Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Nợ Máu

Nợ Máu

MC Đình Soạn

2 vote

01:17:47    1 phần
Lượt nghe: 2.634

Lời Nguyền Truyền Kiếp

Lời Nguyền Truyền Kiếp

MC Đình Soạn

2 vote

00:57:37    1 phần
Lượt nghe: 1.729

Oan Hồn Oán Hận

Oan Hồn Oán Hận

MC Đình Soạn

01:03:25    1 phần
Lượt nghe: 1.733

Dung Nhan Quỷ Dữ

Dung Nhan Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

00:58:17    1 phần
Lượt nghe: 1.332

Vong Ác

Vong Ác

MC Đình Soạn

2 vote

00:59:39    1 phần
Lượt nghe: 1.554

Ma Da Cồn Thầy Cửu

Ma Da Cồn Thầy Cửu

MC Đình Soạn

4 vote

01:00:10    1 phần
Lượt nghe: 1.750

Cúc Trắng

Cúc Trắng

MC Đình Soạn

01:09:09    1 phần
Lượt nghe: 1.857

Oan Khiên Đời Trước

Oan Khiên Đời Trước

MC Đình Soạn

01:00:29    1 phần
Lượt nghe: 1.760

Ma Lộng Nhà Hào Hương

Ma Lộng Nhà Hào Hương

MC Đình Soạn

00:58:43    1 phần
Lượt nghe: 1.414

Quỷ Nhập Tràng Ở Bình Định

Quỷ Nhập Tràng Ở Bình Định

MC Đình Soạn

01:00:09    1 phần
Lượt nghe: 1.827

Lời Nguyền Âm Dương Hôn

Lời Nguyền Âm Dương Hôn

MC Đình Soạn

1 vote

00:57:55    1 phần
Lượt nghe: 1.663

Vong Hồn Thằng Bốn

Vong Hồn Thằng Bốn

MC Đình Soạn

01:01:16    1 phần
Lượt nghe: 1.411

Ma Ở Vùng Kinh Tế

Ma Ở Vùng Kinh Tế

MC Đình Soạn

00:56:30    1 phần
Lượt nghe: 1.161

Về Quê Sợ Kinh Dị

Về Quê Sợ Kinh Dị

MC Đình Soạn

01:07:30    1 phần
Lượt nghe: 1.927

Hồn Ma Bà Nội

Hồn Ma Bà Nội

MC Đình Soạn

01:05:24    1 phần
Lượt nghe: 1.430

Chuyện Ma Có Thật Việt Nam

Chuyện Ma Có Thật Việt Nam

MC Đình Soạn

1 vote

00:52:44    1 phần
Lượt nghe: 2.511

Bốc Mộ Lộ Thiên

Bốc Mộ Lộ Thiên

MC Đình Soạn

1 vote

01:02:02    1 phần
Lượt nghe: 2.040

Vãng Lai Nhị Giới

Vãng Lai Nhị Giới

MC Đình Soạn

01:40:44    2 phần
Lượt nghe: 1.408

Truyền Nhân Phái Mao Sơn

Truyền Nhân Phái Mao Sơn

MC Đình Soạn

7 vote

16:36:23    15 phần
Lượt nghe: 10.637

Bà Tám Ăn Mày

Bà Tám Ăn Mày

MC Đình Soạn

01:00:07    1 phần
Lượt nghe: 1.882

Đố Mày Tao Là Ai

Đố Mày Tao Là Ai

MC Đình Soạn

01:02:09    1 phần
Lượt nghe: 1.486

Ma Nữ Báo Thù

Ma Nữ Báo Thù

MC Đình Soạn

1 vote

04:06:29    4 phần
Lượt nghe: 2.642

Biệt Thự Số 5

Biệt Thự Số 5

MC Đình Soạn

00:56:12    1 phần
Lượt nghe: 1.731

Những Vật Mang Linh Hồn

Những Vật Mang Linh Hồn

MC Đình Soạn

01:55:49    2 phần
Lượt nghe: 1.928

Ma Ở Bệnh Viện

Ma Ở Bệnh Viện

MC Đình Soạn

01:14:55    1 phần
Lượt nghe: 1.198

Oán Nhi

Oán Nhi

MC Đình Soạn

00:55:48    1 phần
Lượt nghe: 1.062

Tiếng Quạ Kêu

Tiếng Quạ Kêu

MC Đình Soạn

01:34:05    1 phần
Lượt nghe: 1.691

Em Bé Cõng Búp Bê

Em Bé Cõng Búp Bê

MC Đình Soạn

00:52:23    1 phần
Lượt nghe: 1.027

Giao Ước Của Quỷ

Giao Ước Của Quỷ

MC Đình Soạn

4 vote

01:07:36    1 phần
Lượt nghe: 1.238

Oan Hồn Cô Vợ Trẻ

Oan Hồn Cô Vợ Trẻ

MC Đình Soạn

1 vote

01:00:44    1 phần
Lượt nghe: 2.043

Ba Hồi Kinh Dị

Ba Hồi Kinh Dị

MC Đình Soạn

00:51:56    1 phần
Lượt nghe: 1.369

Quả Báo Chết Trùng

Quả Báo Chết Trùng

MC Đình Soạn

2 vote

01:01:23    1 phần
Lượt nghe: 1.995

Hậu Quả Cắm Đũa Bát Cơm

Hậu Quả Cắm Đũa Bát Cơm

MC Đình Soạn

2 vote

00:53:17    1 phần
Lượt nghe: 3.059

Vong Ma Bến Đò

Vong Ma Bến Đò

MC Đình Soạn

1 vote

01:04:38    1 phần
Lượt nghe: 2.045

Long Cư Sĩ

Long Cư Sĩ

MC Đình Soạn

1 vote

01:20:43    1 phần
Lượt nghe: 1.669

Đào Mộ Vong Ám Theo

Đào Mộ Vong Ám Theo

MC Đình Soạn

2 vote

01:01:22    1 phần
Lượt nghe: 2.670

Pháp Sư Lưu Ban

Pháp Sư Lưu Ban

MC Đình Soạn

02:07:35    2 phần
Lượt nghe: 2.495

Ma Hàng Xóm

Ma Hàng Xóm

MC Đình Soạn

01:26:29    1 phần
Lượt nghe: 2.097

Mộc Cầm Xuyên

Mộc Cầm Xuyên

MC Đình Soạn

01:01:14    1 phần
Lượt nghe: 2.091

Miếu Thờ Quỷ

Miếu Thờ Quỷ

MC Đình Soạn

01:05:07    1 phần
Lượt nghe: 2.200