Ma Nhà Giàu

Ma Nhà Giàu là câu chuyện ma hay của tác giả Duyên Kwon. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe qua giọng đọc MC Đình soạn

MC Đình Soạn

Duyên Kwon

Đánh giá truyện (2)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe