• Đọc truyện đêm khuya, Truyện ngắn, truyện dài, truyện kinh dị Nguyễn Ngọc Ngạn tuyển chọn âm thanh mp3 chất lượng cao
Sắp xếp Audio
Cái Giả Của Tình Yêu - Ngôn Tình

Cái Giả Của Tình Yêu - Ngôn Tình

02:14:11    1 phần
Lượt nghe: 480

Không Có Em - Truyện Ngắn Tình Yêu

Không Có Em - Truyện Ngắn Tình Yêu

02:42:57    1 phần
Lượt nghe: 305

Kẻ Thứ Ba Dấu Mặt - Truyện Ngôn Tình

Kẻ Thứ Ba Dấu Mặt - Truyện Ngôn Tình

00:34:24    1 phần
Lượt nghe: 274

Người Đàn Ông Em Không Thể Yêu

Người Đàn Ông Em Không Thể Yêu

01:34:52    1 phần
Lượt nghe: 292

Trả Thù Tình - Truyện Ngôn Tình

Trả Thù Tình - Truyện Ngôn Tình

01:00:49    1 phần
Lượt nghe: 299

Ngoại Tình - Truyện Ngắn Tình Yêu

Ngoại Tình - Truyện Ngắn Tình Yêu

01:08:17    1 phần
Lượt nghe: 515

Chờ Yêu - Truyện Ngắn Tình Yêu

Chờ Yêu - Truyện Ngắn Tình Yêu

01:13:17    1 phần
Lượt nghe: 523

Anh Hàng Xóm - Truyện Ngôn Tình

Anh Hàng Xóm - Truyện Ngôn Tình

01:03:59    1 phần
Lượt nghe: 388

Ngày Anh 20 - Truyện Ngôn Tình

Ngày Anh 20 - Truyện Ngôn Tình

02:07:54    1 phần
Lượt nghe: 258

Bảy Năm Không Oán Không Hối

Bảy Năm Không Oán Không Hối

11:17:55    5 phần
Lượt nghe: 659

Tình Yêu Cố Chấp - Truyện Ngôn Tình

Tình Yêu Cố Chấp - Truyện Ngôn Tình

06:39:30    3 phần
Lượt nghe: 683

Tình Là Biển Lửa - Truyện Ngôn Tình

Tình Là Biển Lửa - Truyện Ngôn Tình

10:45:24    5 phần
Lượt nghe: 289

Siêu Quậy Học Đường - Truyện Teen

Siêu Quậy Học Đường - Truyện Teen

1 vote

01:55:53    1 phần
Lượt nghe: 296

Cô Dâu Mạo Danh - Truyện Ngôn Tình

Cô Dâu Mạo Danh - Truyện Ngôn Tình

02:22:36    1 phần
Lượt nghe: 558

Sử Tử Tổng Tài - Truyện Ngôn Tình

Sử Tử Tổng Tài - Truyện Ngôn Tình

03:35:16    1 phần
Lượt nghe: 344

Yêu Phải Đại Ma Vương - Truyện Ngôn Tình

Yêu Phải Đại Ma Vương - Truyện Ngôn Tình

02:03:08    1 phần
Lượt nghe: 586

Cậu Chủ Của Tôi - Truyện Ngôn Tình

Cậu Chủ Của Tôi - Truyện Ngôn Tình

02:05:19    1 phần
Lượt nghe: 547

Khi Thiên Thần Trả Thù - Truyện Ngôn Tình

Khi Thiên Thần Trả Thù - Truyện Ngôn Tình

01:48:26    1 phần
Lượt nghe: 374

Đại Náo Học Đường SINE - Truyện Teen

Đại Náo Học Đường SINE - Truyện Teen

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 166

Tam Đại Tiểu Thư Danh Tiếng - Truyện Teen

Tam Đại Tiểu Thư Danh Tiếng - Truyện Teen

03:45:57    1 phần
Lượt nghe: 229