Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Cây Đa Máu - Truyện Ma

Cây Đa Máu - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

01:00:06    1 phần
Lượt nghe: 6.586

Sống Hay Chết - Truyện Kinh Dị

Sống Hay Chết - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

5 vote

02:34:30    1 phần
Lượt nghe: 6.969

Ám Ảnh Lớp Tin Học - Truyện Ma

Ám Ảnh Lớp Tin Học - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 5.901

Truyện Ma Có Thật Về Phú Lê - Truyện Ma

Truyện Ma Có Thật Về Phú Lê - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:58:05    1 phần
Lượt nghe: 8.208

Thuê Ngôi Nhà Có Vong Ám - Truyện Ma

Thuê Ngôi Nhà Có Vong Ám - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

01:07:23    1 phần
Lượt nghe: 5.056

Chuyện Ma Tôi Gặp - Truyện Kinh Dị

Chuyện Ma Tôi Gặp - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

00:50:17    1 phần
Lượt nghe: 7.239

4 Oan Hồn Trong Ngôi Nhà - Truyện Ma

4 Oan Hồn Trong Ngôi Nhà - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:39:26    1 phần
Lượt nghe: 7.606

Ma Nữ Với Lời Thề - Truyện Ma

Ma Nữ Với Lời Thề - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:59:01    1 phần
Lượt nghe: 7.091

Trở Về Từ Kiếp Sau - Truyện Ma

Trở Về Từ Kiếp Sau - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

01:12:06    1 phần
Lượt nghe: 6.616

Hồn Độc Ác - Truyện Ma

Hồn Độc Ác - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:44:39    1 phần
Lượt nghe: 6.731

Thuỷ Táng - Truyện Ma Kinh Dị

Thuỷ Táng - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

00:46:12    1 phần
Lượt nghe: 7.439

Hai Nén Hương Thề - Truyện Ma

Hai Nén Hương Thề - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:04:46    1 phần
Lượt nghe: 6.576

Miền Tây Sông Nước - Truyện Ma

Miền Tây Sông Nước - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:43:31    1 phần
Lượt nghe: 8.669

Người Chồng Của Cõi Âm - Truyện Ma

Người Chồng Của Cõi Âm - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:36:14    1 phần
Lượt nghe: 7.061

Nước Mắt Cô Đơn - Truyện Kinh Dị

Nước Mắt Cô Đơn - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

01:02:19    1 phần
Lượt nghe: 6.829

Hoang Tưởng Và Hài Nhi Báo Oán

Hoang Tưởng Và Hài Nhi Báo Oán

MC Đình Soạn

1 vote

01:16:48    1 phần
Lượt nghe: 6.338

Goá Phụ Ở Tuổi 17 - Truyện Ma

Goá Phụ Ở Tuổi 17 - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:33:29    1 phần
Lượt nghe: 8.422

Hài Nhi Báo Thù - Truyện Ma Kinh Dị

Hài Nhi Báo Thù - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

00:50:06    1 phần
Lượt nghe: 6.685

Linh Hồn Oan Nghiệt - Truyện Ma

Linh Hồn Oan Nghiệt - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:50:51    1 phần
Lượt nghe: 6.752

Tiếng Chuông Chùa - Truyện Kinh Dị

Tiếng Chuông Chùa - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

00:46:54    1 phần
Lượt nghe: 8.035

Linh Hồn Người Tình - Truyện Ma

Linh Hồn Người Tình - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:57:20    1 phần
Lượt nghe: 7.017

Nhập Tràng Vào Bà Lệ Thuỳ - Truyện Kinh Dị

Nhập Tràng Vào Bà Lệ Thuỳ - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

00:56:15    1 phần
Lượt nghe: 6.832

Oan Hồn Ngoài Nghĩa Địa - Truyện Ma

Oan Hồn Ngoài Nghĩa Địa - Truyện Ma

MC Đình Soạn

5 vote

00:34:05    1 phần
Lượt nghe: 6.633

Bông Hồng Ma Quái - Truyện Kinh Dị

Bông Hồng Ma Quái - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

3 vote

01:04:12    1 phần
Lượt nghe: 6.917

Bên Kia Thế Giới - Truyện Ma

Bên Kia Thế Giới - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:54:39    1 phần
Lượt nghe: 6.949

Dòng Giống Của Quỷ - Truyện Kinh Dị

Dòng Giống Của Quỷ - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

01:08:49    1 phần
Lượt nghe: 7.511

3 Nốt Ruồi Son - Truyện Kinh Dị

3 Nốt Ruồi Son - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

02:20:45    1 phần
Lượt nghe: 6.892

Trái Tim Người Chết - Truyện Ma

Trái Tim Người Chết - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:50:27    1 phần
Lượt nghe: 7.405

Đồng Xu Định Mệnh - Truyện Ma

Đồng Xu Định Mệnh - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:49:52    1 phần
Lượt nghe: 6.545

Lấy Xác Để Hoàn Hồn - Truyện Kinh Dị

Lấy Xác Để Hoàn Hồn - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

02:22:18    1 phần
Lượt nghe: 6.640

Chờ Em Ở Kiếp Sau - Truyện Ma

Chờ Em Ở Kiếp Sau - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:03:44    1 phần
Lượt nghe: 7.494

Linh Hồn Rửa Hận Và Oan Hồn Đêm Rằm

Linh Hồn Rửa Hận Và Oan Hồn Đêm Rằm

MC Đình Soạn

2 vote

01:11:26    1 phần
Lượt nghe: 6.777

Ma Bụi Tre Và Bí Ẩn Linh Hồn

Ma Bụi Tre Và Bí Ẩn Linh Hồn

MC Đình Soạn

01:03:15    1 phần
Lượt nghe: 8.749

Gọi Hồn Người Chết Trùng Tang - Truyện Ma

Gọi Hồn Người Chết Trùng Tang - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

00:57:05    1 phần
Lượt nghe: 6.733

Oan Hồn Ở Hang Quỷ - Truyện Ma

Oan Hồn Ở Hang Quỷ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:57:26    1 phần
Lượt nghe: 6.985

Dưới Âm Báo Mộng - Truyện Kinh Dị

Dưới Âm Báo Mộng - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

00:56:50    1 phần
Lượt nghe: 8.368

Có Duyên Âm Với Ma - Truyện Kinh Dị

Có Duyên Âm Với Ma - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

01:21:45    1 phần
Lượt nghe: 6.483