Giọng đọc: MC Ngọc Lâm

Giọng đọc MC Ngọc Lâm

Mời quý thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Ngọc Lâm

Sắp xếp Audio
Tháng Của Vong Hồn

Tháng Của Vong Hồn

MC Ngọc Lâm

01:16:09    1 phần
Lượt nghe: 744

Đứa Em Tật Nguyền

Đứa Em Tật Nguyền

MC Ngọc Lâm

01:08:58    1 phần
Lượt nghe: 516

Vong Trên Cây Ngải

Vong Trên Cây Ngải

MC Ngọc Lâm

01:12:29    1 phần
Lượt nghe: 771

Lúc Nửa Đêm

Lúc Nửa Đêm

MC Ngọc Lâm

01:06:24    1 phần
Lượt nghe: 680

Đứa Con Oán Nghiệt

Đứa Con Oán Nghiệt

MC Ngọc Lâm

01:11:47    1 phần
Lượt nghe: 723

Tà Thuật Miêu Quỷ

Tà Thuật Miêu Quỷ

MC Ngọc Lâm

01:04:18    1 phần
Lượt nghe: 958

Hồn Ma Thằng Tảo

Hồn Ma Thằng Tảo

MC Ngọc Lâm

01:06:36    1 phần
Lượt nghe: 832

Bí Ẩn Nhà Mồ

Bí Ẩn Nhà Mồ

MC Ngọc Lâm

01:10:57    1 phần
Lượt nghe: 735

Báo Oán Thay Chị

Báo Oán Thay Chị

MC Ngọc Lâm

01:08:45    1 phần
Lượt nghe: 1.212

Quỷ Dữ Đêm Trăng

Quỷ Dữ Đêm Trăng

MC Ngọc Lâm

01:12:41    1 phần
Lượt nghe: 838

Vong Ở Bệnh Viện Ngọc Châu

Vong Ở Bệnh Viện Ngọc Châu

MC Ngọc Lâm

01:06:59    1 phần
Lượt nghe: 717

Trả Nghiệp Gây Ra

Trả Nghiệp Gây Ra

MC Ngọc Lâm

01:05:05    1 phần
Lượt nghe: 953

Mộng Báo Chết

Mộng Báo Chết

MC Ngọc Lâm

01:17:22    1 phần
Lượt nghe: 1.525

Hồn Ma Đất Độc

Hồn Ma Đất Độc

MC Ngọc Lâm

01:01:17    1 phần
Lượt nghe: 756

Trường Mầm Non Quỷ Ám

Trường Mầm Non Quỷ Ám

MC Ngọc Lâm

01:00:13    1 phần
Lượt nghe: 949

Hồn Ma Trong Gánh Hát

Hồn Ma Trong Gánh Hát

MC Ngọc Lâm

00:59:18    1 phần
Lượt nghe: 585

Quỷ Dữ Hiện Hình

Quỷ Dữ Hiện Hình

MC Ngọc Lâm

01:05:28    1 phần
Lượt nghe: 869

Quỷ Ngải Báo Thù

Quỷ Ngải Báo Thù

MC Ngọc Lâm

01:01:09    1 phần
Lượt nghe: 1.118

Sau Cơn Bão Dữ

Sau Cơn Bão Dữ

MC Ngọc Lâm

01:04:01    1 phần
Lượt nghe: 687

Tấm Vải Bí Ẩn

Tấm Vải Bí Ẩn

MC Ngọc Lâm

01:03:04    1 phần
Lượt nghe: 967

Cồn Thiêng Hai Cô

Cồn Thiêng Hai Cô

MC Ngọc Lâm

01:13:36    1 phần
Lượt nghe: 830

Lẩu Rắn Oan Nghiệt

Lẩu Rắn Oan Nghiệt

MC Ngọc Lâm

02:06:19    2 phần
Lượt nghe: 1.320

Ao Cá Ma Ám

Ao Cá Ma Ám

MC Ngọc Lâm

01:08:32    1 phần
Lượt nghe: 722

Chợ Âm Phủ

Chợ Âm Phủ

MC Ngọc Lâm

01:08:22    1 phần
Lượt nghe: 1.126

Hoa Viên U Ám

Hoa Viên U Ám

MC Ngọc Lâm

01:05:55    1 phần
Lượt nghe: 927

Lan Hồng Điệp

Lan Hồng Điệp

MC Ngọc Lâm

01:15:00    1 phần
Lượt nghe: 1.074

Trư Tinh

Trư Tinh

MC Ngọc Lâm

01:09:06    1 phần
Lượt nghe: 737

Trọng Án Số 0

Trọng Án Số 0

MC Ngọc Lâm

06:02:16    5 phần
Lượt nghe: 1.435

Mười Kiếp Trả Nghiệp

Mười Kiếp Trả Nghiệp

MC Ngọc Lâm

02:18:40    2 phần
Lượt nghe: 1.111

Xưởng Tôi Làm Có Ma

Xưởng Tôi Làm Có Ma

MC Ngọc Lâm

00:56:08    1 phần
Lượt nghe: 606

Miễu Cô Trinh

Miễu Cô Trinh

MC Ngọc Lâm

01:09:31    1 phần
Lượt nghe: 801

Hồn Quỷ Lũy Tre

Hồn Quỷ Lũy Tre

MC Ngọc Lâm

01:41:21    1 phần
Lượt nghe: 809

Hồn Ma Lục Huyền Cầm

Hồn Ma Lục Huyền Cầm

MC Ngọc Lâm

1 vote

01:17:59    1 phần
Lượt nghe: 531

Ngải Đoàn Khảo Sát

Ngải Đoàn Khảo Sát

MC Ngọc Lâm

01:45:15    1 phần
Lượt nghe: 604

Thất Sơn Tiêu Hồn Quỷ

Thất Sơn Tiêu Hồn Quỷ

MC Ngọc Lâm

01:10:58    1 phần
Lượt nghe: 730

Thịt Viên Máu

Thịt Viên Máu

MC Ngọc Lâm

01:08:55    1 phần
Lượt nghe: 548

Cầu Cơ Biệt Thự Số 26

Cầu Cơ Biệt Thự Số 26

MC Ngọc Lâm

01:10:33    1 phần
Lượt nghe: 522

Ma Trên Sông Nước

Ma Trên Sông Nước

MC Ngọc Lâm

01:04:43    1 phần
Lượt nghe: 505

Nghịch Tử

Nghịch Tử

MC Ngọc Lâm

01:01:25    1 phần
Lượt nghe: 735

Đoạt Hồn

Đoạt Hồn

MC Ngọc Lâm

01:10:32    1 phần
Lượt nghe: 580