Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Động Quỷ

Động Quỷ

MC Đình Soạn

01:00:52    1 phần
Lượt nghe: 1.938

Dạ Quỷ

Dạ Quỷ

MC Đình Soạn

02:06:41    2 phần
Lượt nghe: 2.416

Tâm Ma - MC Đình Soạn

Tâm Ma - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

00:54:25    1 phần
Lượt nghe: 1.836

Ngôi Nhà Của Quỷ

Ngôi Nhà Của Quỷ

MC Đình Soạn

00:59:36    1 phần
Lượt nghe: 2.230

Oan Hồn Sông Lạnh

Oan Hồn Sông Lạnh

MC Đình Soạn

01:04:44    1 phần
Lượt nghe: 2.279

Quỷ Một Giò

Quỷ Một Giò

MC Đình Soạn

01:03:30    1 phần
Lượt nghe: 1.510

Điềm Báo Chết

Điềm Báo Chết

MC Đình Soạn

01:16:36    1 phần
Lượt nghe: 2.388

Lăng Mộ

Lăng Mộ

MC Đình Soạn

02:21:43    2 phần
Lượt nghe: 3.020

Hồ Có Vong

Hồ Có Vong

MC Đình Soạn

01:03:32    1 phần
Lượt nghe: 1.661

Hiện Hồn Báo Oán

Hiện Hồn Báo Oán

MC Đình Soạn

01:00:31    1 phần
Lượt nghe: 1.675

Chồng Về Báo Oán

Chồng Về Báo Oán

MC Đình Soạn

01:03:19    1 phần
Lượt nghe: 2.394

Mả Hoang

Mả Hoang

MC Đình Soạn

01:04:54    1 phần
Lượt nghe: 2.529

Xác Dưới Giếng Khơi

Xác Dưới Giếng Khơi

MC Đình Soạn

01:08:37    1 phần
Lượt nghe: 3.128

Oan Hồn Đòi 3 Mạng

Oan Hồn Đòi 3 Mạng

MC Đình Soạn

01:05:32    1 phần
Lượt nghe: 3.263

Tiếng Ma Gọi Hồn

Tiếng Ma Gọi Hồn

MC Đình Soạn

01:11:20    1 phần
Lượt nghe: 2.823

Hận Tình

Hận Tình

MC Đình Soạn

01:00:06    1 phần
Lượt nghe: 2.911

Căn Nhà Của Người Điên

Căn Nhà Của Người Điên

MC Đình Soạn

01:00:08    1 phần
Lượt nghe: 2.300

Oán Độc Con Nuôi

Oán Độc Con Nuôi

MC Đình Soạn

01:04:29    1 phần
Lượt nghe: 2.334

Linh Hồn Giữ Chân

Linh Hồn Giữ Chân

MC Đình Soạn

00:53:14    1 phần
Lượt nghe: 1.881

Oan Hồn Thai Phụ

Oan Hồn Thai Phụ

MC Đình Soạn

01:05:48    1 phần
Lượt nghe: 1.821

Oán Xà

Oán Xà

MC Đình Soạn

01:06:28    1 phần
Lượt nghe: 1.569

Oan Hồn Giếng Sâu

Oan Hồn Giếng Sâu

MC Đình Soạn

01:01:51    1 phần
Lượt nghe: 1.366

Mẹ Con Ma

Mẹ Con Ma

MC Đình Soạn

01:01:11    1 phần
Lượt nghe: 2.434

Chuyên Án Tâm Linh

Chuyên Án Tâm Linh

MC Đình Soạn

00:55:32    1 phần
Lượt nghe: 3.172

Tiểu Quỷ Sau Nhà

Tiểu Quỷ Sau Nhà

MC Đình Soạn

01:09:46    1 phần
Lượt nghe: 1.786

Bí Mật Hài Cốt Trong Vườn

Bí Mật Hài Cốt Trong Vườn

MC Đình Soạn

01:09:25    1 phần
Lượt nghe: 2.213

Ác Mộng 3h Sáng

Ác Mộng 3h Sáng

MC Đình Soạn

00:58:27    1 phần
Lượt nghe: 1.894

Ác Giả Ác Báo - MC Đình Soạn

Ác Giả Ác Báo - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:05:01    1 phần
Lượt nghe: 2.753

Đưa Hồn Về Mộ

Đưa Hồn Về Mộ

MC Đình Soạn

01:05:48    1 phần
Lượt nghe: 2.084

Hồn Về Báo Oán - MC Đình Soạn

Hồn Về Báo Oán - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:00:38    1 phần
Lượt nghe: 1.684

Ma Dẫn

Ma Dẫn

MC Đình Soạn

01:01:47    1 phần
Lượt nghe: 1.767

Chiếc Nhẫn Của Quỷ

Chiếc Nhẫn Của Quỷ

MC Đình Soạn

01:05:06    1 phần
Lượt nghe: 1.812

Oan Hồn Của Linh

Oan Hồn Của Linh

MC Đình Soạn

01:30:32    1 phần
Lượt nghe: 1.883

Nữ Âm Dương Sư

Nữ Âm Dương Sư

MC Đình Soạn

01:15:52    1 phần
Lượt nghe: 1.848

Ngôi Nhà Dưới Chân Đê

Ngôi Nhà Dưới Chân Đê

MC Đình Soạn

01:06:20    1 phần
Lượt nghe: 2.527

Hồn Về Dưới Mưa

Hồn Về Dưới Mưa

MC Đình Soạn

01:08:50    1 phần
Lượt nghe: 2.116

Mộng Du - MC Đình Soạn

Mộng Du - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:08:15    1 phần
Lượt nghe: 1.574

Thầy Thống Vạn Trừ Ma

Thầy Thống Vạn Trừ Ma

MC Đình Soạn

01:17:37    1 phần
Lượt nghe: 3.000

Linh Hồn Báo Án

Linh Hồn Báo Án

MC Đình Soạn

01:09:41    1 phần
Lượt nghe: 1.228

Đôi Mắt Quỷ Ám

Đôi Mắt Quỷ Ám

MC Đình Soạn

01:04:45    1 phần
Lượt nghe: 1.484