Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Người Chồng Của Cõi Âm - Truyện Ma

Người Chồng Của Cõi Âm - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:36:14    1 phần
Lượt nghe: 5.857

Nước Mắt Cô Đơn - Truyện Kinh Dị

Nước Mắt Cô Đơn - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

01:02:19    1 phần
Lượt nghe: 5.640

Hoang Tưởng Và Hài Nhi Báo Oán

Hoang Tưởng Và Hài Nhi Báo Oán

MC Đình Soạn

1 vote

01:16:48    1 phần
Lượt nghe: 5.219

Goá Phụ Ở Tuổi 17 - Truyện Ma

Goá Phụ Ở Tuổi 17 - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:33:29    1 phần
Lượt nghe: 7.232

Hài Nhi Báo Thù - Truyện Ma Kinh Dị

Hài Nhi Báo Thù - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

00:50:06    1 phần
Lượt nghe: 5.317

Linh Hồn Oan Nghiệt - Truyện Ma

Linh Hồn Oan Nghiệt - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:50:51    1 phần
Lượt nghe: 5.639

Tiếng Chuông Chùa - Truyện Kinh Dị

Tiếng Chuông Chùa - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

00:46:54    1 phần
Lượt nghe: 6.754

Linh Hồn Người Tình - Truyện Ma

Linh Hồn Người Tình - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:57:20    1 phần
Lượt nghe: 5.900

Nhập Tràng Vào Bà Lệ Thuỳ - Truyện Kinh Dị

Nhập Tràng Vào Bà Lệ Thuỳ - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

00:56:15    1 phần
Lượt nghe: 5.645

Oan Hồn Ngoài Nghĩa Địa - Truyện Ma

Oan Hồn Ngoài Nghĩa Địa - Truyện Ma

MC Đình Soạn

5 vote

00:34:05    1 phần
Lượt nghe: 5.306

Bông Hồng Ma Quái - Truyện Kinh Dị

Bông Hồng Ma Quái - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

3 vote

01:04:12    1 phần
Lượt nghe: 5.712

Bên Kia Thế Giới - Truyện Ma

Bên Kia Thế Giới - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:54:39    1 phần
Lượt nghe: 5.838

Dòng Giống Của Quỷ - Truyện Kinh Dị

Dòng Giống Của Quỷ - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

01:08:49    1 phần
Lượt nghe: 6.243

3 Nốt Ruồi Son - Truyện Kinh Dị

3 Nốt Ruồi Son - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

02:20:45    1 phần
Lượt nghe: 5.638

Trái Tim Người Chết - Truyện Ma

Trái Tim Người Chết - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:50:27    1 phần
Lượt nghe: 6.263

Đồng Xu Định Mệnh - Truyện Ma

Đồng Xu Định Mệnh - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:49:52    1 phần
Lượt nghe: 5.437

Lấy Xác Để Hoàn Hồn - Truyện Kinh Dị

Lấy Xác Để Hoàn Hồn - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

02:22:18    1 phần
Lượt nghe: 5.473

Chờ Em Ở Kiếp Sau - Truyện Ma

Chờ Em Ở Kiếp Sau - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:03:44    1 phần
Lượt nghe: 6.190

Linh Hồn Rửa Hận Và Oan Hồn Đêm Rằm

Linh Hồn Rửa Hận Và Oan Hồn Đêm Rằm

MC Đình Soạn

2 vote

01:11:26    1 phần
Lượt nghe: 5.472

Ma Bụi Tre Và Bí Ẩn Linh Hồn

Ma Bụi Tre Và Bí Ẩn Linh Hồn

MC Đình Soạn

01:03:15    1 phần
Lượt nghe: 7.553

Gọi Hồn Người Chết Trùng Tang - Truyện Ma

Gọi Hồn Người Chết Trùng Tang - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

00:57:05    1 phần
Lượt nghe: 5.422

Oan Hồn Ở Hang Quỷ - Truyện Ma

Oan Hồn Ở Hang Quỷ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:57:26    1 phần
Lượt nghe: 5.901

Dưới Âm Báo Mộng - Truyện Kinh Dị

Dưới Âm Báo Mộng - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

00:56:50    1 phần
Lượt nghe: 6.868

Có Duyên Âm Với Ma - Truyện Kinh Dị

Có Duyên Âm Với Ma - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

01:21:45    1 phần
Lượt nghe: 5.440

Oan Hồn Quỷ Có Độc - Truyện Ma

Oan Hồn Quỷ Có Độc - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:59:44    1 phần
Lượt nghe: 11.622

Chết Cùng Một Chỗ - Truyện Kinh Dị

Chết Cùng Một Chỗ - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

4 vote

00:56:39    1 phần
Lượt nghe: 5.242

Miếng Đất Gia Nghiệp - Truyện Ma

Miếng Đất Gia Nghiệp - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

01:02:53    1 phần
Lượt nghe: 8.293

Chuyến Tàu Về Thế Giới Bên Kia - Truyện Ma

Chuyến Tàu Về Thế Giới Bên Kia - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

00:53:14    1 phần
Lượt nghe: 4.768

Nhà Bị Trùng Tang - Truyện Kinh Dị

Nhà Bị Trùng Tang - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

3 vote

00:55:23    1 phần
Lượt nghe: 7.920

Mã Nữ Theo Người - Truyện Kinh Dị

Mã Nữ Theo Người - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

3 vote

00:30:57    1 phần
Lượt nghe: 6.124

Mẹ Về Báo Mộng - Truyện Ma Kinh Dị

Mẹ Về Báo Mộng - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

4 vote

00:50:27    1 phần
Lượt nghe: 4.925

Hồn Ma Ở Bãi Tắm - Truyện Ma

Hồn Ma Ở Bãi Tắm - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:50:18    1 phần
Lượt nghe: 6.555

Ám Ảnh Về Cái Xác - Truyện Kinh Dị

Ám Ảnh Về Cái Xác - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

00:42:37    1 phần
Lượt nghe: 5.775

Trả Giá Khi Tìm Gặp Ma - Truyện Kinh Dị

Trả Giá Khi Tìm Gặp Ma - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

00:31:17    1 phần
Lượt nghe: 6.478

Ám Của Người Âm - Truyện Kinh Dị

Ám Của Người Âm - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 5.427

Oan Hồn Cô Gái Hồng Nương - Truyện Ma

Oan Hồn Cô Gái Hồng Nương - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:40:47    1 phần
Lượt nghe: 5.811