Giọng đọc: Hồng Đào

Tên thật là Nguyễn Đình Hồng Đào, sinh ngày 25/9/1962. Cha mẹ là người Bắc nhưng sinh cô ở Buôn Mê Thuột. Cả Quang Minh và Hồng Đào đều là học sinh trường Nghệ thuật Sân khấu 2.

Cô được biết đến như là một trong những nghệ sĩ kịch thuộc thế hệ vàng của TP. Hồ Chí Minh vào thập niên 90 bên cạnh những tên tuổi như Thành Lộc, Hồng Vân lúc bấy giờ.

Năm 1994, sang định cư tại Bắc California theo diện HO.

Sắp xếp Audio
Mới 2019 Ngôi mộ bên sông - Nguyễn Ngọc Ngạn

Ngôi mộ bên sông - Nguyễn Ngọc Ngạn

5 vote

01:01:58    1 phần
Lượt nghe: 2.064

Nỗi mong đợi khốn cùng - Nguyễn Ngọc Ngạn

Nỗi mong đợi khốn cùng - Nguyễn Ngọc Ngạn

15 vote

00:53:07    2 phần
Lượt nghe: 16.099

Mới 2018 - Trích Cháu tôi đã mang bầu - Nguyễn Ngọc Ngạn

Cháu tôi đã mang bầu - Nguyễn Ngọc Ngạn

11 vote

00:46:31    1 phần
Lượt nghe: 24.265

Người đàn bà đi bên tôi - Nguyễn Ngọc Ngạn

Người đàn bà đi bên tôi - Nguyễn Ngọc Ngạn

4 vote

00:54:14    1 phần
Lượt nghe: 24.276

Người đàn bà đi trước - Nguyễn Ngọc Ngạn

Người đàn bà đi trước - Nguyễn Ngọc Ngạn

6 vote

01:08:36    2 phần
Lượt nghe: 22.213

Mới 2018 - Trích Chung giường cô học trò nhỏ - Nguyễn Ngọc Ngạn

Chung giường cô học trò nhỏ - Nguyễn Ngọc Ngạn

4 vote

00:28:06    1 phần
Lượt nghe: 25.431

Nỗi sầu sâu kín - Nguyễn Ngọc Ngạn

Nỗi sầu sâu kín - Nguyễn Ngọc Ngạn

5 vote

01:49:19    1 phần
Lượt nghe: 21.624

Mới 2018 (trích) Cưới nhầm gái điếm - Nguyễn Ngọc Ngạn

Cưới nhầm gái điếm - Nguyễn Ngọc Ngạn

8 vote

01:08:03    2 phần
Lượt nghe: 28.275

Tâm bệnh - Nguyễn Ngọc Ngạn

Tâm bệnh - Nguyễn Ngọc Ngạn

7 vote

00:59:16    1 phần
Lượt nghe: 25.037

Mới 2018 - Trích Lần đầu vụng trộm - Nguyễn Ngọc Ngạn

Lần đầu vụng trộm - Nguyễn Ngọc Ngạn

00:28:58    1 phần
Lượt nghe: 40.880

Mới 2018 - Trích Hội tìm của lạ - Nguyễn Ngọc Ngạn

Hội tìm của lạ - Nguyễn Ngọc Ngạn

5 vote

00:38:24    1 phần
Lượt nghe: 30.700

Mới 2018 - Trích Bố vợ, con rể tìm động hoa vàng

Bố vợ, con rể tìm động hoa vàng

4 vote

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 30.509

Mới 2018 - Trích Thầy Thông và cô hàng xóm - Nguyễn Ngọc Ngạn

Thầy Thông và cô hàng xóm - Nguyễn Ngọc Ngạn

20 vote

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 81.933

Nước đục - Nguyễn Ngọc Ngạn

Nước đục - Nguyễn Ngọc Ngạn

30 vote

06:15:34    12 phần
Lượt nghe: 47.934

Dòng sông hờ hững - Nguyễn Ngọc Ngạn

Dòng sông hờ hững - Nguyễn Ngọc Ngạn

2 vote

01:08:03    1 phần
Lượt nghe: 19.540

Mưa bên chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

Mưa bên chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

4 vote

02:12:00    4 phần
Lượt nghe: 25.260

Trong sân trường ngày ấy - Nguyễn Ngọc Ngạn

Trong sân trường ngày ấy - Nguyễn Ngọc Ngạn

6 vote

00:52:52    2 phần
Lượt nghe: 17.789

Ngày trở lại - Nguyễn Ngọc Ngạn

Ngày trở lại - Nguyễn Ngọc Ngạn

12 vote

01:02:48    1 phần
Lượt nghe: 19.228

Dòng mực cũ - Nguyễn Ngọc Ngạn

Dòng mực cũ - Nguyễn Ngọc Ngạn

16 vote

05:42:02    11 phần
Lượt nghe: 35.566

Nghề tay trái - Nguyễn Ngọc Ngạn

Nghề tay trái - Nguyễn Ngọc Ngạn

6 vote

02:06:07    1 phần
Lượt nghe: 21.294

Nhìn quanh một mình - Nguyễn Ngọc Ngạn

Nhìn quanh một mình - Nguyễn Ngọc Ngạn

7 vote

06:10:23    12 phần
Lượt nghe: 30.429

May mà có em - Nguyễn Ngọc Ngạn

May mà có em - Nguyễn Ngọc Ngạn

14 vote

05:58:32    6 phần
Lượt nghe: 34.421

Trong quan tài buồn - Nguyễn Ngọc Ngạn

Trong quan tài buồn - Nguyễn Ngọc Ngạn

14 vote

05:54:52    1 phần
Lượt nghe: 31.937

Việt Kiều - Nguyễn Ngọc Ngạn

Việt Kiều - Nguyễn Ngọc Ngạn

33 vote

12:22:53    14 phần
Lượt nghe: 51.870

Nhịp cầu - Nguyễn Ngọc Ngạn

Nhịp cầu - Nguyễn Ngọc Ngạn

4 vote

00:53:27    1 phần
Lượt nghe: 17.121

Xóm đạo - Nguyễn Ngọc Ngạn

Xóm đạo - Nguyễn Ngọc Ngạn

15 vote

11:29:32    11 phần
Lượt nghe: 52.195

Chút kỷ niệm xưa - Nguyễn Ngọc Ngạn

Chút kỷ niệm xưa - Nguyễn Ngọc Ngạn

3 vote

01:05:36    2 phần
Lượt nghe: 18.362

Giấc mơ - Nguyễn Ngọc Ngạn

Giấc mơ - Nguyễn Ngọc Ngạn

47 vote

09:00:19    10 phần
Lượt nghe: 64.951

Đêm dài vô tận - Nguyễn Ngọc Ngạn

Đêm dài vô tận - Nguyễn Ngọc Ngạn

19 vote

03:43:50    4 phần
Lượt nghe: 58.798

Tình muộn - Nguyễn Ngọc Ngạn

Tình muộn - Nguyễn Ngọc Ngạn

7 vote

00:58:35    1 phần
Lượt nghe: 18.448

Qua đường - Nguyễn Ngọc Ngạn

Qua đường - Nguyễn Ngọc Ngạn

5 vote

00:07:02    1 phần
Lượt nghe: 20.166

Nước mắt đàn ông - Nguyễn Ngọc Ngạn

Nước mắt đàn ông - Nguyễn Ngọc Ngạn

12 vote

03:24:00    1 phần
Lượt nghe: 38.266

Gà trống nuôi con - Nguyễn Ngọc Ngạn

Gà trống nuôi con - Nguyễn Ngọc Ngạn

10 vote

02:06:04    1 phần
Lượt nghe: 21.496

Mái ấm - Nguyễn Ngọc Ngạn

Mái ấm - Nguyễn Ngọc Ngạn

7 vote

00:50:39    1 phần
Lượt nghe: 21.044

Ven rừng - Nguyễn Ngọc Ngạn

Ven rừng - Nguyễn Ngọc Ngạn

3 vote

00:51:57    2 phần
Lượt nghe: 20.841

Ngôi mộ mới đắp - Nguyễn Ngọc Ngạn

Ngôi mộ mới đắp - Nguyễn Ngọc Ngạn

1 vote

02:05:28    7 phần
Lượt nghe: 22.605

Đêm trong căn nhà hoang - Nguyễn Ngọc Ngạn

Đêm trong căn nhà hoang - Nguyễn Ngọc Ngạn

2 vote

01:02:56    2 phần
Lượt nghe: 23.339

Đêm không trăng - Nguyễn Ngọc Ngạn

Đêm không trăng - Nguyễn Ngọc Ngạn

2 vote

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 18.941

Người khách lạ - Nguyễn Ngọc Ngạn

Người khách lạ - Nguyễn Ngọc Ngạn

8 vote

01:54:05    2 phần
Lượt nghe: 27.499

Hồn về trong gió - Nguyễn Ngọc Ngạn

Hồn về trong gió - Nguyễn Ngọc Ngạn

15 vote

01:49:30    4 phần
Lượt nghe: 27.296