kinh Dị

Có Duyên Âm Với Ma - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

01:21:45    1 phần
Lượt nghe: 6.034

Oan Hồn Quỷ Có Độc - Truyện Ma

Oan Hồn Quỷ Có Độc - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:59:44    1 phần
Lượt nghe: 13.626

Chết Cùng Một Chỗ - Truyện Kinh Dị

Chết Cùng Một Chỗ - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

4 vote

00:56:39    1 phần
Lượt nghe: 6.037

Miếng Đất Gia Nghiệp - Truyện Ma

Miếng Đất Gia Nghiệp - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

01:02:53    1 phần
Lượt nghe: 9.074

Chuyến Tàu Về Thế Giới Bên Kia - Truyện Ma

Chuyến Tàu Về Thế Giới Bên Kia - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

00:53:14    1 phần
Lượt nghe: 5.471

Nhà Bị Trùng Tang - Truyện Kinh Dị

Nhà Bị Trùng Tang - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

3 vote

00:55:23    1 phần
Lượt nghe: 8.796

Mã Nữ Theo Người - Truyện Kinh Dị

Mã Nữ Theo Người - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

3 vote

00:30:57    1 phần
Lượt nghe: 6.874