Giọng đọc: MC Ngọc Lâm

Giọng đọc MC Ngọc Lâm

Mời quý thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Ngọc Lâm

Sắp xếp Audio
Hồn Ma Chồng Tôi

Hồn Ma Chồng Tôi

MC Ngọc Lâm

03:27:39    3 phần
Lượt nghe: 57

Oan Nghiệt Cầu T20

Oan Nghiệt Cầu T20

MC Ngọc Lâm

01:19:22    1 phần
Lượt nghe: 458

Nghiệp Báo

Nghiệp Báo

MC Ngọc Lâm

00:56:36    1 phần
Lượt nghe: 392

Con Quỷ Tiền Kiếp

Con Quỷ Tiền Kiếp

MC Ngọc Lâm

01:06:15    1 phần
Lượt nghe: 423

Ảo Ảnh Biệt Thự Quỷ

Ảo Ảnh Biệt Thự Quỷ

MC Ngọc Lâm

02:10:49    2 phần
Lượt nghe: 496

Oán Nghiệt Năm Xác

Oán Nghiệt Năm Xác

MC Ngọc Lâm

00:47:06    1 phần
Lượt nghe: 526

Nỗi Oan Dòng Họ Đỗ

Nỗi Oan Dòng Họ Đỗ

MC Ngọc Lâm

1 vote

01:17:23    2 phần
Lượt nghe: 790

Hồ Trên Núi

Hồ Trên Núi

MC Ngọc Lâm

01:32:16    1 phần
Lượt nghe: 468

Pháp Sư Truyền Kỳ

Pháp Sư Truyền Kỳ

MC Ngọc Lâm

4 vote

01:19:36    1 phần
Lượt nghe: 3.556

Oan Hồn Hoàng Lan

Oan Hồn Hoàng Lan

MC Ngọc Lâm

01:14:27    1 phần
Lượt nghe: 505

Nước Độc

Nước Độc

MC Ngọc Lâm

01:23:00    1 phần
Lượt nghe: 996

Hài Cốt Dưới Gốc Hồng Mai

Hài Cốt Dưới Gốc Hồng Mai

MC Ngọc Lâm

01:11:43    1 phần
Lượt nghe: 685

Chiếc Áo Đỏ

Chiếc Áo Đỏ

MC Ngọc Lâm

7 vote

01:48:04    1 phần
Lượt nghe: 6.606

Câu Chuyện Làng Chài

Câu Chuyện Làng Chài

MC Ngọc Lâm

2 vote

03:56:34    3 phần
Lượt nghe: 3.989

Ân Oán Tình Thù

Ân Oán Tình Thù

MC Ngọc Lâm

6 vote

02:43:29    2 phần
Lượt nghe: 4.398

Chào Mẹ Là Con Đây

Chào Mẹ Là Con Đây

MC Ngọc Lâm

01:59:46    1 phần
Lượt nghe: 3.372

Có Con Với Ma - Truyện Ma

Có Con Với Ma - Truyện Ma

MC Ngọc Lâm

6 vote

01:15:04    1 phần
Lượt nghe: 4.358

Ngải Từ Cô Gái Còn Trong Trắng

Ngải Từ Cô Gái Còn Trong Trắng

MC Ngọc Lâm

6 vote

    2 phần
Lượt nghe: 9.945

Oán Của Oan Hồn - Truyện Ma

Oán Của Oan Hồn - Truyện Ma

MC Ngọc Lâm

2 vote

    2 phần
Lượt nghe: 6.893

Phá Miếu Cổ Và Gọi Hồn Người Mất Trùng Tang

Phá Miếu Cổ Và Gọi Hồn Người Mất Trùng Tang

MC Ngọc Lâm

2 vote

01:08:36    1 phần
Lượt nghe: 7.346

Gặp Ma Khi Về Quê Nội - Truyện Ma

Gặp Ma Khi Về Quê Nội - Truyện Ma

MC Ngọc Lâm

01:38:03    1 phần
Lượt nghe: 5.262

Khu Đất Ám Ảnh - Truyện Ma

Khu Đất Ám Ảnh - Truyện Ma

MC Ngọc Lâm

1 vote

01:39:20    1 phần
Lượt nghe: 5.520

Kiếp Nạn Trời Định - Truyện Ma

Kiếp Nạn Trời Định - Truyện Ma

MC Ngọc Lâm

7 vote

11:34:43    6 phần
Lượt nghe: 8.353

Chuông Gió Ma - Truyện Kinh Dị

Chuông Gió Ma - Truyện Kinh Dị

MC Ngọc Lâm

1 vote

05:01:45    4 phần
Lượt nghe: 5.563

Phùng Long Ẩn - Truyện Ma

Phùng Long Ẩn - Truyện Ma

MC Ngọc Lâm

4 vote

01:07:47    1 phần
Lượt nghe: 6.131

Lạnh Lẽo Và Cô Độc - Truyện Ma

Lạnh Lẽo Và Cô Độc - Truyện Ma

MC Ngọc Lâm

1 vote

02:10:06    1 phần
Lượt nghe: 5.610

Lưỡi Dao Oan Nghiệt - Truyện Ma

Lưỡi Dao Oan Nghiệt - Truyện Ma

MC Ngọc Lâm

1 vote

01:06:03    1 phần
Lượt nghe: 6.065

Hình Xăm Của Quỷ - Truyện Ma

Hình Xăm Của Quỷ - Truyện Ma

MC Ngọc Lâm

2 vote

02:32:08    1 phần
Lượt nghe: 5.718

Sau Ngày Mẹ Mất - Truyện Ma

Sau Ngày Mẹ Mất - Truyện Ma

MC Ngọc Lâm

2 vote

01:10:10    1 phần
Lượt nghe: 5.593

Tầng Thứ 13 - Truyện Ma Kinh Dị

Tầng Thứ 13 - Truyện Ma Kinh Dị

MC Ngọc Lâm

4 vote

01:29:00    1 phần
Lượt nghe: 5.557

Cái Chết Ma Quái - Truyện Ma

Cái Chết Ma Quái - Truyện Ma

MC Ngọc Lâm

1 vote

02:19:04    1 phần
Lượt nghe: 7.853

Máu Nhuộm Đảo Hoang - Truyện Ma

Máu Nhuộm Đảo Hoang - Truyện Ma

MC Ngọc Lâm

3 vote

01:29:36    1 phần
Lượt nghe: 5.659

Tuần Trang Mật Kinh Hoàng - Truyện Ma

Tuần Trang Mật Kinh Hoàng - Truyện Ma

MC Ngọc Lâm

3 vote

01:44:55    1 phần
Lượt nghe: 6.367

Trang Blog Ma - Truyện Ma Kinh Dị

Trang Blog Ma - Truyện Ma Kinh Dị

MC Ngọc Lâm

3 vote

00:58:31    1 phần
Lượt nghe: 4.323

Tiếng Thở Dài Trong Đêm - Truyện Ma

Tiếng Thở Dài Trong Đêm - Truyện Ma

MC Ngọc Lâm

1 vote

01:32:18    1 phần
Lượt nghe: 5.076

Bên Đường Thiên Lôi - Truyện Ma

Bên Đường Thiên Lôi - Truyện Ma

MC Ngọc Lâm

1 vote

01:24:07    1 phần
Lượt nghe: 5.151

Ngôi Làng Bị Ma Ám - Truyện Ma

Ngôi Làng Bị Ma Ám - Truyện Ma

MC Ngọc Lâm

1 vote

01:42:33    1 phần
Lượt nghe: 7.339

Gia Phả Của Máu - Truyện Ma

Gia Phả Của Máu - Truyện Ma

MC Ngọc Lâm

1 vote

01:48:54    1 phần
Lượt nghe: 5.902

Hồn Ma Của Trinh Nữ

Hồn Ma Của Trinh Nữ

MC Ngọc Lâm

4 vote

03:53:54    2 phần
Lượt nghe: 7.305