Ba Ngày Kinh Hoàng

Ba Ngày kể về chuyến đi công tác của đôi bạn đã gặp phải nơi đất khách, liệu rằng họ trải qua như thế nào các bạn cùng xem qua lời kể MC Đình Soạn.

MC Đình Soạn

Duyên Kwon

Đánh giá truyện (2)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe