Giọng đọc: MC Mai Thuỷ

Giọng đọc MC Mai Thuỷ

Mời quý thính giả cùng lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Mai Thuỷ

Sắp xếp Audio
Không Phụ Trách Vợ Trước - Truyện Ngôn Tình

Không Phụ Trách Vợ Trước - Truyện Ngôn Tình

03:13:29    1 phần
Lượt nghe: 2.226

Yêu Anh! Thật Đau Lòng - Truyện Ngôn Tình

Yêu Anh! Thật Đau Lòng - Truyện Ngôn Tình

1 vote

04:48:19    2 phần
Lượt nghe: 3.359

Đổi Một Cô Vợ Hiền - Truyện Ngôn Tình

Đổi Một Cô Vợ Hiền - Truyện Ngôn Tình

03:41:11    1 phần
Lượt nghe: 2.421

Ai Yêu Ai Trước - Truyện Ngôn Tình

Ai Yêu Ai Trước - Truyện Ngôn Tình

04:09:18    1 phần
Lượt nghe: 2.208

Người Mẹ Trinh Trắng - Truyện Ngôn Tình

Người Mẹ Trinh Trắng - Truyện Ngôn Tình

03:31:18    1 phần
Lượt nghe: 2.227

Giật Chồng - Truyện Ngôn Tình

Giật Chồng - Truyện Ngôn Tình

03:27:24    1 phần
Lượt nghe: 3.294

Làm Vợ Em Chị Nhé - Truyện Ngôn Tình

Làm Vợ Em Chị Nhé - Truyện Ngôn Tình

1 vote

02:44:55    1 phần
Lượt nghe: 2.607

Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh - Truyện Ngôn Tình

Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh - Truyện Ngôn Tình

03:40:53    1 phần
Lượt nghe: 3.093

Kết Hôn Không Tình Yêu - Truyện Ngôn Tình

Kết Hôn Không Tình Yêu - Truyện Ngôn Tình

03:19:25    1 phần
Lượt nghe: 2.585

Nhờ Cưới Giả - Truyện Ngôn Tình

Nhờ Cưới Giả - Truyện Ngôn Tình

03:45:26    1 phần
Lượt nghe: 2.783

Tổng Giám Đốc Bỏ Vợ - Truyện Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Bỏ Vợ - Truyện Ngôn Tình

1 vote

03:44:09    1 phần
Lượt nghe: 2.567

Mất Chị Được Cô Em - Truyện Ngôn Tình

Mất Chị Được Cô Em - Truyện Ngôn Tình

04:00:22    1 phần
Lượt nghe: 2.866

Phim Giả Tình Thật - Truyện Ngôn Tình

Phim Giả Tình Thật - Truyện Ngôn Tình

03:40:59    1 phần
Lượt nghe: 3.023

Huỷ Hôn Ước Trước - Truyện Ngôn Tình

Huỷ Hôn Ước Trước - Truyện Ngôn Tình

03:24:22    1 phần
Lượt nghe: 3.050

Người Tình Đi Mượn - Truyện Ngôn Tình

Người Tình Đi Mượn - Truyện Ngôn Tình

03:27:50    1 phần
Lượt nghe: 2.853

Thuần Phục Tổng Tài Ngang Bướng - Truyện Ngôn Tình

Thuần Phục Tổng Tài Ngang Bướng - Truyện Ngôn Tình

03:08:54    1 phần
Lượt nghe: 3.387

Ly Thân Thử Chồng - Truyện Ngôn Tình

Ly Thân Thử Chồng - Truyện Ngôn Tình

03:23:08    1 phần
Lượt nghe: 3.026

Chuyện Tình Đôi Đũa Lệch - Truyện Ngôn Tình

Chuyện Tình Đôi Đũa Lệch - Truyện Ngôn Tình

1 vote

02:56:50    1 phần
Lượt nghe: 2.752

Tổng Giám Đốc Xoa Dịu Nỗi Đau - Truyện Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Xoa Dịu Nỗi Đau - Truyện Ngôn Tình

03:24:13    1 phần
Lượt nghe: 2.975