• Đọc truyện đêm khuya, Truyện ngắn, truyện dài, truyện kinh dị Nguyễn Ngọc Ngạn tuyển chọn âm thanh mp3 chất lượng cao
Sắp xếp Audio
Giật Chồng - Truyện Ngôn Tình

Giật Chồng - Truyện Ngôn Tình

03:27:24    1 phần
Lượt nghe: 1.975

Làm Vợ Em Chị Nhé - Truyện Ngôn Tình

Làm Vợ Em Chị Nhé - Truyện Ngôn Tình

1 vote

02:44:55    1 phần
Lượt nghe: 1.628

Gả Trước Tính Sau - Truyện Ngôn Tình

Gả Trước Tính Sau - Truyện Ngôn Tình

03:48:14    1 phần
Lượt nghe: 1.673

Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh - Truyện Ngôn Tình

Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh - Truyện Ngôn Tình

03:40:53    1 phần
Lượt nghe: 2.098

Kết Hôn Không Tình Yêu - Truyện Ngôn Tình

Kết Hôn Không Tình Yêu - Truyện Ngôn Tình

03:19:25    1 phần
Lượt nghe: 1.541

Hận Anh Mà Cưới - Truyện Ngôn Tình

Hận Anh Mà Cưới - Truyện Ngôn Tình

03:15:55    1 phần
Lượt nghe: 1.976

Kết Hôn Để Giao Dịch - Truyện Ngôn Tình

Kết Hôn Để Giao Dịch - Truyện Ngôn Tình

03:41:54    1 phần
Lượt nghe: 2.031

Nhờ Cưới Giả - Truyện Ngôn Tình

Nhờ Cưới Giả - Truyện Ngôn Tình

03:45:26    1 phần
Lượt nghe: 1.748

Vợ Tôi Mới 19 Tuổi - Truyện Ngôn Tình

Vợ Tôi Mới 19 Tuổi - Truyện Ngôn Tình

04:17:52    1 phần
Lượt nghe: 1.814

Thầy À! Em Yêu Anh - Truyện Ngôn Tình

Thầy À! Em Yêu Anh - Truyện Ngôn Tình

1 vote

03:22:31    1 phần
Lượt nghe: 1.837

Tổng Tài Tán Gái - Truyện Ngôn Tình

Tổng Tài Tán Gái - Truyện Ngôn Tình

03:54:24    1 phần
Lượt nghe: 1.889

Tổng Giám Đốc Bỏ Vợ - Truyện Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bỏ Vợ - Truyện Ngôn Tình

1 vote

03:44:09    1 phần
Lượt nghe: 1.734

Mất Chị Được Cô Em - Truyện Ngôn Tình

Mất Chị Được Cô Em - Truyện Ngôn Tình

04:00:22    1 phần
Lượt nghe: 1.901

Phim Giả Tình Thật - Truyện Ngôn Tình

Phim Giả Tình Thật - Truyện Ngôn Tình

03:40:59    1 phần
Lượt nghe: 2.003

Im Lặng Có Mất Em Không

Im Lặng Có Mất Em Không

04:02:06    1 phần
Lượt nghe: 2.195

Tán Đổ Tổng Giám Đốc- Truyện Ngôn Tình

Tán Đổ Tổng Giám Đốc- Truyện Ngôn Tình

03:09:24    1 phần
Lượt nghe: 1.949

Bỏ Nhau Thôi Vợ Ơi - Truyện Ngôn Tình

Bỏ Nhau Thôi Vợ Ơi - Truyện Ngôn Tình

04:11:17    1 phần
Lượt nghe: 1.887

Ký Giao Dịch Cho Tình Yêu - Truyện Ngôn Tình

Ký Giao Dịch Cho Tình Yêu - Truyện Ngôn Tình

03:24:22    1 phần
Lượt nghe: 2.888

Huỷ Hôn Ước Trước - Truyện Ngôn Tình

Huỷ Hôn Ước Trước - Truyện Ngôn Tình

03:24:22    1 phần
Lượt nghe: 1.946

Người Tình Đi Mượn - Truyện Ngôn Tình

Người Tình Đi Mượn - Truyện Ngôn Tình

03:27:50    1 phần
Lượt nghe: 2.029