Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Động Quỷ

Động Quỷ

MC Đình Soạn

01:00:52    1 phần
Lượt nghe: 1.558

Dạ Quỷ

Dạ Quỷ

MC Đình Soạn

02:06:41    2 phần
Lượt nghe: 1.748

Tâm Ma - MC Đình Soạn

Tâm Ma - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

00:54:25    1 phần
Lượt nghe: 1.477

Ngôi Nhà Của Quỷ

Ngôi Nhà Của Quỷ

MC Đình Soạn

00:59:36    1 phần
Lượt nghe: 1.790

Oan Hồn Sông Lạnh

Oan Hồn Sông Lạnh

MC Đình Soạn

01:04:44    1 phần
Lượt nghe: 1.822

Quỷ Một Giò

Quỷ Một Giò

MC Đình Soạn

01:03:30    1 phần
Lượt nghe: 1.145

Điềm Báo Chết

Điềm Báo Chết

MC Đình Soạn

01:16:36    1 phần
Lượt nghe: 1.735

Lăng Mộ

Lăng Mộ

MC Đình Soạn

02:21:43    2 phần
Lượt nghe: 2.236

Hồ Có Vong

Hồ Có Vong

MC Đình Soạn

01:03:32    1 phần
Lượt nghe: 1.359

Hiện Hồn Báo Oán

Hiện Hồn Báo Oán

MC Đình Soạn

01:00:31    1 phần
Lượt nghe: 1.270

Chồng Về Báo Oán

Chồng Về Báo Oán

MC Đình Soạn

01:03:19    1 phần
Lượt nghe: 1.858

Mả Hoang

Mả Hoang

MC Đình Soạn

01:04:54    1 phần
Lượt nghe: 1.965

Xác Dưới Giếng Khơi

Xác Dưới Giếng Khơi

MC Đình Soạn

01:08:37    1 phần
Lượt nghe: 2.677

Oan Hồn Đòi 3 Mạng

Oan Hồn Đòi 3 Mạng

MC Đình Soạn

01:05:32    1 phần
Lượt nghe: 2.800

Tiếng Ma Gọi Hồn

Tiếng Ma Gọi Hồn

MC Đình Soạn

01:11:20    1 phần
Lượt nghe: 2.203

Hận Tình

Hận Tình

MC Đình Soạn

01:00:06    1 phần
Lượt nghe: 2.501

Căn Nhà Của Người Điên

Căn Nhà Của Người Điên

MC Đình Soạn

01:00:08    1 phần
Lượt nghe: 2.016

Oán Độc Con Nuôi

Oán Độc Con Nuôi

MC Đình Soạn

01:04:29    1 phần
Lượt nghe: 2.026

Linh Hồn Giữ Chân

Linh Hồn Giữ Chân

MC Đình Soạn

00:53:14    1 phần
Lượt nghe: 1.637

Oan Hồn Thai Phụ

Oan Hồn Thai Phụ

MC Đình Soạn

01:05:48    1 phần
Lượt nghe: 1.467

Oán Xà

Oán Xà

MC Đình Soạn

01:06:28    1 phần
Lượt nghe: 1.356

Oan Hồn Giếng Sâu

Oan Hồn Giếng Sâu

MC Đình Soạn

01:01:51    1 phần
Lượt nghe: 1.179

Mẹ Con Ma

Mẹ Con Ma

MC Đình Soạn

01:01:11    1 phần
Lượt nghe: 1.969

Chuyên Án Tâm Linh

Chuyên Án Tâm Linh

MC Đình Soạn

00:55:32    1 phần
Lượt nghe: 2.467

Tiểu Quỷ Sau Nhà

Tiểu Quỷ Sau Nhà

MC Đình Soạn

01:09:46    1 phần
Lượt nghe: 1.531

Bí Mật Hài Cốt Trong Vườn

Bí Mật Hài Cốt Trong Vườn

MC Đình Soạn

01:09:25    1 phần
Lượt nghe: 1.919

Ác Mộng 3h Sáng

Ác Mộng 3h Sáng

MC Đình Soạn

00:58:27    1 phần
Lượt nghe: 1.575

Ác Giả Ác Báo - MC Đình Soạn

Ác Giả Ác Báo - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:05:01    1 phần
Lượt nghe: 2.285

Đưa Hồn Về Mộ

Đưa Hồn Về Mộ

MC Đình Soạn

01:05:48    1 phần
Lượt nghe: 1.741

Hồn Về Báo Oán - MC Đình Soạn

Hồn Về Báo Oán - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:00:38    1 phần
Lượt nghe: 1.466

Ma Dẫn

Ma Dẫn

MC Đình Soạn

01:01:47    1 phần
Lượt nghe: 1.428

Chiếc Nhẫn Của Quỷ

Chiếc Nhẫn Của Quỷ

MC Đình Soạn

01:05:06    1 phần
Lượt nghe: 1.169

Oan Hồn Của Linh

Oan Hồn Của Linh

MC Đình Soạn

01:30:32    1 phần
Lượt nghe: 1.537

Nữ Âm Dương Sư

Nữ Âm Dương Sư

MC Đình Soạn

01:15:52    1 phần
Lượt nghe: 1.570

Ngôi Nhà Dưới Chân Đê

Ngôi Nhà Dưới Chân Đê

MC Đình Soạn

01:06:20    1 phần
Lượt nghe: 2.111

Hồn Về Dưới Mưa

Hồn Về Dưới Mưa

MC Đình Soạn

01:08:50    1 phần
Lượt nghe: 1.746

Mộng Du - MC Đình Soạn

Mộng Du - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:08:15    1 phần
Lượt nghe: 1.252

Thầy Thống Vạn Trừ Ma

Thầy Thống Vạn Trừ Ma

MC Đình Soạn

01:17:37    1 phần
Lượt nghe: 2.384

Linh Hồn Báo Án

Linh Hồn Báo Án

MC Đình Soạn

01:09:41    1 phần
Lượt nghe: 965

Đôi Mắt Quỷ Ám

Đôi Mắt Quỷ Ám

MC Đình Soạn

01:04:45    1 phần
Lượt nghe: 1.165