• Đọc truyện đêm khuya, Truyện ngắn, truyện dài, truyện kinh dị Nguyễn Ngọc Ngạn tuyển chọn âm thanh mp3 chất lượng cao
Sắp xếp Audio
Đêm vắng - Nguyễn Ngọc Ngạn

Đêm vắng - Nguyễn Ngọc Ngạn

7 vote

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 24.820

Đi thêm một bước - Nguyễn Ngọc Ngạn

Đi thêm một bước - Nguyễn Ngọc Ngạn

4 vote

00:58:23    1 phần
Lượt nghe: 20.058

Tự truyện - Nguyễn Ngọc Ngạn

Tự truyện - Nguyễn Ngọc Ngạn

5 vote

00:34:54    1 phần
Lượt nghe: 24.420

Khu phố chợ trời - Nguyễn Ngọc Ngạn

Khu phố chợ trời - Nguyễn Ngọc Ngạn

6 vote

01:00:52    1 phần
Lượt nghe: 19.708

Lạ giường - Nguyễn Ngọc Ngạn

Lạ giường - Nguyễn Ngọc Ngạn

4 vote

00:52:15    1 phần
Lượt nghe: 19.440

Phòng mạch - Nguyễn Ngọc Ngạn

Phòng mạch - Nguyễn Ngọc Ngạn

4 vote

01:03:13    1 phần
Lượt nghe: 16.213

Gặp gỡ lần đầu - Nguyễn Ngọc Ngạn

Gặp gỡ lần đầu - Nguyễn Ngọc Ngạn

6 vote

01:01:41    1 phần
Lượt nghe: 17.482

Mây đen - Nguyễn Ngọc Ngạn

Mây đen - Nguyễn Ngọc Ngạn

1 vote

01:05:11    1 phần
Lượt nghe: 22.756

Đừng khóc ở Rome

Đừng khóc ở Rome

00:31:05    3 phần
Lượt nghe: 18.950

Một lần rồi thôi - Nguyễn Ngọc Ngạn

Một lần rồi thôi - Nguyễn Ngọc Ngạn

5 vote

00:59:13    2 phần
Lượt nghe: 19.606

Dòng sông hờ hững - Nguyễn Ngọc Ngạn

Dòng sông hờ hững - Nguyễn Ngọc Ngạn

2 vote

01:08:03    1 phần
Lượt nghe: 18.601

Mưa bên chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

Mưa bên chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

2 vote

02:12:00    4 phần
Lượt nghe: 24.267

Dốc đứng - Nguyễn Ngọc Ngạn

Dốc đứng - Nguyễn Ngọc Ngạn

3 vote

00:59:01    1 phần
Lượt nghe: 18.083

Rồi đến một ngày - Nguyễn Ngọc Ngạn

Rồi đến một ngày - Nguyễn Ngọc Ngạn

4 vote

00:53:46    1 phần
Lượt nghe: 17.716

Giã từ sân khấu - Nguyễn Ngọc Ngạn

Giã từ sân khấu - Nguyễn Ngọc Ngạn

2 vote

00:59:58    1 phần
Lượt nghe: 15.196

Kể một chuyện tình - Nguyễn Ngọc Ngạn

Kể một chuyện tình - Nguyễn Ngọc Ngạn

7 vote

00:59:39    1 phần
Lượt nghe: 23.044

Trong sân trường ngày ấy - Nguyễn Ngọc Ngạn

Trong sân trường ngày ấy - Nguyễn Ngọc Ngạn

6 vote

00:52:52    2 phần
Lượt nghe: 16.955

Ngày trở lại - Nguyễn Ngọc Ngạn

Ngày trở lại - Nguyễn Ngọc Ngạn

12 vote

01:02:48    1 phần
Lượt nghe: 18.324

Thời vận - Nguyễn Ngọc Ngạn

Thời vận - Nguyễn Ngọc Ngạn

4 vote

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 35.171

Chung quanh tôi - Nguyễn Ngọc Ngạn

Chung quanh tôi - Nguyễn Ngọc Ngạn

6 vote

01:01:40    1 phần
Lượt nghe: 25.785