Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Bệnh Viện Ma Ám

Bệnh Viện Ma Ám

MC Đình Soạn

00:56:22    1 phần
Lượt nghe: 3.205

Chiếc Thuyền Ma

Chiếc Thuyền Ma

MC Đình Soạn

01:03:27    1 phần
Lượt nghe: 3.540

Tiếng Trống Oan Hồn

Tiếng Trống Oan Hồn

MC Đình Soạn

00:54:34    1 phần
Lượt nghe: 3.035

Quật Mộ Làm Bùa

Quật Mộ Làm Bùa

MC Đình Soạn

01:07:07    1 phần
Lượt nghe: 5.606

Thừng Kêu Kẽo Kẹt

Thừng Kêu Kẽo Kẹt

MC Đình Soạn

01:07:02    1 phần
Lượt nghe: 3.258

Giao Lộ Tử Thần

Giao Lộ Tử Thần

MC Đình Soạn

01:02:34    1 phần
Lượt nghe: 4.398

Thánh Vật

Thánh Vật

MC Đình Soạn

01:10:45    1 phần
Lượt nghe: 6.014

Mẹ Ơi Con Chết Rồi

Mẹ Ơi Con Chết Rồi

MC Đình Soạn

01:00:09    1 phần
Lượt nghe: 3.509

Hồn Ai Nấy Giữ

Hồn Ai Nấy Giữ

MC Đình Soạn

01:08:03    1 phần
Lượt nghe: 2.872

Báo Oán Đứa Con Nghịch Tử

Báo Oán Đứa Con Nghịch Tử

MC Đình Soạn

01:01:10    1 phần
Lượt nghe: 4.159

Giấc Mơ Máu

Giấc Mơ Máu

MC Đình Soạn

00:50:53    1 phần
Lượt nghe: 2.543

Đại Mộ Cổ Loa

Đại Mộ Cổ Loa

MC Đình Soạn

00:52:35    1 phần
Lượt nghe: 3.425

Vong Ám Cô Bé Câm

Vong Ám Cô Bé Câm

MC Đình Soạn

02:43:45    3 phần
Lượt nghe: 4.939

Tình Nhân Bóng Tối

Tình Nhân Bóng Tối

MC Đình Soạn

01:13:56    1 phần
Lượt nghe: 3.378

Tầm Ma Trích Lục

Tầm Ma Trích Lục

MC Đình Soạn

02:09:28    2 phần
Lượt nghe: 4.658

Nghiệp Báo Thằng Cháu

Nghiệp Báo Thằng Cháu

MC Đình Soạn

01:06:33    1 phần
Lượt nghe: 3.158

Gió Đêm

Gió Đêm

MC Đình Soạn

02:23:38    2 phần
Lượt nghe: 5.374

Oán Nghiệt Cuộc Tình

Oán Nghiệt Cuộc Tình

MC Đình Soạn

01:19:26    1 phần
Lượt nghe: 3.798

Đồng Xu Rỉ Máu

Đồng Xu Rỉ Máu

MC Đình Soạn

01:06:57    1 phần
Lượt nghe: 3.172

Cái Chết Bí Ẩn Trong Trại Giam

Cái Chết Bí Ẩn Trong Trại Giam

MC Đình Soạn

01:02:24    1 phần
Lượt nghe: 4.889

Chửa Hoang Chết Trẻ

Chửa Hoang Chết Trẻ

MC Đình Soạn

01:02:36    1 phần
Lượt nghe: 4.549

Lời Thì Thầm Ma Quái

Lời Thì Thầm Ma Quái

MC Đình Soạn

01:02:52    1 phần
Lượt nghe: 2.806

Câu Cá Buổi Đêm

Câu Cá Buổi Đêm

MC Đình Soạn

01:02:30    1 phần
Lượt nghe: 3.431

Ma Nữ Xin Đường

Ma Nữ Xin Đường

MC Đình Soạn

01:01:44    1 phần
Lượt nghe: 3.907

Bốn Tháng Một Mạng

Bốn Tháng Một Mạng

MC Đình Soạn

01:04:42    1 phần
Lượt nghe: 4.551

Vong Tịnh

Vong Tịnh

MC Đình Soạn

01:09:30    1 phần
Lượt nghe: 3.409

Bóng Ma Trên Cành Sấu

Bóng Ma Trên Cành Sấu

MC Đình Soạn

01:07:01    1 phần
Lượt nghe: 3.597

Ám Duyên

Ám Duyên

MC Đình Soạn

01:49:53    2 phần
Lượt nghe: 4.498

Đất Độc Ba Vì

Đất Độc Ba Vì

MC Đình Soạn

01:07:30    1 phần
Lượt nghe: 4.785

Cắt Trùng Giải Vong

Cắt Trùng Giải Vong

MC Đình Soạn

01:07:32    1 phần
Lượt nghe: 6.014

Nỗi Sợ Ma Ám

Nỗi Sợ Ma Ám

MC Đình Soạn

01:00:17    1 phần
Lượt nghe: 2.765

Oan Hồn Cô Gái Tên Sam

Oan Hồn Cô Gái Tên Sam

MC Đình Soạn

00:44:32    1 phần
Lượt nghe: 3.473

Chiếc Ô Màu Đỏ

Chiếc Ô Màu Đỏ

MC Đình Soạn

01:07:04    1 phần
Lượt nghe: 3.316

Tiếng Khóc Dưới Lòng Sông

Tiếng Khóc Dưới Lòng Sông

MC Đình Soạn

01:02:00    1 phần
Lượt nghe: 4.020

Dãy Nhà Ma Ám

Dãy Nhà Ma Ám

MC Đình Soạn

01:08:44    1 phần
Lượt nghe: 4.926

Người Bạn Không Nên Kêt

Người Bạn Không Nên Kêt

MC Đình Soạn

02:39:34    2 phần
Lượt nghe: 5.034

Hồn Ma Em Chồng

Hồn Ma Em Chồng

MC Đình Soạn

01:28:39    1 phần
Lượt nghe: 4.616

Tiếng Ai Trong Cổ Mộ

Tiếng Ai Trong Cổ Mộ

MC Đình Soạn

01:47:14    2 phần
Lượt nghe: 5.001

Ma Sau Nhà

Ma Sau Nhà

MC Đình Soạn

01:00:12    1 phần
Lượt nghe: 5.351

Giết Tao Đi

Giết Tao Đi

MC Đình Soạn

01:05:13    1 phần
Lượt nghe: 4.031