Sắp xếp Audio
Quỷ Nhập

Quỷ Nhập

01:11:51    1 phần
Lượt nghe: 22

Đam Mê Xác Chết

Đam Mê Xác Chết

01:17:15    1 phần
Lượt nghe: 508

Đùa Với Người Âm Và Hậu Quả

Đùa Với Người Âm Và Hậu Quả

2 vote

01:54:31    2 phần
Lượt nghe: 883

Yêu Người Cõi Âm

Yêu Người Cõi Âm

01:56:36    2 phần
Lượt nghe: 876

Vùng Đất Vô Hình

Vùng Đất Vô Hình

15:29:16    19 phần
Lượt nghe: 1.028

Chào Mẹ Là Con Đây

Chào Mẹ Là Con Đây

01:59:46    1 phần
Lượt nghe: 1.112

Con Tim Của Quỷ

Con Tim Của Quỷ

1 vote

00:51:18    1 phần
Lượt nghe: 1.014

Bọ Cạp Rừng Sâu

Bọ Cạp Rừng Sâu

08:19:59    10 phần
Lượt nghe: 946

Nhà Trọ Địa Ngục

Nhà Trọ Địa Ngục

12:38:48    17 phần
Lượt nghe: 1.653

Truyện ma - Yểm Bùa Trấn Của

Truyện ma - Yểm Bùa Trấn Của

1 vote

00:40:11    3 phần
Lượt nghe: 2.340

Mái Tóc Rùng Rợn - Truyện Ma

Mái Tóc Rùng Rợn - Truyện Ma

1 vote

00:54:20    1 phần
Lượt nghe: 1.202

Talkshow #2 - Hài kịch Nguyễn Ngọc Ngạn

Talkshow #2 - Hài kịch Nguyễn Ngọc Ngạn

3 vote

00:56:11    1 phần
Lượt nghe: 1.074

Talk Show #1 - Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện ma

Talk Show #1 - Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện ma

1 vote

00:59:03    1 phần
Lượt nghe: 1.464

Ma thổi đèn - Quỷ Môn Thiên Sư (Mô Kim Quyết)

Ma thổi đèn - Quỷ Môn Thiên Sư (Mô Kim Quyết)

00:38:51    1 phần
Lượt nghe: 1.205

Trâm 2 - Kẻ yểu mệnh truyên ngôn tình trinh thám

Trâm 2 - Kẻ yểu mệnh truyên ngôn tình trinh thám

14:29:22    3 phần
Lượt nghe: 281

Ngạo thế cửu trọng thiên - Truyện kiếm hiệp

Ngạo thế cửu trọng thiên - Truyện kiếm hiệp

11:19:52    10 phần
Lượt nghe: 915

Trâm - Nữ Hoạn Quan truyện ngôn tình trinh thám

Trâm - Nữ Hoạn Quan truyện ngôn tình trinh thám

11:45:45    3 phần
Lượt nghe: 485

Gió lạnh gò hoang - Truyện ma tháng 7

Gió lạnh gò hoang - Truyện ma tháng 7

1 vote

00:30:16    2 phần
Lượt nghe: 1.290

Làm dâu cõi chết - Truyện ma

Làm dâu cõi chết - Truyện ma

02:03:41    2 phần
Lượt nghe: 1.192

Chuyện Kể Lúc Nửa Đêm

Chuyện Kể Lúc Nửa Đêm

02:13:24    1 phần
Lượt nghe: 1.212