Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Oan Hồn Báo Mộng - MC Đình Soạn

Oan Hồn Báo Mộng - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:25:15    2 phần
Lượt nghe: 2.126

Tháng Cô Hồn

Tháng Cô Hồn

MC Đình Soạn

01:03:11    1 phần
Lượt nghe: 1.421

Ảo Giác Ma Quái

Ảo Giác Ma Quái

MC Đình Soạn

01:00:12    1 phần
Lượt nghe: 868

Hồn Ma Con Ghẻ

Hồn Ma Con Ghẻ

MC Đình Soạn

01:02:18    1 phần
Lượt nghe: 1.169

Chiếc Cầu Định Mệnh

Chiếc Cầu Định Mệnh

MC Đình Soạn

01:08:21    1 phần
Lượt nghe: 1.279

Linh Hồn Cẩm Nhung

Linh Hồn Cẩm Nhung

MC Đình Soạn

01:00:35    1 phần
Lượt nghe: 994

Miếu Ông Hổi Trành

Miếu Ông Hổi Trành

MC Đình Soạn

01:03:54    1 phần
Lượt nghe: 1.472

Oan Hồn Giữ Nhà

Oan Hồn Giữ Nhà

MC Đình Soạn

01:07:22    1 phần
Lượt nghe: 1.477

Ác Báo Địa Chủ

Ác Báo Địa Chủ

MC Đình Soạn

00:50:16    1 phần
Lượt nghe: 1.472

Hồn Ma Đứa Cháu Gái

Hồn Ma Đứa Cháu Gái

MC Đình Soạn

01:01:12    1 phần
Lượt nghe: 1.070

Núi Thiêng Giấu Vàng

Núi Thiêng Giấu Vàng

MC Đình Soạn

01:09:02    1 phần
Lượt nghe: 5.943

Hận Thù Dòng Họ

Hận Thù Dòng Họ

MC Đình Soạn

01:06:33    1 phần
Lượt nghe: 5.555

Móc Mắt Luyện Bùa

Móc Mắt Luyện Bùa

MC Đình Soạn

01:10:13    1 phần
Lượt nghe: 4.873

Yểm Mộ Trùng Tang

Yểm Mộ Trùng Tang

MC Đình Soạn

01:04:48    1 phần
Lượt nghe: 6.954

Vợ Cũ Đòi Con

Vợ Cũ Đòi Con

MC Đình Soạn

00:53:58    1 phần
Lượt nghe: 4.485

Tiếng Hát Ru Trên Sông

Tiếng Hát Ru Trên Sông

MC Đình Soạn

01:05:36    1 phần
Lượt nghe: 2.751

Ai Đứng Bên Cửa Sổ

Ai Đứng Bên Cửa Sổ

MC Đình Soạn

01:52:36    2 phần
Lượt nghe: 4.519

Tuyết Đứng Lại

Tuyết Đứng Lại

MC Đình Soạn

01:00:11    1 phần
Lượt nghe: 2.628

Ma Sợi

Ma Sợi

MC Đình Soạn

01:13:26    1 phần
Lượt nghe: 3.416

Hồn Về Đòi Mạng

Hồn Về Đòi Mạng

MC Đình Soạn

01:02:55    1 phần
Lượt nghe: 3.748

Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

MC Đình Soạn

02:27:37    2 phần
Lượt nghe: 4.580

Chiêu Hồn Thuật

Chiêu Hồn Thuật

MC Đình Soạn

01:06:32    1 phần
Lượt nghe: 2.952

Vong Báo Chết

Vong Báo Chết

MC Đình Soạn

01:08:48    1 phần
Lượt nghe: 3.738

Đám Giỗ Tháng Cô Hồn

Đám Giỗ Tháng Cô Hồn

MC Đình Soạn

01:06:08    1 phần
Lượt nghe: 4.609

Trấn Hồn Yểm Của

Trấn Hồn Yểm Của

MC Đình Soạn

01:06:32    1 phần
Lượt nghe: 5.447

Chuyến Tàu 0058

Chuyến Tàu 0058

MC Đình Soạn

01:09:28    1 phần
Lượt nghe: 4.527

Âm Hôn Ác Nghiệp

Âm Hôn Ác Nghiệp

MC Đình Soạn

01:10:17    1 phần
Lượt nghe: 3.436

Góc Vườn Phong Thủy

Góc Vườn Phong Thủy

MC Đình Soạn

01:08:34    1 phần
Lượt nghe: 3.263

Tiếng Cóc Gọi Mưa

Tiếng Cóc Gọi Mưa

MC Đình Soạn

01:08:22    1 phần
Lượt nghe: 3.667

Vong Hồn Bất Tán

Vong Hồn Bất Tán

MC Đình Soạn

01:07:26    1 phần
Lượt nghe: 3.163

Trộm Đồ Người Chết

Trộm Đồ Người Chết

MC Đình Soạn

01:07:17    1 phần
Lượt nghe: 3.992

Bóng Ma Làng Cốc

Bóng Ma Làng Cốc

MC Đình Soạn

01:08:43    1 phần
Lượt nghe: 4.208

Nỗi Oan Khó Giải

Nỗi Oan Khó Giải

MC Đình Soạn

01:01:03    1 phần
Lượt nghe: 3.399

Oán Hồn Ông Tư

Oán Hồn Ông Tư

MC Đình Soạn

01:01:39    1 phần
Lượt nghe: 3.270

Cái Giá Phải Trả

Cái Giá Phải Trả

MC Đình Soạn

01:01:20    1 phần
Lượt nghe: 2.997

Tiểu Quỷ Nhập Tràng

Tiểu Quỷ Nhập Tràng

MC Đình Soạn

01:14:47    1 phần
Lượt nghe: 3.698

Hồn Ma Bên Lũy Tre Làng

Hồn Ma Bên Lũy Tre Làng

MC Đình Soạn

00:46:18    1 phần
Lượt nghe: 2.783

Mộ Giả Nghiệp Quật

Mộ Giả Nghiệp Quật

MC Đình Soạn

01:09:07    1 phần
Lượt nghe: 3.090

Đứa Con Tật Nguyền

Đứa Con Tật Nguyền

MC Đình Soạn

01:12:59    1 phần
Lượt nghe: 4.211

Vớt Xác Trôi Sông

Vớt Xác Trôi Sông

MC Đình Soạn

00:50:24    1 phần
Lượt nghe: 3.737