Sắp xếp Audio
Trâm 2 - Kẻ yểu mệnh truyên ngôn tình trinh thám

Trâm 2 - Kẻ yểu mệnh truyên ngôn tình trinh thám

14:29:22    3 phần
Lượt nghe: 281

Trâm - Nữ Hoạn Quan truyện ngôn tình trinh thám

Trâm - Nữ Hoạn Quan truyện ngôn tình trinh thám

11:45:45    3 phần
Lượt nghe: 483

Độ Ta Không Độ Nàng

Độ Ta Không Độ Nàng

10 vote

00:36:38    3 phần
Lượt nghe: 6.588

Ăn Tiểu Bạch Thỏ - Truyện Ngôn Tình

Ăn Tiểu Bạch Thỏ - Truyện Ngôn Tình

2 vote

03:34:39    1 phần
Lượt nghe: 3.541

Cô Chủ Nhỏ Xinh Đẹp Của Tôi

Cô Chủ Nhỏ Xinh Đẹp Của Tôi

04:35:39    1 phần
Lượt nghe: 3.977

Em Là Hạnh Phúc Đời Anh

Em Là Hạnh Phúc Đời Anh

6 vote

03:44:16    1 phần
Lượt nghe: 2.122

Em Có Nhớ Tôi Không - Truyện Ngắn

Em Có Nhớ Tôi Không - Truyện Ngắn

1 vote

01:08:04    1 phần
Lượt nghe: 2.205

Nữ Vương Dã Man - Truyện Ngôn Tình

Nữ Vương Dã Man - Truyện Ngôn Tình

02:49:50    1 phần
Lượt nghe: 2.288

Bí Mật Biến Đổi Tổng Tài - Truyện Ngôn Tình

Bí Mật Biến Đổi Tổng Tài - Truyện Ngôn Tình

04:03:56    1 phần
Lượt nghe: 2.010

Kế Hoạch Giành Em Về

Kế Hoạch Giành Em Về

3 vote

01:17:43    1 phần
Lượt nghe: 2.737

Thầy Giáo Là Tổng Giám Đốc

Thầy Giáo Là Tổng Giám Đốc

01:06:45    1 phần
Lượt nghe: 3.214

Em Là Vợ Của Anh

Em Là Vợ Của Anh

01:00:02    1 phần
Lượt nghe: 2.160

Coi Chừng Tổng Tài - Truyện Ngôn Tình

Coi Chừng Tổng Tài - Truyện Ngôn Tình

01:01:22    1 phần
Lượt nghe: 1.739

Hạnh Phúc Giản Đơn - Truyện Ngắn Tình Yêu

Hạnh Phúc Giản Đơn - Truyện Ngắn Tình Yêu

1 vote

01:00:27    1 phần
Lượt nghe: 1.685

Vợ Là Vợ Của Anh - Truyện Ngôn Tình

Vợ Là Vợ Của Anh - Truyện Ngôn Tình

01:00:30    1 phần
Lượt nghe: 1.976

Ông Xã Ngọt Ngào - Truyện Ngắn Tình Yêu

Ông Xã Ngọt Ngào - Truyện Ngắn Tình Yêu

00:45:08    1 phần
Lượt nghe: 2.217

Tiểu Hồ Ly Của Ta - Truyện Ngôn Tình

Tiểu Hồ Ly Của Ta - Truyện Ngôn Tình

    1 phần
Lượt nghe: 2.135

Thầy Giáo Ác Quỷ - Truyện Ngôn Tình

Thầy Giáo Ác Quỷ - Truyện Ngôn Tình

00:44:25    1 phần
Lượt nghe: 5.197

Người Tình Oan Gia

Người Tình Oan Gia

3 vote

01:01:56    1 phần
Lượt nghe: 3.052

Này Vợ Cho Anh Xin Tên

Này Vợ Cho Anh Xin Tên

01:30:18    1 phần
Lượt nghe: 3.043