Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Xác Ai Bên Sông

Xác Ai Bên Sông

MC Đình Soạn

01:02:05    1 phần
Lượt nghe: 2.321

Linh Cẩu Báo Thù

Linh Cẩu Báo Thù

MC Đình Soạn

01:05:28    1 phần
Lượt nghe: 3.392

Oán Linh Thai Nhi

Oán Linh Thai Nhi

MC Đình Soạn

01:00:11    1 phần
Lượt nghe: 2.670

Hồn Về Đêm 30

Hồn Về Đêm 30

MC Đình Soạn

00:51:24    1 phần
Lượt nghe: 3.380

Nghiệp Vớt Xác

Nghiệp Vớt Xác

MC Đình Soạn

01:47:43    2 phần
Lượt nghe: 3.613

Hồn Ai Bên Cửa Sổ

Hồn Ai Bên Cửa Sổ

MC Đình Soạn

00:51:47    1 phần
Lượt nghe: 1.910

Lấy Chồng Ma

Lấy Chồng Ma

MC Đình Soạn

02:18:55    2 phần
Lượt nghe: 2.764

Án Mạng Ngày Sắp Tết

Án Mạng Ngày Sắp Tết

MC Đình Soạn

02:47:36    3 phần
Lượt nghe: 4.102

Đạo Sĩ Nhân Gian

Đạo Sĩ Nhân Gian

MC Đình Soạn

04:06:15    4 phần
Lượt nghe: 7.257

Ác Ngải

Ác Ngải

MC Đình Soạn

01:03:21    1 phần
Lượt nghe: 9.292

Chơi Ngải - MC Đình Soạn

Chơi Ngải - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:05:53    1 phần
Lượt nghe: 6.556

Bùa Yểm Lỗ Ban

Bùa Yểm Lỗ Ban

MC Đình Soạn

01:05:44    1 phần
Lượt nghe: 6.875

Phòng Trọ Có Đầu Người

Phòng Trọ Có Đầu Người

MC Đình Soạn

01:16:32    1 phần
Lượt nghe: 7.184

Giếng Độc

Giếng Độc

MC Đình Soạn

01:16:08    1 phần
Lượt nghe: 6.478

Oan Hồn Bà Thẩm

Oan Hồn Bà Thẩm

MC Đình Soạn

01:03:43    1 phần
Lượt nghe: 6.080

Góc Nhà Có Vong

Góc Nhà Có Vong

MC Đình Soạn

01:22:19    1 phần
Lượt nghe: 4.350

Miếu Quỷ Đầu Làng

Miếu Quỷ Đầu Làng

MC Đình Soạn

01:01:38    1 phần
Lượt nghe: 6.193

Ngôi Làng Quỷ Chướng

Ngôi Làng Quỷ Chướng

MC Đình Soạn

01:01:13    1 phần
Lượt nghe: 5.586

Ai Oán Ai Than

Ai Oán Ai Than

MC Đình Soạn

01:36:30    1 phần
Lượt nghe: 3.591

Hồn Ai Xác Ai

Hồn Ai Xác Ai

MC Đình Soạn

01:07:35    1 phần
Lượt nghe: 2.938

Cô Giáo Báo Oán

Cô Giáo Báo Oán

MC Đình Soạn

01:02:31    1 phần
Lượt nghe: 5.330

Yểm Bùa Hại Chồng

Yểm Bùa Hại Chồng

MC Đình Soạn

01:00:02    1 phần
Lượt nghe: 5.738

Tiếng Khóc Dưới Ao

Tiếng Khóc Dưới Ao

MC Đình Soạn

01:05:21    1 phần
Lượt nghe: 4.024

Oan Hồn Nhà Bà Hạnh

Oan Hồn Nhà Bà Hạnh

MC Đình Soạn

01:04:31    1 phần
Lượt nghe: 4.566

Điềm Gở

Điềm Gở

MC Đình Soạn

01:00:05    1 phần
Lượt nghe: 5.242

100 Ngày Bà Na

100 Ngày Bà Na

MC Đình Soạn

01:05:36    1 phần
Lượt nghe: 4.633

Ngọn Lửa Oan Hồn

Ngọn Lửa Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:06:42    1 phần
Lượt nghe: 3.410

Lươn Rúc Mộ

Lươn Rúc Mộ

MC Đình Soạn

01:08:16    1 phần
Lượt nghe: 4.645

Kẻ Lạ Trong Tường Nhà - MC Đình Soạn

Kẻ Lạ Trong Tường Nhà - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:05:15    1 phần
Lượt nghe: 2.896

Kẻ Lạ Trong Tường Nhà

Kẻ Lạ Trong Tường Nhà

MC Đình Soạn

    0 phần
Lượt nghe: 2.044

Oán Nghiệt Hẻm Số 13

Oán Nghiệt Hẻm Số 13

MC Đình Soạn

01:00:05    1 phần
Lượt nghe: 4.447

Vong Hồn Trả Ơn

Vong Hồn Trả Ơn

MC Đình Soạn

01:12:00    1 phần
Lượt nghe: 4.026

Xưởng Quan Tài Có Ma

Xưởng Quan Tài Có Ma

MC Đình Soạn

01:00:15    1 phần
Lượt nghe: 5.512

Đứa Con Ma Quỷ

Đứa Con Ma Quỷ

MC Đình Soạn

01:03:42    1 phần
Lượt nghe: 4.242

Oan Hồn Cầu Tình

Oan Hồn Cầu Tình

MC Đình Soạn

01:03:49    1 phần
Lượt nghe: 3.104

Trả Chồng Cho Tao

Trả Chồng Cho Tao

MC Đình Soạn

01:05:48    1 phần
Lượt nghe: 4.277

Vòng Xoáy Tội Lỗi

Vòng Xoáy Tội Lỗi

MC Đình Soạn

00:56:58    1 phần
Lượt nghe: 3.272

Mất Sớm Hóa Quỷ

Mất Sớm Hóa Quỷ

MC Đình Soạn

00:58:11    1 phần
Lượt nghe: 4.691

Phía Sau Tội Ác

Phía Sau Tội Ác

MC Đình Soạn

02:08:03    2 phần
Lượt nghe: 4.812

Ngải Sinh Quỷ Dữ

Ngải Sinh Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

03:21:56    3 phần
Lượt nghe: 5.887