Sắp xếp Audio
Ai Cũng Cần Một Bà Mẹ

Ai Cũng Cần Một Bà Mẹ

1 vote

 01:01:42    1 phần
 Lượt nghe: 21.908

Độ Ta Không Độ Nàng

Độ Ta Không Độ Nàng

Anh Duy

1 vote

 00:36:38    3 phần
 Lượt nghe: 53.893

Những Người Khốn Khổ

Những Người Khốn Khổ

7 vote

 04:29:02    5 phần
 Lượt nghe: 39.070

Truyện Ngắn Của Nguyễn Công Hoan

Truyện Ngắn Của Nguyễn Công Hoan

4 vote

 06:35:02    6 phần
 Lượt nghe: 45.460

Góc Khuất Cuộc Đời

Góc Khuất Cuộc Đời

MC Đình Duy

26 vote

 18:45:02    22 phần
 Lượt nghe: 83.183

Bạn Giường - Truyện Tâm Lý Xã Hội

Bạn Giường - Truyện Tâm Lý Xã Hội

MC Hồng Nhung

29 vote

 15:59:23    18 phần
 Lượt nghe: 72.774

Bố Ơi Lấy Vợ Đi - Truyện Ngắn

Bố Ơi Lấy Vợ Đi - Truyện Ngắn

MC Hồng Nhung

16 vote

 05:21:20    6 phần
 Lượt nghe: 31.686

Tử Tù - Truyện Tâm Lý Xã Hội

Tử Tù - Truyện Tâm Lý Xã Hội

MC Đình Duy

1 vote

 04:22:16    5 phần
 Lượt nghe: 52.827

Trò Đùa Số Phận - Truyện Ngắn

Trò Đùa Số Phận - Truyện Ngắn

MC Hồng Nhung

1 vote

 01:50:14    2 phần
 Lượt nghe: 29.149

Nhật Ký Bão Lòng

Nhật Ký Bão Lòng

MC Đình Duy

15 vote

 05:25:27    7 phần
 Lượt nghe: 27.398

Bản Di Chúc Nghiệt Ngã - Truyện Ngắn

Bản Di Chúc Nghiệt Ngã - Truyện Ngắn

MC Hồng Nhung

1 vote

 00:25:50    1 phần
 Lượt nghe: 20.955

Giữ Trọn Lời Thề - Truyện Ngắn

Giữ Trọn Lời Thề - Truyện Ngắn

MC Hồng Nhung

3 vote

 00:38:29    1 phần
 Lượt nghe: 18.410

Ngày Về - Cành Mai Ngày Tết

Ngày Về - Cành Mai Ngày Tết

MC Hồng Nhung

3 vote

 00:29:22    1 phần
 Lượt nghe: 14.954

Đứa Con Ngoài Giá Thú

Đứa Con Ngoài Giá Thú

MC Hồng Nhung

 00:36:44    1 phần
 Lượt nghe: 18.921

Tiệc Trộm

Tiệc Trộm

MC Đình Duy

 00:57:50    1 phần
 Lượt nghe: 19.847

Người Đàn Bà Khát

Người Đàn Bà Khát

MC Hồng Nhung

2 vote

 00:36:45    1 phần
 Lượt nghe: 31.954

Vì Vợ Là Vợ Anh

Vì Vợ Là Vợ Anh

MC Đình Soạn

13 vote

 16:32:27    17 phần
 Lượt nghe: 29.520

Con Đi.ếm - Truyện Tâm Lý Xã Hội

Con Đi.ếm - Truyện Tâm Lý Xã Hội

MC Hồng Nhung

2 vote

 09:37:37    10 phần
 Lượt nghe: 64.880

Nghề nuôi gái - Truyện tâm lý xã hội

Nghề nuôi gái - Truyện tâm lý xã hội

MC Hồng Nhung

1 vote

 13:24:23    11 phần
 Lượt nghe: 81.170

Mẹ Chồng Tôi - Truyện Ngắn

Mẹ Chồng Tôi - Truyện Ngắn

MC Bảo Linh

3 vote

 00:37:09    1 phần
 Lượt nghe: 19.330