Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Bí Ẩn Trong Màn Đêm

Bí Ẩn Trong Màn Đêm

MC Đình Soạn

01:00:31    1 phần
Lượt nghe: 1.418

Chuyện Ma Thời Lính

Chuyện Ma Thời Lính

MC Đình Soạn

01:08:41    1 phần
Lượt nghe: 2.352

Thấy Ma

Thấy Ma

MC Đình Soạn

01:02:06    1 phần
Lượt nghe: 1.305

Tội Ác Không Tha

Tội Ác Không Tha

MC Đình Soạn

00:45:41    1 phần
Lượt nghe: 1.969

Trò Chơi Oan Nghiệt

Trò Chơi Oan Nghiệt

MC Đình Soạn

00:52:58    1 phần
Lượt nghe: 1.539

Lá Bùa Trừ Ma

Lá Bùa Trừ Ma

MC Đình Soạn

00:58:24    1 phần
Lượt nghe: 2.361

Chi Chi Chành Chành

Chi Chi Chành Chành

MC Đình Soạn

00:52:18    1 phần
Lượt nghe: 1.301

Khách Sạn Ma 403

Khách Sạn Ma 403

MC Đình Soạn

01:03:25    1 phần
Lượt nghe: 1.414

Mảnh Đất Tha Ma

Mảnh Đất Tha Ma

MC Đình Soạn

01:02:12    1 phần
Lượt nghe: 3.286

Có Oán Thì Báo

Có Oán Thì Báo

MC Đình Soạn

00:57:09    1 phần
Lượt nghe: 1.915

Vong Về Trước Cổng

Vong Về Trước Cổng

MC Đình Soạn

01:04:31    1 phần
Lượt nghe: 1.737

Con Riêng Về Báo Mộng

Con Riêng Về Báo Mộng

MC Đình Soạn

01:05:10    1 phần
Lượt nghe: 1.751

Động Mồ Động Mả

Động Mồ Động Mả

MC Đình Soạn

01:09:10    1 phần
Lượt nghe: 2.461

Chiếc Hòm Bằng Gỗ Mục

Chiếc Hòm Bằng Gỗ Mục

MC Đình Soạn

01:01:03    1 phần
Lượt nghe: 2.834

Đào Mả Khuya

Đào Mả Khuya

MC Đình Soạn

1 vote

01:03:28    1 phần
Lượt nghe: 3.906

Bàn Tay Của Quỷ

Bàn Tay Của Quỷ

MC Đình Soạn

01:01:04    1 phần
Lượt nghe: 2.301

Gả Con Cho Quỷ

Gả Con Cho Quỷ

MC Đình Soạn

01:09:26    1 phần
Lượt nghe: 2.356

Vong Hồn Của An

Vong Hồn Của An

MC Đình Soạn

01:04:14    1 phần
Lượt nghe: 1.426

Bùa Chú Tây Bắc

Bùa Chú Tây Bắc

MC Đình Soạn

01:06:09    1 phần
Lượt nghe: 2.803

Vùng Đất Oán Khí

Vùng Đất Oán Khí

MC Đình Soạn

01:06:51    1 phần
Lượt nghe: 2.372

Vong Hồn Sét Đánh

Vong Hồn Sét Đánh

MC Đình Soạn

01:03:40    1 phần
Lượt nghe: 2.435

Đền Mạng

Đền Mạng

MC Đình Soạn

01:03:26    1 phần
Lượt nghe: 2.004

Nghiệp Báo Kẻ Tà Ác

Nghiệp Báo Kẻ Tà Ác

MC Đình Soạn

01:04:34    1 phần
Lượt nghe: 1.756

Ngải Độc Quật

Ngải Độc Quật

MC Đình Soạn

01:05:56    1 phần
Lượt nghe: 2.229

Oan Hồn Nhập Điểu

Oan Hồn Nhập Điểu

MC Đình Soạn

01:05:00    1 phần
Lượt nghe: 1.650

Lời Nguyền Trong Hang

Lời Nguyền Trong Hang

MC Đình Soạn

01:02:37    1 phần
Lượt nghe: 2.046

Thỉnh Ngải Xà Thần

Thỉnh Ngải Xà Thần

MC Đình Soạn

01:05:51    1 phần
Lượt nghe: 1.598

Vong Nhập

Vong Nhập

MC Đình Soạn

01:05:13    1 phần
Lượt nghe: 1.317

Đất Này Độc

Đất Này Độc

MC Đình Soạn

01:11:50    0 phần
Lượt nghe: 2.269

Đừng Chụp Ảnh Ban Đêm

Đừng Chụp Ảnh Ban Đêm

MC Đình Soạn

01:09:28    1 phần
Lượt nghe: 1.571

Cõng Quan Tài

Cõng Quan Tài

MC Đình Soạn

01:04:55    1 phần
Lượt nghe: 1.714

Oan Hồn Thiếu Nữ

Oan Hồn Thiếu Nữ

MC Đình Soạn

01:00:17    1 phần
Lượt nghe: 1.342

Tờ Vé Số Ma

Tờ Vé Số Ma

MC Đình Soạn

01:12:48    1 phần
Lượt nghe: 1.953

Mèo Đen

Mèo Đen

MC Đình Soạn

01:00:25    1 phần
Lượt nghe: 1.322

Oan Oan Tương Báo

Oan Oan Tương Báo

MC Đình Soạn

00:50:52    1 phần
Lượt nghe: 1.551

Ngày 14 tháng 7

Ngày 14 tháng 7

MC Đình Soạn

00:54:58    1 phần
Lượt nghe: 1.593

Về Nhà Chồng

Về Nhà Chồng

MC Đình Soạn

00:44:18    1 phần
Lượt nghe: 1.908

Oán Hồn Hóa Quỷ

Oán Hồn Hóa Quỷ

MC Đình Soạn

00:55:03    1 phần
Lượt nghe: 1.913

Hũ Cốt Oan Nghiệt

Hũ Cốt Oan Nghiệt

MC Đình Soạn

00:57:29    1 phần
Lượt nghe: 2.323

Một Giọt Máu Đào

Một Giọt Máu Đào

MC Đình Soạn

00:50:06    1 phần
Lượt nghe: 1.141