Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Cửu Ly Sinh

Cửu Ly Sinh

MC Đình Soạn

5 vote

03:56:41    4 phần
Lượt nghe: 3.659

Đừng Mở Cửa

Đừng Mở Cửa

MC Đình Soạn

01:12:06    1 phần
Lượt nghe: 2.107

Quả Báo

Quả Báo

MC Đình Soạn

4 vote

01:09:55    1 phần
Lượt nghe: 2.652

Full 5/5 Bùa Lỗ Ban

Bùa Lỗ Ban

MC Đình Soạn

4 vote

06:00:27    5 phần
Lượt nghe: 6.351

Ác Mộng Đêm Sài Gòn

Ác Mộng Đêm Sài Gòn

MC Đình Soạn

1 vote

00:51:43    1 phần
Lượt nghe: 1.792

Báo Oán

Báo Oán

MC Đình Soạn

1 vote

01:50:23    2 phần
Lượt nghe: 2.041

Cập nhật Phía Sau Nghi Can X

Phía Sau Nghi Can X

Audio Matean, MC Đình Soạn

8 vote

12:25:04    14 phần
Lượt nghe: 4.106

Căn Nhà Có Quỷ

Căn Nhà Có Quỷ

MC Đình Soạn

01:11:44    1 phần
Lượt nghe: 2.141

Tháng Bảy Cô Hồn Chơi Với Quỷ

Tháng Bảy Cô Hồn Chơi Với Quỷ

MC Đình Soạn

1 vote

01:10:12    1 phần
Lượt nghe: 2.396

Luyện Ngục Thú

Luyện Ngục Thú

MC Đình Soạn

00:54:39    1 phần
Lượt nghe: 2.086

Gia Đình Trùng Tang

Gia Đình Trùng Tang

MC Đình Soạn

2 vote

01:15:53    1 phần
Lượt nghe: 2.805

Con Mèo Nhà Hàng Xóm

Con Mèo Nhà Hàng Xóm

MC Đình Soạn

1 vote

01:11:11    1 phần
Lượt nghe: 2.234

Hiệp Ước Đêm Trăng Tròn

Hiệp Ước Đêm Trăng Tròn

MC Đình Soạn

01:00:04    1 phần
Lượt nghe: 1.667

Thác Oan Báo Mộng

Thác Oan Báo Mộng

MC Đình Soạn

1 vote

00:19:18    1 phần
Lượt nghe: 1.913

Thầy Phù Thuỷ Cao Tay

Thầy Phù Thuỷ Cao Tay

MC Đình Soạn

3 vote

00:54:49    2 phần
Lượt nghe: 3.211

Cập nhật 15/15 Hầm Mộ - Truyện ma Trường Lê

Hầm Mộ - Truyện ma Trường Lê

MC Đình Soạn

45 vote

16:37:26    15 phần
Lượt nghe: 26.900

Nhà Có Vong Theo

Nhà Có Vong Theo

MC Đình Soạn

3 vote

00:24:57    1 phần
Lượt nghe: 1.515

Vong Hồn Bà Hiếu

Vong Hồn Bà Hiếu

MC Đình Soạn

2 vote

00:20:02    1 phần
Lượt nghe: 1.434

U Minh Giới - Cõi Âm Dương

U Minh Giới - Cõi Âm Dương

MC Đình Soạn

1 vote

01:12:13    1 phần
Lượt nghe: 1.866

Bố Của Tôi

Bố Của Tôi

MC Đình Soạn

3 vote

02:39:44    2 phần
Lượt nghe: 3.296

Vùng Đất Tử Địa

Vùng Đất Tử Địa

MC Đình Soạn

3 vote

01:33:22    1 phần
Lượt nghe: 2.230

Full Oan Hồn Dưới Giếng

Oan Hồn Dưới Giếng

MC Đình Soạn

16 vote

06:46:30    5 phần
Lượt nghe: 9.990

Ngải Vật

Ngải Vật

MC Đình Soạn

3 vote

00:38:43    1 phần
Lượt nghe: 2.557

Đồng Dao Kinh Dị

Đồng Dao Kinh Dị

MC Đình Soạn

4 vote

    1 phần
Lượt nghe: 3.073

Hồn Ai Chết Oan

Hồn Ai Chết Oan

MC Đình Soạn

3 vote

01:22:16    1 phần
Lượt nghe: 2.465

Truyện Ma Có Thật Đời Thường

Truyện Ma Có Thật Đời Thường

MC Đình Soạn

1 vote

01:01:33    1 phần
Lượt nghe: 2.448

Dãy Trọ Vong Ám

Dãy Trọ Vong Ám

MC Đình Soạn

01:35:37    1 phần
Lượt nghe: 2.603

Bệnh Viện Đồng Hoa

Bệnh Viện Đồng Hoa

MC Đình Soạn

1 vote

04:16:36    4 phần
Lượt nghe: 3.293

Xấu Số

Xấu Số

MC Đình Soạn

4 vote

01:36:24    1 phần
Lượt nghe: 3.113

Sét Đánh Ngang Trời

Sét Đánh Ngang Trời

MC Đình Soạn

3 vote

00:58:25    1 phần
Lượt nghe: 2.448

Xóm Vắng

Xóm Vắng

MC Đình Soạn

9 vote

01:24:03    1 phần
Lượt nghe: 3.219

Full 8/8 Vong Không Siêu Thoát

Vong Không Siêu Thoát

MC Đình Soạn

4 vote

09:17:53    8 phần
Lượt nghe: 7.304

Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

MC Đình Soạn

11 vote

07:29:41    7 phần
Lượt nghe: 8.937

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Phần 6

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Phần 6

MC Đình Soạn

14 vote

09:04:17    7 phần
Lượt nghe: 13.490

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Phần 5

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Phần 5

MC Đình Soạn

10 vote

05:37:38    5 phần
Lượt nghe: 8.806

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ Phần 4

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ Phần 4

MC Đình Soạn

1 vote

07:07:01    6 phần
Lượt nghe: 11.712

Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang

Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang

MC Đình Soạn

14 vote

06:58:02    6 phần
Lượt nghe: 15.413

Vong Hồn Của Những Hận Thù

Vong Hồn Của Những Hận Thù

MC Đình Soạn

4 vote

02:58:30    2 phần
Lượt nghe: 7.924

Trọn bộ Lời Nguyền Trinh Nữ - MC Đình Soạn

Lời Nguyền Trinh Nữ - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

45 vote

19:00:58    14 phần
Lượt nghe: 43.274

Cập nhật Chuyến Xe Buýt Số 14

Chuyến Xe Buýt Số 14

MC Đình Soạn

36 vote

23:25:42    55 phần
Lượt nghe: 24.651