Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
49 Ngày Báo Oán

49 Ngày Báo Oán

MC Đình Soạn

01:04:40    1 phần
Lượt nghe: 1.730

Nghiệp Quật Thầy Pháp

Nghiệp Quật Thầy Pháp

MC Đình Soạn

01:07:48    1 phần
Lượt nghe: 2.933

Bỏ Ngải Rửa Thù

Bỏ Ngải Rửa Thù

MC Đình Soạn

01:07:47    1 phần
Lượt nghe: 2.303

Trâm Cài Trên Xác

Trâm Cài Trên Xác

MC Đình Soạn

01:07:48    1 phần
Lượt nghe: 1.607

Từ Đường Thờ Quỷ

Từ Đường Thờ Quỷ

MC Đình Soạn

01:05:52    1 phần
Lượt nghe: 2.258

Bí Ẩn Rằm Tháng 7 Âm Lịch

Bí Ẩn Rằm Tháng 7 Âm Lịch

MC Đình Soạn

01:16:20    1 phần
Lượt nghe: 1.522

Chuồn Chuồn Đen

Chuồn Chuồn Đen

MC Đình Soạn

02:12:33    2 phần
Lượt nghe: 1.804

Căn Phòng Không Mở Cửa

Căn Phòng Không Mở Cửa

MC Đình Soạn

01:05:49    1 phần
Lượt nghe: 1.579

Hồn Ma Phượng

Hồn Ma Phượng

MC Đình Soạn

01:00:34    1 phần
Lượt nghe: 974

Căn Nhà Có Quỷ - MC Đình Soạn

Căn Nhà Có Quỷ - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:00:09    1 phần
Lượt nghe: 1.431

Tiếng Ai Vang Vọng

Tiếng Ai Vang Vọng

MC Đình Soạn

01:01:14    1 phần
Lượt nghe: 882

Chuyến Đi Tử Thần

Chuyến Đi Tử Thần

MC Đình Soạn

01:06:18    1 phần
Lượt nghe: 1.381

Làm Dâu Nhà Trùng Tang

Làm Dâu Nhà Trùng Tang

MC Đình Soạn

01:00:18    1 phần
Lượt nghe: 1.634

Hồn Ma Tình Nhân

Hồn Ma Tình Nhân

MC Đình Soạn

01:00:16    1 phần
Lượt nghe: 944

Mèo Về Đòi Mạng

Mèo Về Đòi Mạng

MC Đình Soạn

01:07:02    1 phần
Lượt nghe: 1.232

Ký Túc Xá Có Ma

Ký Túc Xá Có Ma

MC Đình Soạn

01:02:17    1 phần
Lượt nghe: 1.030

Bóng Ai Trước Nhà

Bóng Ai Trước Nhà

MC Đình Soạn

01:00:31    1 phần
Lượt nghe: 917

Oan Hồn Nhà Ông Nghị

Oan Hồn Nhà Ông Nghị

MC Đình Soạn

01:01:15    1 phần
Lượt nghe: 1.107

Núi Ma

Núi Ma

MC Đình Soạn

00:57:59    1 phần
Lượt nghe: 2.830

Truyền Nhân Cuối Cùng Phái Liên Sơn

Truyền Nhân Cuối Cùng Phái Liên Sơn

MC Đình Soạn

02:24:24    3 phần
Lượt nghe: 2.798

Huyết Ngải Khmer

Huyết Ngải Khmer

MC Đình Soạn

01:26:28    2 phần
Lượt nghe: 3.175

Người Yêu Cũ Thứ 108

Người Yêu Cũ Thứ 108

MC Đình Soạn

02:44:40    3 phần
Lượt nghe: 1.950

Lời Nguyền Ngôi Làng Ma Ám

Lời Nguyền Ngôi Làng Ma Ám

MC Đình Soạn

02:56:22    3 phần
Lượt nghe: 2.191

Đạo Sĩ Diệt Cương Thi

Đạo Sĩ Diệt Cương Thi

MC Đình Soạn

01:38:41    2 phần
Lượt nghe: 1.688

Ma Làng

Ma Làng

MC Đình Soạn

01:34:16    2 phần
Lượt nghe: 2.238

Sơn Hải Nam Thanh Ký

Sơn Hải Nam Thanh Ký

MC Đình Soạn

00:52:40    1 phần
Lượt nghe: 1.074

Annabelle Búp Bê Ma Ám

Annabelle Búp Bê Ma Ám

MC Đình Soạn

01:00:58    1 phần
Lượt nghe: 1.107

Vùng Đất Kinh Dị

Vùng Đất Kinh Dị

MC Đình Soạn

01:40:11    2 phần
Lượt nghe: 1.641

Oan Hồn Báo Mộng - MC Đình Soạn

Oan Hồn Báo Mộng - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:25:15    2 phần
Lượt nghe: 2.566

Tháng Cô Hồn

Tháng Cô Hồn

MC Đình Soạn

01:03:11    1 phần
Lượt nghe: 1.734

Ảo Giác Ma Quái

Ảo Giác Ma Quái

MC Đình Soạn

01:00:12    1 phần
Lượt nghe: 1.140

Hồn Ma Con Ghẻ

Hồn Ma Con Ghẻ

MC Đình Soạn

01:02:18    1 phần
Lượt nghe: 1.429

Chiếc Cầu Định Mệnh

Chiếc Cầu Định Mệnh

MC Đình Soạn

01:08:21    1 phần
Lượt nghe: 1.613

Linh Hồn Cẩm Nhung

Linh Hồn Cẩm Nhung

MC Đình Soạn

01:00:35    1 phần
Lượt nghe: 1.344

Miếu Ông Hổi Trành

Miếu Ông Hổi Trành

MC Đình Soạn

01:03:54    1 phần
Lượt nghe: 1.902

Oan Hồn Giữ Nhà

Oan Hồn Giữ Nhà

MC Đình Soạn

01:07:22    1 phần
Lượt nghe: 1.910

Ác Báo Địa Chủ

Ác Báo Địa Chủ

MC Đình Soạn

00:50:16    1 phần
Lượt nghe: 1.794

Hồn Ma Đứa Cháu Gái

Hồn Ma Đứa Cháu Gái

MC Đình Soạn

01:01:12    1 phần
Lượt nghe: 1.445

Núi Thiêng Giấu Vàng

Núi Thiêng Giấu Vàng

MC Đình Soạn

01:09:02    1 phần
Lượt nghe: 6.363

Hận Thù Dòng Họ

Hận Thù Dòng Họ

MC Đình Soạn

01:06:33    1 phần
Lượt nghe: 5.895