Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Độc Cô Đồng Đế

Độc Cô Đồng Đế

MC Đình Soạn

01:06:18    1 phần
Lượt nghe: 3.643

Thác Nước Thiêng

Thác Nước Thiêng

MC Đình Soạn

01:11:57    1 phần
Lượt nghe: 3.553

Gốc Sung Oan Thai

Gốc Sung Oan Thai

MC Đình Soạn

01:00:10    1 phần
Lượt nghe: 4.429

Thạch Sanh Dị Truyện

Thạch Sanh Dị Truyện

MC Đình Soạn

01:09:55    1 phần
Lượt nghe: 2.869

Trả Nghiệp - MC Đình Soạn

Trả Nghiệp - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:02:35    1 phần
Lượt nghe: 4.884

Đầu Lâu Yểm Mộ

Đầu Lâu Yểm Mộ

MC Đình Soạn

01:01:17    1 phần
Lượt nghe: 4.010

Đêm Kinh Hoàng

Đêm Kinh Hoàng

MC Đình Soạn

01:02:13    1 phần
Lượt nghe: 4.604

Ác Lang

Ác Lang

MC Đình Soạn

01:02:30    1 phần
Lượt nghe: 3.520

Dây Thòng Lọng Oan Nghiệt

Dây Thòng Lọng Oan Nghiệt

MC Đình Soạn

01:05:09    1 phần
Lượt nghe: 3.220

Hồn Ma Đeo Bám

Hồn Ma Đeo Bám

MC Đình Soạn

01:09:14    1 phần
Lượt nghe: 2.692

Mộng Nuôi Quỷ

Mộng Nuôi Quỷ

MC Đình Soạn

01:08:42    1 phần
Lượt nghe: 2.975

Động Long Mạch

Động Long Mạch

MC Đình Soạn

01:06:43    1 phần
Lượt nghe: 3.968

Hồn Ai Trở Về

Hồn Ai Trở Về

MC Đình Soạn

01:04:15    1 phần
Lượt nghe: 2.436

Thầy Bùa Dân Tộc

Thầy Bùa Dân Tộc

MC Đình Soạn

01:02:11    1 phần
Lượt nghe: 6.398

Vong Tìm Mẹ

Vong Tìm Mẹ

MC Đình Soạn

01:09:16    1 phần
Lượt nghe: 2.462

Bát Vỡ Giữa Đêm

Bát Vỡ Giữa Đêm

MC Đình Soạn

01:07:24    1 phần
Lượt nghe: 5.005

Cây Lồng Mứt Quỷ Ám

Cây Lồng Mứt Quỷ Ám

MC Đình Soạn

01:09:01    1 phần
Lượt nghe: 2.500

Cái Tủ Thờ

Cái Tủ Thờ

MC Đình Soạn

01:09:22    1 phần
Lượt nghe: 3.119

Điểm Nhãn Cho Quỷ

Điểm Nhãn Cho Quỷ

MC Đình Soạn

01:04:38    1 phần
Lượt nghe: 2.358

Diệt Cương Thi

Diệt Cương Thi

MC Đình Soạn

01:27:48    1 phần
Lượt nghe: 3.243

Nuôi Quỷ Dữ

Nuôi Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

01:16:38    1 phần
Lượt nghe: 2.283

Dấu Chân Quỷ Dữ

Dấu Chân Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

01:10:53    1 phần
Lượt nghe: 2.373

Đại Sư Trừ Ma

Đại Sư Trừ Ma

MC Đình Soạn

01:22:21    1 phần
Lượt nghe: 5.027

Vong Đất Độc

Vong Đất Độc

MC Đình Soạn

01:12:10    1 phần
Lượt nghe: 2.360

Chân Gỗ

Chân Gỗ

MC Đình Soạn

01:09:30    1 phần
Lượt nghe: 2.016

Âm Hồn Dưới Vực Sâu

Âm Hồn Dưới Vực Sâu

MC Đình Soạn

01:06:33    1 phần
Lượt nghe: 2.979

Đầu Lâu Cổ Trấn

Đầu Lâu Cổ Trấn

MC Đình Soạn

01:11:46    1 phần
Lượt nghe: 2.416

Số Phận Nghiệt Ngã

Số Phận Nghiệt Ngã

MC Đình Soạn

01:22:39    1 phần
Lượt nghe: 2.796

Đất Độc Mộ Hoang

Đất Độc Mộ Hoang

MC Đình Soạn

00:51:29    1 phần
Lượt nghe: 3.287

Chim Gõ Nắp Quan Tài

Chim Gõ Nắp Quan Tài

MC Đình Soạn

01:06:41    1 phần
Lượt nghe: 3.021

Hình Nộm Yểm Thuật

Hình Nộm Yểm Thuật

MC Đình Soạn

01:29:11    1 phần
Lượt nghe: 2.341

Hồn Ma Bên Cây Liễu

Hồn Ma Bên Cây Liễu

MC Đình Soạn

01:06:07    1 phần
Lượt nghe: 2.931

Ma Rừng Tây Bắc

Ma Rừng Tây Bắc

MC Đình Soạn

01:02:12    1 phần
Lượt nghe: 2.613

Hồn Ma Ông Cải

Hồn Ma Ông Cải

MC Đình Soạn

01:03:27    1 phần
Lượt nghe: 2.694

Huyết Ngải

Huyết Ngải

MC Đình Soạn

01:12:32    1 phần
Lượt nghe: 2.455

Tôi Là Pháp Sư

Tôi Là Pháp Sư

MC Đình Soạn

01:18:32    1 phần
Lượt nghe: 2.267

Oán Hồn Ngọc

Oán Hồn Ngọc

MC Đình Soạn

01:00:36    1 phần
Lượt nghe: 1.844

Hành Trình Ngoại Cảm

Hành Trình Ngoại Cảm

MC Đình Soạn

01:00:08    1 phần
Lượt nghe: 2.587

Vong Oan Người Mù

Vong Oan Người Mù

MC Đình Soạn

01:03:07    1 phần
Lượt nghe: 2.324

Trục Hồn

Trục Hồn

MC Đình Soạn

01:24:11    1 phần
Lượt nghe: 1.987