Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Cái Chết Bí Ẩn Trong Trại Giam

Cái Chết Bí Ẩn Trong Trại Giam

MC Đình Soạn

01:02:24    1 phần
Lượt nghe: 5.169

Chửa Hoang Chết Trẻ

Chửa Hoang Chết Trẻ

MC Đình Soạn

01:02:36    1 phần
Lượt nghe: 4.776

Lời Thì Thầm Ma Quái

Lời Thì Thầm Ma Quái

MC Đình Soạn

01:02:52    1 phần
Lượt nghe: 2.961

Câu Cá Buổi Đêm

Câu Cá Buổi Đêm

MC Đình Soạn

01:02:30    1 phần
Lượt nghe: 3.621

Ma Nữ Xin Đường

Ma Nữ Xin Đường

MC Đình Soạn

01:01:44    1 phần
Lượt nghe: 4.098

Bốn Tháng Một Mạng

Bốn Tháng Một Mạng

MC Đình Soạn

01:04:42    1 phần
Lượt nghe: 4.708

Vong Tịnh

Vong Tịnh

MC Đình Soạn

01:09:30    1 phần
Lượt nghe: 3.573

Bóng Ma Trên Cành Sấu

Bóng Ma Trên Cành Sấu

MC Đình Soạn

01:07:01    1 phần
Lượt nghe: 3.751

Ám Duyên

Ám Duyên

MC Đình Soạn

01:49:53    2 phần
Lượt nghe: 4.652

Đất Độc Ba Vì

Đất Độc Ba Vì

MC Đình Soạn

01:07:30    1 phần
Lượt nghe: 5.003

Cắt Trùng Giải Vong

Cắt Trùng Giải Vong

MC Đình Soạn

01:07:32    1 phần
Lượt nghe: 6.224

Nỗi Sợ Ma Ám

Nỗi Sợ Ma Ám

MC Đình Soạn

01:00:17    1 phần
Lượt nghe: 2.962

Oan Hồn Cô Gái Tên Sam

Oan Hồn Cô Gái Tên Sam

MC Đình Soạn

00:44:32    1 phần
Lượt nghe: 3.603

Chiếc Ô Màu Đỏ

Chiếc Ô Màu Đỏ

MC Đình Soạn

01:07:04    1 phần
Lượt nghe: 3.438

Tiếng Khóc Dưới Lòng Sông

Tiếng Khóc Dưới Lòng Sông

MC Đình Soạn

01:02:00    1 phần
Lượt nghe: 4.201

Dãy Nhà Ma Ám

Dãy Nhà Ma Ám

MC Đình Soạn

01:08:44    1 phần
Lượt nghe: 5.126

Người Bạn Không Nên Kêt

Người Bạn Không Nên Kêt

MC Đình Soạn

02:39:34    2 phần
Lượt nghe: 5.356

Hồn Ma Em Chồng

Hồn Ma Em Chồng

MC Đình Soạn

01:28:39    1 phần
Lượt nghe: 4.794

Tiếng Ai Trong Cổ Mộ

Tiếng Ai Trong Cổ Mộ

MC Đình Soạn

01:47:14    2 phần
Lượt nghe: 5.260

Ma Sau Nhà

Ma Sau Nhà

MC Đình Soạn

01:00:12    1 phần
Lượt nghe: 5.575

Giết Tao Đi

Giết Tao Đi

MC Đình Soạn

01:05:13    1 phần
Lượt nghe: 4.194

Cây Đa Oán Nghiệt

Cây Đa Oán Nghiệt

MC Đình Soạn

02:35:57    3 phần
Lượt nghe: 6.073

Mùa Hoa Cà Phê Cuối Cùng

Mùa Hoa Cà Phê Cuối Cùng

MC Đình Soạn

01:01:30    1 phần
Lượt nghe: 3.511

Đời Cô Trang

Đời Cô Trang

MC Đình Soạn

01:00:55    1 phần
Lượt nghe: 3.484

Người Tử Tù

Người Tử Tù

MC Đình Soạn

01:07:11    1 phần
Lượt nghe: 3.671

Tiếng Hú Nơi Rừng Hoang

Tiếng Hú Nơi Rừng Hoang

MC Đình Soạn

01:16:25    1 phần
Lượt nghe: 2.839

Nhập Tràng Hóa Quỷ

Nhập Tràng Hóa Quỷ

MC Đình Soạn

1 vote

01:07:42    1 phần
Lượt nghe: 5.766

Tội Ác Người Vợ

Tội Ác Người Vợ

MC Đình Soạn

3 vote

01:03:48    1 phần
Lượt nghe: 5.633

Ngôi Nhà Ma Ám

Ngôi Nhà Ma Ám

MC Đình Soạn

00:59:59    1 phần
Lượt nghe: 2.740

Đường Tàu

Đường Tàu

MC Đình Soạn

1 vote

02:03:56    2 phần
Lượt nghe: 5.403

Đất Lạnh Đồi Hoang

Đất Lạnh Đồi Hoang

MC Đình Soạn

1 vote

01:02:57    1 phần
Lượt nghe: 2.985

Trả Giá

Trả Giá

MC Đình Soạn

2 vote

01:03:35    1 phần
Lượt nghe: 3.831

Dị Miếu

Dị Miếu

MC Đình Soạn

01:03:40    1 phần
Lượt nghe: 3.862

Oan Hồn Chị Kiều

Oan Hồn Chị Kiều

MC Đình Soạn

01:00:36    1 phần
Lượt nghe: 3.188

Nghiệp Báo Ông Nhân

Nghiệp Báo Ông Nhân

MC Đình Soạn

01:03:30    1 phần
Lượt nghe: 3.032

Quái Thai - MC Đình Soạn

Quái Thai - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:08:30    1 phần
Lượt nghe: 3.566

Kinh Hoàng Bản Ma

Kinh Hoàng Bản Ma

MC Đình Soạn

01:09:21    1 phần
Lượt nghe: 3.366

Khúc Sông Ma Ám

Khúc Sông Ma Ám

MC Đình Soạn

1 vote

01:03:57    1 phần
Lượt nghe: 2.704

Âm Khí

Âm Khí

MC Đình Soạn

2 vote

01:10:45    1 phần
Lượt nghe: 3.751

Linh Xà Báo Oán

Linh Xà Báo Oán

MC Đình Soạn

01:09:33    1 phần
Lượt nghe: 3.207