Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Oan Hồn Trên Mặt Nước

Oan Hồn Trên Mặt Nước

MC Đình Soạn

01:01:45    1 phần
Lượt nghe: 1.520

Cõng Ma Nặng Lưng

Cõng Ma Nặng Lưng

MC Đình Soạn

01:00:05    1 phần
Lượt nghe: 1.610

Nhà Kho Oan Nghiệt

Nhà Kho Oan Nghiệt

MC Đình Soạn

01:01:47    1 phần
Lượt nghe: 1.764

Miếu Cậu Chín

Miếu Cậu Chín

MC Đình Soạn

01:00:28    1 phần
Lượt nghe: 2.061

Ác Nghiệp Thầy Tu

Ác Nghiệp Thầy Tu

MC Đình Soạn

00:49:23    1 phần
Lượt nghe: 1.736

Oan Hồn Con Rể

Oan Hồn Con Rể

MC Đình Soạn

01:12:47    1 phần
Lượt nghe: 1.746

Thầy Bùa U Minh

Thầy Bùa U Minh

MC Đình Soạn

01:05:37    1 phần
Lượt nghe: 2.512

Sư Thầy Bắt Ma

Sư Thầy Bắt Ma

MC Đình Soạn

01:00:09    1 phần
Lượt nghe: 1.395

Giọt Máu Tanh

Giọt Máu Tanh

MC Đình Soạn

00:57:51    1 phần
Lượt nghe: 1.548

Vong Trong Căn Nhà Cháy

Vong Trong Căn Nhà Cháy

MC Đình Soạn

01:01:56    1 phần
Lượt nghe: 1.621

Bốc Mộ Kết

Bốc Mộ Kết

MC Đình Soạn

01:14:16    1 phần
Lượt nghe: 1.608

Tội Ác Trưởng Thôn

Tội Ác Trưởng Thôn

MC Đình Soạn

01:00:58    1 phần
Lượt nghe: 2.125

Nghiệp Pháp Sư

Nghiệp Pháp Sư

MC Đình Soạn

01:02:04    1 phần
Lượt nghe: 2.065

Kết Độc Tiểu Tam

Kết Độc Tiểu Tam

MC Đình Soạn

01:18:10    1 phần
Lượt nghe: 1.304

Tội Ác Hình Nhân

Tội Ác Hình Nhân

MC Đình Soạn

00:53:58    1 phần
Lượt nghe: 1.208

Ngải Trùng

Ngải Trùng

MC Đình Soạn

01:08:36    1 phần
Lượt nghe: 1.639

Quỷ Thông

Quỷ Thông

MC Đình Soạn

01:02:31    1 phần
Lượt nghe: 1.198

Với Trộm Mộ

Với Trộm Mộ

MC Đình Soạn

01:06:17    1 phần
Lượt nghe: 1.573

Đổi Xác Thế Thân

Đổi Xác Thế Thân

MC Đình Soạn

01:14:49    1 phần
Lượt nghe: 1.133

Đêm Lạnh Lẽo

Đêm Lạnh Lẽo

MC Đình Soạn

01:01:08    1 phần
Lượt nghe: 1.756

Vong Môn

Vong Môn

MC Đình Soạn

01:22:06    1 phần
Lượt nghe: 1.304

Mộ Cổ Bên Mép Vực

Mộ Cổ Bên Mép Vực

MC Đình Soạn

01:04:09    1 phần
Lượt nghe: 1.646

Yểm Bùa Thất Sơn

Yểm Bùa Thất Sơn

MC Đình Soạn

01:04:14    1 phần
Lượt nghe: 1.745

Hồn Về Bên Thềm Hoa Sứ

Hồn Về Bên Thềm Hoa Sứ

MC Đình Soạn

01:16:34    1 phần
Lượt nghe: 957

Mảnh Đất Bị Nguyền Rủa

Mảnh Đất Bị Nguyền Rủa

MC Đình Soạn

01:01:04    1 phần
Lượt nghe: 1.297

Vong Báo Mộng

Vong Báo Mộng

MC Đình Soạn

00:52:40    1 phần
Lượt nghe: 888

Với Vong Ám

Với Vong Ám

MC Đình Soạn

00:41:49    0 phần
Lượt nghe: 1.128

Xác Chết Trôi Sông

Xác Chết Trôi Sông

MC Đình Soạn

00:51:04    1 phần
Lượt nghe: 1.267

Ai Giết Cô Chủ Nhỏ

Ai Giết Cô Chủ Nhỏ

MC Đình Soạn

01:16:11    1 phần
Lượt nghe: 1.417

Đứa Con Hoang

Đứa Con Hoang

MC Đình Soạn

01:04:20    1 phần
Lượt nghe: 1.213

Mối Thù Truyền Kiếp

Mối Thù Truyền Kiếp

MC Đình Soạn

01:00:05    1 phần
Lượt nghe: 1.038

Cõi Âm

Cõi Âm

MC Đình Soạn

00:47:40    1 phần
Lượt nghe: 992

Mợ Hai

Mợ Hai

MC Đình Soạn

01:03:07    1 phần
Lượt nghe: 1.387

Ma Chó Báo Oán

Ma Chó Báo Oán

MC Đình Soạn

01:01:35    1 phần
Lượt nghe: 1.316

Bãi Chết Trôi

Bãi Chết Trôi

MC Đình Soạn

01:04:15    1 phần
Lượt nghe: 1.258

Oan Hồn Ở Bệnh Viện

Oan Hồn Ở Bệnh Viện

MC Đình Soạn

00:52:39    1 phần
Lượt nghe: 1.597

Dưới Nền Nhà Có Ma

Dưới Nền Nhà Có Ma

MC Đình Soạn

00:54:45    1 phần
Lượt nghe: 1.090

Báo Ứng Người Anh

Báo Ứng Người Anh

MC Đình Soạn

01:06:37    1 phần
Lượt nghe: 1.018

Siêu Thoát

Siêu Thoát

MC Đình Soạn

00:57:39    1 phần
Lượt nghe: 1.187

Yêu Người Cõi Âm

Yêu Người Cõi Âm

MC Đình Soạn

01:00:52    1 phần
Lượt nghe: 1.356