Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Ma Ở Vùng Kinh Tế

Ma Ở Vùng Kinh Tế

MC Đình Soạn

00:56:30    1 phần
Lượt nghe: 1.394

Về Quê Sợ Kinh Dị

Về Quê Sợ Kinh Dị

MC Đình Soạn

01:07:30    1 phần
Lượt nghe: 2.235

Hồn Ma Bà Nội

Hồn Ma Bà Nội

MC Đình Soạn

01:05:24    1 phần
Lượt nghe: 1.670

Chuyện Ma Có Thật Việt Nam

Chuyện Ma Có Thật Việt Nam

MC Đình Soạn

1 vote

00:52:44    1 phần
Lượt nghe: 3.172

Bốc Mộ Lộ Thiên

Bốc Mộ Lộ Thiên

MC Đình Soạn

1 vote

01:02:02    1 phần
Lượt nghe: 2.351

Vãng Lai Nhị Giới

Vãng Lai Nhị Giới

MC Đình Soạn

01:40:44    2 phần
Lượt nghe: 1.627

Truyền Nhân Phái Mao Sơn

Truyền Nhân Phái Mao Sơn

MC Đình Soạn

7 vote

16:36:23    15 phần
Lượt nghe: 12.936

Bà Tám Ăn Mày

Bà Tám Ăn Mày

MC Đình Soạn

01:00:07    1 phần
Lượt nghe: 2.199

Đố Mày Tao Là Ai

Đố Mày Tao Là Ai

MC Đình Soạn

01:02:09    1 phần
Lượt nghe: 1.787

Ma Nữ Báo Thù

Ma Nữ Báo Thù

MC Đình Soạn

1 vote

04:06:29    4 phần
Lượt nghe: 3.308

Biệt Thự Số 5

Biệt Thự Số 5

MC Đình Soạn

00:56:12    1 phần
Lượt nghe: 2.033

Những Vật Mang Linh Hồn

Những Vật Mang Linh Hồn

MC Đình Soạn

01:55:49    2 phần
Lượt nghe: 2.267

Ma Ở Bệnh Viện

Ma Ở Bệnh Viện

MC Đình Soạn

01:14:55    1 phần
Lượt nghe: 1.354

Oán Nhi

Oán Nhi

MC Đình Soạn

00:55:48    1 phần
Lượt nghe: 1.244

Tiếng Quạ Kêu

Tiếng Quạ Kêu

MC Đình Soạn

01:34:05    1 phần
Lượt nghe: 2.053

Em Bé Cõng Búp Bê

Em Bé Cõng Búp Bê

MC Đình Soạn

00:52:23    1 phần
Lượt nghe: 1.236

Giao Ước Của Quỷ

Giao Ước Của Quỷ

MC Đình Soạn

4 vote

01:07:36    1 phần
Lượt nghe: 1.435

Oan Hồn Cô Vợ Trẻ

Oan Hồn Cô Vợ Trẻ

MC Đình Soạn

1 vote

01:00:44    1 phần
Lượt nghe: 2.315

Ba Hồi Kinh Dị

Ba Hồi Kinh Dị

MC Đình Soạn

00:51:56    1 phần
Lượt nghe: 1.661

Quả Báo Chết Trùng

Quả Báo Chết Trùng

MC Đình Soạn

2 vote

01:01:23    1 phần
Lượt nghe: 2.232

Hậu Quả Cắm Đũa Bát Cơm

Hậu Quả Cắm Đũa Bát Cơm

MC Đình Soạn

2 vote

00:53:17    1 phần
Lượt nghe: 3.478

Vong Ma Bến Đò

Vong Ma Bến Đò

MC Đình Soạn

1 vote

01:04:38    1 phần
Lượt nghe: 2.388

Long Cư Sĩ

Long Cư Sĩ

MC Đình Soạn

1 vote

01:20:43    1 phần
Lượt nghe: 2.060

Đào Mộ Vong Ám Theo

Đào Mộ Vong Ám Theo

MC Đình Soạn

2 vote

01:01:22    1 phần
Lượt nghe: 3.064

Pháp Sư Lưu Ban

Pháp Sư Lưu Ban

MC Đình Soạn

02:07:35    2 phần
Lượt nghe: 2.874

Ma Hàng Xóm

Ma Hàng Xóm

MC Đình Soạn

01:26:29    1 phần
Lượt nghe: 2.315

Mộc Cầm Xuyên

Mộc Cầm Xuyên

MC Đình Soạn

01:01:14    1 phần
Lượt nghe: 2.364

Miếu Thờ Quỷ

Miếu Thờ Quỷ

MC Đình Soạn

01:05:07    1 phần
Lượt nghe: 2.469

Hồn Sơn Nữ

Hồn Sơn Nữ

MC Đình Soạn

1 vote

01:24:12    1 phần
Lượt nghe: 2.286

Vong Ám

Vong Ám

MC Đình Soạn

00:53:14    1 phần
Lượt nghe: 2.624

Xác Chết Không Đầu

Xác Chết Không Đầu

MC Đình Soạn

4 vote

03:30:02    3 phần
Lượt nghe: 3.918

Đồng Xanh Trở Gió

Đồng Xanh Trở Gió

MC Đình Soạn

1 vote

00:54:54    1 phần
Lượt nghe: 1.932

Đặc Cảnh Diệt Ma Ở Sài Gòn

Đặc Cảnh Diệt Ma Ở Sài Gòn

MC Đình Soạn

1 vote

02:18:05    2 phần
Lượt nghe: 2.819

Ngôi Trường Bị Nguyền Rủa

Ngôi Trường Bị Nguyền Rủa

MC Đình Soạn

2 vote

01:57:38    2 phần
Lượt nghe: 2.903

Một Đời Ân Oán

Một Đời Ân Oán

MC Đình Soạn

3 vote

00:39:07    1 phần
Lượt nghe: 2.794

Duyên Ma

Duyên Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:42:09    1 phần
Lượt nghe: 2.061

Độc Trùng Phong

Độc Trùng Phong

MC Đình Soạn

4 vote

06:06:13    6 phần
Lượt nghe: 7.797

Cuốn Sách Của Quỷ

Cuốn Sách Của Quỷ

MC Đình Soạn

3 vote

02:04:49    2 phần
Lượt nghe: 4.184

Cổ Mộ

Cổ Mộ

MC Đình Soạn

1 vote

01:49:52    2 phần
Lượt nghe: 3.665

Chung Cư 301

Chung Cư 301

MC Đình Soạn

1 vote

01:51:17    2 phần
Lượt nghe: 3.339