Giọng đọc: MC Anh Tú

Giọng đọc MC Anh Tú - Audio Kinh Dị

Mời quý thính giả thưởng thức các câu chuyện qua giọng đọc của MC Anh Tú

Sắp xếp Audio
Vong Thai Tội Ác - Truyện Ma

Vong Thai Tội Ác - Truyện Ma

01:32:35    1 phần
Lượt nghe: 2.933

Truyện Ma Không Dám Nghe

Truyện Ma Không Dám Nghe

1 vote

00:45:13    1 phần
Lượt nghe: 6.637

Pháp Sư Trẻ Tuổi - Truyện Ma

Pháp Sư Trẻ Tuổi - Truyện Ma

12 vote

01:04:17    1 phần
Lượt nghe: 4.741

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

2 vote

01:12:57    1 phần
Lượt nghe: 4.193

Truyện Ma Đêm Khuya

Truyện Ma Đêm Khuya

01:29:42    1 phần
Lượt nghe: 4.170

Lồng Đèn Ma - Truyện Ma

Lồng Đèn Ma - Truyện Ma

2 vote

01:10:02    1 phần
Lượt nghe: 2.295

Tâm lý - Cực hay Hậu quả của bỏ bùa yêu

Hậu quả của bỏ bùa yêu

25 vote

18:22:28    14 phần
Lượt nghe: 7.359

Cụ Ông Kể Chuyện Ma - Truyện Ma

Cụ Ông Kể Chuyện Ma - Truyện Ma

7 vote

00:51:19    1 phần
Lượt nghe: 3.813

Ma Xó Ma Gà Tây Bắc

Ma Xó Ma Gà Tây Bắc

02:00:01    1 phần
Lượt nghe: 2.834

Ma Ngải Giam Giữ Linh Hồn

Ma Ngải Giam Giữ Linh Hồn

3 vote

01:06:39    1 phần
Lượt nghe: 3.429

Quỷ Theo Phá - Truyện Ma

Quỷ Theo Phá - Truyện Ma

00:45:48    1 phần
Lượt nghe: 3.921

Người Bạn Đến Từ Cõi Âm - Truyện Ma

Người Bạn Đến Từ Cõi Âm - Truyện Ma

4 vote

03:12:36    3 phần
Lượt nghe: 5.987

Kiếp Đạo Sỹ - Audio Truyện Ma

Kiếp Đạo Sỹ - Audio Truyện Ma

01:16:38    1 phần
Lượt nghe: 4.919

Hồn Ma Thằng Long - Truyện Ma

Hồn Ma Thằng Long - Truyện Ma

00:58:13    1 phần
Lượt nghe: 2.995

Nghiệt Oán - Truyện Ma Kinh Dị

Nghiệt Oán - Truyện Ma Kinh Dị

00:50:25    1 phần
Lượt nghe: 2.833

Làm Thuốc Từ Xác Hài Nhi - Truyện Ma

Làm Thuốc Từ Xác Hài Nhi - Truyện Ma

6 vote

01:22:24    1 phần
Lượt nghe: 2.400

Truyện Ma Có Thật Ở Long Xuyên

Truyện Ma Có Thật Ở Long Xuyên

2 vote

01:32:01    1 phần
Lượt nghe: 3.861

Hộp Nhạc Bí Ẩn - Truyện Ma

Hộp Nhạc Bí Ẩn - Truyện Ma

1 vote

01:54:27    1 phần
Lượt nghe: 1.798

Vong Ám - Truyện  Ma

Vong Ám - Truyện Ma

1 vote

01:31:45    1 phần
Lượt nghe: 1.712

Phân Xưởng Số 3 - Truyện Ma

Phân Xưởng Số 3 - Truyện Ma

1 vote

01:29:30    1 phần
Lượt nghe: 2.481

Về Nhà - Truyện Kinh Dị

Về Nhà - Truyện Kinh Dị

4 vote

03:04:58    3 phần
Lượt nghe: 3.458

Hồn Ma Của Tuyết - Truyện Ma

Hồn Ma Của Tuyết - Truyện Ma

01:18:09    1 phần
Lượt nghe: 2.573

10 Câu Chuyện Ma Có Thật Ở Xóm Tôi

10 Câu Chuyện Ma Có Thật Ở Xóm Tôi

3 vote

00:58:42    1 phần
Lượt nghe: 3.041

Cấm Luật - Truyện Ma Kinh Dị

Cấm Luật - Truyện Ma Kinh Dị

03:11:14    3 phần
Lượt nghe: 3.432

6 Câu Chuyện Ma Có Thật Được Kể Lại

6 Câu Chuyện Ma Có Thật Được Kể Lại

1 vote

01:26:23    1 phần
Lượt nghe: 3.031

Truyện Ma Tâm Linh Có Thật Ở Hà Nội

Truyện Ma Tâm Linh Có Thật Ở Hà Nội

2 vote

00:38:35    1 phần
Lượt nghe: 2.826

18 Câu Chuyện Ma Có Thật Trong Đời Sống

18 Câu Chuyện Ma Có Thật Trong Đời Sống

2 vote

03:59:36    3 phần
Lượt nghe: 3.741

Đại Ngưu Diện Ma - Truyện Ma

Đại Ngưu Diện Ma - Truyện Ma

01:04:07    2 phần
Lượt nghe: 3.110

Xóm Ma - Truyện Ma

Xóm Ma - Truyện Ma

01:17:55    1 phần
Lượt nghe: 3.070

Những Chuyện Tâm Linh Tôi Kể

Những Chuyện Tâm Linh Tôi Kể

2 vote

01:55:45    1 phần
Lượt nghe: 2.117

Nghiệp Chướng Của Ba Mẹ - Truyện Ma

Nghiệp Chướng Của Ba Mẹ - Truyện Ma

2 vote

01:32:38    1 phần
Lượt nghe: 2.611

Con Chó Cõng Ma - Truyện Ma

Con Chó Cõng Ma - Truyện Ma

1 vote

00:59:59    1 phần
Lượt nghe: 3.682

Đâu Là Lời Giải Đáp - Truyện Ma

Đâu Là Lời Giải Đáp - Truyện Ma

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 2.602

Huyền Và Con Mèo Đen - Truyện Ma

Huyền Và Con Mèo Đen - Truyện Ma

01:09:32    1 phần
Lượt nghe: 2.117

Ân Oán Tuần Hoàn - Truyện Ma

Ân Oán Tuần Hoàn - Truyện Ma

1 vote

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 2.052

Trong Bóng Tối - Truyện Ma

Trong Bóng Tối - Truyện Ma

1 vote

04:06:41    2 phần
Lượt nghe: 2.318

Quỷ Sai - Truyện Ma Kinh Dị

Quỷ Sai - Truyện Ma Kinh Dị

2 vote

02:36:02    1 phần
Lượt nghe: 3.045

Mượn Xác Hoàn Hồn - Truyện Ma

Mượn Xác Hoàn Hồn - Truyện Ma

02:17:50    1 phần
Lượt nghe: 3.199

Bí Ẩn Xóm Trọ - Truyện Ma

Bí Ẩn Xóm Trọ - Truyện Ma

1 vote

03:03:32    3 phần
Lượt nghe: 4.436