Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Làm Dâu Nhà Quỷ

Làm Dâu Nhà Quỷ

MC Đình Soạn

00:56:40    1 phần
Lượt nghe: 2.247

Bụi Dứa Oan Hồn

Bụi Dứa Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:06:08    1 phần
Lượt nghe: 1.859

Bùa Ngải Rết

Bùa Ngải Rết

MC Đình Soạn

01:07:48    1 phần
Lượt nghe: 1.580

Oán Thù Người Ăn Xin

Oán Thù Người Ăn Xin

MC Đình Soạn

01:05:43    1 phần
Lượt nghe: 2.455

Sợi Dây Oan Nghiệt

Sợi Dây Oan Nghiệt

MC Đình Soạn

01:06:31    1 phần
Lượt nghe: 1.244

Ma Da Báo Oán

Ma Da Báo Oán

MC Đình Soạn

01:04:38    1 phần
Lượt nghe: 1.580

Thư Ngải Yểm Bùa

Thư Ngải Yểm Bùa

MC Đình Soạn

01:09:46    1 phần
Lượt nghe: 1.622

Rắn Thiêng

Rắn Thiêng

MC Đình Soạn

01:05:25    1 phần
Lượt nghe: 1.895

Hồ Cá Oan Hồn

Hồ Cá Oan Hồn

MC Đình Soạn

01:03:39    1 phần
Lượt nghe: 1.730

Oán Trinh Nữ

Oán Trinh Nữ

MC Đình Soạn

01:06:01    1 phần
Lượt nghe: 1.492

Đào Mộ Luyện Phép

Đào Mộ Luyện Phép

MC Đình Soạn

01:06:43    1 phần
Lượt nghe: 1.786

4 Đời Trả Nghiệp

4 Đời Trả Nghiệp

MC Đình Soạn

02:10:12    2 phần
Lượt nghe: 2.638

Đồ Của Vong

Đồ Của Vong

MC Đình Soạn

01:08:21    1 phần
Lượt nghe: 1.467

Bắt Hồn

Bắt Hồn

MC Đình Soạn

01:06:31    1 phần
Lượt nghe: 2.455

Bùa Báo Oán

Bùa Báo Oán

MC Đình Soạn

01:04:47    1 phần
Lượt nghe: 1.859

Vong Hồn Đuối Nước

Vong Hồn Đuối Nước

MC Đình Soạn

01:05:50    1 phần
Lượt nghe: 1.111

Nghiệp Báo Họ Vương

Nghiệp Báo Họ Vương

MC Đình Soạn

03:02:53    3 phần
Lượt nghe: 2.402

Chạy Đến Chết

Chạy Đến Chết

MC Đình Soạn

00:54:46    1 phần
Lượt nghe: 1.423

Trộm Mộ Bị Yểm

Trộm Mộ Bị Yểm

MC Đình Soạn

03:10:54    3 phần
Lượt nghe: 2.467

Trả Nghiệp

Trả Nghiệp

MC Đình Soạn

02:02:37    2 phần
Lượt nghe: 2.772

Món Quà Của Mẹ

Món Quà Của Mẹ

MC Đình Soạn

01:04:15    1 phần
Lượt nghe: 2.064

Oan Hồn Cuối Phòng

Oan Hồn Cuối Phòng

MC Đình Soạn

01:01:41    1 phần
Lượt nghe: 1.910

Dãy Trọ Có Ma

Dãy Trọ Có Ma

MC Đình Soạn

01:00:55    1 phần
Lượt nghe: 2.116

Trả Oán Nghiệp

Trả Oán Nghiệp

MC Đình Soạn

00:58:39    1 phần
Lượt nghe: 1.139

Trầm Hương Máu

Trầm Hương Máu

MC Đình Soạn

01:05:30    1 phần
Lượt nghe: 5.774

Vong Trong Nhà Cổ

Vong Trong Nhà Cổ

MC Đình Soạn

01:00:49    1 phần
Lượt nghe: 4.256

Bắt Ma Ma Bắt

Bắt Ma Ma Bắt

MC Đình Soạn

01:01:40    1 phần
Lượt nghe: 3.988

Hồn Ma Dưới Ao

Hồn Ma Dưới Ao

MC Đình Soạn

00:56:30    1 phần
Lượt nghe: 2.486

Oan Hồn Tình Cũ - MC Đình Soạn

Oan Hồn Tình Cũ - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

01:04:46    1 phần
Lượt nghe: 3.133

Quỷ Thần Vòng Xóm Đập

Quỷ Thần Vòng Xóm Đập

MC Đình Soạn

01:03:35    1 phần
Lượt nghe: 4.160

Vong Về Nhà

Vong Về Nhà

MC Đình Soạn

01:06:57    1 phần
Lượt nghe: 3.162

Kẻ Gieo Ác Nghiệp

Kẻ Gieo Ác Nghiệp

MC Đình Soạn

01:00:08    1 phần
Lượt nghe: 3.025

Chiếc Váy Oan Khiên

Chiếc Váy Oan Khiên

MC Đình Soạn

01:09:39    1 phần
Lượt nghe: 2.181

Minh Hôn Âm Dương

Minh Hôn Âm Dương

MC Đình Soạn

01:06:00    1 phần
Lượt nghe: 2.071

Thầy Phán Trùng Tang

Thầy Phán Trùng Tang

MC Đình Soạn

01:07:59    1 phần
Lượt nghe: 3.010

Quả Báo Kẻ Ác

Quả Báo Kẻ Ác

MC Đình Soạn

01:07:29    1 phần
Lượt nghe: 1.954

Vong Âm Sau Nhà

Vong Âm Sau Nhà

MC Đình Soạn

01:15:00    1 phần
Lượt nghe: 2.877

Vùng Đất Bị Nguyền Rủa

Vùng Đất Bị Nguyền Rủa

MC Đình Soạn

01:00:18    1 phần
Lượt nghe: 2.263

Oán Linh Đất Dữ

Oán Linh Đất Dữ

MC Đình Soạn

01:04:39    1 phần
Lượt nghe: 2.072

Chuột Bạch

Chuột Bạch

MC Đình Soạn

01:25:58    1 phần
Lượt nghe: 1.874