Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Ma Búp Bê

Ma Búp Bê

MC Đình Soạn

36 vote

10:14:10    8 phần
Lượt nghe: 15.885

Lời Nguyền Làng Sương Mù

Lời Nguyền Làng Sương Mù

MC Đình Soạn

20 vote

04:30:55    3 phần
Lượt nghe: 7.545

Truyện Ma Thái Lan - Truyện Đình Soạn

Truyện Ma Thái Lan - Truyện Đình Soạn

MC Đình Soạn

17 vote

06:04:27    8 phần
Lượt nghe: 8.959

Chồng Quỷ - Truyện Ma

Chồng Quỷ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

45 vote

17:13:31    74 phần
Lượt nghe: 27.140

Một Mộ Hai Tên Một Mạng

Một Mộ Hai Tên Một Mạng

MC Đình Soạn

7 vote

01:23:03    1 phần
Lượt nghe: 5.151

Nhà Thờ Tổ - Truyện Ma

Nhà Thờ Tổ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

8 vote

01:50:55    1 phần
Lượt nghe: 5.552

Duyên Tiền Kiếp

Duyên Tiền Kiếp

MC Đình Soạn

1 vote

02:48:15    2 phần
Lượt nghe: 3.336

Oan Hồn Người Cháu - Truyện Kinh Dị

Oan Hồn Người Cháu - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

7 vote

02:30:31    1 phần
Lượt nghe: 4.608

Sự Thật Đà Lạt Có Ma - Truyện Ma

Sự Thật Đà Lạt Có Ma - Truyện Ma

MC Đình Soạn

7 vote

02:22:53    1 phần
Lượt nghe: 4.682

Kumanthong Góc Khuất U Ám

Kumanthong Góc Khuất U Ám

MC Đình Soạn

4 vote

01:18:10    1 phần
Lượt nghe: 5.651

Ma Nhà Giàu

Ma Nhà Giàu

MC Đình Soạn

1 vote

02:23:21    1 phần
Lượt nghe: 5.752

Báo Thù Của Nghiệp Chướng

Báo Thù Của Nghiệp Chướng

MC Đình Soạn

2 vote

01:21:34    1 phần
Lượt nghe: 5.065

Bóng Ma Trên Bến Đò - Truyện Ma

Bóng Ma Trên Bến Đò - Truyện Ma

MC Đình Soạn

6 vote

00:38:45    1 phần
Lượt nghe: 4.944

Đùa Cợt Cõi Âm Nhận Lấy Hậu Quả

Đùa Cợt Cõi Âm Nhận Lấy Hậu Quả

MC Đình Soạn

5 vote

01:03:46    1 phần
Lượt nghe: 5.931

Lời Nguyền Vĩnh Cửu - Truyện Ma

Lời Nguyền Vĩnh Cửu - Truyện Ma

MC Đình Soạn

9 vote

01:01:29    1 phần
Lượt nghe: 5.885

Bắt Ma Diệt Quỷ - Truyện Ma

Bắt Ma Diệt Quỷ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

11 vote

18:05:02    14 phần
Lượt nghe: 16.188

Oán Nghiệt Về Quê - Truyện Ma

Oán Nghiệt Về Quê - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

    1 phần
Lượt nghe: 11.281

Nhân Quả Nghiệp Báo Ứng

Nhân Quả Nghiệp Báo Ứng

MC Đình Soạn

5 vote

    1 phần
Lượt nghe: 9.977

Nằm Cạnh Cái Xác - Truyện Ma

Nằm Cạnh Cái Xác - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

    1 phần
Lượt nghe: 9.039

Cập nhật Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 2)

Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 2)

MC Đình Soạn

10 vote

06:23:22    4 phần
Lượt nghe: 13.123

Full Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 1)

Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 1)

MC Đình Soạn

19 vote

04:18:03    3 phần
Lượt nghe: 12.061

Trọn bộ Đạo sĩ diệt quỷ - MC Đình Soạn

Đạo sĩ diệt quỷ - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

28 vote

10:05:52    7 phần
Lượt nghe: 23.767

Vì Vợ Là Vợ Anh

Vì Vợ Là Vợ Anh

MC Đình Soạn

10 vote

16:32:27    17 phần
Lượt nghe: 7.899

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

MC Đình Soạn

14 vote

14:55:29    17 phần
Lượt nghe: 5.585

Hoa Yêu - MC Đình Soạn

Hoa Yêu - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

34 vote

10:27:05    8 phần
Lượt nghe: 20.079

Tâm lý - Cực hay Hậu quả của bỏ bùa yêu

Hậu quả của bỏ bùa yêu

Quàng A Tũn, MC Anh Tú, MC Đình Soạn

27 vote

18:22:28    14 phần
Lượt nghe: 9.855

Full - Siêu phẩm Nghiệp báo hài nhi

Nghiệp báo hài nhi

MC Đình Soạn

49 vote

10:34:06    9 phần
Lượt nghe: 15.480

Gặp Ma Khi Về Quê Ngoại - Truyện Ma

Gặp Ma Khi Về Quê Ngoại - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:20:06    1 phần
Lượt nghe: 5.975

Lời Hẹn Từ Tiền Kiếp - Truyện Ma

Lời Hẹn Từ Tiền Kiếp - Truyện Ma

MC Đình Soạn

9 vote

01:26:25    1 phần
Lượt nghe: 5.033

Âm Trung Của Quỷ - Truyện Ma

Âm Trung Của Quỷ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

01:48:11    1 phần
Lượt nghe: 4.098

Nhặt Phải Hòn Đá Thiêng Ở Chùa - Truyện Ma

Nhặt Phải Hòn Đá Thiêng Ở Chùa - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

02:25:13    1 phần
Lượt nghe: 6.411

Trộm Mộ Phạm Phải Cõi Âm - Truyện Ma

Trộm Mộ Phạm Phải Cõi Âm - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

01:18:16    1 phần
Lượt nghe: 6.208

Duyên Âm Ám Theo - Truyện Ma

Duyên Âm Ám Theo - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:45:33    1 phần
Lượt nghe: 5.380

Ba Lần Có Con Với Ma - Truyện Ma

Ba Lần Có Con Với Ma - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

01:13:13    1 phần
Lượt nghe: 6.573

Bán Linh Hồn Cho Quỷ - Truyện Ma

Bán Linh Hồn Cho Quỷ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

7 vote

02:17:53    2 phần
Lượt nghe: 5.385

Oán Nghiệt Người Anh - Truyện Ma

Oán Nghiệt Người Anh - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

01:11:24    1 phần
Lượt nghe: 4.015

Bóng Đè - Truyện Ma Kinh Dị

Bóng Đè - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

00:34:06    1 phần
Lượt nghe: 3.831

Đêm Đó Không Nên Có - Truyện Ma

Đêm Đó Không Nên Có - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:40:30    1 phần
Lượt nghe: 4.741

Dưới Sàn Này Có Ma - Truyện Ma

Dưới Sàn Này Có Ma - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:56:31    1 phần
Lượt nghe: 4.673

Căn Nhà Hoang Bên Sông - Truyện Ma

Căn Nhà Hoang Bên Sông - Truyện Ma

MC Đình Soạn

6 vote

01:19:20    1 phần
Lượt nghe: 6.232