Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Oan Hồn Trở Lại - MC Đình Soạn

Oan Hồn Trở Lại - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:03:01    1 phần
Lượt nghe: 3.152

Con Về Muộn Rồi

Con Về Muộn Rồi

MC Đình Soạn

01:04:43    1 phần
Lượt nghe: 4.055

Bữa Tiệc Của Quỷ

Bữa Tiệc Của Quỷ

MC Đình Soạn

01:11:56    1 phần
Lượt nghe: 2.969

Nhìn Thấy Vong Hồn

Nhìn Thấy Vong Hồn

MC Đình Soạn

02:11:44    2 phần
Lượt nghe: 5.821

Ngôi Miếu Dưới Ao

Ngôi Miếu Dưới Ao

MC Đình Soạn

01:07:18    1 phần
Lượt nghe: 5.197

Tội Ác Người Mẹ

Tội Ác Người Mẹ

MC Đình Soạn

01:06:52    1 phần
Lượt nghe: 3.189

Báo Oán Đêm Giao Thừa

Báo Oán Đêm Giao Thừa

MC Đình Soạn

01:50:38    2 phần
Lượt nghe: 5.738

Trừ Tà

Trừ Tà

MC Đình Soạn

01:06:17    1 phần
Lượt nghe: 4.867

Đêm 49 Ngày

Đêm 49 Ngày

MC Đình Soạn

1 vote

01:07:55    1 phần
Lượt nghe: 5.210

Ai Giết Vợ Tôi

Ai Giết Vợ Tôi

MC Đình Soạn

00:56:38    1 phần
Lượt nghe: 2.933

Tiếng Khóc Trong Đêm

Tiếng Khóc Trong Đêm

MC Đình Soạn

01:28:02    1 phần
Lượt nghe: 4.039

Ác Mộng Rừng KonTum

Ác Mộng Rừng KonTum

MC Đình Soạn

01:03:53    1 phần
Lượt nghe: 3.851

Bệnh Viện Ma Ám

Bệnh Viện Ma Ám

MC Đình Soạn

00:56:22    1 phần
Lượt nghe: 2.937

Chiếc Thuyền Ma

Chiếc Thuyền Ma

MC Đình Soạn

01:03:27    1 phần
Lượt nghe: 3.146

Tiếng Trống Oan Hồn

Tiếng Trống Oan Hồn

MC Đình Soạn

00:54:34    1 phần
Lượt nghe: 2.780

Quật Mộ Làm Bùa

Quật Mộ Làm Bùa

MC Đình Soạn

01:07:07    1 phần
Lượt nghe: 5.157

Thừng Kêu Kẽo Kẹt

Thừng Kêu Kẽo Kẹt

MC Đình Soạn

01:07:02    1 phần
Lượt nghe: 3.032

Giao Lộ Tử Thần

Giao Lộ Tử Thần

MC Đình Soạn

01:02:34    1 phần
Lượt nghe: 4.077

Thánh Vật

Thánh Vật

MC Đình Soạn

01:10:45    1 phần
Lượt nghe: 5.529

Mẹ Ơi Con Chết Rồi

Mẹ Ơi Con Chết Rồi

MC Đình Soạn

01:00:09    1 phần
Lượt nghe: 3.207

Hồn Ai Nấy Giữ

Hồn Ai Nấy Giữ

MC Đình Soạn

01:08:03    1 phần
Lượt nghe: 2.594

Báo Oán Đứa Con Nghịch Tử

Báo Oán Đứa Con Nghịch Tử

MC Đình Soạn

01:01:10    1 phần
Lượt nghe: 3.755

Giấc Mơ Máu

Giấc Mơ Máu

MC Đình Soạn

00:50:53    1 phần
Lượt nghe: 2.307

Đại Mộ Cổ Loa

Đại Mộ Cổ Loa

MC Đình Soạn

00:52:35    1 phần
Lượt nghe: 2.973

Vong Ám Cô Bé Câm

Vong Ám Cô Bé Câm

MC Đình Soạn

02:43:45    3 phần
Lượt nghe: 4.435

Tình Nhân Bóng Tối

Tình Nhân Bóng Tối

MC Đình Soạn

01:13:56    1 phần
Lượt nghe: 2.974

Tầm Ma Trích Lục

Tầm Ma Trích Lục

MC Đình Soạn

02:09:28    2 phần
Lượt nghe: 4.194

Nghiệp Báo Thằng Cháu

Nghiệp Báo Thằng Cháu

MC Đình Soạn

01:06:33    1 phần
Lượt nghe: 2.920

Gió Đêm

Gió Đêm

MC Đình Soạn

02:23:38    2 phần
Lượt nghe: 5.002

Oán Nghiệt Cuộc Tình

Oán Nghiệt Cuộc Tình

MC Đình Soạn

01:19:26    1 phần
Lượt nghe: 3.381

Đồng Xu Rỉ Máu

Đồng Xu Rỉ Máu

MC Đình Soạn

01:06:57    1 phần
Lượt nghe: 2.868

Cái Chết Bí Ẩn Trong Trại Giam

Cái Chết Bí Ẩn Trong Trại Giam

MC Đình Soạn

01:02:24    1 phần
Lượt nghe: 4.428

Chửa Hoang Chết Trẻ

Chửa Hoang Chết Trẻ

MC Đình Soạn

01:02:36    1 phần
Lượt nghe: 4.081

Lời Thì Thầm Ma Quái

Lời Thì Thầm Ma Quái

MC Đình Soạn

01:02:52    1 phần
Lượt nghe: 2.525

Câu Cá Buổi Đêm

Câu Cá Buổi Đêm

MC Đình Soạn

01:02:30    1 phần
Lượt nghe: 3.082

Ma Nữ Xin Đường

Ma Nữ Xin Đường

MC Đình Soạn

01:01:44    1 phần
Lượt nghe: 3.608

Bốn Tháng Một Mạng

Bốn Tháng Một Mạng

MC Đình Soạn

01:04:42    1 phần
Lượt nghe: 4.209

Vong Tịnh

Vong Tịnh

MC Đình Soạn

01:09:30    1 phần
Lượt nghe: 3.083

Bóng Ma Trên Cành Sấu

Bóng Ma Trên Cành Sấu

MC Đình Soạn

01:07:01    1 phần
Lượt nghe: 3.259

Ám Duyên

Ám Duyên

MC Đình Soạn

01:49:53    2 phần
Lượt nghe: 4.164