Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Xuôi Theo Dòng Kênh

Xuôi Theo Dòng Kênh

MC Đình Soạn

01:02:17    1 phần
Lượt nghe: 2.810

Bảy Nàng Dâu

Bảy Nàng Dâu

MC Đình Soạn

1 vote

03:40:22    4 phần
Lượt nghe: 8.716

Người Âm Giữ Duyên

Người Âm Giữ Duyên

MC Đình Soạn

03:00:24    3 phần
Lượt nghe: 4.460

Bộ Xương Nằm Úp

Bộ Xương Nằm Úp

MC Đình Soạn

01:04:19    1 phần
Lượt nghe: 4.337

Ba Oan Hồn

Ba Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:00:57    1 phần
Lượt nghe: 3.568

Âm Hồn Trả Ác Nghiệp

Âm Hồn Trả Ác Nghiệp

MC Đình Soạn

01:02:33    1 phần
Lượt nghe: 2.657

Cô Huệ Báo Oán

Cô Huệ Báo Oán

MC Đình Soạn

01:03:16    1 phần
Lượt nghe: 2.872

Nỗi Oan Nàng Kiều

Nỗi Oan Nàng Kiều

MC Đình Soạn

00:48:04    1 phần
Lượt nghe: 2.539

Tiếng Gọi Vong Hồn Nơi Rừng Thiêng

Tiếng Gọi Vong Hồn Nơi Rừng Thiêng

MC Đình Soạn

00:42:16    1 phần
Lượt nghe: 2.273

Tử Thi Lên Tiếng

Tử Thi Lên Tiếng

MC Đình Soạn

00:53:01    1 phần
Lượt nghe: 2.731

Oán Của Quỷ

Oán Của Quỷ

MC Đình Soạn

01:18:42    1 phần
Lượt nghe: 2.694

Ai Giết Tôi

Ai Giết Tôi

MC Đình Soạn

01:00:15    1 phần
Lượt nghe: 1.919

Hà Bá Đòi Người

Hà Bá Đòi Người

MC Đình Soạn

01:10:01    1 phần
Lượt nghe: 3.411

Vong Quỷ Bên Gốc Đa

Vong Quỷ Bên Gốc Đa

MC Đình Soạn

01:05:28    1 phần
Lượt nghe: 4.074

Oán Hận

Oán Hận

MC Đình Soạn

01:29:37    1 phần
Lượt nghe: 3.045

Thầy Tà Trộm Mộ

Thầy Tà Trộm Mộ

MC Đình Soạn

01:03:52    1 phần
Lượt nghe: 4.445

Gánh Ác Nghiệp

Gánh Ác Nghiệp

MC Đình Soạn

01:00:00    1 phần
Lượt nghe: 2.404

Bức Tường Phong Thủy

Bức Tường Phong Thủy

MC Đình Soạn

01:02:38    1 phần
Lượt nghe: 2.538

Trung Thu Định Mệnh

Trung Thu Định Mệnh

MC Đình Soạn

01:05:20    1 phần
Lượt nghe: 2.895

Thầy Năm Bần

Thầy Năm Bần

MC Đình Soạn

00:57:02    1 phần
Lượt nghe: 4.270

Ác Nghiệp Chị Dâu

Ác Nghiệp Chị Dâu

MC Đình Soạn

01:06:13    1 phần
Lượt nghe: 3.695

Cuộc Săn Của Quỷ

Cuộc Săn Của Quỷ

MC Đình Soạn

01:07:18    1 phần
Lượt nghe: 3.409

Vong Linh Người Cũ

Vong Linh Người Cũ

MC Đình Soạn

01:04:50    1 phần
Lượt nghe: 2.824

Bánh Trung Thu Nhân Thịt

Bánh Trung Thu Nhân Thịt

MC Đình Soạn

01:05:51    1 phần
Lượt nghe: 2.730

Gặt Lúa Buổi Đêm

Gặt Lúa Buổi Đêm

MC Đình Soạn

00:54:55    1 phần
Lượt nghe: 2.969

Căn Phòng 409

Căn Phòng 409

MC Đình Soạn

00:51:34    1 phần
Lượt nghe: 2.613

Oan Hồn Thằng Lé

Oan Hồn Thằng Lé

MC Đình Soạn

01:06:52    1 phần
Lượt nghe: 3.093

Chuyến Đi Vùng Cao Bất Ổn

Chuyến Đi Vùng Cao Bất Ổn

MC Đình Soạn

01:19:31    1 phần
Lượt nghe: 3.879

Oan Hồn Giếng Trời

Oan Hồn Giếng Trời

MC Đình Soạn

01:03:57    1 phần
Lượt nghe: 2.836

Tượng Giấu Xác

Tượng Giấu Xác

MC Đình Soạn

01:04:16    1 phần
Lượt nghe: 2.884

Một Mộ Hai Xác

Một Mộ Hai Xác

MC Đình Soạn

01:10:09    1 phần
Lượt nghe: 2.432

Sống Với Ma

Sống Với Ma

MC Đình Soạn

01:05:41    1 phần
Lượt nghe: 2.795

Vong Em Vợ

Vong Em Vợ

MC Đình Soạn

01:07:04    1 phần
Lượt nghe: 2.355

Ác Nghiệp Lái Xe

Ác Nghiệp Lái Xe

MC Đình Soạn

01:05:49    1 phần
Lượt nghe: 2.483

Lời Nguyền Hình Nhân

Lời Nguyền Hình Nhân

MC Đình Soạn

01:27:07    1 phần
Lượt nghe: 1.979

Ác Nghiệp Nhà Ông Thịm

Ác Nghiệp Nhà Ông Thịm

MC Đình Soạn

01:06:10    1 phần
Lượt nghe: 2.474

Song Vong

Song Vong

MC Đình Soạn

01:03:43    1 phần
Lượt nghe: 1.418

Nghĩa Địa Đen

Nghĩa Địa Đen

MC Đình Soạn

01:02:50    1 phần
Lượt nghe: 2.088

Vong Về Đòi Con

Vong Về Đòi Con

MC Đình Soạn

01:00:12    1 phần
Lượt nghe: 941

Oán Thù Ở Bản Tà Xàm

Oán Thù Ở Bản Tà Xàm

MC Đình Soạn

01:08:51    1 phần
Lượt nghe: 1.757