Tác giả: Duyên Kwon

Sắp xếp Audio
Chào Mẹ Là Con Đây

Chào Mẹ Là Con Đây

MC Ngọc Lâm

01:59:46    1 phần
Lượt nghe: 2.327

Ba Ngày Kinh Hoàng

Ba Ngày Kinh Hoàng

MC Đình Soạn

02:26:07    2 phần
Lượt nghe: 6.863

Về Nhà Có Ma

Về Nhà Có Ma

MC Hoàng Khiêm

8 vote

03:23:29    2 phần
Lượt nghe: 4.350

Một Mộ Hai Tên Một Mạng

Một Mộ Hai Tên Một Mạng

MC Đình Soạn

7 vote

01:23:03    1 phần
Lượt nghe: 5.151

Duyên Tiền Kiếp

Duyên Tiền Kiếp

MC Đình Soạn

1 vote

02:48:15    2 phần
Lượt nghe: 3.336

Oan Hồn Người Cháu - Truyện Kinh Dị

Oan Hồn Người Cháu - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

7 vote

02:30:31    1 phần
Lượt nghe: 4.608

Sự Thật Đà Lạt Có Ma - Truyện Ma

Sự Thật Đà Lạt Có Ma - Truyện Ma

MC Đình Soạn

7 vote

02:22:53    1 phần
Lượt nghe: 4.682

Ma Nhà Giàu

Ma Nhà Giàu

MC Đình Soạn

1 vote

02:23:21    1 phần
Lượt nghe: 5.752

Oán Sẽ Báo - Truyện Ma

Oán Sẽ Báo - Truyện Ma

MC Hoàng Khiêm

01:55:29    1 phần
Lượt nghe: 4.832