Sắp xếp Audio
Em Là Sinh Mệnh Của Anh

Em Là Sinh Mệnh Của Anh

MC Bảo Linh

3 vote

 19:18:31    10 phần
 Lượt nghe: 7.481

Tiền Duyên Kiếp Này - Truyện Ngôn Tình

Tiền Duyên Kiếp Này - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

3 vote

 07:32:12    4 phần
 Lượt nghe: 5.997

Lấy Nhầm Chồng - Truyện Ngôn Tình

Lấy Nhầm Chồng - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

3 vote

 02:58:17    2 phần
 Lượt nghe: 5.891

Yêu Trong Đợi Chờ - Truyện Ngôn Tình

Yêu Trong Đợi Chờ - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

6 vote

 11:25:50    7 phần
 Lượt nghe: 6.579

Vốn Là Nhân Duyên - Truyện Ngôn Tình

Vốn Là Nhân Duyên - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

5 vote

 07:25:03    4 phần
 Lượt nghe: 7.015

Phận Gái - Truyện Ngắn Tình Yêu

Phận Gái - Truyện Ngắn Tình Yêu

MC Bảo Linh

 02:20:17    1 phần
 Lượt nghe: 4.449

Ba Người Một Mối Tình - Truyện Ngắn

Ba Người Một Mối Tình - Truyện Ngắn

MC Bảo Linh

 01:09:45    1 phần
 Lượt nghe: 4.314

Cặp Đôi Oan Gia - Truyện Ngắn

Cặp Đôi Oan Gia - Truyện Ngắn

MC Bảo Linh

2 vote

 03:18:37    2 phần
 Lượt nghe: 6.259

Từng Chút Đều Là Anh - Truyện Ngôn Tình

Từng Chút Đều Là Anh - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

4 vote

 08:23:20    3 phần
 Lượt nghe: 4.115

Người Yêu Cũ Và Em - Truyện Ngôn Tình

Người Yêu Cũ Và Em - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

 02:07:42    1 phần
 Lượt nghe: 3.987

Đàn Bà Không Biết Đẻ - Truyện Ngôn Tình

Đàn Bà Không Biết Đẻ - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

3 vote

 07:36:00    4 phần
 Lượt nghe: 5.772

Vợ Lẽ - Truyện Ngắn Tình Yêu

Vợ Lẽ - Truyện Ngắn Tình Yêu

MC Bảo Linh

2 vote

 07:02:24    3 phần
 Lượt nghe: 7.832

Cầu Vồng Sau Mưa - Truyện Ngôn Tình

Cầu Vồng Sau Mưa - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

2 vote

 04:39:20    2 phần
 Lượt nghe: 4.968

Đánh Thức - Truyện Ngắn Tình Yêu

Đánh Thức - Truyện Ngắn Tình Yêu

MC Bảo Linh

3 vote

 00:00:00    3 phần
 Lượt nghe: 4.759

Kiếp Đàn Bà - Truyện Ngôn Tình

Kiếp Đàn Bà - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

2 vote

 08:01:10    4 phần
 Lượt nghe: 8.159

Duyên Phận Tình Một Đêm - Truyện Ngôn Tình

Duyên Phận Tình Một Đêm - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

2 vote

 02:55:24    1 phần
 Lượt nghe: 6.994

Chinh Phục Vợ Cũ - Truyện Ngắn Tình Yêu

Chinh Phục Vợ Cũ - Truyện Ngắn Tình Yêu

MC Bảo Linh

1 vote

 00:47:20    1 phần
 Lượt nghe: 4.496

Tình Và Tiền - Truyện Ngắn Tình Yêu

Tình Và Tiền - Truyện Ngắn Tình Yêu

MC Bảo Linh

1 vote

 03:46:55    2 phần
 Lượt nghe: 4.659

Nếu Còn Yêu Hãy Quay Về

Nếu Còn Yêu Hãy Quay Về

MC Bảo Linh

 01:26:11    1 phần
 Lượt nghe: 3.894

Sóng Gió Hôn Nhân - Truyện Ngôn Tình

Sóng Gió Hôn Nhân - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

 01:26:12    1 phần
 Lượt nghe: 3.864