Đọc truyện đêm khuya VOV - Cội chín

Mời các bạn cùng thưởng thức mẩu truyện: "Cội chín" với giọng đọc của NSUT Hà Phương.

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe