Nữ Vương Dã Man - Truyện Ngôn Tình

Truyện Nữ Vương Xã Man xoay quanh thế lực xã hội đen và cô cảnh sát Quý Tiệp. Chỉ vì sơ suất mà thân phận của cô bị bại lộ. Liệu câu chuyện sẽ đi đến đâu? Mời các bạn lắng nghe qua giọng đọc MC Phan Hồng

MC Phan Hồng

Quan Tĩnh

Đánh giá truyện (0)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe