Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Lời Nguyền Tội Lỗi

Lời Nguyền Tội Lỗi

MC Đình Soạn

2 vote

02:09:24    2 phần
Lượt nghe: 8.614

Ma Nữ Bắt Linh Hồn

Ma Nữ Bắt Linh Hồn

MC Đình Soạn

2 vote

00:38:41    1 phần
Lượt nghe: 5.572

Ngôi Mộ Của Một Con Ma Da

Ngôi Mộ Của Một Con Ma Da

MC Đình Soạn

2 vote

00:54:42    1 phần
Lượt nghe: 5.832

Bóng Ma Đêm

Bóng Ma Đêm

MC Đình Soạn

4 vote

00:38:10    1 phần
Lượt nghe: 6.554

Tình Ma - Truyện Ma

Tình Ma - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:07:18    1 phần
Lượt nghe: 5.691

Quỷ Môn Quan - Truyện Ma

Quỷ Môn Quan - Truyện Ma

MC Đình Soạn

9 vote

02:47:04    2 phần
Lượt nghe: 10.970

Tập 6/6 Hành trình bắt ma diệt quỷ - Phần 3

Hành trình bắt ma diệt quỷ - Phần 3

MC Đình Soạn

28 vote

08:13:00    6 phần
Lượt nghe: 24.504

Thất Thiên Lâm Can Thiên Ấn Số 7

Thất Thiên Lâm Can Thiên Ấn Số 7

MC Đình Soạn

7 vote

01:44:36    1 phần
Lượt nghe: 5.689

Ba Ngày Kinh Hoàng

Ba Ngày Kinh Hoàng

MC Đình Soạn

02:26:07    2 phần
Lượt nghe: 8.208

Cập nhật Tử Huyết Tóc - MC Đình Soạn

Tử Huyết Tóc - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

16 vote

04:29:50    4 phần
Lượt nghe: 11.442

Ma Búp Bê

Ma Búp Bê

MC Đình Soạn

38 vote

10:14:10    8 phần
Lượt nghe: 19.488

Lời Nguyền Làng Sương Mù

Lời Nguyền Làng Sương Mù

MC Đình Soạn

20 vote

04:30:55    3 phần
Lượt nghe: 9.612

Truyện Ma Thái Lan - Truyện Đình Soạn

Truyện Ma Thái Lan - Truyện Đình Soạn

MC Đình Soạn

17 vote

06:04:27    8 phần
Lượt nghe: 11.765

Chồng Quỷ - Truyện Ma

Chồng Quỷ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

47 vote

17:13:31    74 phần
Lượt nghe: 33.855

Một Mộ Hai Tên Một Mạng

Một Mộ Hai Tên Một Mạng

MC Đình Soạn

7 vote

01:23:03    1 phần
Lượt nghe: 6.585

Nhà Thờ Tổ - Truyện Ma

Nhà Thờ Tổ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

9 vote

01:50:55    1 phần
Lượt nghe: 7.334

Duyên Tiền Kiếp

Duyên Tiền Kiếp

MC Đình Soạn

1 vote

02:48:15    2 phần
Lượt nghe: 4.346

Oan Hồn Người Cháu - Truyện Kinh Dị

Oan Hồn Người Cháu - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

7 vote

02:30:31    1 phần
Lượt nghe: 5.830

Sự Thật Đà Lạt Có Ma - Truyện Ma

Sự Thật Đà Lạt Có Ma - Truyện Ma

MC Đình Soạn

8 vote

02:22:53    1 phần
Lượt nghe: 6.143

Kumanthong Góc Khuất U Ám

Kumanthong Góc Khuất U Ám

MC Đình Soạn

4 vote

01:18:10    1 phần
Lượt nghe: 6.833

Ma Nhà Giàu

Ma Nhà Giàu

MC Đình Soạn

1 vote

02:23:21    1 phần
Lượt nghe: 7.004

Báo Thù Của Nghiệp Chướng

Báo Thù Của Nghiệp Chướng

MC Đình Soạn

2 vote

01:21:34    1 phần
Lượt nghe: 6.298

Bóng Ma Trên Bến Đò - Truyện Ma

Bóng Ma Trên Bến Đò - Truyện Ma

MC Đình Soạn

6 vote

00:38:45    1 phần
Lượt nghe: 6.232

Đùa Cợt Cõi Âm Nhận Lấy Hậu Quả

Đùa Cợt Cõi Âm Nhận Lấy Hậu Quả

MC Đình Soạn

5 vote

01:03:46    1 phần
Lượt nghe: 7.241

Lời Nguyền Vĩnh Cửu - Truyện Ma

Lời Nguyền Vĩnh Cửu - Truyện Ma

MC Đình Soạn

9 vote

01:01:29    1 phần
Lượt nghe: 7.576

Bắt Ma Diệt Quỷ - Truyện Ma

Bắt Ma Diệt Quỷ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

19 vote

18:05:02    14 phần
Lượt nghe: 21.571

Oán Nghiệt Về Quê - Truyện Ma

Oán Nghiệt Về Quê - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

    1 phần
Lượt nghe: 12.704

Nhân Quả Nghiệp Báo Ứng

Nhân Quả Nghiệp Báo Ứng

MC Đình Soạn

5 vote

    1 phần
Lượt nghe: 11.471

Nằm Cạnh Cái Xác - Truyện Ma

Nằm Cạnh Cái Xác - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

    1 phần
Lượt nghe: 10.196

Cập nhật Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 2)

Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 2)

MC Đình Soạn

11 vote

06:23:22    4 phần
Lượt nghe: 15.292

Full Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 1)

Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 1)

MC Đình Soạn

19 vote

04:18:03    3 phần
Lượt nghe: 14.188

Trọn bộ Đạo sĩ diệt quỷ - MC Đình Soạn

Đạo sĩ diệt quỷ - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

30 vote

10:05:52    7 phần
Lượt nghe: 27.074

Vì Vợ Là Vợ Anh

Vì Vợ Là Vợ Anh

MC Đình Soạn

11 vote

16:32:27    17 phần
Lượt nghe: 11.099

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

MC Đình Soạn

19 vote

14:55:29    17 phần
Lượt nghe: 8.152

Hoa Yêu - MC Đình Soạn

Hoa Yêu - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

34 vote

10:27:05    8 phần
Lượt nghe: 23.080

Tâm lý - Cực hay Hậu quả của bỏ bùa yêu

Hậu quả của bỏ bùa yêu

Quàng A Tũn, MC Anh Tú, MC Đình Soạn

27 vote

18:22:28    14 phần
Lượt nghe: 11.889

Full - Siêu phẩm Nghiệp báo hài nhi

Nghiệp báo hài nhi

MC Đình Soạn

52 vote

10:34:06    9 phần
Lượt nghe: 19.181

Gặp Ma Khi Về Quê Ngoại - Truyện Ma

Gặp Ma Khi Về Quê Ngoại - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:20:06    1 phần
Lượt nghe: 7.188

Lời Hẹn Từ Tiền Kiếp - Truyện Ma

Lời Hẹn Từ Tiền Kiếp - Truyện Ma

MC Đình Soạn

11 vote

01:26:25    1 phần
Lượt nghe: 6.770

Âm Trung Của Quỷ - Truyện Ma

Âm Trung Của Quỷ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

01:48:11    1 phần
Lượt nghe: 5.424