Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Người Vợ Ma Lai - Truyện Ma

Người Vợ Ma Lai - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

00:49:53    1 phần
Lượt nghe: 5.132

Hồn Ma Con Chồng Báo Oán - Truyện Ma

Hồn Ma Con Chồng Báo Oán - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:37:33    1 phần
Lượt nghe: 6.364

Vong Nhi - Truyện Ma Kinh Dị

Vong Nhi - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

01:13:45    1 phần
Lượt nghe: 4.815

Cõi Luân Hồi - Truyện Kinh Dị

Cõi Luân Hồi - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

01:11:16    1 phần
Lượt nghe: 6.235

Bên Trong Quan Tài - Truyện Ma

Bên Trong Quan Tài - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:10:25    1 phần
Lượt nghe: 6.264

Hội Kín Tập 1 - Chung Cư Ma

Hội Kín Tập 1 - Chung Cư Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:26:20    1 phần
Lượt nghe: 5.625

Hồn Ai Đã Hoá Quỷ - Truyện Ma

Hồn Ai Đã Hoá Quỷ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

6 vote

01:26:48    1 phần
Lượt nghe: 5.745

Hội Kín Tập 2 - Bão Đêm

Hội Kín Tập 2 - Bão Đêm

MC Đình Soạn

2 vote

01:16:48    1 phần
Lượt nghe: 4.427

Nhà Trọ Ma Ám - Truyện Ma

Nhà Trọ Ma Ám - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

00:56:50    1 phần
Lượt nghe: 5.523

Tội Ác Luân Hồi - Truyện Ma Kinh Dị

Tội Ác Luân Hồi - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

01:15:05    1 phần
Lượt nghe: 6.219

Lời Nguyền Năm Xưa - Truyện Ma

Lời Nguyền Năm Xưa - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:58:21    1 phần
Lượt nghe: 4.932

Duyên Nợ 7 Kiếp - Truyện Ma

Duyên Nợ 7 Kiếp - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

01:12:10    1 phần
Lượt nghe: 5.663

Mắc Kẹt Ở Rừng Ma Lữ Quán - Truyện Ma

Mắc Kẹt Ở Rừng Ma Lữ Quán - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

01:05:40    1 phần
Lượt nghe: 4.205

Ma Theo Quả Báo Trả Thù - Truyện Ma

Ma Theo Quả Báo Trả Thù - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:47:01    1 phần
Lượt nghe: 5.619

Tác giả Trường Lê Nghiệp Chướng - Truyện Ma Kinh Dị

Nghiệp Chướng - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

42 vote

09:09:56    8 phần
Lượt nghe: 16.882

Dưới Mồ Huyệt Hoang - Truyện Ma

Dưới Mồ Huyệt Hoang - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:00:48    1 phần
Lượt nghe: 4.205

Người Anh Trai Bệnh Hoạn - Truyện Ma

Người Anh Trai Bệnh Hoạn - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:46:38    1 phần
Lượt nghe: 5.225

Ma Gọi - Truyện Kinh Dị

Ma Gọi - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

01:02:13    1 phần
Lượt nghe: 5.777

Hồn Độc Và Ma Xin Đi Nhờ Xe

Hồn Độc Và Ma Xin Đi Nhờ Xe

MC Đình Soạn

1 vote

00:53:11    1 phần
Lượt nghe: 4.217

Vong Về Ám Dòng Họ - Truyện Ma

Vong Về Ám Dòng Họ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:22:22    1 phần
Lượt nghe: 6.465

Ma Làng Muối - Truyện Ma Kinh Dị

Ma Làng Muối - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

3 vote

01:13:22    1 phần
Lượt nghe: 5.086

3 Ngày Ở Bể Bơi - Truyện Kinh Dị

3 Ngày Ở Bể Bơi - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

00:36:04    1 phần
Lượt nghe: 4.441

Ma Cà Rồng Ghé Thăm - Truyện Ma

Ma Cà Rồng Ghé Thăm - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:37:33    1 phần
Lượt nghe: 4.870

Cõi Không Thuộc Về - Truyện Ma

Cõi Không Thuộc Về - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

01:00:51    1 phần
Lượt nghe: 4.205

Chó Của Địa Ngục - Truyện Ma

Chó Của Địa Ngục - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

01:22:29    1 phần
Lượt nghe: 4.793

Sắc Đẹp Của Quỷ - Truyện Ma

Sắc Đẹp Của Quỷ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:52:05    1 phần
Lượt nghe: 4.904

Cây Đa Máu - Truyện Ma

Cây Đa Máu - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

01:00:06    1 phần
Lượt nghe: 5.093

Sống Hay Chết - Truyện Kinh Dị

Sống Hay Chết - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

5 vote

02:34:30    1 phần
Lượt nghe: 5.414

Ám Ảnh Lớp Tin Học - Truyện Ma

Ám Ảnh Lớp Tin Học - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 4.644

Truyện Ma Có Thật Về Phú Lê - Truyện Ma

Truyện Ma Có Thật Về Phú Lê - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:58:05    1 phần
Lượt nghe: 6.865

Thuê Ngôi Nhà Có Vong Ám - Truyện Ma

Thuê Ngôi Nhà Có Vong Ám - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

01:07:23    1 phần
Lượt nghe: 3.824

Chuyện Ma Tôi Gặp - Truyện Kinh Dị

Chuyện Ma Tôi Gặp - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

00:50:17    1 phần
Lượt nghe: 5.533

4 Oan Hồn Trong Ngôi Nhà - Truyện Ma

4 Oan Hồn Trong Ngôi Nhà - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:39:26    1 phần
Lượt nghe: 6.435

Ma Nữ Với Lời Thề - Truyện Ma

Ma Nữ Với Lời Thề - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:59:01    1 phần
Lượt nghe: 5.935

Trở Về Từ Kiếp Sau - Truyện Ma

Trở Về Từ Kiếp Sau - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

01:12:06    1 phần
Lượt nghe: 5.435

Hồn Độc Ác - Truyện Ma

Hồn Độc Ác - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:44:39    1 phần
Lượt nghe: 5.678

Thuỷ Táng - Truyện Ma Kinh Dị

Thuỷ Táng - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

00:46:12    1 phần
Lượt nghe: 6.315

Hai Nén Hương Thề - Truyện Ma

Hai Nén Hương Thề - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:04:46    1 phần
Lượt nghe: 5.416

Miền Tây Sông Nước - Truyện Ma

Miền Tây Sông Nước - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:43:31    1 phần
Lượt nghe: 7.050