Giọng đọc: MC Anh Tú

Giọng đọc MC Anh Tú - Audio Kinh Dị

Mời quý thính giả thưởng thức các câu chuyện qua giọng đọc của MC Anh Tú

Sắp xếp Audio
Vong Thai Tội Ác - Truyện Ma

Vong Thai Tội Ác - Truyện Ma

01:32:35    1 phần
Lượt nghe: 2.306

Truyện Ma Không Dám Nghe

Truyện Ma Không Dám Nghe

00:45:13    1 phần
Lượt nghe: 5.495

Pháp Sư Trẻ Tuổi - Truyện Ma

Pháp Sư Trẻ Tuổi - Truyện Ma

11 vote

01:04:17    1 phần
Lượt nghe: 3.916

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

2 vote

01:12:57    1 phần
Lượt nghe: 3.471

Truyện Ma Đêm Khuya

Truyện Ma Đêm Khuya

01:29:42    1 phần
Lượt nghe: 3.438

Lồng Đèn Ma - Truyện Ma

Lồng Đèn Ma - Truyện Ma

2 vote

01:10:02    1 phần
Lượt nghe: 1.794

Tâm lý - Cực hay Hậu quả của bỏ bùa yêu

Hậu quả của bỏ bùa yêu

20 vote

18:22:28    14 phần
Lượt nghe: 5.891

Cụ Ông Kể Chuyện Ma - Truyện Ma

Cụ Ông Kể Chuyện Ma - Truyện Ma

7 vote

00:51:19    1 phần
Lượt nghe: 2.870

Ma Xó Ma Gà Tây Bắc

Ma Xó Ma Gà Tây Bắc

02:00:01    1 phần
Lượt nghe: 2.213

Ma Ngải Giam Giữ Linh Hồn

Ma Ngải Giam Giữ Linh Hồn

2 vote

01:06:39    1 phần
Lượt nghe: 2.455

Quỷ Theo Phá - Truyện Ma

Quỷ Theo Phá - Truyện Ma

00:45:48    1 phần
Lượt nghe: 3.038

Người Bạn Đến Từ Cõi Âm - Truyện Ma

Người Bạn Đến Từ Cõi Âm - Truyện Ma

03:12:36    3 phần
Lượt nghe: 3.554

Kiếp Đạo Sỹ - Audio Truyện Ma

Kiếp Đạo Sỹ - Audio Truyện Ma

01:16:38    1 phần
Lượt nghe: 3.730

Hồn Ma Thằng Long - Truyện Ma

Hồn Ma Thằng Long - Truyện Ma

00:58:13    1 phần
Lượt nghe: 2.414

Nghiệt Oán - Truyện Ma Kinh Dị

Nghiệt Oán - Truyện Ma Kinh Dị

00:50:25    1 phần
Lượt nghe: 2.268

Làm Thuốc Từ Xác Hài Nhi - Truyện Ma

Làm Thuốc Từ Xác Hài Nhi - Truyện Ma

5 vote

01:22:24    1 phần
Lượt nghe: 1.851

Truyện Ma Có Thật Ở Long Xuyên

Truyện Ma Có Thật Ở Long Xuyên

1 vote

01:32:01    1 phần
Lượt nghe: 3.065

Hộp Nhạc Bí Ẩn - Truyện Ma

Hộp Nhạc Bí Ẩn - Truyện Ma

1 vote

01:54:27    1 phần
Lượt nghe: 1.422

Vong Ám - Truyện  Ma

Vong Ám - Truyện Ma

1 vote

01:31:45    1 phần
Lượt nghe: 1.290

Phân Xưởng Số 3 - Truyện Ma

Phân Xưởng Số 3 - Truyện Ma

1 vote

01:29:30    1 phần
Lượt nghe: 1.829

Về Nhà - Truyện Kinh Dị

Về Nhà - Truyện Kinh Dị

3 vote

03:04:58    3 phần
Lượt nghe: 2.648

Hồn Ma Của Tuyết - Truyện Ma

Hồn Ma Của Tuyết - Truyện Ma

01:18:09    1 phần
Lượt nghe: 1.763

10 Câu Chuyện Ma Có Thật Ở Xóm Tôi

10 Câu Chuyện Ma Có Thật Ở Xóm Tôi

2 vote

00:58:42    1 phần
Lượt nghe: 2.318

Cấm Luật - Truyện Ma Kinh Dị

Cấm Luật - Truyện Ma Kinh Dị

03:11:14    3 phần
Lượt nghe: 2.651

6 Câu Chuyện Ma Có Thật Được Kể Lại

6 Câu Chuyện Ma Có Thật Được Kể Lại

1 vote

01:26:23    1 phần
Lượt nghe: 2.260

Truyện Ma Tâm Linh Có Thật Ở Hà Nội

Truyện Ma Tâm Linh Có Thật Ở Hà Nội

2 vote

00:38:35    1 phần
Lượt nghe: 2.114

18 Câu Chuyện Ma Có Thật Trong Đời Sống

18 Câu Chuyện Ma Có Thật Trong Đời Sống

2 vote

03:59:36    3 phần
Lượt nghe: 2.928

Đại Ngưu Diện Ma - Truyện Ma

Đại Ngưu Diện Ma - Truyện Ma

01:04:07    2 phần
Lượt nghe: 2.283

Xóm Ma - Truyện Ma

Xóm Ma - Truyện Ma

01:17:55    1 phần
Lượt nghe: 2.478

Những Chuyện Tâm Linh Tôi Kể

Những Chuyện Tâm Linh Tôi Kể

2 vote

01:55:45    1 phần
Lượt nghe: 1.601

Nghiệp Chướng Của Ba Mẹ - Truyện Ma

Nghiệp Chướng Của Ba Mẹ - Truyện Ma

2 vote

01:32:38    1 phần
Lượt nghe: 2.001

Con Chó Cõng Ma - Truyện Ma

Con Chó Cõng Ma - Truyện Ma

00:59:59    1 phần
Lượt nghe: 2.752

Đâu Là Lời Giải Đáp - Truyện Ma

Đâu Là Lời Giải Đáp - Truyện Ma

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 2.044

Huyền Và Con Mèo Đen - Truyện Ma

Huyền Và Con Mèo Đen - Truyện Ma

01:09:32    1 phần
Lượt nghe: 1.646

Ân Oán Tuần Hoàn - Truyện Ma

Ân Oán Tuần Hoàn - Truyện Ma

1 vote

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 1.627

Trong Bóng Tối - Truyện Ma

Trong Bóng Tối - Truyện Ma

04:06:41    2 phần
Lượt nghe: 1.814

Quỷ Sai - Truyện Ma Kinh Dị

Quỷ Sai - Truyện Ma Kinh Dị

2 vote

02:36:02    1 phần
Lượt nghe: 2.393

Mượn Xác Hoàn Hồn - Truyện Ma

Mượn Xác Hoàn Hồn - Truyện Ma

02:17:50    1 phần
Lượt nghe: 2.672

Bí Ẩn Xóm Trọ - Truyện Ma

Bí Ẩn Xóm Trọ - Truyện Ma

1 vote

03:03:32    3 phần
Lượt nghe: 3.892