Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Người Chết Hoá Kiếp Làm Người - Truyện Ma

Người Chết Hoá Kiếp Làm Người - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:59:43    1 phần
Lượt nghe: 6.483

Quán Kêu Gọi Hồn - Truyện Kinh Dị

Quán Kêu Gọi Hồn - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

00:25:28    1 phần
Lượt nghe: 6.682

Oán Của Hai Ngôi Mộ Hoang - Truyện Ma

Oán Của Hai Ngôi Mộ Hoang - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

00:39:28    1 phần
Lượt nghe: 6.929

Oán Nghiệt Người Chết Trẻ - Truyện Ma

Oán Nghiệt Người Chết Trẻ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:18:56    1 phần
Lượt nghe: 6.664

Nhập Xác Quay Về - Truyện Kinh Dị

Nhập Xác Quay Về - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

00:38:15    1 phần
Lượt nghe: 5.995

Giả Làm Tiểu Tam - Truyện Ngôn Tình

Giả Làm Tiểu Tam - Truyện Ngôn Tình

MC Đình Soạn

03:48:05    1 phần
Lượt nghe: 4.636

Oán Than Nơi Rừng Sâu - Truyện Kinh Dị

Oán Than Nơi Rừng Sâu - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

00:45:50    1 phần
Lượt nghe: 5.541

Ác Nghiệp Hai Hường - Truyện Ma

Ác Nghiệp Hai Hường - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 6.660

Tiếng Gọi Người Thiên Cổ - Truyện Kinh Dị

Tiếng Gọi Người Thiên Cổ - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

01:00:14    1 phần
Lượt nghe: 6.257

Hoán Đổi Ngôi Mộ - Truyện Ma

Hoán Đổi Ngôi Mộ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:03:35    1 phần
Lượt nghe: 5.665

Oán Nghiệp Cho Đời Sau - Truyện Kinh Dị

Oán Nghiệp Cho Đời Sau - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

00:59:30    1 phần
Lượt nghe: 6.891

Giá Của Oan Nghiệt Gây Ra - Truyện Ma

Giá Của Oan Nghiệt Gây Ra - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:58:34    1 phần
Lượt nghe: 6.516

Hồn Ma Năm Nhơn - Truyện Ma

Hồn Ma Năm Nhơn - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:54:14    1 phần
Lượt nghe: 5.865

Oan Hồn Về Làm Vợ - Truyện Ma

Oan Hồn Về Làm Vợ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:09:41    1 phần
Lượt nghe: 8.108

Người Mất Sống Lại - Truyện Ma

Người Mất Sống Lại - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

00:40:49    1 phần
Lượt nghe: 6.432

Vong Linh Người Vợ - Truyện Ma

Vong Linh Người Vợ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:29:43    1 phần
Lượt nghe: 7.118

Con Mèo Thành Tinh - Truyện Ma

Con Mèo Thành Tinh - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:46:58    1 phần
Lượt nghe: 8.181

Oan Hồn Của Hoa - Truyện Ma

Oan Hồn Của Hoa - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:30:13    1 phần
Lượt nghe: 7.106

Trò Chơi Gọi Linh Hồn - Truyện Ma

Trò Chơi Gọi Linh Hồn - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:34:36    1 phần
Lượt nghe: 6.356

Ba Ngôi Mộ Oan Nghiệt - Truyện Ma

Ba Ngôi Mộ Oan Nghiệt - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:26:02    1 phần
Lượt nghe: 8.627

Miếu Thờ Linh Ứng - Truyện Ma

Miếu Thờ Linh Ứng - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:28:59    1 phần
Lượt nghe: 7.616

Hồn Người Cõi Âm - Truyện Ma

Hồn Người Cõi Âm - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:12:24    1 phần
Lượt nghe: 5.798

Vương Vấn Chồng Con - Truyện Ma

Vương Vấn Chồng Con - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:00:51    1 phần
Lượt nghe: 7.411

Oan Hồn Ở Đèo Đầu Voi - Truyện Ma

Oan Hồn Ở Đèo Đầu Voi - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

01:01:14    1 phần
Lượt nghe: 7.352

Oán Nghiệp Hai Xinh - Truyện Ma

Oán Nghiệp Hai Xinh - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

01:01:55    1 phần
Lượt nghe: 4.679

Oán Nghiệp Của Oanh - Truyện Ma

Oán Nghiệp Của Oanh - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:50:20    1 phần
Lượt nghe: 5.774

Oán Giận Trả Thù - Truyện Ma

Oán Giận Trả Thù - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:38:20    1 phần
Lượt nghe: 7.177

Ác Nghiệp Ông Nhơn - Truyện Ma

Ác Nghiệp Ông Nhơn - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:34:57    1 phần
Lượt nghe: 6.555

Linh Hồn Nhỏ Thông - Truyện Ma

Linh Hồn Nhỏ Thông - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:58:39    1 phần
Lượt nghe: 4.953

Ác Nghiệp Của Hờn Ghen - Truyện Ma

Ác Nghiệp Của Hờn Ghen - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 6.071

Thong Sác Báo Oán - Truyện Ma

Thong Sác Báo Oán - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:59:30    1 phần
Lượt nghe: 5.786

Quỷ Dữ Đội Lốt Người - Truyện Ma

Quỷ Dữ Đội Lốt Người - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:07:03    1 phần
Lượt nghe: 6.866

Miếu Thờ Chớ Phạm - Truyện Ma

Miếu Thờ Chớ Phạm - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

00:40:36    1 phần
Lượt nghe: 6.429

Oan Nghiệt Cô Hầu - Truyện Ma

Oan Nghiệt Cô Hầu - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:19:16    1 phần
Lượt nghe: 7.686

Truyện dài - MC Đình Soạn Cô Gái Lái Đò - Truyện Ma

Cô Gái Lái Đò - Truyện Ma

MC Anh Tú, MC Đình Soạn

43 vote

21:58:38    17 phần
Lượt nghe: 26.548

Oán Than Đêm Khuya - Truyện Ma

Oán Than Đêm Khuya - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:47:38    1 phần
Lượt nghe: 5.745

Tiếng Rú Vào Đêm Khuya - Truyện Ma

Tiếng Rú Vào Đêm Khuya - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:55:40    1 phần
Lượt nghe: 6.787

Ma Lai Tại Sài Gòn - Truyện Ma

Ma Lai Tại Sài Gòn - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:24:48    1 phần
Lượt nghe: 6.252