Truyện ngắn - Người đàn bà điên

Tình yêu có thể khiến chúng ta thăng hoa trong hạnh phúc, nhưng cũng có thể khiến ai đó trở nên điên dại. Sau đây mời các nghe câu chuyện như vậy có tựa đề "người đàn bà điên"

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe