Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Lời Thề Độc  -Truyện Ma

Lời Thề Độc -Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:24:09    1 phần
Lượt nghe: 6.602

Hồn Ma Em Phương Yến - Truyện Ma

Hồn Ma Em Phương Yến - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:41:03    1 phần
Lượt nghe: 7.075

Bức Tượng Báo Oán - Truyện Ma

Bức Tượng Báo Oán - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:43:02    1 phần
Lượt nghe: 5.475

Những Nấm Mồ Hoang Lạnh - Truyện Ma

Những Nấm Mồ Hoang Lạnh - Truyện Ma

MC Đình Soạn

14 vote

01:02:40    1 phần
Lượt nghe: 5.897

Nước Mắt Cải Vong - Truyện Ma

Nước Mắt Cải Vong - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

01:02:21    1 phần
Lượt nghe: 5.832

Mồ Hoang Huyệt Lạnh - Truyện Ma

Mồ Hoang Huyệt Lạnh - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:54:57    1 phần
Lượt nghe: 6.237

Oan Hồn Đeo Bám - Truyện Ma Kinh Dị

Oan Hồn Đeo Bám - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

00:29:55    1 phần
Lượt nghe: 5.423

Cô Vũ Nữ Oan Khuất - Truyện Ma

Cô Vũ Nữ Oan Khuất - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:52:46    1 phần
Lượt nghe: 7.262

Tầng 4 - Truyện Ma Kinh Dị

Tầng 4 - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

4 vote

02:31:16    1 phần
Lượt nghe: 7.254

Vong Quỷ - Truyện Ma Kinh Dị

Vong Quỷ - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

00:46:02    1 phần
Lượt nghe: 7.850

Chuyến Du Lịch Kinh Hoàng - Truyện Ma

Chuyến Du Lịch Kinh Hoàng - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:55:41    1 phần
Lượt nghe: 6.709

Sứ Giả Cõi Âm Dương - Truyện Ma

Sứ Giả Cõi Âm Dương - Truyện Ma

MC Đình Soạn

5 vote

01:11:56    1 phần
Lượt nghe: 6.301

Một Ngôi Nhà Ma - Truyện Kinh Dị

Một Ngôi Nhà Ma - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

6 vote

00:44:11    1 phần
Lượt nghe: 7.169

Người Vợ Ma Lai - Truyện Ma

Người Vợ Ma Lai - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

00:49:53    1 phần
Lượt nghe: 6.575

Hồn Ma Con Chồng Báo Oán - Truyện Ma

Hồn Ma Con Chồng Báo Oán - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:37:33    1 phần
Lượt nghe: 8.051

Vong Nhi - Truyện Ma Kinh Dị

Vong Nhi - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

01:13:45    1 phần
Lượt nghe: 6.029

Cõi Luân Hồi - Truyện Kinh Dị

Cõi Luân Hồi - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

01:11:16    1 phần
Lượt nghe: 7.608

Bên Trong Quan Tài - Truyện Ma

Bên Trong Quan Tài - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:10:25    1 phần
Lượt nghe: 7.831

Hội Kín Tập 1 - Chung Cư Ma

Hội Kín Tập 1 - Chung Cư Ma

MC Đình Soạn

2 vote

01:26:20    1 phần
Lượt nghe: 7.162

Hồn Ai Đã Hoá Quỷ - Truyện Ma

Hồn Ai Đã Hoá Quỷ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

6 vote

01:26:48    1 phần
Lượt nghe: 7.277

Hội Kín Tập 2 - Bão Đêm

Hội Kín Tập 2 - Bão Đêm

MC Đình Soạn

2 vote

01:16:48    1 phần
Lượt nghe: 5.601

Nhà Trọ Ma Ám - Truyện Ma

Nhà Trọ Ma Ám - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

00:56:50    1 phần
Lượt nghe: 6.899

Tội Ác Luân Hồi - Truyện Ma Kinh Dị

Tội Ác Luân Hồi - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

01:15:05    1 phần
Lượt nghe: 7.563

Lời Nguyền Năm Xưa - Truyện Ma

Lời Nguyền Năm Xưa - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:58:21    1 phần
Lượt nghe: 6.278

Duyên Nợ 7 Kiếp - Truyện Ma

Duyên Nợ 7 Kiếp - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

01:12:10    1 phần
Lượt nghe: 7.170

Mắc Kẹt Ở Rừng Ma Lữ Quán - Truyện Ma

Mắc Kẹt Ở Rừng Ma Lữ Quán - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

01:05:40    1 phần
Lượt nghe: 5.344

Ma Theo Quả Báo Trả Thù - Truyện Ma

Ma Theo Quả Báo Trả Thù - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:47:01    1 phần
Lượt nghe: 6.797

Tác giả Trường Lê Nghiệp Chướng - Truyện Ma Kinh Dị

Nghiệp Chướng - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

47 vote

09:09:56    8 phần
Lượt nghe: 22.567

Dưới Mồ Huyệt Hoang - Truyện Ma

Dưới Mồ Huyệt Hoang - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:00:48    1 phần
Lượt nghe: 5.240

Người Anh Trai Bệnh Hoạn - Truyện Ma

Người Anh Trai Bệnh Hoạn - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:46:38    1 phần
Lượt nghe: 6.377

Ma Gọi - Truyện Kinh Dị

Ma Gọi - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

01:02:13    1 phần
Lượt nghe: 7.089

Hồn Độc Và Ma Xin Đi Nhờ Xe

Hồn Độc Và Ma Xin Đi Nhờ Xe

MC Đình Soạn

1 vote

00:53:11    1 phần
Lượt nghe: 5.517

Vong Về Ám Dòng Họ - Truyện Ma

Vong Về Ám Dòng Họ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:22:22    1 phần
Lượt nghe: 7.775

Ma Làng Muối - Truyện Ma Kinh Dị

Ma Làng Muối - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

3 vote

01:13:22    1 phần
Lượt nghe: 6.366

3 Ngày Ở Bể Bơi - Truyện Kinh Dị

3 Ngày Ở Bể Bơi - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

00:36:04    1 phần
Lượt nghe: 5.552

Ma Cà Rồng Ghé Thăm - Truyện Ma

Ma Cà Rồng Ghé Thăm - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:37:33    1 phần
Lượt nghe: 6.099

Cõi Không Thuộc Về - Truyện Ma

Cõi Không Thuộc Về - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

01:00:51    1 phần
Lượt nghe: 5.313

Chó Của Địa Ngục - Truyện Ma

Chó Của Địa Ngục - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

01:22:29    1 phần
Lượt nghe: 6.104

Sắc Đẹp Của Quỷ - Truyện Ma

Sắc Đẹp Của Quỷ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:52:05    1 phần
Lượt nghe: 6.148