Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Kẻ Lạ Trong Tường Nhà - MC Đình Soạn

Kẻ Lạ Trong Tường Nhà - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:05:15    1 phần
Lượt nghe: 1.479

Kẻ Lạ Trong Tường Nhà

Kẻ Lạ Trong Tường Nhà

MC Đình Soạn

    0 phần
Lượt nghe: 815

Oán Nghiệt Hẻm Số 13

Oán Nghiệt Hẻm Số 13

MC Đình Soạn

01:00:05    1 phần
Lượt nghe: 2.338

Vong Hồn Trả Ơn

Vong Hồn Trả Ơn

MC Đình Soạn

01:12:00    1 phần
Lượt nghe: 1.824

Xưởng Quan Tài Có Ma

Xưởng Quan Tài Có Ma

MC Đình Soạn

01:00:15    1 phần
Lượt nghe: 3.742

Đứa Con Ma Quỷ

Đứa Con Ma Quỷ

MC Đình Soạn

01:03:42    1 phần
Lượt nghe: 2.747

Oan Hồn Cầu Tình

Oan Hồn Cầu Tình

MC Đình Soạn

01:03:49    1 phần
Lượt nghe: 1.918

Trả Chồng Cho Tao

Trả Chồng Cho Tao

MC Đình Soạn

01:05:48    1 phần
Lượt nghe: 2.093

Vòng Xoáy Tội Lỗi

Vòng Xoáy Tội Lỗi

MC Đình Soạn

00:56:58    1 phần
Lượt nghe: 1.571

Mất Sớm Hóa Quỷ

Mất Sớm Hóa Quỷ

MC Đình Soạn

00:58:11    1 phần
Lượt nghe: 2.788

Phía Sau Tội Ác

Phía Sau Tội Ác

MC Đình Soạn

02:08:03    2 phần
Lượt nghe: 2.578

Ngải Sinh Quỷ Dữ

Ngải Sinh Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

03:21:56    3 phần
Lượt nghe: 3.215

Lưới Trời

Lưới Trời

MC Đình Soạn

02:55:04    3 phần
Lượt nghe: 2.605

Nghiệp Báo Địa Chủ

Nghiệp Báo Địa Chủ

MC Đình Soạn

00:52:48    1 phần
Lượt nghe: 1.822

Đội Mồ Trở Lại

Đội Mồ Trở Lại

MC Đình Soạn

02:53:15    3 phần
Lượt nghe: 2.284

Oan Hồn Đào Chánh

Oan Hồn Đào Chánh

MC Đình Soạn

01:02:38    1 phần
Lượt nghe: 1.360

Mặt Nạ Máu

Mặt Nạ Máu

MC Đình Soạn

02:45:08    3 phần
Lượt nghe: 2.817

Quỷ Miêu

Quỷ Miêu

MC Đình Soạn

03:09:10    3 phần
Lượt nghe: 3.386

Phòng Trọ Có Ma

Phòng Trọ Có Ma

MC Đình Soạn

00:52:00    1 phần
Lượt nghe: 2.167

Tấm Áo Ma

Tấm Áo Ma

MC Đình Soạn

01:04:33    1 phần
Lượt nghe: 2.615

Đôi Giày Máu

Đôi Giày Máu

MC Đình Soạn

01:05:34    1 phần
Lượt nghe: 2.081

Rương Vàng Trong Sân

Rương Vàng Trong Sân

MC Đình Soạn

00:56:12    1 phần
Lượt nghe: 2.486

Tế Phẩm Sống

Tế Phẩm Sống

MC Đình Soạn

04:04:12    4 phần
Lượt nghe: 6.766

Mẹ Nuôi Báo Oán

Mẹ Nuôi Báo Oán

MC Đình Soạn

01:02:51    1 phần
Lượt nghe: 4.288

Hồn Ma Thằng Bạn

Hồn Ma Thằng Bạn

MC Đình Soạn

01:00:05    1 phần
Lượt nghe: 3.114

Xác Dưới Gốc Đa

Xác Dưới Gốc Đa

MC Đình Soạn

01:06:29    1 phần
Lượt nghe: 4.079

Dưới Đáy Hồ Lạnh

Dưới Đáy Hồ Lạnh

MC Đình Soạn

01:05:27    1 phần
Lượt nghe: 2.085

Vợ Tôi Bị Ma Ám

Vợ Tôi Bị Ma Ám

MC Đình Soạn

01:00:10    1 phần
Lượt nghe: 2.759

Quả Báo Ác Nghiệp

Quả Báo Ác Nghiệp

MC Đình Soạn

01:03:14    1 phần
Lượt nghe: 2.310

Thờ Quỷ

Thờ Quỷ

MC Đình Soạn

01:03:50    1 phần
Lượt nghe: 3.307

Hồn Ma Nhà Ông Tám

Hồn Ma Nhà Ông Tám

MC Đình Soạn

01:00:06    1 phần
Lượt nghe: 2.077

Miễu Ông Bảy

Miễu Ông Bảy

MC Đình Soạn

01:00:06    1 phần
Lượt nghe: 1.911

Thầy Bói Mù Ở Tân Kỳ

Thầy Bói Mù Ở Tân Kỳ

MC Đình Soạn

01:48:18    2 phần
Lượt nghe: 5.097

Ác Lai Báo Oán

Ác Lai Báo Oán

MC Đình Soạn

00:59:14    1 phần
Lượt nghe: 2.390

Chơi Ngải

Chơi Ngải

MC Đình Soạn

01:56:10    2 phần
Lượt nghe: 3.105

Ai Giết Con Tôi

Ai Giết Con Tôi

MC Đình Soạn

00:58:20    1 phần
Lượt nghe: 1.548

Ma Xóm Chài

Ma Xóm Chài

MC Đình Soạn

01:04:22    1 phần
Lượt nghe: 2.220

Vong Hồn Em Gái

Vong Hồn Em Gái

MC Đình Soạn

01:00:12    1 phần
Lượt nghe: 1.526

Đám Cưới Oan Nghiệt

Đám Cưới Oan Nghiệt

MC Đình Soạn

00:55:19    1 phần
Lượt nghe: 3.078

Cải Tử Hoàn Sinh

Cải Tử Hoàn Sinh

MC Đình Soạn

1 vote

03:51:03    4 phần
Lượt nghe: 3.236