Sắp xếp Audio
Chị em khác mẹ - Truyện tâm lý xã hội hay

Chị em khác mẹ - Truyện tâm lý xã hội hay

2 vote

01:41:33    2 phần
Lượt nghe: 12.822

Vợ già chồng trẻ - MC Hồng Nhung

Vợ già chồng trẻ - MC Hồng Nhung

2 vote

03:52:24    3 phần
Lượt nghe: 14.031

Chung giường cô học trò nhỏ - Nguyễn Ngọc Ngạn

Chung giường cô học trò nhỏ - Nguyễn Ngọc Ngạn

6 vote

00:28:06    1 phần
Lượt nghe: 29.198

Truyện tâm lý xã hội - Bản chất của đĩ

Truyện tâm lý xã hội - Bản chất của đĩ

51 vote

13:25:00    11 phần
Lượt nghe: 49.782

Nỗi sầu sâu kín - Nguyễn Ngọc Ngạn

Nỗi sầu sâu kín - Nguyễn Ngọc Ngạn

6 vote

01:49:19    1 phần
Lượt nghe: 25.233

Vì anh nên tôi ngoại tình - Nguyễn Ngọc Ngạn

Vì anh nên tôi ngoại tình - Nguyễn Ngọc Ngạn

9 vote

02:37:41    1 phần
Lượt nghe: 32.075

Cưới nhầm gái điếm - Nguyễn Ngọc Ngạn

Cưới nhầm gái điếm - Nguyễn Ngọc Ngạn

8 vote

01:08:03    2 phần
Lượt nghe: 31.802

Anh cứ để em ngủ yên nhé

Anh cứ để em ngủ yên nhé

00:50:20    5 phần
Lượt nghe: 19.424

Truyện ngắn - Người đàn bà điên

Truyện ngắn - Người đàn bà điên

00:10:16    1 phần
Lượt nghe: 22.409

Ảnh nóng đêm tân hôn - Truyện tâm lý xã hội

Ảnh nóng đêm tân hôn - Truyện tâm lý xã hội

1 vote

00:11:20    1 phần
Lượt nghe: 13.411

Đọc truyện đêm khuya VOV - Cội chín

Đọc truyện đêm khuya VOV - Cội chín

00:47:25    1 phần
Lượt nghe: 21.593

Người lái đò độc thân

Người lái đò độc thân

3 vote

00:29:25    1 phần
Lượt nghe: 21.231

Đọc truyện đêm khuya - Lấy vợ cho chồng (lối rẽ)

Đọc truyện đêm khuya - Lấy vợ cho chồng (lối rẽ)

7 vote

00:15:13    1 phần
Lượt nghe: 26.575

Truyện đêm khuya - Nhà không vách & Bạn bè thời trai trẻ

Truyện đêm khuya - Nhà không vách & Bạn bè thời trai trẻ

3 vote

00:50:26    1 phần
Lượt nghe: 21.096

Truyện ngắn Cạm bẫy - Đọc truyện đêm khuya

Truyện ngắn Cạm bẫy - Đọc truyện đêm khuya

1 vote

00:20:05    1 phần
Lượt nghe: 27.964

Bà nội - Đọc truyện đêm khuya

Bà nội - Đọc truyện đêm khuya

2 vote

00:29:48    1 phần
Lượt nghe: 13.082

Truyện tâm lý xã hội - Người vợ tr.inh trắng

Truyện tâm lý xã hội - Người vợ tr.inh trắng

1 vote

00:16:36    2 phần
Lượt nghe: 27.302

Gỡ gạc với cô em họ có chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

Gỡ gạc với cô em họ có chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

3 vote

00:49:13    1 phần
Lượt nghe: 47.053

30s là lý do ta bên nhau trọn đời

30s là lý do ta bên nhau trọn đời

00:09:32    1 phần
Lượt nghe: 10.165

Chiếc BCS oan nghiệt (Truyện tâm lý xã hội hay)

Chiếc BCS oan nghiệt (Truyện tâm lý xã hội hay)

6 vote

00:28:00    1 phần
Lượt nghe: 26.660