Giọng đọc: MC Trần Vân

Giọng đọc MC Trần Vân - Audio Tiên Hiệp

Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Trần Vân.

Sắp xếp Audio
Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

MC Trần Vân

4 vote

06:50:47    128 phần
Lượt nghe: 4.849

Vô Thường - Audio Tiên Hiệp

Vô Thường - Audio Tiên Hiệp

MC Trần Vân

422 vote

17:20:21    256 phần
Lượt nghe: 133.339

466 END Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

MC Trần Vân

273 vote

05:39:55    466 phần
Lượt nghe: 258.960