Một Mộ Hai Tên Một Mạng

Lại một câu chuyện ma hay nữa của tác giả Duyên Kwon kể về oan hồn ở nghĩa địa. Mời quý vị thính giả theo dõi câu chuyện qua giọng đọc MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Duyên Kwon

Đánh giá truyện (7)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe