Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Mở Cửa Mả

Mở Cửa Mả

MC Đình Soạn

00:57:36    1 phần
Lượt nghe: 3.301

Oan Nghiệt Hai Chiếc Răng Cửa

Oan Nghiệt Hai Chiếc Răng Cửa

MC Đình Soạn

01:02:13    1 phần
Lượt nghe: 3.229

Miếu Hoang Đầu Làng

Miếu Hoang Đầu Làng

MC Đình Soạn

00:59:38    1 phần
Lượt nghe: 2.888

Trò Chơi Ma

Trò Chơi Ma

MC Đình Soạn

00:52:02    1 phần
Lượt nghe: 2.981

Oan Nghiệt Bánh Trôi Nước

Oan Nghiệt Bánh Trôi Nước

MC Đình Soạn

00:50:56    1 phần
Lượt nghe: 2.506

Am Thờ

Am Thờ

MC Đình Soạn

01:04:07    1 phần
Lượt nghe: 3.237

Nhà Mới Trên Mộ

Nhà Mới Trên Mộ

MC Đình Soạn

01:03:05    1 phần
Lượt nghe: 3.396

Nghiệp Thầy Bùa

Nghiệp Thầy Bùa

MC Đình Soạn

01:34:19    1 phần
Lượt nghe: 4.494

Dưới Đáy Giếng Hoang - MC Đình Soạn

Dưới Đáy Giếng Hoang - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:10:07    1 phần
Lượt nghe: 2.629

Cụ Cừ Trừ Ma

Cụ Cừ Trừ Ma

MC Đình Soạn

01:12:13    1 phần
Lượt nghe: 5.396

Hồn Ma Huệ Khùng

Hồn Ma Huệ Khùng

MC Đình Soạn

01:05:29    1 phần
Lượt nghe: 2.528

Oan Hồn Đòi Cốt

Oan Hồn Đòi Cốt

MC Đình Soạn

01:05:17    1 phần
Lượt nghe: 2.570

Quật Mộ Người Mất

Quật Mộ Người Mất

MC Đình Soạn

01:02:32    1 phần
Lượt nghe: 2.222

Quỷ Nhập Hồn

Quỷ Nhập Hồn

MC Đình Soạn

01:00:11    1 phần
Lượt nghe: 2.524

Quấy Quả Phần Âm

Quấy Quả Phần Âm

MC Đình Soạn

01:04:11    1 phần
Lượt nghe: 2.463

Hương Lộ

Hương Lộ

MC Đình Soạn

01:02:52    1 phần
Lượt nghe: 2.688

Tiếng Khóc Trong Đêm Mưa

Tiếng Khóc Trong Đêm Mưa

MC Đình Soạn

01:01:28    1 phần
Lượt nghe: 2.052

Nước Độc Hồn Thiêng

Nước Độc Hồn Thiêng

MC Đình Soạn

01:10:08    1 phần
Lượt nghe: 2.180

Ao Oan Hồn

Ao Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:03:47    1 phần
Lượt nghe: 2.060

Hồn Ma Người Mẹ Già

Hồn Ma Người Mẹ Già

MC Đình Soạn

01:03:04    1 phần
Lượt nghe: 2.128

Từ Người Hóa Quỷ

Từ Người Hóa Quỷ

MC Đình Soạn

00:54:43    1 phần
Lượt nghe: 2.397

Ngủ Lại Nhà Hoang

Ngủ Lại Nhà Hoang

MC Đình Soạn

01:09:55    1 phần
Lượt nghe: 2.618

Vết Chân Máu Trên Thành Giếng

Vết Chân Máu Trên Thành Giếng

MC Đình Soạn

01:07:02    1 phần
Lượt nghe: 2.046

Trấn Quỷ Nhập Xác

Trấn Quỷ Nhập Xác

MC Đình Soạn

01:21:06    1 phần
Lượt nghe: 2.876

Đầu Lâu Dưới Giếng

Đầu Lâu Dưới Giếng

MC Đình Soạn

01:01:49    1 phần
Lượt nghe: 2.096

Vong Linh Báo Oán

Vong Linh Báo Oán

MC Đình Soạn

01:07:13    1 phần
Lượt nghe: 2.638

Chuyến Tàu Đoạt Hồn

Chuyến Tàu Đoạt Hồn

MC Đình Soạn

01:04:52    1 phần
Lượt nghe: 1.670

Thế Mạng

Thế Mạng

MC Đình Soạn

01:07:48    1 phần
Lượt nghe: 2.789

Ngôi Mộ Giả

Ngôi Mộ Giả

MC Đình Soạn

01:03:04    1 phần
Lượt nghe: 2.178

Cuộc Chiến Hai Thầy Pháp

Cuộc Chiến Hai Thầy Pháp

MC Đình Soạn

01:16:50    1 phần
Lượt nghe: 3.157

Ma Nữ Bắt Hồn

Ma Nữ Bắt Hồn

MC Đình Soạn

01:05:29    1 phần
Lượt nghe: 1.661

Lời Phán Của Thầy Tà

Lời Phán Của Thầy Tà

MC Đình Soạn

01:08:54    1 phần
Lượt nghe: 2.884

Lời Nguyền Ma Đói

Lời Nguyền Ma Đói

MC Đình Soạn

01:07:27    1 phần
Lượt nghe: 2.635

Chim Lợn Gọi Hồn

Chim Lợn Gọi Hồn

MC Đình Soạn

01:06:45    1 phần
Lượt nghe: 2.813

Trộm Mộ Của Quỷ

Trộm Mộ Của Quỷ

MC Đình Soạn

01:01:09    1 phần
Lượt nghe: 2.630

Tam Nữ Câu Hồn

Tam Nữ Câu Hồn

MC Đình Soạn

01:22:52    1 phần
Lượt nghe: 1.818

Bí Thuật Tà Đạo

Bí Thuật Tà Đạo

MC Đình Soạn

01:08:43    1 phần
Lượt nghe: 1.902

Tà Thuật Giáng Đầu

Tà Thuật Giáng Đầu

MC Đình Soạn

01:06:28    1 phần
Lượt nghe: 2.856

Vợ Quỷ - MC Đình Soạn

Vợ Quỷ - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:01:55    1 phần
Lượt nghe: 3.726