Sắp xếp Audio
Si Mê Bất Chấp - Truyện Ngôn Tình

Si Mê Bất Chấp - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

7 vote

 09:03:43    4 phần
 Lượt nghe: 8.419

Vẫn Cứ Thích Em - Truyện Ngôn Tình

Vẫn Cứ Thích Em - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

2 vote

 08:22:51    4 phần
 Lượt nghe: 9.978

Có Giải Ngân Hà Trong Mắt Anh

Có Giải Ngân Hà Trong Mắt Anh

MC Bảo Linh

 00:49:51    1 phần
 Lượt nghe: 3.885

Vợ Tôi Là - Truyện Ngôn Tình

Vợ Tôi Là - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

2 vote

 02:39:56    1 phần
 Lượt nghe: 5.096

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

MC Đình Soạn

20 vote

 14:55:29    17 phần
 Lượt nghe: 11.055

Bí Mật Chôn Sâu - Truyện Ngắn

Bí Mật Chôn Sâu - Truyện Ngắn

MC Bảo Linh

1 vote

 01:08:55    1 phần
 Lượt nghe: 4.728

Hôn Nhân Đổ Vỡ - Truyện Ngắn

Hôn Nhân Đổ Vỡ - Truyện Ngắn

MC Bảo Linh

1 vote

 01:28:30    1 phần
 Lượt nghe: 5.952

Sao Yêu Được Em - Truyện Ngôn Tình

Sao Yêu Được Em - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

2 vote

 01:03:48    1 phần
 Lượt nghe: 4.491

Thanh Xuân Của Em Là Anh

Thanh Xuân Của Em Là Anh

MC Bảo Linh

5 vote

 05:00:51    2 phần
 Lượt nghe: 6.858

Mối Tình 20 Năm - Truyện Ngắn

Mối Tình 20 Năm - Truyện Ngắn

MC Bảo Linh

2 vote

 03:21:31    1 phần
 Lượt nghe: 7.117

Gió Đông Bên Em - Truyện Ngôn Tình

Gió Đông Bên Em - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

2 vote

 02:15:13    1 phần
 Lượt nghe: 5.372

Con Giáp Thứ 14 - Truyện Ngắn

Con Giáp Thứ 14 - Truyện Ngắn

MC Bảo Linh

 01:29:18    1 phần
 Lượt nghe: 4.344

Trái Tim Lỡ Muộn Màng - Truyện Ngôn Tình

Trái Tim Lỡ Muộn Màng - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

1 vote

 01:28:54    1 phần
 Lượt nghe: 4.670

Lấy Chồng Điên - Truyện Ngắn Tình Yêu

Lấy Chồng Điên - Truyện Ngắn Tình Yêu

MC Bảo Linh

3 vote

 03:55:53    2 phần
 Lượt nghe: 8.468

Anh Dám Ngoại Tình? - Truyện Ngôn Tình

Anh Dám Ngoại Tình? - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

 02:17:21    1 phần
 Lượt nghe: 5.231

Bời Vì Yêu - Truyện Ngôn Tình

Bời Vì Yêu - Truyện Ngôn Tình

MC Bảo Linh

2 vote

 04:59:42    2 phần
 Lượt nghe: 5.230

Người Yêu Cũ Của Mẹ - Truyện Ngắn

Người Yêu Cũ Của Mẹ - Truyện Ngắn

MC Bảo Linh

2 vote

 04:16:16    2 phần
 Lượt nghe: 5.803

Hợp Đồng Đặc Biệt - Truyện Ngắn

Hợp Đồng Đặc Biệt - Truyện Ngắn

MC Bảo Linh

2 vote

 01:11:20    1 phần
 Lượt nghe: 6.001

Cuộc Sống Hôn Nhân - Truyện Ngắn

Cuộc Sống Hôn Nhân - Truyện Ngắn

MC Bảo Linh

 02:01:23    1 phần
 Lượt nghe: 4.295

Sống Thử - Truyện Ngắn Tình Yêu

Sống Thử - Truyện Ngắn Tình Yêu

MC Bảo Linh

2 vote

 09:02:38    5 phần
 Lượt nghe: 6.919