Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Xác Ai Bên Sông

Xác Ai Bên Sông

MC Đình Soạn

01:02:05    1 phần
Lượt nghe: 1.887

Linh Cẩu Báo Thù

Linh Cẩu Báo Thù

MC Đình Soạn

01:05:28    1 phần
Lượt nghe: 2.677

Oán Linh Thai Nhi

Oán Linh Thai Nhi

MC Đình Soạn

01:00:11    1 phần
Lượt nghe: 2.149

Hồn Về Đêm 30

Hồn Về Đêm 30

MC Đình Soạn

00:51:24    1 phần
Lượt nghe: 2.785

Nghiệp Vớt Xác

Nghiệp Vớt Xác

MC Đình Soạn

01:47:43    2 phần
Lượt nghe: 3.071

Hồn Ai Bên Cửa Sổ

Hồn Ai Bên Cửa Sổ

MC Đình Soạn

00:51:47    1 phần
Lượt nghe: 1.621

Lấy Chồng Ma

Lấy Chồng Ma

MC Đình Soạn

02:18:55    2 phần
Lượt nghe: 2.258

Án Mạng Ngày Sắp Tết

Án Mạng Ngày Sắp Tết

MC Đình Soạn

02:47:36    3 phần
Lượt nghe: 3.325

Đạo Sĩ Nhân Gian

Đạo Sĩ Nhân Gian

MC Đình Soạn

04:06:15    4 phần
Lượt nghe: 6.208

Ác Ngải

Ác Ngải

MC Đình Soạn

01:03:21    1 phần
Lượt nghe: 8.727

Chơi Ngải - MC Đình Soạn

Chơi Ngải - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:05:53    1 phần
Lượt nghe: 6.027

Bùa Yểm Lỗ Ban

Bùa Yểm Lỗ Ban

MC Đình Soạn

01:05:44    1 phần
Lượt nghe: 6.333

Phòng Trọ Có Đầu Người

Phòng Trọ Có Đầu Người

MC Đình Soạn

01:16:32    1 phần
Lượt nghe: 6.603

Giếng Độc

Giếng Độc

MC Đình Soạn

01:16:08    1 phần
Lượt nghe: 5.996

Oan Hồn Bà Thẩm

Oan Hồn Bà Thẩm

MC Đình Soạn

01:03:43    1 phần
Lượt nghe: 5.566

Góc Nhà Có Vong

Góc Nhà Có Vong

MC Đình Soạn

01:22:19    1 phần
Lượt nghe: 3.901

Miếu Quỷ Đầu Làng

Miếu Quỷ Đầu Làng

MC Đình Soạn

01:01:38    1 phần
Lượt nghe: 5.510

Ngôi Làng Quỷ Chướng

Ngôi Làng Quỷ Chướng

MC Đình Soạn

01:01:13    1 phần
Lượt nghe: 5.078

Ai Oán Ai Than

Ai Oán Ai Than

MC Đình Soạn

01:36:30    1 phần
Lượt nghe: 3.147

Hồn Ai Xác Ai

Hồn Ai Xác Ai

MC Đình Soạn

01:07:35    1 phần
Lượt nghe: 2.514

Cô Giáo Báo Oán

Cô Giáo Báo Oán

MC Đình Soạn

01:02:31    1 phần
Lượt nghe: 4.878

Yểm Bùa Hại Chồng

Yểm Bùa Hại Chồng

MC Đình Soạn

01:00:02    1 phần
Lượt nghe: 5.050

Tiếng Khóc Dưới Ao

Tiếng Khóc Dưới Ao

MC Đình Soạn

01:05:21    1 phần
Lượt nghe: 3.509

Oan Hồn Nhà Bà Hạnh

Oan Hồn Nhà Bà Hạnh

MC Đình Soạn

01:04:31    1 phần
Lượt nghe: 4.068

Điềm Gở

Điềm Gở

MC Đình Soạn

01:00:05    1 phần
Lượt nghe: 4.697

100 Ngày Bà Na

100 Ngày Bà Na

MC Đình Soạn

01:05:36    1 phần
Lượt nghe: 4.183

Ngọn Lửa Oan Hồn

Ngọn Lửa Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:06:42    1 phần
Lượt nghe: 3.111

Lươn Rúc Mộ

Lươn Rúc Mộ

MC Đình Soạn

01:08:16    1 phần
Lượt nghe: 4.205

Kẻ Lạ Trong Tường Nhà - MC Đình Soạn

Kẻ Lạ Trong Tường Nhà - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:05:15    1 phần
Lượt nghe: 2.580

Kẻ Lạ Trong Tường Nhà

Kẻ Lạ Trong Tường Nhà

MC Đình Soạn

    0 phần
Lượt nghe: 1.759

Oán Nghiệt Hẻm Số 13

Oán Nghiệt Hẻm Số 13

MC Đình Soạn

01:00:05    1 phần
Lượt nghe: 3.991

Vong Hồn Trả Ơn

Vong Hồn Trả Ơn

MC Đình Soạn

01:12:00    1 phần
Lượt nghe: 3.398

Xưởng Quan Tài Có Ma

Xưởng Quan Tài Có Ma

MC Đình Soạn

01:00:15    1 phần
Lượt nghe: 5.014

Đứa Con Ma Quỷ

Đứa Con Ma Quỷ

MC Đình Soạn

01:03:42    1 phần
Lượt nghe: 3.845

Oan Hồn Cầu Tình

Oan Hồn Cầu Tình

MC Đình Soạn

01:03:49    1 phần
Lượt nghe: 2.836

Trả Chồng Cho Tao

Trả Chồng Cho Tao

MC Đình Soạn

01:05:48    1 phần
Lượt nghe: 3.845

Vòng Xoáy Tội Lỗi

Vòng Xoáy Tội Lỗi

MC Đình Soạn

00:56:58    1 phần
Lượt nghe: 2.779

Mất Sớm Hóa Quỷ

Mất Sớm Hóa Quỷ

MC Đình Soạn

00:58:11    1 phần
Lượt nghe: 4.299

Phía Sau Tội Ác

Phía Sau Tội Ác

MC Đình Soạn

02:08:03    2 phần
Lượt nghe: 4.267

Ngải Sinh Quỷ Dữ

Ngải Sinh Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

03:21:56    3 phần
Lượt nghe: 5.318