Giọng đọc: MC Hoàng Khiêm

Sắp xếp Audio
Trấn Ma Đạo - Truyện Ma

Trấn Ma Đạo - Truyện Ma

MC Hoàng Khiêm

2 vote

05:12:25    3 phần
Lượt nghe: 9.991

Những Cái Xác Không Nguyên Vẹn

Những Cái Xác Không Nguyên Vẹn

MC Hoàng Khiêm

1 vote

01:28:40    1 phần
Lượt nghe: 8.182

Về Nhà Có Ma

Về Nhà Có Ma

MC Hoàng Khiêm

8 vote

03:23:29    2 phần
Lượt nghe: 7.537

Cầu Bắt Hồn - Truyện Ma

Cầu Bắt Hồn - Truyện Ma

MC Hoàng Khiêm

7 vote

05:15:27    3 phần
Lượt nghe: 8.024

Oán Sẽ Báo - Truyện Ma

Oán Sẽ Báo - Truyện Ma

MC Hoàng Khiêm

4 vote

01:55:29    1 phần
Lượt nghe: 8.112

Giải Của Ngải Ký

Giải Của Ngải Ký

MC Hoàng Khiêm

2 vote

08:02:22    5 phần
Lượt nghe: 6.498