Giọng đọc: MC Đình Soạn

Giọng đọc Đình Soạn - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Đình Soạn.

Sắp xếp Audio
Nhặt Phải Hòn Đá Thiêng Ở Chùa - Truyện Ma

Nhặt Phải Hòn Đá Thiêng Ở Chùa - Truyện Ma

MC Đình Soạn

5 vote

02:25:13    1 phần
Lượt nghe: 7.992

Trộm Mộ Phạm Phải Cõi Âm - Truyện Ma

Trộm Mộ Phạm Phải Cõi Âm - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

01:18:16    1 phần
Lượt nghe: 7.614

Duyên Âm Ám Theo - Truyện Ma

Duyên Âm Ám Theo - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:45:33    1 phần
Lượt nghe: 6.661

Ba Lần Có Con Với Ma - Truyện Ma

Ba Lần Có Con Với Ma - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

01:13:13    1 phần
Lượt nghe: 8.082

Bán Linh Hồn Cho Quỷ - Truyện Ma

Bán Linh Hồn Cho Quỷ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

7 vote

02:17:53    2 phần
Lượt nghe: 7.083

Oán Nghiệt Người Anh - Truyện Ma

Oán Nghiệt Người Anh - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

01:11:24    1 phần
Lượt nghe: 5.369

Bóng Đè - Truyện Ma Kinh Dị

Bóng Đè - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

00:34:06    1 phần
Lượt nghe: 4.942

Đêm Đó Không Nên Có - Truyện Ma

Đêm Đó Không Nên Có - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:40:30    1 phần
Lượt nghe: 5.881

Dưới Sàn Này Có Ma - Truyện Ma

Dưới Sàn Này Có Ma - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:56:31    1 phần
Lượt nghe: 5.972

Căn Nhà Hoang Bên Sông - Truyện Ma

Căn Nhà Hoang Bên Sông - Truyện Ma

MC Đình Soạn

6 vote

01:19:20    1 phần
Lượt nghe: 7.766

Ma Ở Vùng Núi Tây Bắc - Truyện Ma

Ma Ở Vùng Núi Tây Bắc - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:25:34    1 phần
Lượt nghe: 7.262

Sát Âm Của Má - Truyện Ma

Sát Âm Của Má - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

01:27:33    1 phần
Lượt nghe: 5.290

Hồn Nhập Về - Truyện Kinh Dị

Hồn Nhập Về - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

2 vote

01:11:10    1 phần
Lượt nghe: 5.272

Mộng Ở Kiếp Trước - Truyện Ma

Mộng Ở Kiếp Trước - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:19:28    1 phần
Lượt nghe: 4.541

Trả Thù Của Oan Hồn - Truyện Ma

Trả Thù Của Oan Hồn - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

01:03:54    1 phần
Lượt nghe: 6.123

Tóc Người Đã Mất - Truyện Ma

Tóc Người Đã Mất - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:46:59    1 phần
Lượt nghe: 5.147

Nghiệp Báo Ứng - Truyện Kinh Dị

Nghiệp Báo Ứng - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

3 vote

01:07:03    1 phần
Lượt nghe: 6.081

Cái Số Thay Vận - Truyện Ma Kinh Dị

Cái Số Thay Vận - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

01:44:38    1 phần
Lượt nghe: 6.215

Oán Nghiệp Lời Nguyền - Truyện Ma

Oán Nghiệp Lời Nguyền - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:43:18    1 phần
Lượt nghe: 5.623

Nhà Ma Ở Sài Gòn - Truyện Ma

Nhà Ma Ở Sài Gòn - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

00:45:23    1 phần
Lượt nghe: 8.360

Tàn Tro Bay Mất - Truyện Ma

Tàn Tro Bay Mất - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

01:13:12    1 phần
Lượt nghe: 4.839

Tan Trong Hư Vô - Truyện Ma

Tan Trong Hư Vô - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:03:02    1 phần
Lượt nghe: 4.920

Tình Người Yêu Ma - Truyện Ma

Tình Người Yêu Ma - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:04:04    1 phần
Lượt nghe: 6.283

Truyện Ma Có Thật - Phần 2

Truyện Ma Có Thật - Phần 2

MC Đình Soạn

3 vote

00:57:15    1 phần
Lượt nghe: 7.575

Tận Cùng Của Bóng Tối - Truyện Ma

Tận Cùng Của Bóng Tối - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:52:07    1 phần
Lượt nghe: 7.064

Tản Mác Cô Liêu - Truyện Ma

Tản Mác Cô Liêu - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:01:38    1 phần
Lượt nghe: 5.012

Lời Nguyền Của Một Ngôi Làng - Truyện Ma

Lời Nguyền Của Một Ngôi Làng - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

01:33:47    1 phần
Lượt nghe: 13.132

Trinh Thám hay Nhục hồng ngải (Hành trình tim con bị mất tích)

Nhục hồng ngải (Hành trình tim con bị mất tích)

MC Đình Soạn

22 vote

05:34:06    4 phần
Lượt nghe: 14.150

Truyện Ma Có Thật - Phần 1

Truyện Ma Có Thật - Phần 1

MC Đình Soạn

7 vote

01:11:04    1 phần
Lượt nghe: 8.055

Bóng Trăng Trắng Ngà - Truyện Ma

Bóng Trăng Trắng Ngà - Truyện Ma

MC Đình Soạn

8 vote

04:58:58    3 phần
Lượt nghe: 8.917

Đền Tội Cho Ác Nghiệp - Truyện Ma

Đền Tội Cho Ác Nghiệp - Truyện Ma

MC Đình Soạn

6 vote

02:51:12    1 phần
Lượt nghe: 7.834

Gặp Ma - Truyện Ma

Gặp Ma - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

01:27:27    1 phần
Lượt nghe: 7.006

Ma Nhập - Truyện Ma Kinh Dị

Ma Nhập - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

00:55:31    1 phần
Lượt nghe: 7.418

Truyện dài - MC Đình Soạn Trùng Lửa - Truyện Ma

Trùng Lửa - Truyện Ma

MC Đình Soạn

27 vote

08:17:16    6 phần
Lượt nghe: 18.933

Dài kỳ - kịch tính Vong Hồn - MC Đình Soạn

Vong Hồn - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

23 vote

06:52:54    6 phần
Lượt nghe: 22.658

Tiếng Giày Cao Gót Trong Công Ty - Truyện Ma

Tiếng Giày Cao Gót Trong Công Ty - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:33:52    1 phần
Lượt nghe: 5.682

Xuất Hồn Nhập Xác - Truyện Ma

Xuất Hồn Nhập Xác - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:31:04    1 phần
Lượt nghe: 5.975

Hồn Ma Thằng Sáu Sụt - Truyện Ma

Hồn Ma Thằng Sáu Sụt - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:08:36    1 phần
Lượt nghe: 6.356

Truyện Ma Về Thằng Bạn Tôi

Truyện Ma Về Thằng Bạn Tôi

MC Đình Soạn

5 vote

01:05:18    1 phần
Lượt nghe: 6.687

Căn Phòng U Uất - Truyện Kinh Dị

Căn Phòng U Uất - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

00:37:51    1 phần
Lượt nghe: 4.769