Tác giả: Duyên Kwon

Sắp xếp Audio
Linh Hồn Giữ Chân

Linh Hồn Giữ Chân

MC Đình Soạn

00:53:14    1 phần
Lượt nghe: 1.656

Mảnh Đất Tha Ma

Mảnh Đất Tha Ma

MC Đình Soạn

01:02:12    1 phần
Lượt nghe: 3.297

Vợ Ma

Vợ Ma

MC Đình Soạn

02:08:43    2 phần
Lượt nghe: 1.806

Sống Với Ma

Sống Với Ma

MC Đình Soạn

01:05:41    1 phần
Lượt nghe: 4.312

Mười Kiếp Trả Nghiệp

Mười Kiếp Trả Nghiệp

MC Ngọc Lâm

02:18:40    2 phần
Lượt nghe: 2.365

Báo Oán

Báo Oán

MC Đình Soạn

1 vote

01:50:23    2 phần
Lượt nghe: 3.934

Chào Mẹ Là Con Đây

Chào Mẹ Là Con Đây

MC Ngọc Lâm

01:59:46    1 phần
Lượt nghe: 7.087

Ba Ngày Kinh Hoàng

Ba Ngày Kinh Hoàng

MC Đình Soạn

2 vote

02:26:07    2 phần
Lượt nghe: 13.245

Về Nhà Có Ma

Về Nhà Có Ma

MC Hoàng Khiêm

8 vote

03:23:29    2 phần
Lượt nghe: 8.905

Một Mộ Hai Tên Một Mạng

Một Mộ Hai Tên Một Mạng

MC Đình Soạn

7 vote

01:23:03    1 phần
Lượt nghe: 12.481

Duyên Tiền Kiếp

Duyên Tiền Kiếp

MC Đình Soạn

1 vote

02:48:15    2 phần
Lượt nghe: 7.675

Oan Hồn Người Cháu - Truyện Kinh Dị

Oan Hồn Người Cháu - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

7 vote

02:30:31    1 phần
Lượt nghe: 10.152

Sự Thật Đà Lạt Có Ma - Truyện Ma

Sự Thật Đà Lạt Có Ma - Truyện Ma

MC Đình Soạn

9 vote

02:22:53    1 phần
Lượt nghe: 13.502

Ma Nhà Giàu

Ma Nhà Giàu

MC Đình Soạn

1 vote

02:23:21    1 phần
Lượt nghe: 11.314

Oán Sẽ Báo - Truyện Ma

Oán Sẽ Báo - Truyện Ma

MC Hoàng Khiêm

4 vote

01:55:29    1 phần
Lượt nghe: 9.696