Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Mẹ Về Báo Mộng - Truyện Ma Kinh Dị

Mẹ Về Báo Mộng - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

4 vote

00:50:27    1 phần
Lượt nghe: 5.557

Hồn Ma Ở Bãi Tắm - Truyện Ma

Hồn Ma Ở Bãi Tắm - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:50:18    1 phần
Lượt nghe: 7.192

Ám Ảnh Về Cái Xác - Truyện Kinh Dị

Ám Ảnh Về Cái Xác - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

00:42:37    1 phần
Lượt nghe: 6.772

Trả Giá Khi Tìm Gặp Ma - Truyện Kinh Dị

Trả Giá Khi Tìm Gặp Ma - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

00:31:17    1 phần
Lượt nghe: 7.139

Ám Của Người Âm - Truyện Kinh Dị

Ám Của Người Âm - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 6.011

Oan Hồn Cô Gái Hồng Nương - Truyện Ma

Oan Hồn Cô Gái Hồng Nương - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:40:47    1 phần
Lượt nghe: 6.540

Người Chết Hoá Kiếp Làm Người - Truyện Ma

Người Chết Hoá Kiếp Làm Người - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:59:43    1 phần
Lượt nghe: 7.211

Quán Kêu Gọi Hồn - Truyện Kinh Dị

Quán Kêu Gọi Hồn - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

00:25:28    1 phần
Lượt nghe: 7.318

Oán Của Hai Ngôi Mộ Hoang - Truyện Ma

Oán Của Hai Ngôi Mộ Hoang - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

00:39:28    1 phần
Lượt nghe: 7.750

Oán Nghiệt Người Chết Trẻ - Truyện Ma

Oán Nghiệt Người Chết Trẻ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:18:56    1 phần
Lượt nghe: 7.371

Nhập Xác Quay Về - Truyện Kinh Dị

Nhập Xác Quay Về - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

00:38:15    1 phần
Lượt nghe: 6.916

Giả Làm Tiểu Tam - Truyện Ngôn Tình

Giả Làm Tiểu Tam - Truyện Ngôn Tình

MC Đình Soạn

03:48:05    1 phần
Lượt nghe: 5.235

Oán Than Nơi Rừng Sâu - Truyện Kinh Dị

Oán Than Nơi Rừng Sâu - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

00:45:50    1 phần
Lượt nghe: 6.175

Ác Nghiệp Hai Hường - Truyện Ma

Ác Nghiệp Hai Hường - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 7.348

Tiếng Gọi Người Thiên Cổ - Truyện Kinh Dị

Tiếng Gọi Người Thiên Cổ - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

01:00:14    1 phần
Lượt nghe: 6.900

Hoán Đổi Ngôi Mộ - Truyện Ma

Hoán Đổi Ngôi Mộ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:03:35    1 phần
Lượt nghe: 6.305

Oán Nghiệp Cho Đời Sau - Truyện Kinh Dị

Oán Nghiệp Cho Đời Sau - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

00:59:30    1 phần
Lượt nghe: 7.620

Giá Của Oan Nghiệt Gây Ra - Truyện Ma

Giá Của Oan Nghiệt Gây Ra - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:58:34    1 phần
Lượt nghe: 7.192

Hồn Ma Năm Nhơn - Truyện Ma

Hồn Ma Năm Nhơn - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:54:14    1 phần
Lượt nghe: 6.459

Oan Hồn Về Làm Vợ - Truyện Ma

Oan Hồn Về Làm Vợ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:09:41    1 phần
Lượt nghe: 8.907

Người Mất Sống Lại - Truyện Ma

Người Mất Sống Lại - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

00:40:49    1 phần
Lượt nghe: 7.129

Vong Linh Người Vợ - Truyện Ma

Vong Linh Người Vợ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:29:43    1 phần
Lượt nghe: 7.797

Con Mèo Thành Tinh - Truyện Ma

Con Mèo Thành Tinh - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:46:58    1 phần
Lượt nghe: 8.874

Oan Hồn Của Hoa - Truyện Ma

Oan Hồn Của Hoa - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:30:13    1 phần
Lượt nghe: 7.748

Trò Chơi Gọi Linh Hồn - Truyện Ma

Trò Chơi Gọi Linh Hồn - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:34:36    1 phần
Lượt nghe: 6.999

Ba Ngôi Mộ Oan Nghiệt - Truyện Ma

Ba Ngôi Mộ Oan Nghiệt - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:26:02    1 phần
Lượt nghe: 9.338

Miếu Thờ Linh Ứng - Truyện Ma

Miếu Thờ Linh Ứng - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:28:59    1 phần
Lượt nghe: 8.383

Hồn Người Cõi Âm - Truyện Ma

Hồn Người Cõi Âm - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:12:24    1 phần
Lượt nghe: 6.351

Vương Vấn Chồng Con - Truyện Ma

Vương Vấn Chồng Con - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:00:51    1 phần
Lượt nghe: 7.979

Oan Hồn Ở Đèo Đầu Voi - Truyện Ma

Oan Hồn Ở Đèo Đầu Voi - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

01:01:14    1 phần
Lượt nghe: 7.987

Oán Nghiệp Hai Xinh - Truyện Ma

Oán Nghiệp Hai Xinh - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

01:01:55    1 phần
Lượt nghe: 5.201

Oán Nghiệp Của Oanh - Truyện Ma

Oán Nghiệp Của Oanh - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:50:20    1 phần
Lượt nghe: 6.331

Oán Giận Trả Thù - Truyện Ma

Oán Giận Trả Thù - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:38:20    1 phần
Lượt nghe: 7.823

Ác Nghiệp Ông Nhơn - Truyện Ma

Ác Nghiệp Ông Nhơn - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:34:57    1 phần
Lượt nghe: 7.195

Linh Hồn Nhỏ Thông - Truyện Ma

Linh Hồn Nhỏ Thông - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:58:39    1 phần
Lượt nghe: 5.463

Ác Nghiệp Của Hờn Ghen - Truyện Ma

Ác Nghiệp Của Hờn Ghen - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 6.668

Thong Sác Báo Oán - Truyện Ma

Thong Sác Báo Oán - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:59:30    1 phần
Lượt nghe: 6.276

Quỷ Dữ Đội Lốt Người - Truyện Ma

Quỷ Dữ Đội Lốt Người - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:07:03    1 phần
Lượt nghe: 7.565