Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Thầy Năm Bần

Thầy Năm Bần

MC Đình Soạn

00:57:02    1 phần
Lượt nghe: 4.560

Ác Nghiệp Chị Dâu

Ác Nghiệp Chị Dâu

MC Đình Soạn

01:06:13    1 phần
Lượt nghe: 4.050

Cuộc Săn Của Quỷ

Cuộc Săn Của Quỷ

MC Đình Soạn

01:07:18    1 phần
Lượt nghe: 3.651

Vong Linh Người Cũ

Vong Linh Người Cũ

MC Đình Soạn

01:04:50    1 phần
Lượt nghe: 3.022

Bánh Trung Thu Nhân Thịt

Bánh Trung Thu Nhân Thịt

MC Đình Soạn

01:05:51    1 phần
Lượt nghe: 2.924

Gặt Lúa Buổi Đêm

Gặt Lúa Buổi Đêm

MC Đình Soạn

00:54:55    1 phần
Lượt nghe: 3.149

Căn Phòng 409

Căn Phòng 409

MC Đình Soạn

00:51:34    1 phần
Lượt nghe: 2.759

Oan Hồn Thằng Lé

Oan Hồn Thằng Lé

MC Đình Soạn

01:06:52    1 phần
Lượt nghe: 3.336

Chuyến Đi Vùng Cao Bất Ổn

Chuyến Đi Vùng Cao Bất Ổn

MC Đình Soạn

01:19:31    1 phần
Lượt nghe: 4.200

Oan Hồn Giếng Trời

Oan Hồn Giếng Trời

MC Đình Soạn

01:03:57    1 phần
Lượt nghe: 2.985

Tượng Giấu Xác

Tượng Giấu Xác

MC Đình Soạn

01:04:16    1 phần
Lượt nghe: 3.049

Một Mộ Hai Xác

Một Mộ Hai Xác

MC Đình Soạn

01:10:09    1 phần
Lượt nghe: 2.555

Sống Với Ma

Sống Với Ma

MC Đình Soạn

01:05:41    1 phần
Lượt nghe: 3.019

Vong Em Vợ

Vong Em Vợ

MC Đình Soạn

01:07:04    1 phần
Lượt nghe: 2.528

Ác Nghiệp Lái Xe

Ác Nghiệp Lái Xe

MC Đình Soạn

01:05:49    1 phần
Lượt nghe: 2.710

Lời Nguyền Hình Nhân

Lời Nguyền Hình Nhân

MC Đình Soạn

01:27:07    1 phần
Lượt nghe: 2.174

Ác Nghiệp Nhà Ông Thịm

Ác Nghiệp Nhà Ông Thịm

MC Đình Soạn

01:06:10    1 phần
Lượt nghe: 2.783

Song Vong

Song Vong

MC Đình Soạn

01:03:43    1 phần
Lượt nghe: 1.619

Nghĩa Địa Đen

Nghĩa Địa Đen

MC Đình Soạn

01:02:50    1 phần
Lượt nghe: 2.333

Vong Về Đòi Con

Vong Về Đòi Con

MC Đình Soạn

01:00:12    1 phần
Lượt nghe: 1.095

Oán Thù Ở Bản Tà Xàm

Oán Thù Ở Bản Tà Xàm

MC Đình Soạn

01:08:51    1 phần
Lượt nghe: 2.005

49 Ngày Báo Oán

49 Ngày Báo Oán

MC Đình Soạn

01:04:40    1 phần
Lượt nghe: 1.978

Nghiệp Quật Thầy Pháp

Nghiệp Quật Thầy Pháp

MC Đình Soạn

01:07:48    1 phần
Lượt nghe: 3.280

Bỏ Ngải Rửa Thù

Bỏ Ngải Rửa Thù

MC Đình Soạn

01:07:47    1 phần
Lượt nghe: 2.503

Trâm Cài Trên Xác

Trâm Cài Trên Xác

MC Đình Soạn

01:07:48    1 phần
Lượt nghe: 1.762

Từ Đường Thờ Quỷ

Từ Đường Thờ Quỷ

MC Đình Soạn

01:05:52    1 phần
Lượt nghe: 2.473

Bí Ẩn Rằm Tháng 7 Âm Lịch

Bí Ẩn Rằm Tháng 7 Âm Lịch

MC Đình Soạn

01:16:20    1 phần
Lượt nghe: 1.730

Chuồn Chuồn Đen

Chuồn Chuồn Đen

MC Đình Soạn

02:12:33    2 phần
Lượt nghe: 2.020

Căn Phòng Không Mở Cửa

Căn Phòng Không Mở Cửa

MC Đình Soạn

01:05:49    1 phần
Lượt nghe: 1.720

Hồn Ma Phượng

Hồn Ma Phượng

MC Đình Soạn

01:00:34    1 phần
Lượt nghe: 1.099

Căn Nhà Có Quỷ - MC Đình Soạn

Căn Nhà Có Quỷ - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:00:09    1 phần
Lượt nghe: 1.641

Tiếng Ai Vang Vọng

Tiếng Ai Vang Vọng

MC Đình Soạn

01:01:14    1 phần
Lượt nghe: 1.029

Chuyến Đi Tử Thần

Chuyến Đi Tử Thần

MC Đình Soạn

01:06:18    1 phần
Lượt nghe: 1.629

Làm Dâu Nhà Trùng Tang

Làm Dâu Nhà Trùng Tang

MC Đình Soạn

01:00:18    1 phần
Lượt nghe: 1.849

Hồn Ma Tình Nhân

Hồn Ma Tình Nhân

MC Đình Soạn

01:00:16    1 phần
Lượt nghe: 1.120

Mèo Về Đòi Mạng

Mèo Về Đòi Mạng

MC Đình Soạn

01:07:02    1 phần
Lượt nghe: 1.449

Ký Túc Xá Có Ma

Ký Túc Xá Có Ma

MC Đình Soạn

01:02:17    1 phần
Lượt nghe: 1.208

Bóng Ai Trước Nhà

Bóng Ai Trước Nhà

MC Đình Soạn

01:00:31    1 phần
Lượt nghe: 1.119

Oan Hồn Nhà Ông Nghị

Oan Hồn Nhà Ông Nghị

MC Đình Soạn

01:01:15    1 phần
Lượt nghe: 1.245

Núi Ma

Núi Ma

MC Đình Soạn

00:57:59    1 phần
Lượt nghe: 3.037