Giọng đọc: MC Ngọc Lâm

Giọng đọc MC Ngọc Lâm

Mời quý thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Ngọc Lâm

Sắp xếp Audio
Ký Sự Làng Chài

Ký Sự Làng Chài

MC Ngọc Lâm

01:25:43    1 phần
Lượt nghe: 17

Miệng Giếng Hoang

Miệng Giếng Hoang

MC Ngọc Lâm

01:03:15    1 phần
Lượt nghe: 13

Chuyện Làng Đông

Chuyện Làng Đông

MC Ngọc Lâm

01:57:42    1 phần
Lượt nghe: 179

Vong Hồn Anh Long

Vong Hồn Anh Long

MC Ngọc Lâm

01:01:25    1 phần
Lượt nghe: 85

Pháp Sư Hành Đạo

Pháp Sư Hành Đạo

MC Ngọc Lâm

00:57:21    1 phần
Lượt nghe: 136

Ngạ Quỷ

Ngạ Quỷ

MC Ngọc Lâm

01:40:58    1 phần
Lượt nghe: 19

Oán Hồn Tà Mị

Oán Hồn Tà Mị

MC Ngọc Lâm

01:05:08    1 phần
Lượt nghe: 68

Tang Đen Trong Nhà

Tang Đen Trong Nhà

MC Ngọc Lâm

01:17:52    1 phần
Lượt nghe: 197

Oan Hồn Khi Còn Trẻ

Oan Hồn Khi Còn Trẻ

MC Ngọc Lâm

01:00:49    1 phần
Lượt nghe: 134

Báo Oán - MC Ngọc Lâm

Báo Oán - MC Ngọc Lâm

MC Ngọc Lâm

01:12:10    1 phần
Lượt nghe: 252

Bà Tôi

Bà Tôi

MC Ngọc Lâm

01:03:44    1 phần
Lượt nghe: 233

Con Bản Làng

Con Bản Làng

MC Ngọc Lâm

01:35:32    1 phần
Lượt nghe: 213

Ma Trâu Báo Oán

Ma Trâu Báo Oán

MC Ngọc Lâm

01:08:52    1 phần
Lượt nghe: 243

Cóc Quỷ

Cóc Quỷ

MC Ngọc Lâm

01:10:15    1 phần
Lượt nghe: 164

Miếu Nhỏ Linh Thiêng

Miếu Nhỏ Linh Thiêng

MC Ngọc Lâm

01:22:34    1 phần
Lượt nghe: 294

Luyện Quỷ Tình

Luyện Quỷ Tình

MC Ngọc Lâm

01:47:44    1 phần
Lượt nghe: 1.146

Yêu Tinh Cồn Đước

Yêu Tinh Cồn Đước

MC Ngọc Lâm

01:12:31    1 phần
Lượt nghe: 735

Vết Đen Năm Mới

Vết Đen Năm Mới

MC Ngọc Lâm

01:25:59    1 phần
Lượt nghe: 509

Hồn Ma Kẻ Điên

Hồn Ma Kẻ Điên

MC Ngọc Lâm

01:14:03    1 phần
Lượt nghe: 475

Vong Ám Dòng Họ

Vong Ám Dòng Họ

MC Ngọc Lâm

01:29:24    1 phần
Lượt nghe: 739

Ma Cà Rồng Tây Bắc

Ma Cà Rồng Tây Bắc

MC Ngọc Lâm

01:06:56    1 phần
Lượt nghe: 468

Phạm Điều Thiêng

Phạm Điều Thiêng

MC Ngọc Lâm

01:12:22    1 phần
Lượt nghe: 532

Oan Nghiệt Tình Thù

Oan Nghiệt Tình Thù

MC Ngọc Lâm

01:11:56    1 phần
Lượt nghe: 450

Lấy Máu Dưỡng Nhan

Lấy Máu Dưỡng Nhan

MC Ngọc Lâm

01:06:17    1 phần
Lượt nghe: 471

Mẹ Ma

Mẹ Ma

MC Ngọc Lâm

01:12:09    1 phần
Lượt nghe: 336

Chuyến Đi Kinh Dị - Căn Nhà Ma Ám

Chuyến Đi Kinh Dị - Căn Nhà Ma Ám

MC Ngọc Lâm

01:02:08    1 phần
Lượt nghe: 497

Tiếng Khóc Vong Hồn

Tiếng Khóc Vong Hồn

MC Ngọc Lâm

01:03:00    1 phần
Lượt nghe: 2.389

Ngôi Làng Oán Khí

Ngôi Làng Oán Khí

MC Ngọc Lâm

01:10:16    1 phần
Lượt nghe: 1.343

Căn Phòng Của Quỷ

Căn Phòng Của Quỷ

MC Ngọc Lâm

01:16:42    1 phần
Lượt nghe: 696

Đứa Con Báo Oán

Đứa Con Báo Oán

MC Ngọc Lâm

01:10:44    1 phần
Lượt nghe: 729

Trộm Mộ Người Đã Khuất

Trộm Mộ Người Đã Khuất

MC Ngọc Lâm

01:23:56    1 phần
Lượt nghe: 1.048

Tà Tu

Tà Tu

MC Ngọc Lâm

02:23:01    2 phần
Lượt nghe: 967

Tang Trùng Đáng Sợ

Tang Trùng Đáng Sợ

MC Ngọc Lâm

01:27:21    1 phần
Lượt nghe: 886

Trả Nghiệp Cho Này

Trả Nghiệp Cho Này

MC Ngọc Lâm

01:11:37    1 phần
Lượt nghe: 861

Đình Thiêng

Đình Thiêng

MC Ngọc Lâm

01:14:12    1 phần
Lượt nghe: 1.126

Nhà Hoang Oan Hồn

Nhà Hoang Oan Hồn

MC Ngọc Lâm

01:04:30    1 phần
Lượt nghe: 956

Làng Quỷ Ám - MC Ngọc Lâm

Làng Quỷ Ám - MC Ngọc Lâm

MC Ngọc Lâm

02:29:54    2 phần
Lượt nghe: 1.107

Người Khuất Trở Về

Người Khuất Trở Về

MC Ngọc Lâm

01:17:26    1 phần
Lượt nghe: 819

Ma Mèo

Ma Mèo

MC Ngọc Lâm

01:52:35    1 phần
Lượt nghe: 680

Ma Trong Nhà Hát

Ma Trong Nhà Hát

MC Ngọc Lâm

01:09:39    1 phần
Lượt nghe: 646