Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Mở Cửa Mả

Mở Cửa Mả

MC Đình Soạn

00:57:36    1 phần
Lượt nghe: 2.263

Oan Nghiệt Hai Chiếc Răng Cửa

Oan Nghiệt Hai Chiếc Răng Cửa

MC Đình Soạn

01:02:13    1 phần
Lượt nghe: 2.305

Miếu Hoang Đầu Làng

Miếu Hoang Đầu Làng

MC Đình Soạn

00:59:38    1 phần
Lượt nghe: 1.699

Trò Chơi Ma

Trò Chơi Ma

MC Đình Soạn

00:52:02    1 phần
Lượt nghe: 2.159

Oan Nghiệt Bánh Trôi Nước

Oan Nghiệt Bánh Trôi Nước

MC Đình Soạn

00:50:56    1 phần
Lượt nghe: 1.600

Am Thờ

Am Thờ

MC Đình Soạn

01:04:07    1 phần
Lượt nghe: 2.241

Nhà Mới Trên Mộ

Nhà Mới Trên Mộ

MC Đình Soạn

01:03:05    1 phần
Lượt nghe: 2.201

Nghiệp Thầy Bùa

Nghiệp Thầy Bùa

MC Đình Soạn

01:34:19    1 phần
Lượt nghe: 2.831

Dưới Đáy Giếng Hoang - MC Đình Soạn

Dưới Đáy Giếng Hoang - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:10:07    1 phần
Lượt nghe: 1.770

Cụ Cừ Trừ Ma

Cụ Cừ Trừ Ma

MC Đình Soạn

01:12:13    1 phần
Lượt nghe: 3.592

Hồn Ma Huệ Khùng

Hồn Ma Huệ Khùng

MC Đình Soạn

01:05:29    1 phần
Lượt nghe: 1.400

Oan Hồn Đòi Cốt

Oan Hồn Đòi Cốt

MC Đình Soạn

01:05:17    1 phần
Lượt nghe: 1.791

Quật Mộ Người Mất

Quật Mộ Người Mất

MC Đình Soạn

01:02:32    1 phần
Lượt nghe: 1.462

Quỷ Nhập Hồn

Quỷ Nhập Hồn

MC Đình Soạn

01:00:11    1 phần
Lượt nghe: 1.520

Quấy Quả Phần Âm

Quấy Quả Phần Âm

MC Đình Soạn

01:04:11    1 phần
Lượt nghe: 1.684

Hương Lộ

Hương Lộ

MC Đình Soạn

01:02:52    1 phần
Lượt nghe: 1.813

Tiếng Khóc Trong Đêm Mưa

Tiếng Khóc Trong Đêm Mưa

MC Đình Soạn

01:01:28    1 phần
Lượt nghe: 1.429

Nước Độc Hồn Thiêng

Nước Độc Hồn Thiêng

MC Đình Soạn

01:10:08    1 phần
Lượt nghe: 1.505

Ao Oan Hồn

Ao Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:03:47    1 phần
Lượt nghe: 1.348

Hồn Ma Người Mẹ Già

Hồn Ma Người Mẹ Già

MC Đình Soạn

01:03:04    1 phần
Lượt nghe: 1.374

Từ Người Hóa Quỷ

Từ Người Hóa Quỷ

MC Đình Soạn

00:54:43    1 phần
Lượt nghe: 1.563

Ngủ Lại Nhà Hoang

Ngủ Lại Nhà Hoang

MC Đình Soạn

01:09:55    1 phần
Lượt nghe: 1.730

Vết Chân Máu Trên Thành Giếng

Vết Chân Máu Trên Thành Giếng

MC Đình Soạn

01:07:02    1 phần
Lượt nghe: 1.372

Trấn Quỷ Nhập Xác

Trấn Quỷ Nhập Xác

MC Đình Soạn

01:21:06    1 phần
Lượt nghe: 1.638

Đầu Lâu Dưới Giếng

Đầu Lâu Dưới Giếng

MC Đình Soạn

01:01:49    1 phần
Lượt nghe: 1.488

Vong Linh Báo Oán

Vong Linh Báo Oán

MC Đình Soạn

01:07:13    1 phần
Lượt nghe: 1.702

Chuyến Tàu Đoạt Hồn

Chuyến Tàu Đoạt Hồn

MC Đình Soạn

01:04:52    1 phần
Lượt nghe: 1.086

Thế Mạng

Thế Mạng

MC Đình Soạn

01:07:48    1 phần
Lượt nghe: 1.953

Ngôi Mộ Giả

Ngôi Mộ Giả

MC Đình Soạn

01:03:04    1 phần
Lượt nghe: 1.488

Cuộc Chiến Hai Thầy Pháp

Cuộc Chiến Hai Thầy Pháp

MC Đình Soạn

01:16:50    1 phần
Lượt nghe: 2.110

Ma Nữ Bắt Hồn

Ma Nữ Bắt Hồn

MC Đình Soạn

01:05:29    1 phần
Lượt nghe: 1.102

Lời Phán Của Thầy Tà

Lời Phán Của Thầy Tà

MC Đình Soạn

01:08:54    1 phần
Lượt nghe: 2.061

Lời Nguyền Ma Đói

Lời Nguyền Ma Đói

MC Đình Soạn

01:07:27    1 phần
Lượt nghe: 1.787

Chim Lợn Gọi Hồn

Chim Lợn Gọi Hồn

MC Đình Soạn

01:06:45    1 phần
Lượt nghe: 1.862

Trộm Mộ Của Quỷ

Trộm Mộ Của Quỷ

MC Đình Soạn

01:01:09    1 phần
Lượt nghe: 1.717

Tam Nữ Câu Hồn

Tam Nữ Câu Hồn

MC Đình Soạn

01:22:52    1 phần
Lượt nghe: 1.221

Bí Thuật Tà Đạo

Bí Thuật Tà Đạo

MC Đình Soạn

01:08:43    1 phần
Lượt nghe: 1.196

Tà Thuật Giáng Đầu

Tà Thuật Giáng Đầu

MC Đình Soạn

01:06:28    1 phần
Lượt nghe: 1.872

Vợ Quỷ - MC Đình Soạn

Vợ Quỷ - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:01:55    1 phần
Lượt nghe: 2.601