Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Căn Nhà Có Quỷ

Căn Nhà Có Quỷ

MC Đình Soạn

01:11:44    1 phần
Lượt nghe: 1.854

Tháng Bảy Cô Hồn Chơi Với Quỷ

Tháng Bảy Cô Hồn Chơi Với Quỷ

MC Đình Soạn

1 vote

01:10:12    1 phần
Lượt nghe: 2.146

Luyện Ngục Thú

Luyện Ngục Thú

MC Đình Soạn

00:54:39    1 phần
Lượt nghe: 1.860

Gia Đình Trùng Tang

Gia Đình Trùng Tang

MC Đình Soạn

2 vote

01:15:53    1 phần
Lượt nghe: 2.506

Con Mèo Nhà Hàng Xóm

Con Mèo Nhà Hàng Xóm

MC Đình Soạn

1 vote

01:11:11    1 phần
Lượt nghe: 2.032

Hiệp Ước Đêm Trăng Tròn

Hiệp Ước Đêm Trăng Tròn

MC Đình Soạn

01:00:04    1 phần
Lượt nghe: 1.558

Thác Oan Báo Mộng

Thác Oan Báo Mộng

MC Đình Soạn

1 vote

00:19:18    1 phần
Lượt nghe: 1.681

Thầy Phù Thuỷ Cao Tay

Thầy Phù Thuỷ Cao Tay

MC Đình Soạn

3 vote

00:54:49    2 phần
Lượt nghe: 2.835

Cập nhật 15/15 Hầm Mộ - Truyện ma Trường Lê

Hầm Mộ - Truyện ma Trường Lê

MC Đình Soạn

37 vote

16:37:26    15 phần
Lượt nghe: 24.253

Nhà Có Vong Theo

Nhà Có Vong Theo

MC Đình Soạn

3 vote

00:24:57    1 phần
Lượt nghe: 1.352

Vong Hồn Bà Hiếu

Vong Hồn Bà Hiếu

MC Đình Soạn

2 vote

00:20:02    1 phần
Lượt nghe: 1.311

U Minh Giới - Cõi Âm Dương

U Minh Giới - Cõi Âm Dương

MC Đình Soạn

1 vote

01:12:13    1 phần
Lượt nghe: 1.675

Bố Của Tôi

Bố Của Tôi

MC Đình Soạn

3 vote

02:39:44    2 phần
Lượt nghe: 2.780

Vùng Đất Tử Địa

Vùng Đất Tử Địa

MC Đình Soạn

3 vote

01:33:22    1 phần
Lượt nghe: 1.991

Full Oan Hồn Dưới Giếng

Oan Hồn Dưới Giếng

MC Đình Soạn

16 vote

06:46:30    5 phần
Lượt nghe: 8.993

Ngải Vật

Ngải Vật

MC Đình Soạn

3 vote

00:38:43    1 phần
Lượt nghe: 2.365

Đồng Dao Kinh Dị

Đồng Dao Kinh Dị

MC Đình Soạn

4 vote

    1 phần
Lượt nghe: 2.778

Hồn Ai Chết Oan

Hồn Ai Chết Oan

MC Đình Soạn

3 vote

01:22:16    1 phần
Lượt nghe: 2.156

Truyện Ma Có Thật Đời Thường

Truyện Ma Có Thật Đời Thường

MC Đình Soạn

1 vote

01:01:33    1 phần
Lượt nghe: 2.190

Dãy Trọ Vong Ám

Dãy Trọ Vong Ám

MC Đình Soạn

01:35:37    1 phần
Lượt nghe: 2.323

Bệnh Viện Đồng Hoa

Bệnh Viện Đồng Hoa

MC Đình Soạn

1 vote

04:16:36    4 phần
Lượt nghe: 2.674

Xấu Số

Xấu Số

MC Đình Soạn

4 vote

01:36:24    1 phần
Lượt nghe: 2.862

Sét Đánh Ngang Trời

Sét Đánh Ngang Trời

MC Đình Soạn

3 vote

00:58:25    1 phần
Lượt nghe: 2.185

Xóm Vắng

Xóm Vắng

MC Đình Soạn

9 vote

01:24:03    1 phần
Lượt nghe: 2.866

Full 8/8 Vong Không Siêu Thoát

Vong Không Siêu Thoát

MC Đình Soạn

4 vote

09:17:53    8 phần
Lượt nghe: 6.671

Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

MC Đình Soạn

11 vote

07:29:41    7 phần
Lượt nghe: 8.289

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Phần 6

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Phần 6

MC Đình Soạn

14 vote

09:04:17    7 phần
Lượt nghe: 11.784

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Phần 5

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Phần 5

MC Đình Soạn

10 vote

05:37:38    5 phần
Lượt nghe: 7.526

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ Phần 4

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ Phần 4

MC Đình Soạn

17 vote

07:07:01    6 phần
Lượt nghe: 10.621

Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang

Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang

MC Đình Soạn

13 vote

06:58:02    6 phần
Lượt nghe: 14.200

Vong Hồn Của Những Hận Thù

Vong Hồn Của Những Hận Thù

MC Đình Soạn

4 vote

02:58:30    2 phần
Lượt nghe: 7.329

Trọn bộ Lời Nguyền Trinh Nữ - MC Đình Soạn

Lời Nguyền Trinh Nữ - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

41 vote

19:00:58    14 phần
Lượt nghe: 41.334

Cập nhật Chuyến Xe Buýt Số 14

Chuyến Xe Buýt Số 14

MC Đình Soạn

35 vote

23:25:42    55 phần
Lượt nghe: 22.849

Lời Nguyền Tội Lỗi

Lời Nguyền Tội Lỗi

MC Đình Soạn

2 vote

02:09:24    2 phần
Lượt nghe: 7.920

Ma Nữ Bắt Linh Hồn

Ma Nữ Bắt Linh Hồn

MC Đình Soạn

2 vote

00:38:41    1 phần
Lượt nghe: 5.026

Ngôi Mộ Của Một Con Ma Da

Ngôi Mộ Của Một Con Ma Da

MC Đình Soạn

2 vote

00:54:42    1 phần
Lượt nghe: 5.316

Bóng Ma Đêm

Bóng Ma Đêm

MC Đình Soạn

4 vote

00:38:10    1 phần
Lượt nghe: 5.896

Tình Ma - Truyện Ma

Tình Ma - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:07:18    1 phần
Lượt nghe: 5.144

Quỷ Môn Quan - Truyện Ma

Quỷ Môn Quan - Truyện Ma

MC Đình Soạn

9 vote

02:47:04    2 phần
Lượt nghe: 9.780

Tập 6/6 Hành trình bắt ma diệt quỷ - Phần 3

Hành trình bắt ma diệt quỷ - Phần 3

MC Đình Soạn

26 vote

08:13:00    6 phần
Lượt nghe: 23.451