Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Quỷ Mộ

Quỷ Mộ

MC Đình Soạn

2 vote

04:21:43    4 phần
Lượt nghe: 2.035

Oan Hồn Báo Mộng

Oan Hồn Báo Mộng

MC Đình Soạn

6 vote

02:44:10    2 phần
Lượt nghe: 1.101

Đôi Mắt Âm Dương

Đôi Mắt Âm Dương

MC Đình Soạn

1 vote

01:52:17    2 phần
Lượt nghe: 1.685

Đừng Gọi Tên Khi Trời Tối

Đừng Gọi Tên Khi Trời Tối

MC Đình Soạn

00:57:33    1 phần
Lượt nghe: 1.027

Oan Khuất

Oan Khuất

MC Đình Soạn

01:07:30    1 phần
Lượt nghe: 1.264

Bụi Hoa Nhài Giữa Đồng

Bụi Hoa Nhài Giữa Đồng

MC Đình Soạn

5 vote

01:19:45    1 phần
Lượt nghe: 1.829

Nghiệp Báo Trộm Mộ

Nghiệp Báo Trộm Mộ

MC Đình Soạn

1 vote

02:27:35    2 phần
Lượt nghe: 1.758

Huyền Thuật

Huyền Thuật

MC Đình Soạn

1 vote

01:59:56    2 phần
Lượt nghe: 2.791

Ký Sự Bản Ma

Ký Sự Bản Ma

MC Đình Soạn

2 vote

02:00:13    2 phần
Lượt nghe: 2.703

Chuyện Lạ Chứng Kiến

Chuyện Lạ Chứng Kiến

MC Đình Soạn

1 vote

02:58:12    3 phần
Lượt nghe: 2.330

Tình Oan Nghiệp Báo

Tình Oan Nghiệp Báo

MC Đình Soạn

3 vote

00:58:06    1 phần
Lượt nghe: 1.898

Nhà Ma Trước Biển

Nhà Ma Trước Biển

MC Đình Soạn

00:42:39    1 phần
Lượt nghe: 1.273

Bắt Ma - MC Đình Soạn

Bắt Ma - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

00:49:11    1 phần
Lượt nghe: 1.919

Cửa Địa Ngục

Cửa Địa Ngục

MC Đình Soạn

01:45:35    2 phần
Lượt nghe: 1.776

Vong Tháng Bảy Và Dạ Cổ

Vong Tháng Bảy Và Dạ Cổ

MC Đình Soạn

00:51:25    1 phần
Lượt nghe: 1.226

Truyện Có Con Với Ma

Truyện Có Con Với Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:46:44    1 phần
Lượt nghe: 1.513

Tấm Gỗ Quan Tài

Tấm Gỗ Quan Tài

MC Đình Soạn

1 vote

01:03:20    1 phần
Lượt nghe: 2.251

Ngã Ba Thiên Lôi

Ngã Ba Thiên Lôi

MC Đình Soạn

1 vote

00:49:02    1 phần
Lượt nghe: 1.052

Câu Chuyện Ma Làng Quê

Câu Chuyện Ma Làng Quê

MC Đình Soạn

2 vote

03:30:48    3 phần
Lượt nghe: 2.716

Yêu Tinh Rừng Sâu

Yêu Tinh Rừng Sâu

MC Đình Soạn

00:50:25    1 phần
Lượt nghe: 1.074

Quán Thịt Nướng Ven Đồi

Quán Thịt Nướng Ven Đồi

MC Đình Soạn

1 vote

01:24:15    1 phần
Lượt nghe: 2.312

Người Đàn Bà Trong Trắng

Người Đàn Bà Trong Trắng

MC Đình Soạn

2 vote

00:45:54    1 phần
Lượt nghe: 1.506

Gặp Ma Ở Vùng Đất Vũng Linh

Gặp Ma Ở Vùng Đất Vũng Linh

MC Đình Soạn

4 vote

02:04:36    2 phần
Lượt nghe: 2.132

Tiếng Gào Trong Đêm

Tiếng Gào Trong Đêm

MC Đình Soạn

00:46:23    1 phần
Lượt nghe: 1.338

Mộ Cô Lý

Mộ Cô Lý

MC Đình Soạn

1 vote

02:09:36    2 phần
Lượt nghe: 2.454

Kiếp Nào Yêu Em

Kiếp Nào Yêu Em

MC Đình Soạn

1 vote

00:52:55    1 phần
Lượt nghe: 1.347

Căn Hầm Bí Ẩn

Căn Hầm Bí Ẩn

MC Đình Soạn

1 vote

00:51:21    1 phần
Lượt nghe: 1.453

Bệnh Viện U Ám

Bệnh Viện U Ám

MC Đình Soạn

00:40:23    1 phần
Lượt nghe: 1.208

Căn Nhà Trên Đường An Địa

Căn Nhà Trên Đường An Địa

MC Đình Soạn

00:56:17    1 phần
Lượt nghe: 1.442

Nợ Phải Trả

Nợ Phải Trả

MC Đình Soạn

01:04:23    1 phần
Lượt nghe: 1.802

Phòng 308

Phòng 308

MC Đình Soạn

00:51:11    1 phần
Lượt nghe: 1.746

Mơ Ác Mộng

Mơ Ác Mộng

MC Đình Soạn

01:22:25    1 phần
Lượt nghe: 1.609

Hồn Ma Con Gái Bưởi

Hồn Ma Con Gái Bưởi

MC Đình Soạn

00:49:26    1 phần
Lượt nghe: 1.962

Ngôi Nhà Bị Ma Ám

Ngôi Nhà Bị Ma Ám

MC Đình Soạn

00:56:42    1 phần
Lượt nghe: 1.378

Địa Ngục Tầng Thứ 19

Địa Ngục Tầng Thứ 19

MC Đình Soạn

2 vote

04:39:31    3 phần
Lượt nghe: 2.523

Hồn Ma Trả Ơn

Hồn Ma Trả Ơn

MC Đình Soạn

5 vote

02:16:17    2 phần
Lượt nghe: 2.551

Giấc Mơ Tử Tù

Giấc Mơ Tử Tù

MC Đình Soạn

3 vote

00:47:25    1 phần
Lượt nghe: 2.247

Giá Khi Bỏ Nhà Ra Đi

Giá Khi Bỏ Nhà Ra Đi

MC Đình Soạn

2 vote

01:04:21    1 phần
Lượt nghe: 2.006

Oan Hồn

Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:10:39    1 phần
Lượt nghe: 1.668

Hồn Hoa

Hồn Hoa

MC Đình Soạn

00:55:38    1 phần
Lượt nghe: 1.475