Sắp xếp Audio
Đụng Phải Tổng Giám Đốc - Truyện Teen

Đụng Phải Tổng Giám Đốc - Truyện Teen

MC Mộc Nhi

 03:14:07    1 phần
 Lượt nghe: 4.240

Thiếu Gia Lạnh Lùng - Truyện Ngôn Tình

Thiếu Gia Lạnh Lùng - Truyện Ngôn Tình

 01:37:59    1 phần
 Lượt nghe: 4.462

Cô Dâu 17 Tuổi Rưỡi - Truyện Ngôn Tình

Cô Dâu 17 Tuổi Rưỡi - Truyện Ngôn Tình

MC Bông

 03:19:54    1 phần
 Lượt nghe: 3.990

Một Đêm Vợ Chồng - Truyện Ngôn Tình

Một Đêm Vợ Chồng - Truyện Ngôn Tình

MC Bông

1 vote

 01:52:02    1 phần
 Lượt nghe: 5.643

Anh Là Cái Thể Loại Gì Vậy? - Truyện Teen

Anh Là Cái Thể Loại Gì Vậy? - Truyện Teen

MC Bông

 01:47:10    1 phần
 Lượt nghe: 3.731

Bang Chủ Biết Yêu - Truyện Ngôn Tình

Bang Chủ Biết Yêu - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

1 vote

 01:13:04    1 phần
 Lượt nghe: 3.759

Cô Vệ Sĩ Cứng Đầu - Truyện Ngôn Tình

Cô Vệ Sĩ Cứng Đầu - Truyện Ngôn Tình

MC Tâm Tình

2 vote

 03:07:00    1 phần
 Lượt nghe: 4.618

Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Côn Đồ

Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Côn Đồ

MC Bảo Linh

 00:00:00    1 phần
 Lượt nghe: 4.061

Cô Em Nhầm Giường Rồi - Truyện Ngôn Tình

Cô Em Nhầm Giường Rồi - Truyện Ngôn Tình

 01:17:28    1 phần
 Lượt nghe: 4.792

Anh Là Tên Xấu Xa - Truyện Ngôn Tình

Anh Là Tên Xấu Xa - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

1 vote

 02:19:35    1 phần
 Lượt nghe: 4.103

Dành Em Về - Truyện Ngôn Tình

Dành Em Về - Truyện Ngôn Tình

MC Tâm Tình

 03:48:28    1 phần
 Lượt nghe: 3.962

Em Chỉ Thuộc Về Tôi - Truyện Teen

Em Chỉ Thuộc Về Tôi - Truyện Teen

MC Bông

 01:29:17    1 phần
 Lượt nghe: 3.607

Tổng Giám Đốc Tuyển Thê

Tổng Giám Đốc Tuyển Thê

MC Phan Hồng

1 vote

 01:47:00    1 phần
 Lượt nghe: 4.844

Chuyện Tình Của Tổng Tài

Chuyện Tình Của Tổng Tài

 01:21:45    1 phần
 Lượt nghe: 4.263

Cho Thuê Người Yêu - Truyện Ngôn Tình

Cho Thuê Người Yêu - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

 03:59:35    1 phần
 Lượt nghe: 5.318

Làm Người Yêu Anh Đi - Truyện Ngôn Tình

Làm Người Yêu Anh Đi - Truyện Ngôn Tình

MC Phù Thuỷ

 00:00:00    1 phần
 Lượt nghe: 4.833

Cô Dâu Nhỏ Của Tổng Tài - Truyện Ngôn Tình

Cô Dâu Nhỏ Của Tổng Tài - Truyện Ngôn Tình

MC Bông

 02:02:26    1 phần
 Lượt nghe: 5.132

Tiểu Bảo Bối Băng Giá - Truyện Ngôn Tình

Tiểu Bảo Bối Băng Giá - Truyện Ngôn Tình

MC Minh Minh

 01:45:03    1 phần
 Lượt nghe: 4.474

Cô Dâu 30 Ngày - Truyện Ngôn Tình

Cô Dâu 30 Ngày - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

1 vote

 02:01:01    1 phần
 Lượt nghe: 6.028

Cưng Chiều Vợ Yêu - Truyện Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Yêu - Truyện Ngôn Tình

MC Minh Minh

 02:07:19    1 phần
 Lượt nghe: 6.167