Giọng đọc: MC Ngọc Lâm

Giọng đọc MC Ngọc Lâm

Mời quý thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Ngọc Lâm

Sắp xếp Audio
Ma Da Ven Sông

Ma Da Ven Sông

MC Ngọc Lâm

01:28:24    1 phần
Lượt nghe: 25

Ác Phụ Cướp Chồng

Ác Phụ Cướp Chồng

MC Ngọc Lâm

01:05:05    1 phần
Lượt nghe: 211

Ai Ngoài Cửa

Ai Ngoài Cửa

MC Ngọc Lâm

01:14:19    1 phần
Lượt nghe: 497

Oan Hồn Ông Chẻo

Oan Hồn Ông Chẻo

MC Ngọc Lâm

01:01:52    1 phần
Lượt nghe: 794

Cây Gạo Vong Ám

Cây Gạo Vong Ám

MC Ngọc Lâm

00:52:36    1 phần
Lượt nghe: 426

Tài Xế Gánh Nghiệp

Tài Xế Gánh Nghiệp

MC Ngọc Lâm

00:53:45    1 phần
Lượt nghe: 648

Áo Liệm Quan Tài

Áo Liệm Quan Tài

MC Ngọc Lâm

00:57:11    1 phần
Lượt nghe: 644

Ma Trành

Ma Trành

MC Ngọc Lâm

01:07:22    1 phần
Lượt nghe: 316

Oan Hồn Cô Nở

Oan Hồn Cô Nở

MC Ngọc Lâm

01:03:59    1 phần
Lượt nghe: 592

Tiếng Ru Chiêu Hồn

Tiếng Ru Chiêu Hồn

MC Ngọc Lâm

01:08:57    1 phần
Lượt nghe: 383

Dã Ngoại Oan Nghiệt

Dã Ngoại Oan Nghiệt

MC Ngọc Lâm

01:26:17    1 phần
Lượt nghe: 424

Nghiệp Đồ Tể

Nghiệp Đồ Tể

MC Ngọc Lâm

01:15:12    1 phần
Lượt nghe: 662

Khác Máu Tanh Lòng

Khác Máu Tanh Lòng

MC Ngọc Lâm

01:13:19    1 phần
Lượt nghe: 393

Vong Hồn Lởn Vởn

Vong Hồn Lởn Vởn

MC Ngọc Lâm

01:08:59    1 phần
Lượt nghe: 378

Vong Hồn Ma Đói

Vong Hồn Ma Đói

MC Ngọc Lâm

01:15:46    1 phần
Lượt nghe: 380

Câu Đùa Vạ Miệng

Câu Đùa Vạ Miệng

MC Ngọc Lâm

01:07:00    1 phần
Lượt nghe: 580

Nhân Quả Luân Hồi

Nhân Quả Luân Hồi

MC Ngọc Lâm

01:16:14    1 phần
Lượt nghe: 803

Ngôi Mộ Sau Nhà

Ngôi Mộ Sau Nhà

MC Ngọc Lâm

01:12:19    1 phần
Lượt nghe: 603

Hồn Ma Giếng Cổ

Hồn Ma Giếng Cổ

MC Ngọc Lâm

01:09:56    1 phần
Lượt nghe: 642

Giải Trừ Tà Ma

Giải Trừ Tà Ma

MC Ngọc Lâm

01:21:48    1 phần
Lượt nghe: 400

Phòng Trọ U Ám

Phòng Trọ U Ám

MC Ngọc Lâm

01:08:19    1 phần
Lượt nghe: 401

Cuốn Sách Bùa Ngải

Cuốn Sách Bùa Ngải

MC Ngọc Lâm

01:19:01    1 phần
Lượt nghe: 352

Oán Khí Không Tan

Oán Khí Không Tan

MC Ngọc Lâm

01:09:27    1 phần
Lượt nghe: 264

Ký Sự Làng Chài

Ký Sự Làng Chài

MC Ngọc Lâm

01:25:43    1 phần
Lượt nghe: 474

Miệng Giếng Hoang

Miệng Giếng Hoang

MC Ngọc Lâm

01:03:15    1 phần
Lượt nghe: 337

Chuyện Làng Đông

Chuyện Làng Đông

MC Ngọc Lâm

01:57:42    1 phần
Lượt nghe: 664

Vong Hồn Anh Long

Vong Hồn Anh Long

MC Ngọc Lâm

01:01:25    1 phần
Lượt nghe: 287

Pháp Sư Hành Đạo

Pháp Sư Hành Đạo

MC Ngọc Lâm

00:57:21    1 phần
Lượt nghe: 482

Ngạ Quỷ

Ngạ Quỷ

MC Ngọc Lâm

01:40:58    1 phần
Lượt nghe: 202

Oán Hồn Tà Mị

Oán Hồn Tà Mị

MC Ngọc Lâm

01:05:08    1 phần
Lượt nghe: 262

Tang Đen Trong Nhà

Tang Đen Trong Nhà

MC Ngọc Lâm

01:17:52    1 phần
Lượt nghe: 552

Oan Hồn Khi Còn Trẻ

Oan Hồn Khi Còn Trẻ

MC Ngọc Lâm

01:00:49    1 phần
Lượt nghe: 373

Báo Oán - MC Ngọc Lâm

Báo Oán - MC Ngọc Lâm

MC Ngọc Lâm

01:12:10    1 phần
Lượt nghe: 377

Bà Tôi

Bà Tôi

MC Ngọc Lâm

01:03:44    1 phần
Lượt nghe: 406

Con Bản Làng

Con Bản Làng

MC Ngọc Lâm

01:35:32    1 phần
Lượt nghe: 466

Ma Trâu Báo Oán

Ma Trâu Báo Oán

MC Ngọc Lâm

01:08:52    1 phần
Lượt nghe: 414

Cóc Quỷ

Cóc Quỷ

MC Ngọc Lâm

01:10:15    1 phần
Lượt nghe: 322

Miếu Nhỏ Linh Thiêng

Miếu Nhỏ Linh Thiêng

MC Ngọc Lâm

01:22:34    1 phần
Lượt nghe: 535

Luyện Quỷ Tình

Luyện Quỷ Tình

MC Ngọc Lâm

01:47:44    1 phần
Lượt nghe: 1.281

Yêu Tinh Cồn Đước

Yêu Tinh Cồn Đước

MC Ngọc Lâm

01:12:31    1 phần
Lượt nghe: 869