Đọc truyện đêm khuya - Lấy vợ cho chồng (lối rẽ)

Một câu chuyện ý nghĩa trong  chương trình đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị lắng nghe câu chuyện "Lấy vợ cho chồng" hay còn có tên khác là "Lối rẽ"

Đánh giá truyện (9)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe