Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Mộng Ở Kiếp Trước - Truyện Ma

Mộng Ở Kiếp Trước - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:19:28    1 phần
Lượt nghe: 3.411

Trả Thù Của Oan Hồn - Truyện Ma

Trả Thù Của Oan Hồn - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

01:03:54    1 phần
Lượt nghe: 4.763

Tóc Người Đã Mất - Truyện Ma

Tóc Người Đã Mất - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:46:59    1 phần
Lượt nghe: 4.039

Nghiệp Báo Ứng - Truyện Kinh Dị

Nghiệp Báo Ứng - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

3 vote

01:07:03    1 phần
Lượt nghe: 4.744

Cái Số Thay Vận - Truyện Ma Kinh Dị

Cái Số Thay Vận - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

01:44:38    1 phần
Lượt nghe: 4.905

Oán Nghiệp Lời Nguyền - Truyện Ma

Oán Nghiệp Lời Nguyền - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:43:18    1 phần
Lượt nghe: 4.340

Nhà Ma Ở Sài Gòn - Truyện Ma

Nhà Ma Ở Sài Gòn - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

00:45:23    1 phần
Lượt nghe: 7.168

Tàn Tro Bay Mất - Truyện Ma

Tàn Tro Bay Mất - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

01:13:12    1 phần
Lượt nghe: 3.613

Tan Trong Hư Vô - Truyện Ma

Tan Trong Hư Vô - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:03:02    1 phần
Lượt nghe: 3.818

Tình Người Yêu Ma - Truyện Ma

Tình Người Yêu Ma - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:04:04    1 phần
Lượt nghe: 4.946

Truyện Ma Có Thật - Phần 2

Truyện Ma Có Thật - Phần 2

MC Đình Soạn

3 vote

00:57:15    1 phần
Lượt nghe: 5.966

Tận Cùng Của Bóng Tối - Truyện Ma

Tận Cùng Của Bóng Tối - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:52:07    1 phần
Lượt nghe: 5.873

Tản Mác Cô Liêu - Truyện Ma

Tản Mác Cô Liêu - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:01:38    1 phần
Lượt nghe: 3.582

Lời Nguyền Của Một Ngôi Làng - Truyện Ma

Lời Nguyền Của Một Ngôi Làng - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

01:33:47    1 phần
Lượt nghe: 11.404

Trinh Thám hay Nhục hồng ngải (Hành trình tim con bị mất tích)

Nhục hồng ngải (Hành trình tim con bị mất tích)

MC Đình Soạn

20 vote

05:34:06    4 phần
Lượt nghe: 10.620

Truyện Ma Có Thật - Phần 1

Truyện Ma Có Thật - Phần 1

MC Đình Soạn

7 vote

01:11:04    1 phần
Lượt nghe: 6.815

Bóng Trăng Trắng Ngà - Truyện Ma

Bóng Trăng Trắng Ngà - Truyện Ma

MC Đình Soạn

7 vote

04:58:58    3 phần
Lượt nghe: 7.098

Đền Tội Cho Ác Nghiệp - Truyện Ma

Đền Tội Cho Ác Nghiệp - Truyện Ma

MC Đình Soạn

6 vote

02:51:12    1 phần
Lượt nghe: 6.363

Gặp Ma - Truyện Ma

Gặp Ma - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

01:27:27    1 phần
Lượt nghe: 5.668

Ma Nhập - Truyện Ma Kinh Dị

Ma Nhập - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

00:55:31    1 phần
Lượt nghe: 6.066

Truyện dài - MC Đình Soạn Trùng Lửa - Truyện Ma

Trùng Lửa - Truyện Ma

MC Đình Soạn

25 vote

08:17:16    6 phần
Lượt nghe: 15.343

Dài kỳ - kịch tính Vong Hồn - MC Đình Soạn

Vong Hồn - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

22 vote

06:52:54    6 phần
Lượt nghe: 17.543

Tiếng Giày Cao Gót Trong Công Ty - Truyện Ma

Tiếng Giày Cao Gót Trong Công Ty - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:33:52    1 phần
Lượt nghe: 4.438

Xuất Hồn Nhập Xác - Truyện Ma

Xuất Hồn Nhập Xác - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:31:04    1 phần
Lượt nghe: 4.707

Hồn Ma Thằng Sáu Sụt - Truyện Ma

Hồn Ma Thằng Sáu Sụt - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:08:36    1 phần
Lượt nghe: 4.858

Truyện Ma Về Thằng Bạn Tôi

Truyện Ma Về Thằng Bạn Tôi

MC Đình Soạn

4 vote

01:05:18    1 phần
Lượt nghe: 5.221

Căn Phòng U Uất - Truyện Kinh Dị

Căn Phòng U Uất - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

00:37:51    1 phần
Lượt nghe: 3.586

Lời Thề Độc  -Truyện Ma

Lời Thề Độc -Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:24:09    1 phần
Lượt nghe: 5.139

Hồn Ma Em Phương Yến - Truyện Ma

Hồn Ma Em Phương Yến - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:41:03    1 phần
Lượt nghe: 5.570

Bức Tượng Báo Oán - Truyện Ma

Bức Tượng Báo Oán - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:43:02    1 phần
Lượt nghe: 4.229

Những Nấm Mồ Hoang Lạnh - Truyện Ma

Những Nấm Mồ Hoang Lạnh - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:02:40    1 phần
Lượt nghe: 4.517

Nước Mắt Cải Vong - Truyện Ma

Nước Mắt Cải Vong - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:02:21    1 phần
Lượt nghe: 4.559

Mồ Hoang Huyệt Lạnh - Truyện Ma

Mồ Hoang Huyệt Lạnh - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:54:57    1 phần
Lượt nghe: 4.973

Oan Hồn Đeo Bám - Truyện Ma Kinh Dị

Oan Hồn Đeo Bám - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

00:29:55    1 phần
Lượt nghe: 4.094

Cô Vũ Nữ Oan Khuất - Truyện Ma

Cô Vũ Nữ Oan Khuất - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:52:46    1 phần
Lượt nghe: 5.658

Tầng 4 - Truyện Ma Kinh Dị

Tầng 4 - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

4 vote

02:31:16    1 phần
Lượt nghe: 5.682

Vong Quỷ - Truyện Ma Kinh Dị

Vong Quỷ - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

00:46:02    1 phần
Lượt nghe: 6.452

Chuyến Du Lịch Kinh Hoàng - Truyện Ma

Chuyến Du Lịch Kinh Hoàng - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:55:41    1 phần
Lượt nghe: 5.335

Sứ Giả Cõi Âm Dương - Truyện Ma

Sứ Giả Cõi Âm Dương - Truyện Ma

MC Đình Soạn

5 vote

01:11:56    1 phần
Lượt nghe: 4.892

Một Ngôi Nhà Ma - Truyện Kinh Dị

Một Ngôi Nhà Ma - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

6 vote

00:44:11    1 phần
Lượt nghe: 5.856