Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Thất Thiên Lâm Can Thiên Ấn Số 7

Thất Thiên Lâm Can Thiên Ấn Số 7

MC Đình Soạn

7 vote

01:44:36    1 phần
Lượt nghe: 5.084

Ba Ngày Kinh Hoàng

Ba Ngày Kinh Hoàng

MC Đình Soạn

02:26:07    2 phần
Lượt nghe: 7.622

Cập nhật Tử Huyết Tóc - MC Đình Soạn

Tử Huyết Tóc - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

16 vote

04:29:50    4 phần
Lượt nghe: 10.677

Ma Búp Bê

Ma Búp Bê

MC Đình Soạn

37 vote

10:14:10    8 phần
Lượt nghe: 17.986

Lời Nguyền Làng Sương Mù

Lời Nguyền Làng Sương Mù

MC Đình Soạn

20 vote

04:30:55    3 phần
Lượt nghe: 8.631

Truyện Ma Thái Lan - Truyện Đình Soạn

Truyện Ma Thái Lan - Truyện Đình Soạn

MC Đình Soạn

17 vote

06:04:27    8 phần
Lượt nghe: 10.533

Chồng Quỷ - Truyện Ma

Chồng Quỷ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

46 vote

17:13:31    74 phần
Lượt nghe: 30.998

Một Mộ Hai Tên Một Mạng

Một Mộ Hai Tên Một Mạng

MC Đình Soạn

7 vote

01:23:03    1 phần
Lượt nghe: 5.930

Nhà Thờ Tổ - Truyện Ma

Nhà Thờ Tổ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

9 vote

01:50:55    1 phần
Lượt nghe: 6.568

Duyên Tiền Kiếp

Duyên Tiền Kiếp

MC Đình Soạn

1 vote

02:48:15    2 phần
Lượt nghe: 3.883

Oan Hồn Người Cháu - Truyện Kinh Dị

Oan Hồn Người Cháu - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

7 vote

02:30:31    1 phần
Lượt nghe: 5.289

Sự Thật Đà Lạt Có Ma - Truyện Ma

Sự Thật Đà Lạt Có Ma - Truyện Ma

MC Đình Soạn

7 vote

02:22:53    1 phần
Lượt nghe: 5.447

Kumanthong Góc Khuất U Ám

Kumanthong Góc Khuất U Ám

MC Đình Soạn

4 vote

01:18:10    1 phần
Lượt nghe: 6.310

Ma Nhà Giàu

Ma Nhà Giàu

MC Đình Soạn

1 vote

02:23:21    1 phần
Lượt nghe: 6.444

Báo Thù Của Nghiệp Chướng

Báo Thù Của Nghiệp Chướng

MC Đình Soạn

2 vote

01:21:34    1 phần
Lượt nghe: 5.760

Bóng Ma Trên Bến Đò - Truyện Ma

Bóng Ma Trên Bến Đò - Truyện Ma

MC Đình Soạn

6 vote

00:38:45    1 phần
Lượt nghe: 5.687

Đùa Cợt Cõi Âm Nhận Lấy Hậu Quả

Đùa Cợt Cõi Âm Nhận Lấy Hậu Quả

MC Đình Soạn

5 vote

01:03:46    1 phần
Lượt nghe: 6.653

Lời Nguyền Vĩnh Cửu - Truyện Ma

Lời Nguyền Vĩnh Cửu - Truyện Ma

MC Đình Soạn

9 vote

01:01:29    1 phần
Lượt nghe: 6.778

Bắt Ma Diệt Quỷ - Truyện Ma

Bắt Ma Diệt Quỷ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

18 vote

18:05:02    14 phần
Lượt nghe: 19.235

Oán Nghiệt Về Quê - Truyện Ma

Oán Nghiệt Về Quê - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

    1 phần
Lượt nghe: 12.042

Nhân Quả Nghiệp Báo Ứng

Nhân Quả Nghiệp Báo Ứng

MC Đình Soạn

5 vote

    1 phần
Lượt nghe: 10.777

Nằm Cạnh Cái Xác - Truyện Ma

Nằm Cạnh Cái Xác - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

    1 phần
Lượt nghe: 9.651

Cập nhật Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 2)

Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 2)

MC Đình Soạn

11 vote

06:23:22    4 phần
Lượt nghe: 14.174

Full Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 1)

Chung cư quỷ dị - Tập thể 09/10 (Phần 1)

MC Đình Soạn

19 vote

04:18:03    3 phần
Lượt nghe: 13.288

Trọn bộ Đạo sĩ diệt quỷ - MC Đình Soạn

Đạo sĩ diệt quỷ - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

30 vote

10:05:52    7 phần
Lượt nghe: 25.733

Vì Vợ Là Vợ Anh

Vì Vợ Là Vợ Anh

MC Đình Soạn

10 vote

16:32:27    17 phần
Lượt nghe: 9.687

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

MC Đình Soạn

15 vote

14:55:29    17 phần
Lượt nghe: 7.007

Hoa Yêu - MC Đình Soạn

Hoa Yêu - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

34 vote

10:27:05    8 phần
Lượt nghe: 21.888

Tâm lý - Cực hay Hậu quả của bỏ bùa yêu

Hậu quả của bỏ bùa yêu

Quàng A Tũn, MC Anh Tú, MC Đình Soạn

27 vote

18:22:28    14 phần
Lượt nghe: 11.024

Full - Siêu phẩm Nghiệp báo hài nhi

Nghiệp báo hài nhi

MC Đình Soạn

50 vote

10:34:06    9 phần
Lượt nghe: 17.684

Gặp Ma Khi Về Quê Ngoại - Truyện Ma

Gặp Ma Khi Về Quê Ngoại - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:20:06    1 phần
Lượt nghe: 6.624

Lời Hẹn Từ Tiền Kiếp - Truyện Ma

Lời Hẹn Từ Tiền Kiếp - Truyện Ma

MC Đình Soạn

9 vote

01:26:25    1 phần
Lượt nghe: 5.856

Âm Trung Của Quỷ - Truyện Ma

Âm Trung Của Quỷ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

01:48:11    1 phần
Lượt nghe: 4.830

Nhặt Phải Hòn Đá Thiêng Ở Chùa - Truyện Ma

Nhặt Phải Hòn Đá Thiêng Ở Chùa - Truyện Ma

MC Đình Soạn

5 vote

02:25:13    1 phần
Lượt nghe: 7.288

Trộm Mộ Phạm Phải Cõi Âm - Truyện Ma

Trộm Mộ Phạm Phải Cõi Âm - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

01:18:16    1 phần
Lượt nghe: 6.956

Duyên Âm Ám Theo - Truyện Ma

Duyên Âm Ám Theo - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:45:33    1 phần
Lượt nghe: 6.060

Ba Lần Có Con Với Ma - Truyện Ma

Ba Lần Có Con Với Ma - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

01:13:13    1 phần
Lượt nghe: 7.370

Bán Linh Hồn Cho Quỷ - Truyện Ma

Bán Linh Hồn Cho Quỷ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

7 vote

02:17:53    2 phần
Lượt nghe: 6.273

Oán Nghiệt Người Anh - Truyện Ma

Oán Nghiệt Người Anh - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

01:11:24    1 phần
Lượt nghe: 4.712

Bóng Đè - Truyện Ma Kinh Dị

Bóng Đè - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

00:34:06    1 phần
Lượt nghe: 4.419