Mới 2018 (trích) Cưới nhầm gái điếm - Nguyễn Ngọc Ngạn

Cưới nhầm gái điếm - Nguyễn Ngọc Ngạn

Trích từ truyện ngắn Dòng đời lặng lẽ của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn

Đánh giá truyện (11)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe