Giọng đọc: MC Ngọc Lâm

Giọng đọc MC Ngọc Lâm

Mời quý thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Ngọc Lâm

Sắp xếp Audio
Có Con Với Ma - Truyện Ma

Có Con Với Ma - Truyện Ma

2 vote

01:15:04    1 phần
Lượt nghe: 1.766

Ngải Từ Cô Gái Còn Trong Trắng

Ngải Từ Cô Gái Còn Trong Trắng

5 vote

    2 phần
Lượt nghe: 6.090

Oán Của Oan Hồn - Truyện Ma

Oán Của Oan Hồn - Truyện Ma

1 vote

    2 phần
Lượt nghe: 4.087

Phá Miếu Cổ Và Gọi Hồn Người Mất Trùng Tang

Phá Miếu Cổ Và Gọi Hồn Người Mất Trùng Tang

1 vote

01:08:36    1 phần
Lượt nghe: 4.314

Gặp Ma Khi Về Quê Nội - Truyện Ma

Gặp Ma Khi Về Quê Nội - Truyện Ma

01:38:03    1 phần
Lượt nghe: 2.679

Khu Đất Ám Ảnh - Truyện Ma

Khu Đất Ám Ảnh - Truyện Ma

01:39:20    1 phần
Lượt nghe: 2.902

Kiếp Nạn Trời Định - Truyện Ma

Kiếp Nạn Trời Định - Truyện Ma

5 vote

11:34:43    6 phần
Lượt nghe: 5.355

Chuông Gió Ma - Truyện Kinh Dị

Chuông Gió Ma - Truyện Kinh Dị

1 vote

05:01:45    4 phần
Lượt nghe: 2.724

Phùng Long Ẩn - Truyện Ma

Phùng Long Ẩn - Truyện Ma

4 vote

01:07:47    1 phần
Lượt nghe: 3.472

Lạnh Lẽo Và Cô Độc - Truyện Ma

Lạnh Lẽo Và Cô Độc - Truyện Ma

02:10:06    1 phần
Lượt nghe: 3.443

Lưỡi Dao Oan Nghiệt - Truyện Ma

Lưỡi Dao Oan Nghiệt - Truyện Ma

01:06:03    1 phần
Lượt nghe: 3.649

Hình Xăm Của Quỷ - Truyện Ma

Hình Xăm Của Quỷ - Truyện Ma

1 vote

02:32:08    1 phần
Lượt nghe: 3.124

Sau Ngày Mẹ Mất - Truyện Ma

Sau Ngày Mẹ Mất - Truyện Ma

1 vote

01:10:10    1 phần
Lượt nghe: 3.097

Tầng Thứ 13 - Truyện Ma Kinh Dị

Tầng Thứ 13 - Truyện Ma Kinh Dị

3 vote

01:29:00    1 phần
Lượt nghe: 3.122

Cái Chết Ma Quái - Truyện Ma

Cái Chết Ma Quái - Truyện Ma

02:19:04    1 phần
Lượt nghe: 5.092

Máu Nhuộm Đảo Hoang - Truyện Ma

Máu Nhuộm Đảo Hoang - Truyện Ma

1 vote

01:29:36    1 phần
Lượt nghe: 3.193

Tuần Trang Mật Kinh Hoàng - Truyện Ma

Tuần Trang Mật Kinh Hoàng - Truyện Ma

01:44:55    1 phần
Lượt nghe: 3.871

Trang Blog Ma - Truyện Ma Kinh Dị

Trang Blog Ma - Truyện Ma Kinh Dị

1 vote

00:58:31    1 phần
Lượt nghe: 2.254

Tiếng Thở Dài Trong Đêm - Truyện Ma

Tiếng Thở Dài Trong Đêm - Truyện Ma

1 vote

01:32:18    1 phần
Lượt nghe: 2.758

Bên Đường Thiên Lôi - Truyện Ma

Bên Đường Thiên Lôi - Truyện Ma

1 vote

01:24:07    1 phần
Lượt nghe: 2.965

Ngôi Làng Bị Ma Ám - Truyện Ma

Ngôi Làng Bị Ma Ám - Truyện Ma

01:42:33    1 phần
Lượt nghe: 4.503

Gia Phả Của Máu - Truyện Ma

Gia Phả Của Máu - Truyện Ma

01:48:54    1 phần
Lượt nghe: 3.493

Hồn Ma Của Trinh Nữ

Hồn Ma Của Trinh Nữ

3 vote

03:53:54    2 phần
Lượt nghe: 4.380