Bà nội - Đọc truyện đêm khuya

Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Bà Nội, qua giọng đọc nghệ sỹ ưu tú Kim Cúc

Đánh giá truyện (5)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe