Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Đền Mạng Cho Ta

Đền Mạng Cho Ta

MC Đình Soạn

01:24:27    1 phần
Lượt nghe: 1.232

Vong Hồn Cô Y Tá

Vong Hồn Cô Y Tá

MC Đình Soạn

01:00:19    1 phần
Lượt nghe: 1.342

Vong Dưới Gốc Đào

Vong Dưới Gốc Đào

MC Đình Soạn

01:04:42    1 phần
Lượt nghe: 846

Nuôi Ác Quỷ

Nuôi Ác Quỷ

MC Đình Soạn

01:00:27    1 phần
Lượt nghe: 1.063

Vong Oan Ngày Cuối Năm

Vong Oan Ngày Cuối Năm

MC Đình Soạn

00:56:49    1 phần
Lượt nghe: 647

Ngôi Nhà Cũ Nát

Ngôi Nhà Cũ Nát

MC Đình Soạn

00:56:27    1 phần
Lượt nghe: 1.195

Búp Bê Kumanthoong

Búp Bê Kumanthoong

MC Đình Soạn

01:08:51    1 phần
Lượt nghe: 787

Vong Đi Oan Khuất

Vong Đi Oan Khuất

MC Đình Soạn

00:50:11    1 phần
Lượt nghe: 885

Mộ Cổ Sau Làng

Mộ Cổ Sau Làng

MC Đình Soạn

01:02:57    1 phần
Lượt nghe: 1.606

Hồn Oan Chưa Dứt

Hồn Oan Chưa Dứt

MC Đình Soạn

00:47:13    1 phần
Lượt nghe: 650

Oán Gọi Hồn Ai

Oán Gọi Hồn Ai

MC Đình Soạn

00:58:28    1 phần
Lượt nghe: 552

Oán Của Vong Hồn

Oán Của Vong Hồn

MC Đình Soạn

01:00:11    1 phần
Lượt nghe: 463

Xác Ai Bên Sông

Xác Ai Bên Sông

MC Đình Soạn

01:02:05    1 phần
Lượt nghe: 634

Linh Cẩu Báo Thù

Linh Cẩu Báo Thù

MC Đình Soạn

01:05:28    1 phần
Lượt nghe: 693

Oán Linh Thai Nhi

Oán Linh Thai Nhi

MC Đình Soạn

01:00:11    1 phần
Lượt nghe: 711

Hồn Về Đêm 30

Hồn Về Đêm 30

MC Đình Soạn

00:51:24    1 phần
Lượt nghe: 915

Nghiệp Vớt Xác

Nghiệp Vớt Xác

MC Đình Soạn

01:47:43    2 phần
Lượt nghe: 1.014

Hồn Ai Bên Cửa Sổ

Hồn Ai Bên Cửa Sổ

MC Đình Soạn

00:51:47    1 phần
Lượt nghe: 507

Lấy Chồng Ma

Lấy Chồng Ma

MC Đình Soạn

02:18:55    2 phần
Lượt nghe: 670

Án Mạng Ngày Sắp Tết

Án Mạng Ngày Sắp Tết

MC Đình Soạn

02:47:36    3 phần
Lượt nghe: 902

Đạo Sĩ Nhân Gian

Đạo Sĩ Nhân Gian

MC Đình Soạn

04:06:15    4 phần
Lượt nghe: 1.588

Ác Ngải

Ác Ngải

MC Đình Soạn

01:03:21    1 phần
Lượt nghe: 6.848

Chơi Ngải - MC Đình Soạn

Chơi Ngải - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:05:53    1 phần
Lượt nghe: 4.431

Bùa Yểm Lỗ Ban

Bùa Yểm Lỗ Ban

MC Đình Soạn

01:05:44    1 phần
Lượt nghe: 4.760

Phòng Trọ Có Đầu Người

Phòng Trọ Có Đầu Người

MC Đình Soạn

01:16:32    1 phần
Lượt nghe: 4.599

Giếng Độc

Giếng Độc

MC Đình Soạn

01:16:08    1 phần
Lượt nghe: 4.398

Oan Hồn Bà Thẩm

Oan Hồn Bà Thẩm

MC Đình Soạn

01:03:43    1 phần
Lượt nghe: 4.027

Góc Nhà Có Vong

Góc Nhà Có Vong

MC Đình Soạn

01:22:19    1 phần
Lượt nghe: 2.603

Miếu Quỷ Đầu Làng

Miếu Quỷ Đầu Làng

MC Đình Soạn

01:01:38    1 phần
Lượt nghe: 3.995

Ngôi Làng Quỷ Chướng

Ngôi Làng Quỷ Chướng

MC Đình Soạn

01:01:13    1 phần
Lượt nghe: 3.313

Ai Oán Ai Than

Ai Oán Ai Than

MC Đình Soạn

01:36:30    1 phần
Lượt nghe: 1.835

Hồn Ai Xác Ai

Hồn Ai Xác Ai

MC Đình Soạn

01:07:35    1 phần
Lượt nghe: 1.358

Cô Giáo Báo Oán

Cô Giáo Báo Oán

MC Đình Soạn

01:02:31    1 phần
Lượt nghe: 2.807

Yểm Bùa Hại Chồng

Yểm Bùa Hại Chồng

MC Đình Soạn

01:00:02    1 phần
Lượt nghe: 3.012

Tiếng Khóc Dưới Ao

Tiếng Khóc Dưới Ao

MC Đình Soạn

01:05:21    1 phần
Lượt nghe: 2.420

Oan Hồn Nhà Bà Hạnh

Oan Hồn Nhà Bà Hạnh

MC Đình Soạn

01:04:31    1 phần
Lượt nghe: 2.129

Điềm Gở

Điềm Gở

MC Đình Soạn

01:00:05    1 phần
Lượt nghe: 2.903

100 Ngày Bà Na

100 Ngày Bà Na

MC Đình Soạn

01:05:36    1 phần
Lượt nghe: 2.377

Ngọn Lửa Oan Hồn

Ngọn Lửa Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:06:42    1 phần
Lượt nghe: 2.062

Lươn Rúc Mộ

Lươn Rúc Mộ

MC Đình Soạn

01:08:16    1 phần
Lượt nghe: 2.658