Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Oan Hồn Cuối Phòng

Oan Hồn Cuối Phòng

MC Đình Soạn

01:01:41    1 phần
Lượt nghe: 1.648

Dãy Trọ Có Ma

Dãy Trọ Có Ma

MC Đình Soạn

01:00:55    1 phần
Lượt nghe: 1.741

Trả Oán Nghiệp

Trả Oán Nghiệp

MC Đình Soạn

00:58:39    1 phần
Lượt nghe: 955

Trầm Hương Máu

Trầm Hương Máu

MC Đình Soạn

01:05:30    1 phần
Lượt nghe: 5.365

Vong Trong Nhà Cổ

Vong Trong Nhà Cổ

MC Đình Soạn

01:00:49    1 phần
Lượt nghe: 4.009

Bắt Ma Ma Bắt

Bắt Ma Ma Bắt

MC Đình Soạn

01:01:40    1 phần
Lượt nghe: 3.643

Hồn Ma Dưới Ao

Hồn Ma Dưới Ao

MC Đình Soạn

00:56:30    1 phần
Lượt nghe: 2.326

Oan Hồn Tình Cũ - MC Đình Soạn

Oan Hồn Tình Cũ - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:04:46    1 phần
Lượt nghe: 2.895

Quỷ Thần Vòng Xóm Đập

Quỷ Thần Vòng Xóm Đập

MC Đình Soạn

01:03:35    1 phần
Lượt nghe: 3.858

Vong Về Nhà

Vong Về Nhà

MC Đình Soạn

01:06:57    1 phần
Lượt nghe: 2.873

Kẻ Gieo Ác Nghiệp

Kẻ Gieo Ác Nghiệp

MC Đình Soạn

01:00:08    1 phần
Lượt nghe: 2.678

Chiếc Váy Oan Khiên

Chiếc Váy Oan Khiên

MC Đình Soạn

01:09:39    1 phần
Lượt nghe: 1.949

Minh Hôn Âm Dương

Minh Hôn Âm Dương

MC Đình Soạn

01:06:00    1 phần
Lượt nghe: 1.801

Thầy Phán Trùng Tang

Thầy Phán Trùng Tang

MC Đình Soạn

01:07:59    1 phần
Lượt nghe: 2.703

Quả Báo Kẻ Ác

Quả Báo Kẻ Ác

MC Đình Soạn

01:07:29    1 phần
Lượt nghe: 1.597

Vong Âm Sau Nhà

Vong Âm Sau Nhà

MC Đình Soạn

01:15:00    1 phần
Lượt nghe: 2.655

Vùng Đất Bị Nguyền Rủa

Vùng Đất Bị Nguyền Rủa

MC Đình Soạn

01:00:18    1 phần
Lượt nghe: 2.018

Oán Linh Đất Dữ

Oán Linh Đất Dữ

MC Đình Soạn

01:04:39    1 phần
Lượt nghe: 1.788

Chuột Bạch

Chuột Bạch

MC Đình Soạn

01:25:58    1 phần
Lượt nghe: 1.689

Trùng Tang Họ Đỗ

Trùng Tang Họ Đỗ

MC Đình Soạn

01:00:57    1 phần
Lượt nghe: 1.985

Trùng Sinh Kiếp Mới

Trùng Sinh Kiếp Mới

MC Đình Soạn

01:28:33    1 phần
Lượt nghe: 2.159

Hẹn Ước Trước Dòng Sông

Hẹn Ước Trước Dòng Sông

MC Đình Soạn

01:10:23    1 phần
Lượt nghe: 1.192

Vụ Án Tâm Linh

Vụ Án Tâm Linh

MC Đình Soạn

03:32:54    3 phần
Lượt nghe: 3.125

Oan Hồn Làng Hạ

Oan Hồn Làng Hạ

MC Đình Soạn

01:20:05    1 phần
Lượt nghe: 2.074

Hồn Ma Mẹ Chồng

Hồn Ma Mẹ Chồng

MC Đình Soạn

01:00:45    1 phần
Lượt nghe: 1.800

Ao Máu

Ao Máu

MC Đình Soạn

01:07:06    1 phần
Lượt nghe: 1.449

Âm Mưu Thâm Độc

Âm Mưu Thâm Độc

MC Đình Soạn

01:02:11    1 phần
Lượt nghe: 2.182

Bóng Ma Trong Nhà Xác

Bóng Ma Trong Nhà Xác

MC Đình Soạn

01:02:36    1 phần
Lượt nghe: 1.313

Căn Nhà Cuối Phố

Căn Nhà Cuối Phố

MC Đình Soạn

01:02:36    1 phần
Lượt nghe: 6.204

Trả Oán Nhà Cụ Lý

Trả Oán Nhà Cụ Lý

MC Đình Soạn

01:08:49    1 phần
Lượt nghe: 4.394

Nghiệp Báo Người Vợ

Nghiệp Báo Người Vợ

MC Đình Soạn

01:12:15    1 phần
Lượt nghe: 3.435

Ân Oán Quả Nghiệp

Ân Oán Quả Nghiệp

MC Đình Soạn

01:39:30    1 phần
Lượt nghe: 3.768

Một Cặp Quan Tài

Một Cặp Quan Tài

MC Đình Soạn

01:07:32    1 phần
Lượt nghe: 4.447

Mảng Đất Âm Tà

Mảng Đất Âm Tà

MC Đình Soạn

01:08:47    1 phần
Lượt nghe: 4.988

Tiểu Sành Dưới Giếng

Tiểu Sành Dưới Giếng

MC Đình Soạn

01:09:44    1 phần
Lượt nghe: 3.245

Đổi Dòng Long Mạch

Đổi Dòng Long Mạch

MC Đình Soạn

01:07:37    1 phần
Lượt nghe: 4.747

Quỷ Ấn

Quỷ Ấn

MC Đình Soạn

1 vote

08:23:08    7 phần
Lượt nghe: 14.524

Pháp Sư Quỷ Ấn

Pháp Sư Quỷ Ấn

MC Đình Soạn

01:53:52    2 phần
Lượt nghe: 8.470

Căn Phòng 306

Căn Phòng 306

MC Đình Soạn

01:07:42    1 phần
Lượt nghe: 4.154

Đêm Đen

Đêm Đen

MC Đình Soạn

01:00:03    1 phần
Lượt nghe: 3.928