Giọng đọc: MC Ngọc Lâm

Giọng đọc MC Ngọc Lâm

Mời quý thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Ngọc Lâm

Sắp xếp Audio
Dương Gian Vương Vấn

Dương Gian Vương Vấn

MC Ngọc Lâm

01:55:43    1 phần
Lượt nghe: 1.101

Cây Ngải Nhà Ông Hội Đồng

Cây Ngải Nhà Ông Hội Đồng

MC Ngọc Lâm

01:18:17    1 phần
Lượt nghe: 905

Vòng Tròn Nhân Quả

Vòng Tròn Nhân Quả

MC Ngọc Lâm

01:00:36    1 phần
Lượt nghe: 550

Oan Hồn Tình Cũ

Oan Hồn Tình Cũ

MC Ngọc Lâm

00:52:15    1 phần
Lượt nghe: 422

Bùa Quật

Bùa Quật

MC Ngọc Lâm

00:56:34    1 phần
Lượt nghe: 491

Chuộc Bùa Trả Nợ

Chuộc Bùa Trả Nợ

MC Ngọc Lâm

01:16:58    1 phần
Lượt nghe: 619

Mộ Ai Sau Nhà

Mộ Ai Sau Nhà

MC Ngọc Lâm

01:06:18    1 phần
Lượt nghe: 590

Kẻ Ác Cạnh Bên

Kẻ Ác Cạnh Bên

MC Ngọc Lâm

01:18:40    1 phần
Lượt nghe: 765

Cái Lu Cổ Độc

Cái Lu Cổ Độc

MC Ngọc Lâm

01:03:06    1 phần
Lượt nghe: 1.088

Hồ Nước Có Vong

Hồ Nước Có Vong

MC Ngọc Lâm

01:31:10    1 phần
Lượt nghe: 1.116

Bếp Củi Có Vong

Bếp Củi Có Vong

MC Ngọc Lâm

00:55:46    1 phần
Lượt nghe: 789

Vong Hồn Đáng Sợ

Vong Hồn Đáng Sợ

MC Ngọc Lâm

01:00:04    1 phần
Lượt nghe: 1.090

Đừng Mở Tủ

Đừng Mở Tủ

MC Ngọc Lâm

01:06:33    1 phần
Lượt nghe: 632

Tiếng Ai Khóc Bên Sông

Tiếng Ai Khóc Bên Sông

MC Ngọc Lâm

01:02:21    1 phần
Lượt nghe: 666

Nhặt Đồ Người Chết

Nhặt Đồ Người Chết

MC Ngọc Lâm

01:08:19    1 phần
Lượt nghe: 1.203

Tiếng Gọi Vong Hồn

Tiếng Gọi Vong Hồn

MC Ngọc Lâm

01:08:32    1 phần
Lượt nghe: 556

Trả Giá Oán Nghiệt

Trả Giá Oán Nghiệt

MC Ngọc Lâm

01:08:40    1 phần
Lượt nghe: 671

Mùi Tử Khí

Mùi Tử Khí

MC Ngọc Lâm

01:04:31    1 phần
Lượt nghe: 588

Làng Quỷ

Làng Quỷ

MC Ngọc Lâm

01:10:44    1 phần
Lượt nghe: 736

Xác Ai Dưới Nhà Vệ Sinh

Xác Ai Dưới Nhà Vệ Sinh

MC Ngọc Lâm

01:08:36    1 phần
Lượt nghe: 610

Chung Cư Có Vong

Chung Cư Có Vong

MC Ngọc Lâm

01:08:25    1 phần
Lượt nghe: 390

Chuyến Thồ Khuya

Chuyến Thồ Khuya

MC Ngọc Lâm

01:08:33    1 phần
Lượt nghe: 579

Nghiệp Báo Thợ Trầm

Nghiệp Báo Thợ Trầm

MC Ngọc Lâm

01:11:45    1 phần
Lượt nghe: 590

Oan Hồn Nữ Sinh Phượng

Oan Hồn Nữ Sinh Phượng

MC Ngọc Lâm

01:12:27    1 phần
Lượt nghe: 440

Lời Nguyền Căn Nhà Số 44

Lời Nguyền Căn Nhà Số 44

MC Ngọc Lâm

01:09:20    1 phần
Lượt nghe: 496

Tháng Của Vong Hồn

Tháng Của Vong Hồn

MC Ngọc Lâm

01:16:09    1 phần
Lượt nghe: 1.342

Đứa Em Tật Nguyền

Đứa Em Tật Nguyền

MC Ngọc Lâm

01:08:58    1 phần
Lượt nghe: 936

Vong Trên Cây Ngải

Vong Trên Cây Ngải

MC Ngọc Lâm

01:12:29    1 phần
Lượt nghe: 1.254

Lúc Nửa Đêm

Lúc Nửa Đêm

MC Ngọc Lâm

01:06:24    1 phần
Lượt nghe: 1.095

Đứa Con Oán Nghiệt

Đứa Con Oán Nghiệt

MC Ngọc Lâm

01:11:47    1 phần
Lượt nghe: 968

Tà Thuật Miêu Quỷ

Tà Thuật Miêu Quỷ

MC Ngọc Lâm

01:04:18    1 phần
Lượt nghe: 1.331

Hồn Ma Thằng Tảo

Hồn Ma Thằng Tảo

MC Ngọc Lâm

01:06:36    1 phần
Lượt nghe: 1.151

Bí Ẩn Nhà Mồ

Bí Ẩn Nhà Mồ

MC Ngọc Lâm

01:10:57    1 phần
Lượt nghe: 1.072

Báo Oán Thay Chị

Báo Oán Thay Chị

MC Ngọc Lâm

01:08:45    1 phần
Lượt nghe: 1.662

Quỷ Dữ Đêm Trăng

Quỷ Dữ Đêm Trăng

MC Ngọc Lâm

01:12:41    1 phần
Lượt nghe: 1.109

Vong Ở Bệnh Viện Ngọc Châu

Vong Ở Bệnh Viện Ngọc Châu

MC Ngọc Lâm

01:06:59    1 phần
Lượt nghe: 968

Trả Nghiệp Gây Ra

Trả Nghiệp Gây Ra

MC Ngọc Lâm

01:05:05    1 phần
Lượt nghe: 1.189

Mộng Báo Chết

Mộng Báo Chết

MC Ngọc Lâm

01:17:22    1 phần
Lượt nghe: 2.030

Hồn Ma Đất Độc

Hồn Ma Đất Độc

MC Ngọc Lâm

01:01:17    1 phần
Lượt nghe: 1.056

Trường Mầm Non Quỷ Ám

Trường Mầm Non Quỷ Ám

MC Ngọc Lâm

01:00:13    1 phần
Lượt nghe: 1.231