Sắp xếp Audio
Ai Cũng Cần Một Bà Mẹ

Ai Cũng Cần Một Bà Mẹ

1 vote

 01:01:42    1 phần
 Lượt nghe: 23.232

Độ Ta Không Độ Nàng

Độ Ta Không Độ Nàng

Anh Duy

1 vote

 00:36:38    3 phần
 Lượt nghe: 56.068

Những Người Khốn Khổ

Những Người Khốn Khổ

7 vote

 04:29:02    5 phần
 Lượt nghe: 41.575

Truyện Ngắn Của Nguyễn Công Hoan

Truyện Ngắn Của Nguyễn Công Hoan

4 vote

 06:35:02    6 phần
 Lượt nghe: 48.009

Góc Khuất Cuộc Đời

Góc Khuất Cuộc Đời

MC Đình Duy

26 vote

 18:45:02    22 phần
 Lượt nghe: 88.892

Bạn Giường - Truyện Tâm Lý Xã Hội

Bạn Giường - Truyện Tâm Lý Xã Hội

MC Hồng Nhung

29 vote

 15:59:23    18 phần
 Lượt nghe: 76.613

Bố Ơi Lấy Vợ Đi - Truyện Ngắn

Bố Ơi Lấy Vợ Đi - Truyện Ngắn

MC Hồng Nhung

2 vote

 05:21:20    6 phần
 Lượt nghe: 33.875

Tử Tù - Truyện Tâm Lý Xã Hội

Tử Tù - Truyện Tâm Lý Xã Hội

MC Đình Duy

1 vote

 04:22:16    5 phần
 Lượt nghe: 55.683

Trò Đùa Số Phận - Truyện Ngắn

Trò Đùa Số Phận - Truyện Ngắn

MC Hồng Nhung

1 vote

 01:50:14    2 phần
 Lượt nghe: 30.983

Nhật Ký Bão Lòng

Nhật Ký Bão Lòng

MC Đình Duy

15 vote

 05:25:27    7 phần
 Lượt nghe: 29.377

Bản Di Chúc Nghiệt Ngã - Truyện Ngắn

Bản Di Chúc Nghiệt Ngã - Truyện Ngắn

MC Hồng Nhung

1 vote

 00:25:50    1 phần
 Lượt nghe: 22.227

Giữ Trọn Lời Thề - Truyện Ngắn

Giữ Trọn Lời Thề - Truyện Ngắn

MC Hồng Nhung

3 vote

 00:38:29    1 phần
 Lượt nghe: 19.496

Ngày Về - Cành Mai Ngày Tết

Ngày Về - Cành Mai Ngày Tết

MC Hồng Nhung

3 vote

 00:29:22    1 phần
 Lượt nghe: 16.074

Đứa Con Ngoài Giá Thú

Đứa Con Ngoài Giá Thú

MC Hồng Nhung

 00:36:44    1 phần
 Lượt nghe: 19.900

Tiệc Trộm

Tiệc Trộm

MC Đình Duy

 00:57:50    1 phần
 Lượt nghe: 21.241

Người Đàn Bà Khát

Người Đàn Bà Khát

MC Hồng Nhung

2 vote

 00:36:45    1 phần
 Lượt nghe: 33.867

Vì Vợ Là Vợ Anh

Vì Vợ Là Vợ Anh

MC Đình Soạn

13 vote

 16:32:27    17 phần
 Lượt nghe: 31.053

Con Đi.ếm - Truyện Tâm Lý Xã Hội

Con Đi.ếm - Truyện Tâm Lý Xã Hội

MC Hồng Nhung

2 vote

 09:37:37    10 phần
 Lượt nghe: 67.937

Nghề nuôi gái - Truyện tâm lý xã hội

Nghề nuôi gái - Truyện tâm lý xã hội

MC Hồng Nhung

1 vote

 13:24:23    11 phần
 Lượt nghe: 86.523

Mẹ Chồng Tôi - Truyện Ngắn

Mẹ Chồng Tôi - Truyện Ngắn

MC Bảo Linh

3 vote

 00:37:09    1 phần
 Lượt nghe: 20.354