Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Xác Ai Bên Sông

Xác Ai Bên Sông

MC Đình Soạn

01:02:05    1 phần
Lượt nghe: 1.582

Linh Cẩu Báo Thù

Linh Cẩu Báo Thù

MC Đình Soạn

01:05:28    1 phần
Lượt nghe: 2.172

Oán Linh Thai Nhi

Oán Linh Thai Nhi

MC Đình Soạn

01:00:11    1 phần
Lượt nghe: 1.853

Hồn Về Đêm 30

Hồn Về Đêm 30

MC Đình Soạn

00:51:24    1 phần
Lượt nghe: 2.452

Nghiệp Vớt Xác

Nghiệp Vớt Xác

MC Đình Soạn

01:47:43    2 phần
Lượt nghe: 2.625

Hồn Ai Bên Cửa Sổ

Hồn Ai Bên Cửa Sổ

MC Đình Soạn

00:51:47    1 phần
Lượt nghe: 1.289

Lấy Chồng Ma

Lấy Chồng Ma

MC Đình Soạn

02:18:55    2 phần
Lượt nghe: 1.834

Án Mạng Ngày Sắp Tết

Án Mạng Ngày Sắp Tết

MC Đình Soạn

02:47:36    3 phần
Lượt nghe: 2.645

Đạo Sĩ Nhân Gian

Đạo Sĩ Nhân Gian

MC Đình Soạn

04:06:15    4 phần
Lượt nghe: 5.033

Ác Ngải

Ác Ngải

MC Đình Soạn

01:03:21    1 phần
Lượt nghe: 8.325

Chơi Ngải - MC Đình Soạn

Chơi Ngải - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:05:53    1 phần
Lượt nghe: 5.702

Bùa Yểm Lỗ Ban

Bùa Yểm Lỗ Ban

MC Đình Soạn

01:05:44    1 phần
Lượt nghe: 5.885

Phòng Trọ Có Đầu Người

Phòng Trọ Có Đầu Người

MC Đình Soạn

01:16:32    1 phần
Lượt nghe: 6.127

Giếng Độc

Giếng Độc

MC Đình Soạn

01:16:08    1 phần
Lượt nghe: 5.623

Oan Hồn Bà Thẩm

Oan Hồn Bà Thẩm

MC Đình Soạn

01:03:43    1 phần
Lượt nghe: 5.212

Góc Nhà Có Vong

Góc Nhà Có Vong

MC Đình Soạn

01:22:19    1 phần
Lượt nghe: 3.654

Miếu Quỷ Đầu Làng

Miếu Quỷ Đầu Làng

MC Đình Soạn

01:01:38    1 phần
Lượt nghe: 5.058

Ngôi Làng Quỷ Chướng

Ngôi Làng Quỷ Chướng

MC Đình Soạn

01:01:13    1 phần
Lượt nghe: 4.697

Ai Oán Ai Than

Ai Oán Ai Than

MC Đình Soạn

01:36:30    1 phần
Lượt nghe: 2.858

Hồn Ai Xác Ai

Hồn Ai Xác Ai

MC Đình Soạn

01:07:35    1 phần
Lượt nghe: 2.245

Cô Giáo Báo Oán

Cô Giáo Báo Oán

MC Đình Soạn

01:02:31    1 phần
Lượt nghe: 4.501

Yểm Bùa Hại Chồng

Yểm Bùa Hại Chồng

MC Đình Soạn

01:00:02    1 phần
Lượt nghe: 4.554

Tiếng Khóc Dưới Ao

Tiếng Khóc Dưới Ao

MC Đình Soạn

01:05:21    1 phần
Lượt nghe: 3.250

Oan Hồn Nhà Bà Hạnh

Oan Hồn Nhà Bà Hạnh

MC Đình Soạn

01:04:31    1 phần
Lượt nghe: 3.505

Điềm Gở

Điềm Gở

MC Đình Soạn

01:00:05    1 phần
Lượt nghe: 4.151

100 Ngày Bà Na

100 Ngày Bà Na

MC Đình Soạn

01:05:36    1 phần
Lượt nghe: 3.810

Ngọn Lửa Oan Hồn

Ngọn Lửa Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:06:42    1 phần
Lượt nghe: 2.848

Lươn Rúc Mộ

Lươn Rúc Mộ

MC Đình Soạn

01:08:16    1 phần
Lượt nghe: 3.839

Kẻ Lạ Trong Tường Nhà - MC Đình Soạn

Kẻ Lạ Trong Tường Nhà - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:05:15    1 phần
Lượt nghe: 2.375

Kẻ Lạ Trong Tường Nhà

Kẻ Lạ Trong Tường Nhà

MC Đình Soạn

    0 phần
Lượt nghe: 1.500

Oán Nghiệt Hẻm Số 13

Oán Nghiệt Hẻm Số 13

MC Đình Soạn

01:00:05    1 phần
Lượt nghe: 3.512

Vong Hồn Trả Ơn

Vong Hồn Trả Ơn

MC Đình Soạn

01:12:00    1 phần
Lượt nghe: 2.948

Xưởng Quan Tài Có Ma

Xưởng Quan Tài Có Ma

MC Đình Soạn

01:00:15    1 phần
Lượt nghe: 4.669

Đứa Con Ma Quỷ

Đứa Con Ma Quỷ

MC Đình Soạn

01:03:42    1 phần
Lượt nghe: 3.565

Oan Hồn Cầu Tình

Oan Hồn Cầu Tình

MC Đình Soạn

01:03:49    1 phần
Lượt nghe: 2.625

Trả Chồng Cho Tao

Trả Chồng Cho Tao

MC Đình Soạn

01:05:48    1 phần
Lượt nghe: 3.478

Vòng Xoáy Tội Lỗi

Vòng Xoáy Tội Lỗi

MC Đình Soạn

00:56:58    1 phần
Lượt nghe: 2.444

Mất Sớm Hóa Quỷ

Mất Sớm Hóa Quỷ

MC Đình Soạn

00:58:11    1 phần
Lượt nghe: 3.966

Phía Sau Tội Ác

Phía Sau Tội Ác

MC Đình Soạn

02:08:03    2 phần
Lượt nghe: 3.889

Ngải Sinh Quỷ Dữ

Ngải Sinh Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

03:21:56    3 phần
Lượt nghe: 4.891