• Đọc truyện đêm khuya, Truyện ngắn, truyện dài, truyện kinh dị Nguyễn Ngọc Ngạn tuyển chọn âm thanh mp3 chất lượng cao
Sắp xếp Audio
Hợp Đồng Đặc Biệt - Truyện Ngắn

Hợp Đồng Đặc Biệt - Truyện Ngắn

01:11:20    1 phần
Lượt nghe: 370

Cuộc Sống Hôn Nhân - Truyện Ngắn

Cuộc Sống Hôn Nhân - Truyện Ngắn

02:01:23    1 phần
Lượt nghe: 239

Sống Thử - Truyện Ngắn Tình Yêu

Sống Thử - Truyện Ngắn Tình Yêu

2 vote

09:02:38    5 phần
Lượt nghe: 424

Em Là Sinh Mệnh Của Anh

Em Là Sinh Mệnh Của Anh

19:18:31    10 phần
Lượt nghe: 492

Tiền Duyên Kiếp Này - Truyện Ngôn Tình

Tiền Duyên Kiếp Này - Truyện Ngôn Tình

07:32:12    4 phần
Lượt nghe: 347

Lấy Nhầm Chồng - Truyện Ngôn Tình

Lấy Nhầm Chồng - Truyện Ngôn Tình

02:58:17    2 phần
Lượt nghe: 443

Yêu Trong Đợi Chờ - Truyện Ngôn Tình

Yêu Trong Đợi Chờ - Truyện Ngôn Tình

1 vote

11:25:50    7 phần
Lượt nghe: 258

Vốn Là Nhân Duyên - Truyện Ngôn Tình

Vốn Là Nhân Duyên - Truyện Ngôn Tình

07:25:03    4 phần
Lượt nghe: 355

Phận Gái - Truyện Ngắn Tình Yêu

Phận Gái - Truyện Ngắn Tình Yêu

02:20:17    1 phần
Lượt nghe: 356

Ba Người Một Mối Tình - Truyện Ngắn

Ba Người Một Mối Tình - Truyện Ngắn

01:09:45    1 phần
Lượt nghe: 265

Cặp Đôi Oan Gia - Truyện Ngắn

Cặp Đôi Oan Gia - Truyện Ngắn

03:18:37    2 phần
Lượt nghe: 423

Từng Chút Đều Là Anh - Truyện Ngôn Tình

Từng Chút Đều Là Anh - Truyện Ngôn Tình

2 vote

08:23:20    3 phần
Lượt nghe: 254

Người Yêu Cũ Và Em - Truyện Ngôn Tình

Người Yêu Cũ Và Em - Truyện Ngôn Tình

02:07:42    1 phần
Lượt nghe: 311

Đàn Bà Không Biết Đẻ - Truyện Ngôn Tình

Đàn Bà Không Biết Đẻ - Truyện Ngôn Tình

07:36:00    4 phần
Lượt nghe: 356

Vợ Lẽ - Truyện Ngắn Tình Yêu

Vợ Lẽ - Truyện Ngắn Tình Yêu

07:02:24    3 phần
Lượt nghe: 440

Cầu Vồng Sau Mưa - Truyện Ngôn Tình

Cầu Vồng Sau Mưa - Truyện Ngôn Tình

04:39:20    2 phần
Lượt nghe: 195

Đánh Thức - Truyện Ngắn Tình Yêu

Đánh Thức - Truyện Ngắn Tình Yêu

00:00:00    3 phần
Lượt nghe: 486

Kiếp Đàn Bà - Truyện Ngôn Tình

Kiếp Đàn Bà - Truyện Ngôn Tình

08:01:10    4 phần
Lượt nghe: 488

Duyên Phận Tình Một Đêm - Truyện Ngôn Tình

Duyên Phận Tình Một Đêm - Truyện Ngôn Tình

1 vote

02:55:24    1 phần
Lượt nghe: 675

Chinh Phục Vợ Cũ - Truyện Ngắn Tình Yêu

Chinh Phục Vợ Cũ - Truyện Ngắn Tình Yêu

00:47:20    1 phần
Lượt nghe: 392