Sắp xếp Audio
Lời Nguyền Ngải Đen

Lời Nguyền Ngải Đen

Quàng A Tũn

9 vote

 01:13:57    1 phần
 Lượt nghe: 12.843

Quỷ Ám

Quỷ Ám

Quàng A Tũn

1 vote

 04:18:31    3 phần
 Lượt nghe: 8.336

Đồng Trinh Ngải

Đồng Trinh Ngải

Quàng A Tũn

3 vote

 03:04:12    1 phần
 Lượt nghe: 8.304

Nữ Chúa Quỷ

Nữ Chúa Quỷ

Quàng A Tũn

1 vote

 00:56:17    1 phần
 Lượt nghe: 7.264

Ác Linh

Ác Linh

Quàng A Tũn

 01:20:07    1 phần
 Lượt nghe: 4.531

Linh Hồn Trở Về

Linh Hồn Trở Về

MC Nguyễn Huy

9 vote

 01:05:07    1 phần
 Lượt nghe: 8.962

Săn Quỷ

Săn Quỷ

MC Nguyễn Huy

8 vote

 00:52:12    1 phần
 Lượt nghe: 6.774

Gọi Quỷ

Gọi Quỷ

MC Nguyễn Huy

6 vote

 00:44:32    1 phần
 Lượt nghe: 5.769

Chiếc Áo Đỏ

Chiếc Áo Đỏ

MC Ngọc Lâm

6 vote

 01:48:04    1 phần
 Lượt nghe: 5.599

Nghiệp Làng

Nghiệp Làng

MC Nguyễn Huy

6 vote

 00:45:42    1 phần
 Lượt nghe: 8.206

Những Chuyện Trong Đời

Những Chuyện Trong Đời

MC Nguyễn Huy

2 vote

 00:53:49    1 phần
 Lượt nghe: 5.672

Báo Oán

Báo Oán

MC Nguyễn Huy

3 vote

 00:51:23    1 phần
 Lượt nghe: 5.129

Đáy Sông Lạnh

Đáy Sông Lạnh

MC Nguyễn Huy

2 vote

 00:43:24    1 phần
 Lượt nghe: 4.318

Duyên Kiếp Tâm Linh

Duyên Kiếp Tâm Linh

MC Nguyễn Huy

5 vote

 02:45:38    3 phần
 Lượt nghe: 5.727

Ác Vọng

Ác Vọng

MC Nguyễn Huy

1 vote

 02:38:10    3 phần
 Lượt nghe: 4.067

Khi Người Yêu Là Vong Ma

Khi Người Yêu Là Vong Ma

MC Nguyễn Huy

9 vote

 04:38:15    4 phần
 Lượt nghe: 5.144

Xác Chết Không Đầu

Xác Chết Không Đầu

MC Nguyễn Huy

5 vote

 04:57:50    5 phần
 Lượt nghe: 7.206

Oan Hồn Không Siêu Thoát

Oan Hồn Không Siêu Thoát

MC Nguyễn Huy

4 vote

 04:51:08    5 phần
 Lượt nghe: 5.235

Tứ Đại Oán

Tứ Đại Oán

MC Nguyễn Huy

13 vote

 02:12:19    2 phần
 Lượt nghe: 6.112

Ngôi Nhà Bí Ẩn

Ngôi Nhà Bí Ẩn

4 vote

 04:04:13    4 phần
 Lượt nghe: 5.786