Giọng đọc: MC Ngọc Lâm

Giọng đọc MC Ngọc Lâm

Mời quý thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Ngọc Lâm

Sắp xếp Audio
Tiếng Khóc Vong Hồn

Tiếng Khóc Vong Hồn

MC Ngọc Lâm

01:03:00    1 phần
Lượt nghe: 1.464

Ngôi Làng Oán Khí

Ngôi Làng Oán Khí

MC Ngọc Lâm

01:10:16    1 phần
Lượt nghe: 735

Căn Phòng Của Quỷ

Căn Phòng Của Quỷ

MC Ngọc Lâm

01:16:42    1 phần
Lượt nghe: 430

Đứa Con Báo Oán

Đứa Con Báo Oán

MC Ngọc Lâm

01:10:44    1 phần
Lượt nghe: 402

Trộm Mộ Người Đã Khuất

Trộm Mộ Người Đã Khuất

MC Ngọc Lâm

01:23:56    1 phần
Lượt nghe: 537

Tà Tu

Tà Tu

MC Ngọc Lâm

02:23:01    2 phần
Lượt nghe: 554

Tang Trùng Đáng Sợ

Tang Trùng Đáng Sợ

MC Ngọc Lâm

01:27:21    1 phần
Lượt nghe: 478

Trả Nghiệp Cho Này

Trả Nghiệp Cho Này

MC Ngọc Lâm

01:11:37    1 phần
Lượt nghe: 567

Đình Thiêng

Đình Thiêng

MC Ngọc Lâm

01:14:12    1 phần
Lượt nghe: 901

Nhà Hoang Oan Hồn

Nhà Hoang Oan Hồn

MC Ngọc Lâm

01:04:30    1 phần
Lượt nghe: 700

Làng Quỷ Ám - MC Ngọc Lâm

Làng Quỷ Ám - MC Ngọc Lâm

MC Ngọc Lâm

02:29:54    2 phần
Lượt nghe: 853

Người Khuất Trở Về

Người Khuất Trở Về

MC Ngọc Lâm

01:17:26    1 phần
Lượt nghe: 609

Ma Mèo

Ma Mèo

MC Ngọc Lâm

01:52:35    1 phần
Lượt nghe: 483

Ma Trong Nhà Hát

Ma Trong Nhà Hát

MC Ngọc Lâm

01:09:39    1 phần
Lượt nghe: 559

Ngải Nhện Tinh

Ngải Nhện Tinh

MC Ngọc Lâm

01:16:00    1 phần
Lượt nghe: 790

Kỳ Nghỉ Ma Quái

Kỳ Nghỉ Ma Quái

MC Ngọc Lâm

01:30:08    1 phần
Lượt nghe: 745

Hai Thằng Nghịch Tử

Hai Thằng Nghịch Tử

MC Ngọc Lâm

01:16:36    1 phần
Lượt nghe: 877

Căn Phòng Tội Lỗi

Căn Phòng Tội Lỗi

MC Ngọc Lâm

01:12:20    1 phần
Lượt nghe: 613

Dương Gian Vương Vấn

Dương Gian Vương Vấn

MC Ngọc Lâm

01:55:43    1 phần
Lượt nghe: 1.807

Cây Ngải Nhà Ông Hội Đồng

Cây Ngải Nhà Ông Hội Đồng

MC Ngọc Lâm

01:18:17    1 phần
Lượt nghe: 1.512

Vòng Tròn Nhân Quả

Vòng Tròn Nhân Quả

MC Ngọc Lâm

01:00:36    1 phần
Lượt nghe: 1.077

Oan Hồn Tình Cũ

Oan Hồn Tình Cũ

MC Ngọc Lâm

00:52:15    1 phần
Lượt nghe: 739

Bùa Quật

Bùa Quật

MC Ngọc Lâm

00:56:34    1 phần
Lượt nghe: 889

Chuộc Bùa Trả Nợ

Chuộc Bùa Trả Nợ

MC Ngọc Lâm

01:16:58    1 phần
Lượt nghe: 997

Mộ Ai Sau Nhà

Mộ Ai Sau Nhà

MC Ngọc Lâm

01:06:18    1 phần
Lượt nghe: 921

Kẻ Ác Cạnh Bên

Kẻ Ác Cạnh Bên

MC Ngọc Lâm

01:18:40    1 phần
Lượt nghe: 1.306

Cái Lu Cổ Độc

Cái Lu Cổ Độc

MC Ngọc Lâm

01:03:06    1 phần
Lượt nghe: 1.604

Hồ Nước Có Vong

Hồ Nước Có Vong

MC Ngọc Lâm

01:31:10    1 phần
Lượt nghe: 1.419

Bếp Củi Có Vong

Bếp Củi Có Vong

MC Ngọc Lâm

00:55:46    1 phần
Lượt nghe: 1.101

Vong Hồn Đáng Sợ

Vong Hồn Đáng Sợ

MC Ngọc Lâm

01:00:04    1 phần
Lượt nghe: 1.405

Đừng Mở Tủ

Đừng Mở Tủ

MC Ngọc Lâm

01:06:33    1 phần
Lượt nghe: 883

Tiếng Ai Khóc Bên Sông

Tiếng Ai Khóc Bên Sông

MC Ngọc Lâm

01:02:21    1 phần
Lượt nghe: 904

Nhặt Đồ Người Chết

Nhặt Đồ Người Chết

MC Ngọc Lâm

01:08:19    1 phần
Lượt nghe: 1.571

Tiếng Gọi Vong Hồn

Tiếng Gọi Vong Hồn

MC Ngọc Lâm

01:08:32    1 phần
Lượt nghe: 782

Trả Giá Oán Nghiệt

Trả Giá Oán Nghiệt

MC Ngọc Lâm

01:08:40    1 phần
Lượt nghe: 910

Mùi Tử Khí

Mùi Tử Khí

MC Ngọc Lâm

01:04:31    1 phần
Lượt nghe: 801

Làng Quỷ

Làng Quỷ

MC Ngọc Lâm

01:10:44    1 phần
Lượt nghe: 1.096

Xác Ai Dưới Nhà Vệ Sinh

Xác Ai Dưới Nhà Vệ Sinh

MC Ngọc Lâm

01:08:36    1 phần
Lượt nghe: 876

Chung Cư Có Vong

Chung Cư Có Vong

MC Ngọc Lâm

01:08:25    1 phần
Lượt nghe: 599

Chuyến Thồ Khuya

Chuyến Thồ Khuya

MC Ngọc Lâm

01:08:33    1 phần
Lượt nghe: 891