Sắp xếp Audio
Lấy Nhầm Chồng - Truyện Ngôn Tình

Lấy Nhầm Chồng - Truyện Ngôn Tình

02:58:17    2 phần
Lượt nghe: 1.477

Yêu Trong Đợi Chờ - Truyện Ngôn Tình

Yêu Trong Đợi Chờ - Truyện Ngôn Tình

1 vote

11:25:50    7 phần
Lượt nghe: 1.290

Vốn Là Nhân Duyên - Truyện Ngôn Tình

Vốn Là Nhân Duyên - Truyện Ngôn Tình

1 vote

07:25:03    4 phần
Lượt nghe: 1.433

Phận Gái - Truyện Ngắn Tình Yêu

Phận Gái - Truyện Ngắn Tình Yêu

02:20:17    1 phần
Lượt nghe: 1.293

Ba Người Một Mối Tình - Truyện Ngắn

Ba Người Một Mối Tình - Truyện Ngắn

01:09:45    1 phần
Lượt nghe: 1.034

Cặp Đôi Oan Gia - Truyện Ngắn

Cặp Đôi Oan Gia - Truyện Ngắn

03:18:37    2 phần
Lượt nghe: 1.576

Từng Chút Đều Là Anh - Truyện Ngôn Tình

Từng Chút Đều Là Anh - Truyện Ngôn Tình

2 vote

08:23:20    3 phần
Lượt nghe: 939

Người Yêu Cũ Và Em - Truyện Ngôn Tình

Người Yêu Cũ Và Em - Truyện Ngôn Tình

02:07:42    1 phần
Lượt nghe: 994

Đàn Bà Không Biết Đẻ - Truyện Ngôn Tình

Đàn Bà Không Biết Đẻ - Truyện Ngôn Tình

07:36:00    4 phần
Lượt nghe: 1.575

Vợ Lẽ - Truyện Ngắn Tình Yêu

Vợ Lẽ - Truyện Ngắn Tình Yêu

07:02:24    3 phần
Lượt nghe: 1.769

Cầu Vồng Sau Mưa - Truyện Ngôn Tình

Cầu Vồng Sau Mưa - Truyện Ngôn Tình

04:39:20    2 phần
Lượt nghe: 957

Đánh Thức - Truyện Ngắn Tình Yêu

Đánh Thức - Truyện Ngắn Tình Yêu

00:00:00    3 phần
Lượt nghe: 1.358

Kiếp Đàn Bà - Truyện Ngôn Tình

Kiếp Đàn Bà - Truyện Ngôn Tình

08:01:10    4 phần
Lượt nghe: 1.635

Duyên Phận Tình Một Đêm - Truyện Ngôn Tình

Duyên Phận Tình Một Đêm - Truyện Ngôn Tình

1 vote

02:55:24    1 phần
Lượt nghe: 1.727

Chinh Phục Vợ Cũ - Truyện Ngắn Tình Yêu

Chinh Phục Vợ Cũ - Truyện Ngắn Tình Yêu

00:47:20    1 phần
Lượt nghe: 1.250

Tình Và Tiền - Truyện Ngắn Tình Yêu

Tình Và Tiền - Truyện Ngắn Tình Yêu

03:46:55    2 phần
Lượt nghe: 1.440

Nếu Còn Yêu Hãy Quay Về

Nếu Còn Yêu Hãy Quay Về

01:26:11    1 phần
Lượt nghe: 1.122

Sóng Gió Hôn Nhân - Truyện Ngôn Tình

Sóng Gió Hôn Nhân - Truyện Ngôn Tình

01:26:12    1 phần
Lượt nghe: 998

Số Phận Trớ Trêu - Truyện Ngôn Tình

Số Phận Trớ Trêu - Truyện Ngôn Tình

01:23:23    1 phần
Lượt nghe: 1.085

Mẹ Chồng Tôi - Truyện Ngắn

Mẹ Chồng Tôi - Truyện Ngắn

00:37:09    1 phần
Lượt nghe: 2.233