Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Trùng Tang Họ Đỗ

Trùng Tang Họ Đỗ

MC Đình Soạn

01:00:57    1 phần
Lượt nghe: 2.301

Trùng Sinh Kiếp Mới

Trùng Sinh Kiếp Mới

MC Đình Soạn

01:28:33    1 phần
Lượt nghe: 2.435

Hẹn Ước Trước Dòng Sông

Hẹn Ước Trước Dòng Sông

MC Đình Soạn

01:10:23    1 phần
Lượt nghe: 1.344

Vụ Án Tâm Linh

Vụ Án Tâm Linh

MC Đình Soạn

03:32:54    3 phần
Lượt nghe: 3.747

Oan Hồn Làng Hạ

Oan Hồn Làng Hạ

MC Đình Soạn

01:20:05    1 phần
Lượt nghe: 2.363

Hồn Ma Mẹ Chồng

Hồn Ma Mẹ Chồng

MC Đình Soạn

01:00:45    1 phần
Lượt nghe: 2.056

Ao Máu

Ao Máu

MC Đình Soạn

01:07:06    1 phần
Lượt nghe: 1.614

Âm Mưu Thâm Độc

Âm Mưu Thâm Độc

MC Đình Soạn

01:02:11    1 phần
Lượt nghe: 2.449

Bóng Ma Trong Nhà Xác

Bóng Ma Trong Nhà Xác

MC Đình Soạn

01:02:36    1 phần
Lượt nghe: 1.473

Căn Nhà Cuối Phố

Căn Nhà Cuối Phố

MC Đình Soạn

01:02:36    1 phần
Lượt nghe: 6.492

Trả Oán Nhà Cụ Lý

Trả Oán Nhà Cụ Lý

MC Đình Soạn

01:08:49    1 phần
Lượt nghe: 4.616

Nghiệp Báo Người Vợ

Nghiệp Báo Người Vợ

MC Đình Soạn

01:12:15    1 phần
Lượt nghe: 3.718

Ân Oán Quả Nghiệp

Ân Oán Quả Nghiệp

MC Đình Soạn

01:39:30    1 phần
Lượt nghe: 4.039

Một Cặp Quan Tài

Một Cặp Quan Tài

MC Đình Soạn

01:07:32    1 phần
Lượt nghe: 4.776

Mảng Đất Âm Tà

Mảng Đất Âm Tà

MC Đình Soạn

01:08:47    1 phần
Lượt nghe: 5.250

Tiểu Sành Dưới Giếng

Tiểu Sành Dưới Giếng

MC Đình Soạn

01:09:44    1 phần
Lượt nghe: 3.449

Đổi Dòng Long Mạch

Đổi Dòng Long Mạch

MC Đình Soạn

01:07:37    1 phần
Lượt nghe: 5.063

Quỷ Ấn

Quỷ Ấn

MC Đình Soạn

2 vote

08:23:08    7 phần
Lượt nghe: 17.181

Pháp Sư Quỷ Ấn

Pháp Sư Quỷ Ấn

MC Đình Soạn

01:53:52    2 phần
Lượt nghe: 9.103

Căn Phòng 306

Căn Phòng 306

MC Đình Soạn

01:07:42    1 phần
Lượt nghe: 4.354

Đêm Đen

Đêm Đen

MC Đình Soạn

01:00:03    1 phần
Lượt nghe: 4.267

Xuôi Theo Dòng Kênh

Xuôi Theo Dòng Kênh

MC Đình Soạn

01:02:17    1 phần
Lượt nghe: 3.084

Bảy Nàng Dâu

Bảy Nàng Dâu

MC Đình Soạn

1 vote

03:40:22    4 phần
Lượt nghe: 9.516

Người Âm Giữ Duyên

Người Âm Giữ Duyên

MC Đình Soạn

03:00:24    3 phần
Lượt nghe: 4.828

Bộ Xương Nằm Úp

Bộ Xương Nằm Úp

MC Đình Soạn

01:04:19    1 phần
Lượt nghe: 4.604

Ba Oan Hồn

Ba Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:00:57    1 phần
Lượt nghe: 3.775

Âm Hồn Trả Ác Nghiệp

Âm Hồn Trả Ác Nghiệp

MC Đình Soạn

01:02:33    1 phần
Lượt nghe: 2.878

Cô Huệ Báo Oán

Cô Huệ Báo Oán

MC Đình Soạn

01:03:16    1 phần
Lượt nghe: 3.104

Nỗi Oan Nàng Kiều

Nỗi Oan Nàng Kiều

MC Đình Soạn

00:48:04    1 phần
Lượt nghe: 2.733

Tiếng Gọi Vong Hồn Nơi Rừng Thiêng

Tiếng Gọi Vong Hồn Nơi Rừng Thiêng

MC Đình Soạn

00:42:16    1 phần
Lượt nghe: 2.426

Tử Thi Lên Tiếng

Tử Thi Lên Tiếng

MC Đình Soạn

00:53:01    1 phần
Lượt nghe: 2.946

Oán Của Quỷ

Oán Của Quỷ

MC Đình Soạn

01:18:42    1 phần
Lượt nghe: 2.878

Ai Giết Tôi

Ai Giết Tôi

MC Đình Soạn

1 vote

01:00:15    1 phần
Lượt nghe: 2.022

Hà Bá Đòi Người

Hà Bá Đòi Người

MC Đình Soạn

01:10:01    1 phần
Lượt nghe: 3.584

Vong Quỷ Bên Gốc Đa

Vong Quỷ Bên Gốc Đa

MC Đình Soạn

01:05:28    1 phần
Lượt nghe: 4.368

Oán Hận

Oán Hận

MC Đình Soạn

01:29:37    1 phần
Lượt nghe: 3.225

Thầy Tà Trộm Mộ

Thầy Tà Trộm Mộ

MC Đình Soạn

01:03:52    1 phần
Lượt nghe: 4.838

Gánh Ác Nghiệp

Gánh Ác Nghiệp

MC Đình Soạn

01:00:00    1 phần
Lượt nghe: 2.581

Bức Tường Phong Thủy

Bức Tường Phong Thủy

MC Đình Soạn

01:02:38    1 phần
Lượt nghe: 2.765

Trung Thu Định Mệnh

Trung Thu Định Mệnh

MC Đình Soạn

01:05:20    1 phần
Lượt nghe: 3.066