Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Đất Độc Ba Vì

Đất Độc Ba Vì

MC Đình Soạn

01:07:30    1 phần
Lượt nghe: 4.361

Cắt Trùng Giải Vong

Cắt Trùng Giải Vong

MC Đình Soạn

01:07:32    1 phần
Lượt nghe: 5.585

Nỗi Sợ Ma Ám

Nỗi Sợ Ma Ám

MC Đình Soạn

01:00:17    1 phần
Lượt nghe: 2.464

Oan Hồn Cô Gái Tên Sam

Oan Hồn Cô Gái Tên Sam

MC Đình Soạn

00:44:32    1 phần
Lượt nghe: 3.214

Chiếc Ô Màu Đỏ

Chiếc Ô Màu Đỏ

MC Đình Soạn

01:07:04    1 phần
Lượt nghe: 2.995

Tiếng Khóc Dưới Lòng Sông

Tiếng Khóc Dưới Lòng Sông

MC Đình Soạn

01:02:00    1 phần
Lượt nghe: 3.690

Dãy Nhà Ma Ám

Dãy Nhà Ma Ám

MC Đình Soạn

01:08:44    1 phần
Lượt nghe: 4.534

Người Bạn Không Nên Kêt

Người Bạn Không Nên Kêt

MC Đình Soạn

02:39:34    2 phần
Lượt nghe: 4.713

Hồn Ma Em Chồng

Hồn Ma Em Chồng

MC Đình Soạn

01:28:39    1 phần
Lượt nghe: 4.313

Tiếng Ai Trong Cổ Mộ

Tiếng Ai Trong Cổ Mộ

MC Đình Soạn

01:47:14    2 phần
Lượt nghe: 4.687

Ma Sau Nhà

Ma Sau Nhà

MC Đình Soạn

01:00:12    1 phần
Lượt nghe: 5.016

Giết Tao Đi

Giết Tao Đi

MC Đình Soạn

01:05:13    1 phần
Lượt nghe: 3.738

Cây Đa Oán Nghiệt

Cây Đa Oán Nghiệt

MC Đình Soạn

02:35:57    3 phần
Lượt nghe: 5.179

Mùa Hoa Cà Phê Cuối Cùng

Mùa Hoa Cà Phê Cuối Cùng

MC Đình Soạn

01:01:30    1 phần
Lượt nghe: 2.990

Đời Cô Trang

Đời Cô Trang

MC Đình Soạn

01:00:55    1 phần
Lượt nghe: 2.956

Người Tử Tù

Người Tử Tù

MC Đình Soạn

01:07:11    1 phần
Lượt nghe: 3.017

Tiếng Hú Nơi Rừng Hoang

Tiếng Hú Nơi Rừng Hoang

MC Đình Soạn

01:16:25    1 phần
Lượt nghe: 2.290

Nhập Tràng Hóa Quỷ

Nhập Tràng Hóa Quỷ

MC Đình Soạn

1 vote

01:07:42    1 phần
Lượt nghe: 4.974

Tội Ác Người Vợ

Tội Ác Người Vợ

MC Đình Soạn

3 vote

01:03:48    1 phần
Lượt nghe: 4.901

Ngôi Nhà Ma Ám

Ngôi Nhà Ma Ám

MC Đình Soạn

00:59:59    1 phần
Lượt nghe: 2.300

Đường Tàu

Đường Tàu

MC Đình Soạn

1 vote

02:03:56    2 phần
Lượt nghe: 4.569

Đất Lạnh Đồi Hoang

Đất Lạnh Đồi Hoang

MC Đình Soạn

1 vote

01:02:57    1 phần
Lượt nghe: 2.490

Trả Giá

Trả Giá

MC Đình Soạn

2 vote

01:03:35    1 phần
Lượt nghe: 3.073

Dị Miếu

Dị Miếu

MC Đình Soạn

01:03:40    1 phần
Lượt nghe: 3.176

Oan Hồn Chị Kiều

Oan Hồn Chị Kiều

MC Đình Soạn

01:00:36    1 phần
Lượt nghe: 2.673

Nghiệp Báo Ông Nhân

Nghiệp Báo Ông Nhân

MC Đình Soạn

01:03:30    1 phần
Lượt nghe: 2.511

Quái Thai - MC Đình Soạn

Quái Thai - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:08:30    1 phần
Lượt nghe: 2.953

Kinh Hoàng Bản Ma

Kinh Hoàng Bản Ma

MC Đình Soạn

01:09:21    1 phần
Lượt nghe: 2.795

Khúc Sông Ma Ám

Khúc Sông Ma Ám

MC Đình Soạn

1 vote

01:03:57    1 phần
Lượt nghe: 2.294

Âm Khí

Âm Khí

MC Đình Soạn

2 vote

01:10:45    1 phần
Lượt nghe: 3.099

Linh Xà Báo Oán

Linh Xà Báo Oán

MC Đình Soạn

01:09:33    1 phần
Lượt nghe: 2.699

Dòng Suối Oan Hồn

Dòng Suối Oan Hồn

MC Đình Soạn

1 vote

01:09:57    1 phần
Lượt nghe: 2.773

Ma Đầu Đỏ

Ma Đầu Đỏ

MC Đình Soạn

01:02:40    1 phần
Lượt nghe: 1.854

Áo Dài Máu

Áo Dài Máu

MC Đình Soạn

00:58:47    1 phần
Lượt nghe: 1.428

Ngôi Mộ Quỷ Dưới Nền Nhà

Ngôi Mộ Quỷ Dưới Nền Nhà

MC Đình Soạn

1 vote

00:50:00    1 phần
Lượt nghe: 3.318

Tiệm Đồ Cổ Ma Quái

Tiệm Đồ Cổ Ma Quái

MC Đình Soạn

01:12:26    1 phần
Lượt nghe: 2.138

Bỏ Em Đuối Nước

Bỏ Em Đuối Nước

MC Đình Soạn

1 vote

01:07:28    1 phần
Lượt nghe: 1.971

Oán Hận Không Tan

Oán Hận Không Tan

MC Đình Soạn

01:09:03    1 phần
Lượt nghe: 1.457

Oán Nghiệp Con Trâu

Oán Nghiệp Con Trâu

MC Đình Soạn

1 vote

01:05:02    1 phần
Lượt nghe: 1.931

Anh Lính Bất Diệt

Anh Lính Bất Diệt

MC Đình Soạn

06:19:13    6 phần
Lượt nghe: 1.999