Giọng đọc: MC Anh Tú

Giọng đọc MC Anh Tú - Audio Kinh Dị

Mời quý thính giả thưởng thức các câu chuyện qua giọng đọc của MC Anh Tú

Sắp xếp Audio
Vong Thai Tội Ác - Truyện Ma

Vong Thai Tội Ác - Truyện Ma

MC Anh Tú

01:32:35    1 phần
Lượt nghe: 9.955

Truyện Ma Không Dám Nghe

Truyện Ma Không Dám Nghe

MC Anh Tú

2 vote

00:45:13    1 phần
Lượt nghe: 16.028

Pháp Sư Trẻ Tuổi - Truyện Ma

Pháp Sư Trẻ Tuổi - Truyện Ma

MC Anh Tú

14 vote

01:04:17    1 phần
Lượt nghe: 13.000

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

MC Anh Tú

2 vote

01:12:57    1 phần
Lượt nghe: 13.001

Truyện Ma Đêm Khuya

Truyện Ma Đêm Khuya

MC Anh Tú

01:29:42    1 phần
Lượt nghe: 11.128

Lồng Đèn Ma - Truyện Ma

Lồng Đèn Ma - Truyện Ma

MC Anh Tú

2 vote

01:10:02    1 phần
Lượt nghe: 8.506

Tâm lý - Cực hay Hậu quả của bỏ bùa yêu

Hậu quả của bỏ bùa yêu

Quàng A Tũn, MC Anh Tú, MC Đình Soạn

28 vote

18:22:28    14 phần
Lượt nghe: 21.080

Cụ Ông Kể Chuyện Ma - Truyện Ma

Cụ Ông Kể Chuyện Ma - Truyện Ma

MC Anh Tú

7 vote

00:51:19    1 phần
Lượt nghe: 13.477

Ma Xó Ma Gà Tây Bắc

Ma Xó Ma Gà Tây Bắc

MC Anh Tú

02:00:01    1 phần
Lượt nghe: 9.950

Ma Ngải Giam Giữ Linh Hồn

Ma Ngải Giam Giữ Linh Hồn

MC Anh Tú

1 vote

01:06:39    1 phần
Lượt nghe: 42.197

Quỷ Theo Phá - Truyện Ma

Quỷ Theo Phá - Truyện Ma

MC Anh Tú

1 vote

00:45:48    1 phần
Lượt nghe: 10.490

Người Bạn Đến Từ Cõi Âm - Truyện Ma

Người Bạn Đến Từ Cõi Âm - Truyện Ma

MC Anh Tú

1 vote

03:12:36    3 phần
Lượt nghe: 41.693

Kiếp Đạo Sỹ - Audio Truyện Ma

Kiếp Đạo Sỹ - Audio Truyện Ma

MC Anh Tú

1 vote

01:16:38    1 phần
Lượt nghe: 12.335

Truyện Ma Ở Đồng Tháp - Vòng Ma Da Bắt Ba Đứa Trẻ

Truyện Ma Ở Đồng Tháp - Vòng Ma Da Bắt Ba Đứa Trẻ

MC Anh Tú

3 vote

00:44:05    1 phần
Lượt nghe: 9.558

Hồn Ma Thằng Long - Truyện Ma

Hồn Ma Thằng Long - Truyện Ma

MC Anh Tú

00:58:13    1 phần
Lượt nghe: 8.145

Nghiệt Oán - Truyện Ma Kinh Dị

Nghiệt Oán - Truyện Ma Kinh Dị

MC Anh Tú

00:50:25    1 phần
Lượt nghe: 12.154

Làm Thuốc Từ Xác Hài Nhi - Truyện Ma

Làm Thuốc Từ Xác Hài Nhi - Truyện Ma

MC Anh Tú

8 vote

01:22:24    1 phần
Lượt nghe: 8.082

Truyện Ma Có Thật Ở Long Xuyên

Truyện Ma Có Thật Ở Long Xuyên

MC Anh Tú

3 vote

01:32:01    1 phần
Lượt nghe: 11.094

Hộp Nhạc Bí Ẩn - Truyện Ma

Hộp Nhạc Bí Ẩn - Truyện Ma

MC Anh Tú

1 vote

01:54:27    1 phần
Lượt nghe: 6.142

Vong Ám - Truyện  Ma

Vong Ám - Truyện Ma

MC Anh Tú

1 vote

01:31:45    1 phần
Lượt nghe: 6.364

Phân Xưởng Số 3 - Truyện Ma

Phân Xưởng Số 3 - Truyện Ma

MC Anh Tú

1 vote

01:29:30    1 phần
Lượt nghe: 7.880

Về Nhà - Truyện Kinh Dị

Về Nhà - Truyện Kinh Dị

MC Anh Tú

4 vote

03:04:58    3 phần
Lượt nghe: 9.577

Hồn Ma Của Tuyết - Truyện Ma

Hồn Ma Của Tuyết - Truyện Ma

MC Anh Tú

01:18:09    1 phần
Lượt nghe: 7.686

10 Câu Chuyện Ma Có Thật Ở Xóm Tôi

10 Câu Chuyện Ma Có Thật Ở Xóm Tôi

MC Anh Tú

3 vote

00:58:42    1 phần
Lượt nghe: 9.737

Cấm Luật - Truyện Ma Kinh Dị

Cấm Luật - Truyện Ma Kinh Dị

MC Anh Tú

03:11:14    3 phần
Lượt nghe: 10.167

6 Câu Chuyện Ma Hay Được Kể Lại

6 Câu Chuyện Ma Hay Được Kể Lại

MC Anh Tú

5 vote

01:26:23    1 phần
Lượt nghe: 14.286

Truyện Ma Tâm Linh Có Thật Ở Hà Nội

Truyện Ma Tâm Linh Có Thật Ở Hà Nội

MC Anh Tú

2 vote

00:38:35    1 phần
Lượt nghe: 10.790

18 Câu Chuyện Ma Có Thật Trong Đời Sống

18 Câu Chuyện Ma Có Thật Trong Đời Sống

MC Anh Tú

3 vote

03:59:36    3 phần
Lượt nghe: 12.364

Đại Ngưu Diện Ma - Truyện Ma

Đại Ngưu Diện Ma - Truyện Ma

MC Anh Tú

01:04:07    2 phần
Lượt nghe: 8.263

Xóm Ma - Truyện Ma

Xóm Ma - Truyện Ma

MC Anh Tú

01:17:55    1 phần
Lượt nghe: 9.728

Những Chuyện Tâm Linh Tôi Kể

Những Chuyện Tâm Linh Tôi Kể

MC Anh Tú

3 vote

01:55:45    1 phần
Lượt nghe: 8.423

Nghiệp Chướng Của Ba Mẹ - Truyện Ma

Nghiệp Chướng Của Ba Mẹ - Truyện Ma

MC Anh Tú

2 vote

01:32:38    1 phần
Lượt nghe: 8.132

Con Chó Cõng Ma - Truyện Ma

Con Chó Cõng Ma - Truyện Ma

MC Anh Tú

3 vote

00:59:59    1 phần
Lượt nghe: 11.917

Đâu Là Lời Giải Đáp - Truyện Ma

Đâu Là Lời Giải Đáp - Truyện Ma

MC Anh Tú

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 7.383

Huyền Và Con Mèo Đen - Truyện Ma

Huyền Và Con Mèo Đen - Truyện Ma

MC Anh Tú

01:09:32    1 phần
Lượt nghe: 6.786

Ân Oán Tuần Hoàn - Truyện Ma

Ân Oán Tuần Hoàn - Truyện Ma

MC Anh Tú

1 vote

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 6.450

Trong Bóng Tối - Truyện Ma

Trong Bóng Tối - Truyện Ma

MC Anh Tú

1 vote

04:06:41    2 phần
Lượt nghe: 7.545

Quỷ Sai - Truyện Ma Kinh Dị

Quỷ Sai - Truyện Ma Kinh Dị

MC Anh Tú

2 vote

02:36:02    1 phần
Lượt nghe: 11.702

Mượn Xác Hoàn Hồn - Truyện Ma

Mượn Xác Hoàn Hồn - Truyện Ma

MC Anh Tú

02:17:50    1 phần
Lượt nghe: 8.262

Bí Ẩn Xóm Trọ - Truyện Ma

Bí Ẩn Xóm Trọ - Truyện Ma

MC Anh Tú

1 vote

03:03:32    3 phần
Lượt nghe: 10.614