Em Có Nhớ Tôi Không - Truyện Ngắn

Em Có Nhớ Tôi Không kể về cô nhóc Khuynh Nhi và vị hôn phu Thiếu Nam. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện qua giọng đọc Phan Hồng

MC Phan Hồng

Đánh giá truyện (2)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe