Giọng đọc: MC Ngọc Lâm

Giọng đọc MC Ngọc Lâm

Mời quý thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Ngọc Lâm

Sắp xếp Audio
Chợ Âm Phủ

Chợ Âm Phủ

MC Ngọc Lâm

01:08:22    1 phần
Lượt nghe: 110

Hoa Viên U Ám

Hoa Viên U Ám

MC Ngọc Lâm

01:05:55    1 phần
Lượt nghe: 637

Lan Hồng Điệp

Lan Hồng Điệp

MC Ngọc Lâm

01:15:00    1 phần
Lượt nghe: 796

Trư Tinh

Trư Tinh

MC Ngọc Lâm

01:09:06    1 phần
Lượt nghe: 481

Trọng Án Số 0

Trọng Án Số 0

MC Ngọc Lâm

06:02:16    5 phần
Lượt nghe: 965

Mười Kiếp Trả Nghiệp

Mười Kiếp Trả Nghiệp

MC Ngọc Lâm

02:18:40    2 phần
Lượt nghe: 730

Xưởng Tôi Làm Có Ma

Xưởng Tôi Làm Có Ma

MC Ngọc Lâm

00:56:08    1 phần
Lượt nghe: 408

Miễu Cô Trinh

Miễu Cô Trinh

MC Ngọc Lâm

01:09:31    1 phần
Lượt nghe: 589

Hồn Quỷ Lũy Tre

Hồn Quỷ Lũy Tre

MC Ngọc Lâm

01:41:21    1 phần
Lượt nghe: 542

Hồn Ma Lục Huyền Cầm

Hồn Ma Lục Huyền Cầm

MC Ngọc Lâm

1 vote

01:17:59    1 phần
Lượt nghe: 357

Ngải Đoàn Khảo Sát

Ngải Đoàn Khảo Sát

MC Ngọc Lâm

01:45:15    1 phần
Lượt nghe: 435

Thất Sơn Tiêu Hồn Quỷ

Thất Sơn Tiêu Hồn Quỷ

MC Ngọc Lâm

01:10:58    1 phần
Lượt nghe: 507

Thịt Viên Máu

Thịt Viên Máu

MC Ngọc Lâm

01:08:55    1 phần
Lượt nghe: 361

Cầu Cơ Biệt Thự Số 26

Cầu Cơ Biệt Thự Số 26

MC Ngọc Lâm

01:10:33    1 phần
Lượt nghe: 341

Ma Trên Sông Nước

Ma Trên Sông Nước

MC Ngọc Lâm

01:04:43    1 phần
Lượt nghe: 333

Nghịch Tử

Nghịch Tử

MC Ngọc Lâm

01:01:25    1 phần
Lượt nghe: 519

Đoạt Hồn

Đoạt Hồn

MC Ngọc Lâm

01:10:32    1 phần
Lượt nghe: 408

Ác Ma 2h Sáng

Ác Ma 2h Sáng

MC Ngọc Lâm

2 vote

01:12:54    1 phần
Lượt nghe: 476

Báo Ứng Người Chồng

Báo Ứng Người Chồng

MC Ngọc Lâm

01:07:59    1 phần
Lượt nghe: 572

Sư Ba

Sư Ba

MC Ngọc Lâm

01:07:58    1 phần
Lượt nghe: 469

Oan Hồn Báo Oán

Oan Hồn Báo Oán

MC Ngọc Lâm

02:43:31    2 phần
Lượt nghe: 633

Hồn Ma Chồng Tôi

Hồn Ma Chồng Tôi

MC Ngọc Lâm

2 vote

03:27:39    3 phần
Lượt nghe: 764

Oan Nghiệt Cầu T20

Oan Nghiệt Cầu T20

MC Ngọc Lâm

01:19:22    1 phần
Lượt nghe: 851

Nghiệp Báo

Nghiệp Báo

MC Ngọc Lâm

00:56:36    1 phần
Lượt nghe: 603

Con Quỷ Tiền Kiếp

Con Quỷ Tiền Kiếp

MC Ngọc Lâm

01:06:15    1 phần
Lượt nghe: 651

Ảo Ảnh Biệt Thự Quỷ

Ảo Ảnh Biệt Thự Quỷ

MC Ngọc Lâm

02:10:49    2 phần
Lượt nghe: 716

Oán Nghiệt Năm Xác

Oán Nghiệt Năm Xác

MC Ngọc Lâm

00:47:06    1 phần
Lượt nghe: 750

Nỗi Oan Dòng Họ Đỗ

Nỗi Oan Dòng Họ Đỗ

MC Ngọc Lâm

1 vote

01:17:23    2 phần
Lượt nghe: 1.215

Hồ Trên Núi

Hồ Trên Núi

MC Ngọc Lâm

01:32:16    1 phần
Lượt nghe: 609

Pháp Sư Truyền Kỳ

Pháp Sư Truyền Kỳ

MC Ngọc Lâm

5 vote

01:19:36    1 phần
Lượt nghe: 4.371

Oan Hồn Hoàng Lan

Oan Hồn Hoàng Lan

MC Ngọc Lâm

01:14:27    1 phần
Lượt nghe: 609

Nước Độc

Nước Độc

MC Ngọc Lâm

01:23:00    1 phần
Lượt nghe: 1.184

Hài Cốt Dưới Gốc Hồng Mai

Hài Cốt Dưới Gốc Hồng Mai

MC Ngọc Lâm

01:11:43    1 phần
Lượt nghe: 830

Chiếc Áo Đỏ

Chiếc Áo Đỏ

MC Ngọc Lâm

7 vote

01:48:04    1 phần
Lượt nghe: 8.429

Câu Chuyện Làng Chài

Câu Chuyện Làng Chài

MC Ngọc Lâm

2 vote

03:56:34    3 phần
Lượt nghe: 4.602

Ân Oán Tình Thù

Ân Oán Tình Thù

MC Ngọc Lâm

6 vote

02:43:29    2 phần
Lượt nghe: 5.080

Chào Mẹ Là Con Đây

Chào Mẹ Là Con Đây

MC Ngọc Lâm

01:59:46    1 phần
Lượt nghe: 3.880

Có Con Với Ma - Truyện Ma

Có Con Với Ma - Truyện Ma

MC Ngọc Lâm

6 vote

01:15:04    1 phần
Lượt nghe: 4.989

Ngải Từ Cô Gái Còn Trong Trắng

Ngải Từ Cô Gái Còn Trong Trắng

MC Ngọc Lâm

6 vote

    2 phần
Lượt nghe: 10.844

Oán Của Oan Hồn - Truyện Ma

Oán Của Oan Hồn - Truyện Ma

MC Ngọc Lâm

2 vote

    2 phần
Lượt nghe: 7.614