Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Oan Hồn Trên Mặt Nước

Oan Hồn Trên Mặt Nước

MC Đình Soạn

01:01:45    1 phần
Lượt nghe: 1.819

Cõng Ma Nặng Lưng

Cõng Ma Nặng Lưng

MC Đình Soạn

01:00:05    1 phần
Lượt nghe: 2.138

Nhà Kho Oan Nghiệt

Nhà Kho Oan Nghiệt

MC Đình Soạn

01:01:47    1 phần
Lượt nghe: 2.117

Miếu Cậu Chín

Miếu Cậu Chín

MC Đình Soạn

01:00:28    1 phần
Lượt nghe: 2.709

Ác Nghiệp Thầy Tu

Ác Nghiệp Thầy Tu

MC Đình Soạn

00:49:23    1 phần
Lượt nghe: 2.301

Oan Hồn Con Rể

Oan Hồn Con Rể

MC Đình Soạn

01:12:47    1 phần
Lượt nghe: 2.437

Thầy Bùa U Minh

Thầy Bùa U Minh

MC Đình Soạn

01:05:37    1 phần
Lượt nghe: 3.015

Sư Thầy Bắt Ma

Sư Thầy Bắt Ma

MC Đình Soạn

01:00:09    1 phần
Lượt nghe: 1.780

Giọt Máu Tanh

Giọt Máu Tanh

MC Đình Soạn

00:57:51    1 phần
Lượt nghe: 1.809

Vong Trong Căn Nhà Cháy

Vong Trong Căn Nhà Cháy

MC Đình Soạn

01:01:56    1 phần
Lượt nghe: 2.034

Bốc Mộ Kết

Bốc Mộ Kết

MC Đình Soạn

01:14:16    1 phần
Lượt nghe: 1.972

Tội Ác Trưởng Thôn

Tội Ác Trưởng Thôn

MC Đình Soạn

01:00:58    1 phần
Lượt nghe: 2.671

Nghiệp Pháp Sư

Nghiệp Pháp Sư

MC Đình Soạn

01:02:04    1 phần
Lượt nghe: 2.665

Kết Độc Tiểu Tam

Kết Độc Tiểu Tam

MC Đình Soạn

01:18:10    1 phần
Lượt nghe: 1.601

Tội Ác Hình Nhân

Tội Ác Hình Nhân

MC Đình Soạn

00:53:58    1 phần
Lượt nghe: 1.543

Ngải Trùng

Ngải Trùng

MC Đình Soạn

01:08:36    1 phần
Lượt nghe: 2.147

Quỷ Thông

Quỷ Thông

MC Đình Soạn

01:02:31    1 phần
Lượt nghe: 1.452

Với Trộm Mộ

Với Trộm Mộ

MC Đình Soạn

01:06:17    1 phần
Lượt nghe: 1.925

Đổi Xác Thế Thân

Đổi Xác Thế Thân

MC Đình Soạn

01:14:49    1 phần
Lượt nghe: 1.522

Đêm Lạnh Lẽo

Đêm Lạnh Lẽo

MC Đình Soạn

01:01:08    1 phần
Lượt nghe: 2.060

Vong Môn

Vong Môn

MC Đình Soạn

01:22:06    1 phần
Lượt nghe: 1.622

Mộ Cổ Bên Mép Vực

Mộ Cổ Bên Mép Vực

MC Đình Soạn

01:04:09    1 phần
Lượt nghe: 1.971

Yểm Bùa Thất Sơn

Yểm Bùa Thất Sơn

MC Đình Soạn

01:04:14    1 phần
Lượt nghe: 2.215

Hồn Về Bên Thềm Hoa Sứ

Hồn Về Bên Thềm Hoa Sứ

MC Đình Soạn

01:16:34    1 phần
Lượt nghe: 1.154

Mảnh Đất Bị Nguyền Rủa

Mảnh Đất Bị Nguyền Rủa

MC Đình Soạn

01:01:04    1 phần
Lượt nghe: 1.603

Vong Báo Mộng

Vong Báo Mộng

MC Đình Soạn

00:52:40    1 phần
Lượt nghe: 1.106

Với Vong Ám

Với Vong Ám

MC Đình Soạn

00:41:49    0 phần
Lượt nghe: 1.376

Xác Chết Trôi Sông

Xác Chết Trôi Sông

MC Đình Soạn

00:51:04    1 phần
Lượt nghe: 1.934

Ai Giết Cô Chủ Nhỏ

Ai Giết Cô Chủ Nhỏ

MC Đình Soạn

01:16:11    1 phần
Lượt nghe: 1.774

Đứa Con Hoang

Đứa Con Hoang

MC Đình Soạn

01:04:20    1 phần
Lượt nghe: 1.445

Mối Thù Truyền Kiếp

Mối Thù Truyền Kiếp

MC Đình Soạn

01:00:05    1 phần
Lượt nghe: 1.317

Cõi Âm

Cõi Âm

MC Đình Soạn

00:47:40    1 phần
Lượt nghe: 1.342

Mợ Hai

Mợ Hai

MC Đình Soạn

01:03:07    1 phần
Lượt nghe: 1.685

Ma Chó Báo Oán

Ma Chó Báo Oán

MC Đình Soạn

01:01:35    1 phần
Lượt nghe: 1.647

Bãi Chết Trôi

Bãi Chết Trôi

MC Đình Soạn

01:04:15    1 phần
Lượt nghe: 1.454

Oan Hồn Ở Bệnh Viện

Oan Hồn Ở Bệnh Viện

MC Đình Soạn

00:52:39    1 phần
Lượt nghe: 1.817

Dưới Nền Nhà Có Ma

Dưới Nền Nhà Có Ma

MC Đình Soạn

00:54:45    1 phần
Lượt nghe: 1.363

Báo Ứng Người Anh

Báo Ứng Người Anh

MC Đình Soạn

01:06:37    1 phần
Lượt nghe: 1.296

Siêu Thoát

Siêu Thoát

MC Đình Soạn

00:57:39    1 phần
Lượt nghe: 1.457

Yêu Người Cõi Âm

Yêu Người Cõi Âm

MC Đình Soạn

01:00:52    1 phần
Lượt nghe: 1.621