Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Độc Cô Đồng Đế

Độc Cô Đồng Đế

MC Đình Soạn

01:06:18    1 phần
Lượt nghe: 2.973

Thác Nước Thiêng

Thác Nước Thiêng

MC Đình Soạn

01:11:57    1 phần
Lượt nghe: 2.786

Gốc Sung Oan Thai

Gốc Sung Oan Thai

MC Đình Soạn

01:00:10    1 phần
Lượt nghe: 3.489

Thạch Sanh Dị Truyện

Thạch Sanh Dị Truyện

MC Đình Soạn

01:09:55    1 phần
Lượt nghe: 2.347

Trả Nghiệp - MC Đình Soạn

Trả Nghiệp - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:02:35    1 phần
Lượt nghe: 4.048

Đầu Lâu Yểm Mộ

Đầu Lâu Yểm Mộ

MC Đình Soạn

01:01:17    1 phần
Lượt nghe: 3.250

Đêm Kinh Hoàng

Đêm Kinh Hoàng

MC Đình Soạn

01:02:13    1 phần
Lượt nghe: 3.591

Ác Lang

Ác Lang

MC Đình Soạn

01:02:30    1 phần
Lượt nghe: 2.901

Dây Thòng Lọng Oan Nghiệt

Dây Thòng Lọng Oan Nghiệt

MC Đình Soạn

01:05:09    1 phần
Lượt nghe: 2.782

Hồn Ma Đeo Bám

Hồn Ma Đeo Bám

MC Đình Soạn

01:09:14    1 phần
Lượt nghe: 2.192

Mộng Nuôi Quỷ

Mộng Nuôi Quỷ

MC Đình Soạn

01:08:42    1 phần
Lượt nghe: 2.316

Động Long Mạch

Động Long Mạch

MC Đình Soạn

01:06:43    1 phần
Lượt nghe: 2.905

Hồn Ai Trở Về

Hồn Ai Trở Về

MC Đình Soạn

01:04:15    1 phần
Lượt nghe: 1.991

Thầy Bùa Dân Tộc

Thầy Bùa Dân Tộc

MC Đình Soạn

01:02:11    1 phần
Lượt nghe: 5.504

Vong Tìm Mẹ

Vong Tìm Mẹ

MC Đình Soạn

01:09:16    1 phần
Lượt nghe: 2.063

Bát Vỡ Giữa Đêm

Bát Vỡ Giữa Đêm

MC Đình Soạn

01:07:24    1 phần
Lượt nghe: 4.307

Cây Lồng Mứt Quỷ Ám

Cây Lồng Mứt Quỷ Ám

MC Đình Soạn

01:09:01    1 phần
Lượt nghe: 2.071

Cái Tủ Thờ

Cái Tủ Thờ

MC Đình Soạn

01:09:22    1 phần
Lượt nghe: 2.632

Điểm Nhãn Cho Quỷ

Điểm Nhãn Cho Quỷ

MC Đình Soạn

01:04:38    1 phần
Lượt nghe: 2.017

Diệt Cương Thi

Diệt Cương Thi

MC Đình Soạn

01:27:48    1 phần
Lượt nghe: 2.295

Nuôi Quỷ Dữ

Nuôi Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

01:16:38    1 phần
Lượt nghe: 1.865

Dấu Chân Quỷ Dữ

Dấu Chân Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

01:10:53    1 phần
Lượt nghe: 1.975

Đại Sư Trừ Ma

Đại Sư Trừ Ma

MC Đình Soạn

01:22:21    1 phần
Lượt nghe: 2.468

Vong Đất Độc

Vong Đất Độc

MC Đình Soạn

01:12:10    1 phần
Lượt nghe: 1.848

Chân Gỗ

Chân Gỗ

MC Đình Soạn

01:09:30    1 phần
Lượt nghe: 1.688

Âm Hồn Dưới Vực Sâu

Âm Hồn Dưới Vực Sâu

MC Đình Soạn

01:06:33    1 phần
Lượt nghe: 2.256

Đầu Lâu Cổ Trấn

Đầu Lâu Cổ Trấn

MC Đình Soạn

01:11:46    1 phần
Lượt nghe: 1.982

Số Phận Nghiệt Ngã

Số Phận Nghiệt Ngã

MC Đình Soạn

01:22:39    1 phần
Lượt nghe: 2.238

Đất Độc Mộ Hoang

Đất Độc Mộ Hoang

MC Đình Soạn

00:51:29    1 phần
Lượt nghe: 2.737

Chim Gõ Nắp Quan Tài

Chim Gõ Nắp Quan Tài

MC Đình Soạn

01:06:41    1 phần
Lượt nghe: 2.460

Hình Nộm Yểm Thuật

Hình Nộm Yểm Thuật

MC Đình Soạn

01:29:11    1 phần
Lượt nghe: 1.867

Hồn Ma Bên Cây Liễu

Hồn Ma Bên Cây Liễu

MC Đình Soạn

01:06:07    1 phần
Lượt nghe: 2.544

Ma Rừng Tây Bắc

Ma Rừng Tây Bắc

MC Đình Soạn

01:02:12    1 phần
Lượt nghe: 2.086

Hồn Ma Ông Cải

Hồn Ma Ông Cải

MC Đình Soạn

01:03:27    1 phần
Lượt nghe: 2.146

Huyết Ngải

Huyết Ngải

MC Đình Soạn

01:12:32    1 phần
Lượt nghe: 2.092

Tôi Là Pháp Sư

Tôi Là Pháp Sư

MC Đình Soạn

01:18:32    1 phần
Lượt nghe: 1.817

Oán Hồn Ngọc

Oán Hồn Ngọc

MC Đình Soạn

01:00:36    1 phần
Lượt nghe: 1.364

Hành Trình Ngoại Cảm

Hành Trình Ngoại Cảm

MC Đình Soạn

01:00:08    1 phần
Lượt nghe: 2.110

Vong Oan Người Mù

Vong Oan Người Mù

MC Đình Soạn

01:03:07    1 phần
Lượt nghe: 1.961

Trục Hồn

Trục Hồn

MC Đình Soạn

01:24:11    1 phần
Lượt nghe: 1.611