Sắp xếp Audio
Ngoại Tình - Truyện Ngắn

Ngoại Tình - Truyện Ngắn

1 vote

00:43:07    1 phần
Lượt nghe: 9.403

Ai Cũng Cần Một Bà Mẹ

Ai Cũng Cần Một Bà Mẹ

01:01:42    1 phần
Lượt nghe: 854

Độ Ta Không Độ Nàng

Độ Ta Không Độ Nàng

12 vote

00:36:38    3 phần
Lượt nghe: 7.956

Những Người Khốn Khổ

Những Người Khốn Khổ

3 vote

04:29:02    5 phần
Lượt nghe: 2.783

Truyện Ngắn Của Nguyễn Công Hoan

Truyện Ngắn Của Nguyễn Công Hoan

1 vote

06:35:02    6 phần
Lượt nghe: 5.007

Góc Khuất Cuộc Đời

Góc Khuất Cuộc Đời

15 vote

18:45:02    22 phần
Lượt nghe: 9.987

Bạn Giường - Truyện Tâm Lý Xã Hội

Bạn Giường - Truyện Tâm Lý Xã Hội

11 vote

15:59:23    18 phần
Lượt nghe: 13.040

Bố Ơi Lấy Vợ Đi - Truyện Ngắn

Bố Ơi Lấy Vợ Đi - Truyện Ngắn

5 vote

05:21:20    6 phần
Lượt nghe: 4.954

Tử Tù - Truyện Tâm Lý Xã Hội

Tử Tù - Truyện Tâm Lý Xã Hội

13 vote

04:22:16    5 phần
Lượt nghe: 8.796

Trò Đùa Số Phận - Truyện Ngắn

Trò Đùa Số Phận - Truyện Ngắn

2 vote

01:50:14    2 phần
Lượt nghe: 4.663

Nhật Ký Bão Lòng

Nhật Ký Bão Lòng

10 vote

05:25:27    7 phần
Lượt nghe: 2.992

Bản Di Chúc Nghiệt Ngã - Truyện Ngắn

Bản Di Chúc Nghiệt Ngã - Truyện Ngắn

00:25:50    1 phần
Lượt nghe: 4.393

Giữ Trọn Lời Thề - Truyện Ngắn

Giữ Trọn Lời Thề - Truyện Ngắn

1 vote

00:38:29    1 phần
Lượt nghe: 3.027

Ngày Về - Cành Mai Ngày Tết

Ngày Về - Cành Mai Ngày Tết

2 vote

00:29:22    1 phần
Lượt nghe: 2.104

Đứa Con Ngoài Giá Thú

Đứa Con Ngoài Giá Thú

00:36:44    1 phần
Lượt nghe: 4.156

Tiệc Trộm

Tiệc Trộm

00:57:50    1 phần
Lượt nghe: 3.704

Người Đàn Bà Khát

Người Đàn Bà Khát

1 vote

00:36:45    1 phần
Lượt nghe: 5.710

Vì Vợ Là Vợ Anh

Vì Vợ Là Vợ Anh

7 vote

16:32:27    17 phần
Lượt nghe: 5.806

Con Đi.ếm - Truyện Tâm Lý Xã Hội

Con Đi.ếm - Truyện Tâm Lý Xã Hội

10 vote

09:37:37    10 phần
Lượt nghe: 11.392

Nghề nuôi gái - Truyện tâm lý xã hội

Nghề nuôi gái - Truyện tâm lý xã hội

22 vote

13:24:23    11 phần
Lượt nghe: 12.957