Giọng đọc: MC Thuỳ Mai

Giọng đọc MC Thuỳ Mai - Audio Ngôn Tình

Mời quý thính giả cùng lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Thuỳ Mai

Sắp xếp Audio
Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình - Truyện Ngôn Tình

Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình - Truyện Ngôn Tình

MC Thuỳ Mai

2 vote

03:31:04    1 phần
Lượt nghe: 14.485

Cuồng Kết Hôn - Truyện Ngắn Tình Yêu

Cuồng Kết Hôn - Truyện Ngắn Tình Yêu

MC Thuỳ Mai

1 vote

03:34:54    1 phần
Lượt nghe: 11.567

Thư Ký Đặc Biệt - Truyện Ngôn Tình

Thư Ký Đặc Biệt - Truyện Ngôn Tình

MC Thuỳ Mai

1 vote

02:53:10    1 phần
Lượt nghe: 17.785

Ép Gả Tổng Giám Đốc - Truyện Ngôn Tình

Ép Gả Tổng Giám Đốc - Truyện Ngôn Tình

MC Thuỳ Mai

02:34:04    1 phần
Lượt nghe: 15.705

Cưới Cô Bạn Thân - Truyện Ngắn Tình Yêu

Cưới Cô Bạn Thân - Truyện Ngắn Tình Yêu

MC Thuỳ Mai

1 vote

02:42:09    1 phần
Lượt nghe: 11.232

Mẹ Độc Thân Tuổi 18 - Truyện Ngôn Tình

Mẹ Độc Thân Tuổi 18 - Truyện Ngôn Tình

MC Thuỳ Mai

1 vote

02:49:46    1 phần
Lượt nghe: 12.476

Bạo Long Tổng Tài - Truyện Ngôn Tình

Bạo Long Tổng Tài - Truyện Ngôn Tình

MC Thuỳ Mai

03:56:36    1 phần
Lượt nghe: 9.166

Làm Vợ Thầy Em Nhé - Truyện Ngôn Tình

Làm Vợ Thầy Em Nhé - Truyện Ngôn Tình

MC Thuỳ Mai

1 vote

02:36:41    1 phần
Lượt nghe: 16.504

Hôn Nhân Không Tình Yêu - Truyện Ngôn Tình

Hôn Nhân Không Tình Yêu - Truyện Ngôn Tình

MC Thuỳ Mai

1 vote

02:21:01    1 phần
Lượt nghe: 12.892

Tán Đổ Tổng Giám Đốc- Truyện Ngôn Tình

Tán Đổ Tổng Giám Đốc- Truyện Ngôn Tình

MC Thuỳ Mai

03:09:24    1 phần
Lượt nghe: 8.231

Ký Giao Dịch Cho Tình Yêu - Truyện Ngôn Tình

Ký Giao Dịch Cho Tình Yêu - Truyện Ngôn Tình

MC Thuỳ Mai

03:24:22    1 phần
Lượt nghe: 10.169

Hành Hạ Em Nhưng Tôi Yêu - Truyện Ngôn Tình

Hành Hạ Em Nhưng Tôi Yêu - Truyện Ngôn Tình

MC Thuỳ Mai

2 vote

03:21:48    1 phần
Lượt nghe: 15.907