Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Oan Hồn Giếng Trời

Oan Hồn Giếng Trời

MC Đình Soạn

01:03:57    1 phần
Lượt nghe: 2.519

Tượng Giấu Xác

Tượng Giấu Xác

MC Đình Soạn

01:04:16    1 phần
Lượt nghe: 2.485

Một Mộ Hai Xác

Một Mộ Hai Xác

MC Đình Soạn

01:10:09    1 phần
Lượt nghe: 2.076

Sống Với Ma

Sống Với Ma

MC Đình Soạn

01:05:41    1 phần
Lượt nghe: 2.304

Vong Em Vợ

Vong Em Vợ

MC Đình Soạn

01:07:04    1 phần
Lượt nghe: 1.893

Ác Nghiệp Lái Xe

Ác Nghiệp Lái Xe

MC Đình Soạn

01:05:49    1 phần
Lượt nghe: 2.015

Lời Nguyền Hình Nhân

Lời Nguyền Hình Nhân

MC Đình Soạn

01:27:07    1 phần
Lượt nghe: 1.619

Ác Nghiệp Nhà Ông Thịm

Ác Nghiệp Nhà Ông Thịm

MC Đình Soạn

01:06:10    1 phần
Lượt nghe: 1.967

Song Vong

Song Vong

MC Đình Soạn

01:03:43    1 phần
Lượt nghe: 1.087

Nghĩa Địa Đen

Nghĩa Địa Đen

MC Đình Soạn

01:02:50    1 phần
Lượt nghe: 1.590

Vong Về Đòi Con

Vong Về Đòi Con

MC Đình Soạn

01:00:12    1 phần
Lượt nghe: 678

Oán Thù Ở Bản Tà Xàm

Oán Thù Ở Bản Tà Xàm

MC Đình Soạn

01:08:51    1 phần
Lượt nghe: 1.318

49 Ngày Báo Oán

49 Ngày Báo Oán

MC Đình Soạn

01:04:40    1 phần
Lượt nghe: 1.275

Nghiệp Quật Thầy Pháp

Nghiệp Quật Thầy Pháp

MC Đình Soạn

01:07:48    1 phần
Lượt nghe: 2.074

Bỏ Ngải Rửa Thù

Bỏ Ngải Rửa Thù

MC Đình Soạn

01:07:47    1 phần
Lượt nghe: 1.784

Trâm Cài Trên Xác

Trâm Cài Trên Xác

MC Đình Soạn

01:07:48    1 phần
Lượt nghe: 1.210

Từ Đường Thờ Quỷ

Từ Đường Thờ Quỷ

MC Đình Soạn

01:05:52    1 phần
Lượt nghe: 1.629

Bí Ẩn Rằm Tháng 7 Âm Lịch

Bí Ẩn Rằm Tháng 7 Âm Lịch

MC Đình Soạn

01:16:20    1 phần
Lượt nghe: 1.060

Chuồn Chuồn Đen

Chuồn Chuồn Đen

MC Đình Soạn

02:12:33    2 phần
Lượt nghe: 1.299

Căn Phòng Không Mở Cửa

Căn Phòng Không Mở Cửa

MC Đình Soạn

01:05:49    1 phần
Lượt nghe: 1.054

Hồn Ma Phượng

Hồn Ma Phượng

MC Đình Soạn

01:00:34    1 phần
Lượt nghe: 745

Căn Nhà Có Quỷ - MC Đình Soạn

Căn Nhà Có Quỷ - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:00:09    1 phần
Lượt nghe: 968

Tiếng Ai Vang Vọng

Tiếng Ai Vang Vọng

MC Đình Soạn

01:01:14    1 phần
Lượt nghe: 598

Chuyến Đi Tử Thần

Chuyến Đi Tử Thần

MC Đình Soạn

01:06:18    1 phần
Lượt nghe: 906

Làm Dâu Nhà Trùng Tang

Làm Dâu Nhà Trùng Tang

MC Đình Soạn

01:00:18    1 phần
Lượt nghe: 1.137

Hồn Ma Tình Nhân

Hồn Ma Tình Nhân

MC Đình Soạn

01:00:16    1 phần
Lượt nghe: 643

Mèo Về Đòi Mạng

Mèo Về Đòi Mạng

MC Đình Soạn

01:07:02    1 phần
Lượt nghe: 828

Ký Túc Xá Có Ma

Ký Túc Xá Có Ma

MC Đình Soạn

01:02:17    1 phần
Lượt nghe: 661

Bóng Ai Trước Nhà

Bóng Ai Trước Nhà

MC Đình Soạn

01:00:31    1 phần
Lượt nghe: 584

Oan Hồn Nhà Ông Nghị

Oan Hồn Nhà Ông Nghị

MC Đình Soạn

01:01:15    1 phần
Lượt nghe: 713

Núi Ma

Núi Ma

MC Đình Soạn

00:57:59    1 phần
Lượt nghe: 2.343

Truyền Nhân Cuối Cùng Phái Liên Sơn

Truyền Nhân Cuối Cùng Phái Liên Sơn

MC Đình Soạn

02:24:24    3 phần
Lượt nghe: 2.040

Huyết Ngải Khmer

Huyết Ngải Khmer

MC Đình Soạn

01:26:28    2 phần
Lượt nghe: 2.453

Người Yêu Cũ Thứ 108

Người Yêu Cũ Thứ 108

MC Đình Soạn

02:44:40    3 phần
Lượt nghe: 1.487

Lời Nguyền Ngôi Làng Ma Ám

Lời Nguyền Ngôi Làng Ma Ám

MC Đình Soạn

02:56:22    3 phần
Lượt nghe: 1.470

Đạo Sĩ Diệt Cương Thi

Đạo Sĩ Diệt Cương Thi

MC Đình Soạn

01:38:41    2 phần
Lượt nghe: 1.169

Ma Làng

Ma Làng

MC Đình Soạn

01:34:16    2 phần
Lượt nghe: 1.717

Sơn Hải Nam Thanh Ký

Sơn Hải Nam Thanh Ký

MC Đình Soạn

00:52:40    1 phần
Lượt nghe: 693

Annabelle Búp Bê Ma Ám

Annabelle Búp Bê Ma Ám

MC Đình Soạn

01:00:58    1 phần
Lượt nghe: 738

Vùng Đất Kinh Dị

Vùng Đất Kinh Dị

MC Đình Soạn

01:40:11    2 phần
Lượt nghe: 1.225