Giọng đọc: MC Trần Vân

Giọng đọc MC Trần Vân - Audio Tiên Hiệp

Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Trần Vân.

Sắp xếp Audio
Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

MC Trần Vân

12 vote

06:50:47    128 phần
Lượt nghe: 22.156

Vô Thường - Audio Tiên Hiệp

Vô Thường - Audio Tiên Hiệp

MC Trần Vân

388 vote

17:20:21    256 phần
Lượt nghe: 118.952

466 END Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

MC Trần Vân

253 vote

05:39:55    466 phần
Lượt nghe: 246.353