Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Độc Cô Đồng Đế

Độc Cô Đồng Đế

MC Đình Soạn

01:06:18    1 phần
Lượt nghe: 4.413

Thác Nước Thiêng

Thác Nước Thiêng

MC Đình Soạn

01:11:57    1 phần
Lượt nghe: 4.230

Gốc Sung Oan Thai

Gốc Sung Oan Thai

MC Đình Soạn

01:00:10    1 phần
Lượt nghe: 5.481

Thạch Sanh Dị Truyện

Thạch Sanh Dị Truyện

MC Đình Soạn

01:09:55    1 phần
Lượt nghe: 3.466

Trả Nghiệp - MC Đình Soạn

Trả Nghiệp - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:02:35    1 phần
Lượt nghe: 5.542

Đầu Lâu Yểm Mộ

Đầu Lâu Yểm Mộ

MC Đình Soạn

01:01:17    1 phần
Lượt nghe: 4.919

Đêm Kinh Hoàng

Đêm Kinh Hoàng

MC Đình Soạn

01:02:13    1 phần
Lượt nghe: 5.537

Ác Lang

Ác Lang

MC Đình Soạn

01:02:30    1 phần
Lượt nghe: 4.165

Dây Thòng Lọng Oan Nghiệt

Dây Thòng Lọng Oan Nghiệt

MC Đình Soạn

01:05:09    1 phần
Lượt nghe: 3.708

Hồn Ma Đeo Bám

Hồn Ma Đeo Bám

MC Đình Soạn

01:09:14    1 phần
Lượt nghe: 3.205

Mộng Nuôi Quỷ

Mộng Nuôi Quỷ

MC Đình Soạn

01:08:42    1 phần
Lượt nghe: 3.652

Động Long Mạch

Động Long Mạch

MC Đình Soạn

01:06:43    1 phần
Lượt nghe: 4.639

Hồn Ai Trở Về

Hồn Ai Trở Về

MC Đình Soạn

01:04:15    1 phần
Lượt nghe: 2.953

Thầy Bùa Dân Tộc

Thầy Bùa Dân Tộc

MC Đình Soạn

01:02:11    1 phần
Lượt nghe: 7.209

Vong Tìm Mẹ

Vong Tìm Mẹ

MC Đình Soạn

01:09:16    1 phần
Lượt nghe: 2.876

Bát Vỡ Giữa Đêm

Bát Vỡ Giữa Đêm

MC Đình Soạn

01:07:24    1 phần
Lượt nghe: 5.733

Cây Lồng Mứt Quỷ Ám

Cây Lồng Mứt Quỷ Ám

MC Đình Soạn

01:09:01    1 phần
Lượt nghe: 2.941

Cái Tủ Thờ

Cái Tủ Thờ

MC Đình Soạn

01:09:22    1 phần
Lượt nghe: 3.690

Điểm Nhãn Cho Quỷ

Điểm Nhãn Cho Quỷ

MC Đình Soạn

01:04:38    1 phần
Lượt nghe: 2.820

Diệt Cương Thi

Diệt Cương Thi

MC Đình Soạn

01:27:48    1 phần
Lượt nghe: 4.377

Nuôi Quỷ Dữ

Nuôi Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

01:16:38    1 phần
Lượt nghe: 2.737

Dấu Chân Quỷ Dữ

Dấu Chân Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

01:10:53    1 phần
Lượt nghe: 2.827

Đại Sư Trừ Ma

Đại Sư Trừ Ma

MC Đình Soạn

01:22:21    1 phần
Lượt nghe: 6.973

Vong Đất Độc

Vong Đất Độc

MC Đình Soạn

01:12:10    1 phần
Lượt nghe: 2.931

Chân Gỗ

Chân Gỗ

MC Đình Soạn

01:09:30    1 phần
Lượt nghe: 2.452

Âm Hồn Dưới Vực Sâu

Âm Hồn Dưới Vực Sâu

MC Đình Soạn

01:06:33    1 phần
Lượt nghe: 3.468

Đầu Lâu Cổ Trấn

Đầu Lâu Cổ Trấn

MC Đình Soạn

01:11:46    1 phần
Lượt nghe: 2.926

Số Phận Nghiệt Ngã

Số Phận Nghiệt Ngã

MC Đình Soạn

01:22:39    1 phần
Lượt nghe: 3.189

Đất Độc Mộ Hoang

Đất Độc Mộ Hoang

MC Đình Soạn

00:51:29    1 phần
Lượt nghe: 3.824

Chim Gõ Nắp Quan Tài

Chim Gõ Nắp Quan Tài

MC Đình Soạn

01:06:41    1 phần
Lượt nghe: 3.382

Hình Nộm Yểm Thuật

Hình Nộm Yểm Thuật

MC Đình Soạn

01:29:11    1 phần
Lượt nghe: 2.806

Hồn Ma Bên Cây Liễu

Hồn Ma Bên Cây Liễu

MC Đình Soạn

01:06:07    1 phần
Lượt nghe: 3.251

Ma Rừng Tây Bắc

Ma Rừng Tây Bắc

MC Đình Soạn

01:02:12    1 phần
Lượt nghe: 3.026

Hồn Ma Ông Cải

Hồn Ma Ông Cải

MC Đình Soạn

01:03:27    1 phần
Lượt nghe: 3.173

Huyết Ngải

Huyết Ngải

MC Đình Soạn

01:12:32    1 phần
Lượt nghe: 2.907

Tôi Là Pháp Sư

Tôi Là Pháp Sư

MC Đình Soạn

01:18:32    1 phần
Lượt nghe: 2.665

Oán Hồn Ngọc

Oán Hồn Ngọc

MC Đình Soạn

01:00:36    1 phần
Lượt nghe: 2.152

Hành Trình Ngoại Cảm

Hành Trình Ngoại Cảm

MC Đình Soạn

01:00:08    1 phần
Lượt nghe: 2.987

Vong Oan Người Mù

Vong Oan Người Mù

MC Đình Soạn

01:03:07    1 phần
Lượt nghe: 2.776

Trục Hồn

Trục Hồn

MC Đình Soạn

01:24:11    1 phần
Lượt nghe: 2.380