Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Căn Nhà Có Quỷ

Căn Nhà Có Quỷ

MC Đình Soạn

01:11:44    1 phần
Lượt nghe: 2.865

Tháng Bảy Cô Hồn Chơi Với Quỷ

Tháng Bảy Cô Hồn Chơi Với Quỷ

MC Đình Soạn

1 vote

01:10:12    1 phần
Lượt nghe: 3.085

Luyện Ngục Thú

Luyện Ngục Thú

MC Đình Soạn

00:54:39    1 phần
Lượt nghe: 2.712

Gia Đình Trùng Tang

Gia Đình Trùng Tang

MC Đình Soạn

2 vote

01:15:53    1 phần
Lượt nghe: 3.724

Con Mèo Nhà Hàng Xóm

Con Mèo Nhà Hàng Xóm

MC Đình Soạn

1 vote

01:11:11    1 phần
Lượt nghe: 2.862

Hiệp Ước Đêm Trăng Tròn

Hiệp Ước Đêm Trăng Tròn

MC Đình Soạn

01:00:04    1 phần
Lượt nghe: 2.077

Thác Oan Báo Mộng

Thác Oan Báo Mộng

MC Đình Soạn

1 vote

00:19:18    1 phần
Lượt nghe: 2.451

Thầy Phù Thuỷ Cao Tay

Thầy Phù Thuỷ Cao Tay

MC Đình Soạn

3 vote

00:54:49    2 phần
Lượt nghe: 4.466

Cập nhật 15/15 Hầm Mộ - Truyện ma Trường Lê

Hầm Mộ - Truyện ma Trường Lê

MC Đình Soạn

49 vote

16:37:26    15 phần
Lượt nghe: 36.807

Nhà Có Vong Theo

Nhà Có Vong Theo

MC Đình Soạn

3 vote

00:24:57    1 phần
Lượt nghe: 2.188

Vong Hồn Bà Hiếu

Vong Hồn Bà Hiếu

MC Đình Soạn

2 vote

00:20:02    1 phần
Lượt nghe: 2.068

U Minh Giới - Cõi Âm Dương

U Minh Giới - Cõi Âm Dương

MC Đình Soạn

1 vote

01:12:13    1 phần
Lượt nghe: 2.550

Bố Của Tôi

Bố Của Tôi

MC Đình Soạn

3 vote

02:39:44    2 phần
Lượt nghe: 4.800

Vùng Đất Tử Địa

Vùng Đất Tử Địa

MC Đình Soạn

3 vote

01:33:22    1 phần
Lượt nghe: 2.933

Full Oan Hồn Dưới Giếng

Oan Hồn Dưới Giếng

MC Đình Soạn

16 vote

06:46:30    5 phần
Lượt nghe: 13.160

Ngải Vật

Ngải Vật

MC Đình Soạn

3 vote

00:38:43    1 phần
Lượt nghe: 3.337

Đồng Dao Kinh Dị

Đồng Dao Kinh Dị

MC Đình Soạn

4 vote

    1 phần
Lượt nghe: 4.410

Hồn Ai Chết Oan

Hồn Ai Chết Oan

MC Đình Soạn

3 vote

01:22:16    1 phần
Lượt nghe: 3.262

Truyện Ma Có Thật Đời Thường

Truyện Ma Có Thật Đời Thường

MC Đình Soạn

1 vote

01:01:33    1 phần
Lượt nghe: 3.345

Dãy Trọ Vong Ám

Dãy Trọ Vong Ám

MC Đình Soạn

01:35:37    1 phần
Lượt nghe: 3.383

Bệnh Viện Đồng Hoa

Bệnh Viện Đồng Hoa

MC Đình Soạn

1 vote

04:16:36    4 phần
Lượt nghe: 4.868

Xấu Số

Xấu Số

MC Đình Soạn

4 vote

01:36:24    1 phần
Lượt nghe: 3.972

Sét Đánh Ngang Trời

Sét Đánh Ngang Trời

MC Đình Soạn

3 vote

00:58:25    1 phần
Lượt nghe: 3.046

Xóm Vắng

Xóm Vắng

MC Đình Soạn

9 vote

01:24:03    1 phần
Lượt nghe: 4.265

Full 8/8 Vong Không Siêu Thoát

Vong Không Siêu Thoát

MC Đình Soạn

4 vote

09:17:53    8 phần
Lượt nghe: 10.572

Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

MC Đình Soạn

6 vote

05:26:21    5 phần
Lượt nghe: 5.708

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Phần 6

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Phần 6

MC Đình Soạn

4 vote

09:04:17    7 phần
Lượt nghe: 19.359

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Phần 5

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Phần 5

MC Đình Soạn

4 vote

05:37:38    5 phần
Lượt nghe: 12.265

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ Phần 4

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ Phần 4

MC Đình Soạn

3 vote

07:07:01    6 phần
Lượt nghe: 15.547

Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang

Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang

MC Đình Soạn

14 vote

06:58:02    6 phần
Lượt nghe: 19.813

Vong Hồn Của Những Hận Thù

Vong Hồn Của Những Hận Thù

MC Đình Soạn

4 vote

02:58:30    2 phần
Lượt nghe: 9.799

Trọn bộ Lời Nguyền Trinh Nữ - MC Đình Soạn

Lời Nguyền Trinh Nữ - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

45 vote

19:00:58    14 phần
Lượt nghe: 51.979

Cập nhật Chuyến Xe Buýt Số 14

Chuyến Xe Buýt Số 14

MC Đình Soạn

37 vote

23:25:42    55 phần
Lượt nghe: 31.894

Lời Nguyền Tội Lỗi

Lời Nguyền Tội Lỗi

MC Đình Soạn

2 vote

02:09:24    2 phần
Lượt nghe: 11.154

Ma Nữ Bắt Linh Hồn

Ma Nữ Bắt Linh Hồn

MC Đình Soạn

2 vote

00:38:41    1 phần
Lượt nghe: 7.239

Ngôi Mộ Của Một Con Ma Da

Ngôi Mộ Của Một Con Ma Da

MC Đình Soạn

2 vote

00:54:42    1 phần
Lượt nghe: 7.524

Bóng Ma Đêm

Bóng Ma Đêm

MC Đình Soạn

4 vote

00:38:10    1 phần
Lượt nghe: 8.919

Tình Ma - Truyện Ma

Tình Ma - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:07:18    1 phần
Lượt nghe: 4.649

Quỷ Môn Quan - Truyện Ma

Quỷ Môn Quan - Truyện Ma

MC Đình Soạn

9 vote

02:47:04    2 phần
Lượt nghe: 14.457

Tập 6/6 Hành trình bắt ma diệt quỷ - Phần 3

Hành trình bắt ma diệt quỷ - Phần 3

MC Đình Soạn

28 vote

08:13:00    6 phần
Lượt nghe: 28.125