Sắp xếp Audio
Lời Nguyền Ngải Đen

Lời Nguyền Ngải Đen

Quàng A Tũn

1 vote

 01:13:57    1 phần
 Lượt nghe: 7.622

Quỷ Ám

Quỷ Ám

Quàng A Tũn

1 vote

 04:18:31    3 phần
 Lượt nghe: 4.926

Đồng Trinh Ngải

Đồng Trinh Ngải

Quàng A Tũn

3 vote

 03:04:12    1 phần
 Lượt nghe: 4.934

Nữ Chúa Quỷ

Nữ Chúa Quỷ

Quàng A Tũn

 00:56:17    1 phần
 Lượt nghe: 4.394

Ác Linh

Ác Linh

Quàng A Tũn

 01:20:07    1 phần
 Lượt nghe: 2.746

Linh Hồn Trở Về

Linh Hồn Trở Về

MC Nguyễn Huy

5 vote

 01:05:07    1 phần
 Lượt nghe: 5.485

Săn Quỷ

Săn Quỷ

MC Nguyễn Huy

6 vote

 00:52:12    1 phần
 Lượt nghe: 4.271

Gọi Quỷ

Gọi Quỷ

MC Nguyễn Huy

2 vote

 00:44:32    1 phần
 Lượt nghe: 3.540

Chiếc Áo Đỏ

Chiếc Áo Đỏ

MC Ngọc Lâm

5 vote

 01:48:04    1 phần
 Lượt nghe: 3.640

Nghiệp Làng

Nghiệp Làng

MC Nguyễn Huy

2 vote

 00:45:42    1 phần
 Lượt nghe: 5.220

Những Chuyện Trong Đời

Những Chuyện Trong Đời

MC Nguyễn Huy

1 vote

 00:53:49    1 phần
 Lượt nghe: 3.868

Báo Oán

Báo Oán

MC Nguyễn Huy

1 vote

 00:51:23    1 phần
 Lượt nghe: 3.181

Đáy Sông Lạnh

Đáy Sông Lạnh

MC Nguyễn Huy

 00:43:24    1 phần
 Lượt nghe: 2.670

Duyên Kiếp Tâm Linh

Duyên Kiếp Tâm Linh

MC Nguyễn Huy

2 vote

 02:45:38    3 phần
 Lượt nghe: 3.491

Ác Vọng

Ác Vọng

MC Nguyễn Huy

1 vote

 02:38:10    3 phần
 Lượt nghe: 2.607

Khi Người Yêu Là Vong Ma

Khi Người Yêu Là Vong Ma

MC Nguyễn Huy

11 vote

 04:38:15    4 phần
 Lượt nghe: 3.409

Xác Chết Không Đầu

Xác Chết Không Đầu

MC Nguyễn Huy

1 vote

 04:57:50    5 phần
 Lượt nghe: 4.559

Oan Hồn Không Siêu Thoát

Oan Hồn Không Siêu Thoát

MC Nguyễn Huy

4 vote

 04:51:08    5 phần
 Lượt nghe: 3.252

Tứ Đại Oán

Tứ Đại Oán

MC Nguyễn Huy

12 vote

 02:12:19    2 phần
 Lượt nghe: 3.808

Ngôi Nhà Bí Ẩn

Ngôi Nhà Bí Ẩn

3 vote

 04:04:13    4 phần
 Lượt nghe: 3.584