Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Mở Cửa Mả

Mở Cửa Mả

MC Đình Soạn

00:57:36    1 phần
Lượt nghe: 2.587

Oan Nghiệt Hai Chiếc Răng Cửa

Oan Nghiệt Hai Chiếc Răng Cửa

MC Đình Soạn

01:02:13    1 phần
Lượt nghe: 2.597

Miếu Hoang Đầu Làng

Miếu Hoang Đầu Làng

MC Đình Soạn

00:59:38    1 phần
Lượt nghe: 2.062

Trò Chơi Ma

Trò Chơi Ma

MC Đình Soạn

00:52:02    1 phần
Lượt nghe: 2.442

Oan Nghiệt Bánh Trôi Nước

Oan Nghiệt Bánh Trôi Nước

MC Đình Soạn

00:50:56    1 phần
Lượt nghe: 1.880

Am Thờ

Am Thờ

MC Đình Soạn

01:04:07    1 phần
Lượt nghe: 2.680

Nhà Mới Trên Mộ

Nhà Mới Trên Mộ

MC Đình Soạn

01:03:05    1 phần
Lượt nghe: 2.568

Nghiệp Thầy Bùa

Nghiệp Thầy Bùa

MC Đình Soạn

01:34:19    1 phần
Lượt nghe: 3.455

Dưới Đáy Giếng Hoang - MC Đình Soạn

Dưới Đáy Giếng Hoang - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:10:07    1 phần
Lượt nghe: 2.123

Cụ Cừ Trừ Ma

Cụ Cừ Trừ Ma

MC Đình Soạn

01:12:13    1 phần
Lượt nghe: 4.364

Hồn Ma Huệ Khùng

Hồn Ma Huệ Khùng

MC Đình Soạn

01:05:29    1 phần
Lượt nghe: 1.869

Oan Hồn Đòi Cốt

Oan Hồn Đòi Cốt

MC Đình Soạn

01:05:17    1 phần
Lượt nghe: 2.051

Quật Mộ Người Mất

Quật Mộ Người Mất

MC Đình Soạn

01:02:32    1 phần
Lượt nghe: 1.797

Quỷ Nhập Hồn

Quỷ Nhập Hồn

MC Đình Soạn

01:00:11    1 phần
Lượt nghe: 1.860

Quấy Quả Phần Âm

Quấy Quả Phần Âm

MC Đình Soạn

01:04:11    1 phần
Lượt nghe: 2.001

Hương Lộ

Hương Lộ

MC Đình Soạn

01:02:52    1 phần
Lượt nghe: 2.182

Tiếng Khóc Trong Đêm Mưa

Tiếng Khóc Trong Đêm Mưa

MC Đình Soạn

01:01:28    1 phần
Lượt nghe: 1.699

Nước Độc Hồn Thiêng

Nước Độc Hồn Thiêng

MC Đình Soạn

01:10:08    1 phần
Lượt nghe: 1.746

Ao Oan Hồn

Ao Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:03:47    1 phần
Lượt nghe: 1.626

Hồn Ma Người Mẹ Già

Hồn Ma Người Mẹ Già

MC Đình Soạn

01:03:04    1 phần
Lượt nghe: 1.607

Từ Người Hóa Quỷ

Từ Người Hóa Quỷ

MC Đình Soạn

00:54:43    1 phần
Lượt nghe: 1.955

Ngủ Lại Nhà Hoang

Ngủ Lại Nhà Hoang

MC Đình Soạn

01:09:55    1 phần
Lượt nghe: 2.117

Vết Chân Máu Trên Thành Giếng

Vết Chân Máu Trên Thành Giếng

MC Đình Soạn

01:07:02    1 phần
Lượt nghe: 1.642

Trấn Quỷ Nhập Xác

Trấn Quỷ Nhập Xác

MC Đình Soạn

01:21:06    1 phần
Lượt nghe: 2.216

Đầu Lâu Dưới Giếng

Đầu Lâu Dưới Giếng

MC Đình Soạn

01:01:49    1 phần
Lượt nghe: 1.722

Vong Linh Báo Oán

Vong Linh Báo Oán

MC Đình Soạn

01:07:13    1 phần
Lượt nghe: 2.078

Chuyến Tàu Đoạt Hồn

Chuyến Tàu Đoạt Hồn

MC Đình Soạn

01:04:52    1 phần
Lượt nghe: 1.301

Thế Mạng

Thế Mạng

MC Đình Soạn

01:07:48    1 phần
Lượt nghe: 2.252

Ngôi Mộ Giả

Ngôi Mộ Giả

MC Đình Soạn

01:03:04    1 phần
Lượt nghe: 1.777

Cuộc Chiến Hai Thầy Pháp

Cuộc Chiến Hai Thầy Pháp

MC Đình Soạn

01:16:50    1 phần
Lượt nghe: 2.577

Ma Nữ Bắt Hồn

Ma Nữ Bắt Hồn

MC Đình Soạn

01:05:29    1 phần
Lượt nghe: 1.303

Lời Phán Của Thầy Tà

Lời Phán Của Thầy Tà

MC Đình Soạn

01:08:54    1 phần
Lượt nghe: 2.439

Lời Nguyền Ma Đói

Lời Nguyền Ma Đói

MC Đình Soạn

01:07:27    1 phần
Lượt nghe: 2.226

Chim Lợn Gọi Hồn

Chim Lợn Gọi Hồn

MC Đình Soạn

01:06:45    1 phần
Lượt nghe: 2.298

Trộm Mộ Của Quỷ

Trộm Mộ Của Quỷ

MC Đình Soạn

01:01:09    1 phần
Lượt nghe: 2.144

Tam Nữ Câu Hồn

Tam Nữ Câu Hồn

MC Đình Soạn

01:22:52    1 phần
Lượt nghe: 1.429

Bí Thuật Tà Đạo

Bí Thuật Tà Đạo

MC Đình Soạn

01:08:43    1 phần
Lượt nghe: 1.498

Tà Thuật Giáng Đầu

Tà Thuật Giáng Đầu

MC Đình Soạn

01:06:28    1 phần
Lượt nghe: 2.324

Vợ Quỷ - MC Đình Soạn

Vợ Quỷ - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:01:55    1 phần
Lượt nghe: 3.136