Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Rương Vàng Trong Sân

Rương Vàng Trong Sân

MC Đình Soạn

00:56:12    1 phần
Lượt nghe: 2.004

Tế Phẩm Sống

Tế Phẩm Sống

MC Đình Soạn

04:04:12    4 phần
Lượt nghe: 5.849

Mẹ Nuôi Báo Oán

Mẹ Nuôi Báo Oán

MC Đình Soạn

01:02:51    1 phần
Lượt nghe: 3.831

Hồn Ma Thằng Bạn

Hồn Ma Thằng Bạn

MC Đình Soạn

01:00:05    1 phần
Lượt nghe: 2.724

Xác Dưới Gốc Đa

Xác Dưới Gốc Đa

MC Đình Soạn

01:06:29    1 phần
Lượt nghe: 3.563

Dưới Đáy Hồ Lạnh

Dưới Đáy Hồ Lạnh

MC Đình Soạn

01:05:27    1 phần
Lượt nghe: 1.828

Vợ Tôi Bị Ma Ám

Vợ Tôi Bị Ma Ám

MC Đình Soạn

01:00:10    1 phần
Lượt nghe: 2.458

Quả Báo Ác Nghiệp

Quả Báo Ác Nghiệp

MC Đình Soạn

01:03:14    1 phần
Lượt nghe: 1.998

Thờ Quỷ

Thờ Quỷ

MC Đình Soạn

01:03:50    1 phần
Lượt nghe: 2.926

Hồn Ma Nhà Ông Tám

Hồn Ma Nhà Ông Tám

MC Đình Soạn

01:00:06    1 phần
Lượt nghe: 1.788

Miễu Ông Bảy

Miễu Ông Bảy

MC Đình Soạn

01:00:06    1 phần
Lượt nghe: 1.561

Thầy Bói Mù Ở Tân Kỳ

Thầy Bói Mù Ở Tân Kỳ

MC Đình Soạn

01:48:18    2 phần
Lượt nghe: 4.337

Ác Lai Báo Oán

Ác Lai Báo Oán

MC Đình Soạn

00:59:14    1 phần
Lượt nghe: 1.984

Chơi Ngải

Chơi Ngải

MC Đình Soạn

01:56:10    2 phần
Lượt nghe: 2.740

Ai Giết Con Tôi

Ai Giết Con Tôi

MC Đình Soạn

00:58:20    1 phần
Lượt nghe: 1.266

Ma Xóm Chài

Ma Xóm Chài

MC Đình Soạn

01:04:22    1 phần
Lượt nghe: 1.792

Vong Hồn Em Gái

Vong Hồn Em Gái

MC Đình Soạn

01:00:12    1 phần
Lượt nghe: 1.301

Đám Cưới Oan Nghiệt

Đám Cưới Oan Nghiệt

MC Đình Soạn

00:55:19    1 phần
Lượt nghe: 2.702

Cải Tử Hoàn Sinh

Cải Tử Hoàn Sinh

MC Đình Soạn

1 vote

03:51:03    4 phần
Lượt nghe: 2.825

Làm Dâu Nhà Quỷ

Làm Dâu Nhà Quỷ

MC Đình Soạn

00:56:40    1 phần
Lượt nghe: 1.814

Bụi Dứa Oan Hồn

Bụi Dứa Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:06:08    1 phần
Lượt nghe: 1.531

Bùa Ngải Rết

Bùa Ngải Rết

MC Đình Soạn

01:07:48    1 phần
Lượt nghe: 1.328

Oán Thù Người Ăn Xin

Oán Thù Người Ăn Xin

MC Đình Soạn

01:05:43    1 phần
Lượt nghe: 2.016

Sợi Dây Oan Nghiệt

Sợi Dây Oan Nghiệt

MC Đình Soạn

01:06:31    1 phần
Lượt nghe: 937

Ma Da Báo Oán

Ma Da Báo Oán

MC Đình Soạn

01:04:38    1 phần
Lượt nghe: 1.306

Thư Ngải Yểm Bùa

Thư Ngải Yểm Bùa

MC Đình Soạn

01:09:46    1 phần
Lượt nghe: 1.359

Rắn Thiêng

Rắn Thiêng

MC Đình Soạn

01:05:25    1 phần
Lượt nghe: 1.567

Hồ Cá Oan Hồn

Hồ Cá Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:03:39    1 phần
Lượt nghe: 1.503

Oán Trinh Nữ

Oán Trinh Nữ

MC Đình Soạn

01:06:01    1 phần
Lượt nghe: 1.240

Đào Mộ Luyện Phép

Đào Mộ Luyện Phép

MC Đình Soạn

01:06:43    1 phần
Lượt nghe: 1.475

4 Đời Trả Nghiệp

4 Đời Trả Nghiệp

MC Đình Soạn

02:10:12    2 phần
Lượt nghe: 2.100

Đồ Của Vong

Đồ Của Vong

MC Đình Soạn

01:08:21    1 phần
Lượt nghe: 1.185

Bắt Hồn

Bắt Hồn

MC Đình Soạn

01:06:31    1 phần
Lượt nghe: 2.043

Bùa Báo Oán

Bùa Báo Oán

MC Đình Soạn

01:04:47    1 phần
Lượt nghe: 1.630

Vong Hồn Đuối Nước

Vong Hồn Đuối Nước

MC Đình Soạn

01:05:50    1 phần
Lượt nghe: 888

Nghiệp Báo Họ Vương

Nghiệp Báo Họ Vương

MC Đình Soạn

03:02:53    3 phần
Lượt nghe: 1.755

Chạy Đến Chết

Chạy Đến Chết

MC Đình Soạn

00:54:46    1 phần
Lượt nghe: 1.057

Trộm Mộ Bị Yểm

Trộm Mộ Bị Yểm

MC Đình Soạn

03:10:54    3 phần
Lượt nghe: 1.866

Trả Nghiệp

Trả Nghiệp

MC Đình Soạn

02:02:37    2 phần
Lượt nghe: 2.492

Món Quà Của Mẹ

Món Quà Của Mẹ

MC Đình Soạn

01:04:15    1 phần
Lượt nghe: 1.784