Sắp xếp Audio
Những Người Khốn Khổ

Những Người Khốn Khổ

04:29:02    5 phần
Lượt nghe: 432

Truyện Ngắn Của Nguyễn Công Hoan

Truyện Ngắn Của Nguyễn Công Hoan

06:35:02    6 phần
Lượt nghe: 991

Góc Khuất Cuộc Đời

Góc Khuất Cuộc Đời

12 vote

18:45:02    22 phần
Lượt nghe: 4.421

Bạn Giường - Truyện Tâm Lý Xã Hội

Bạn Giường - Truyện Tâm Lý Xã Hội

9 vote

15:59:23    18 phần
Lượt nghe: 6.415

Bố Ơi Lấy Vợ Đi - Truyện Ngắn

Bố Ơi Lấy Vợ Đi - Truyện Ngắn

4 vote

05:21:20    6 phần
Lượt nghe: 1.990

Tử Tù - Truyện Tâm Lý Xã Hội

Tử Tù - Truyện Tâm Lý Xã Hội

4 vote

04:22:16    5 phần
Lượt nghe: 4.425

Trò Đùa Số Phận - Truyện Ngắn

Trò Đùa Số Phận - Truyện Ngắn

1 vote

01:50:14    2 phần
Lượt nghe: 2.190

Nhật Ký Bão Lòng

Nhật Ký Bão Lòng

2 vote

05:25:27    7 phần
Lượt nghe: 1.197

Bản Di Chúc Nghiệt Ngã - Truyện Ngắn

Bản Di Chúc Nghiệt Ngã - Truyện Ngắn

00:25:50    1 phần
Lượt nghe: 2.107

Giữ Trọn Lời Thề - Truyện Ngắn

Giữ Trọn Lời Thề - Truyện Ngắn

1 vote

00:38:29    1 phần
Lượt nghe: 1.299

Ngày Về - Cành Mai Ngày Tết

Ngày Về - Cành Mai Ngày Tết

1 vote

00:29:22    1 phần
Lượt nghe: 871

Đứa Con Ngoài Giá Thú

Đứa Con Ngoài Giá Thú

00:36:44    1 phần
Lượt nghe: 1.900

Tiệc Trộm

Tiệc Trộm

00:57:50    1 phần
Lượt nghe: 1.652

Người Đàn Bà Khát

Người Đàn Bà Khát

1 vote

00:36:45    1 phần
Lượt nghe: 2.743

Vì Vợ Là Vợ Anh

Vì Vợ Là Vợ Anh

1 vote

16:32:27    17 phần
Lượt nghe: 2.660

Con Đi.ếm - Truyện Tâm Lý Xã Hội

Con Đi.ếm - Truyện Tâm Lý Xã Hội

3 vote

09:37:37    10 phần
Lượt nghe: 5.538

Nghề nuôi gái - Truyện tâm lý xã hội

Nghề nuôi gái - Truyện tâm lý xã hội

13 vote

13:24:23    11 phần
Lượt nghe: 5.563

Mẹ Chồng Tôi - Truyện Ngắn

Mẹ Chồng Tôi - Truyện Ngắn

00:37:09    1 phần
Lượt nghe: 1.651

Truyện ngắn dành cho người xa quê

Truyện ngắn dành cho người xa quê

2 vote

01:25:49    1 phần
Lượt nghe: 3.308

4 Thứ Không Được Nợ Dù Là Người Thân Trong Nhà

4 Thứ Không Được Nợ Dù Là Người Thân Trong Nhà

00:10:43    1 phần
Lượt nghe: 2.886