Giọng đọc: MC Nguyễn Huy

Sắp xếp Audio
Lời Nguyền Rừng Khóc

Lời Nguyền Rừng Khóc

MC Nguyễn Huy

1 vote

02:04:29    1 phần
Lượt nghe: 4.903

Đĩ Đời - Truyện Ma

Đĩ Đời - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

    1 phần
Lượt nghe: 6.213

Những Lần Giáp Mặt Ma Trong Đời

Những Lần Giáp Mặt Ma Trong Đời

MC Nguyễn Huy

3 vote

03:14:50    3 phần
Lượt nghe: 6.507

Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

MC Nguyễn Huy

21 vote

22:43:28    22 phần
Lượt nghe: 13.763

FULL Câu Chuyện Của Quỷ

Câu Chuyện Của Quỷ

MC Nguyễn Huy

1 vote

18:50:40    15 phần
Lượt nghe: 10.800

Pháp Sư Dân Gian

Pháp Sư Dân Gian

MC Nguyễn Huy

20 vote

15:29:53    36 phần
Lượt nghe: 29.429

Đuổi Quỷ - Truyện Ma

Đuổi Quỷ - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

9 vote

04:44:08    4 phần
Lượt nghe: 9.207

Quỷ Cốt - Truyện Ma

Quỷ Cốt - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

14 vote

09:48:17    8 phần
Lượt nghe: 10.051

Chuyện Cái Nghĩa Địa

Chuyện Cái Nghĩa Địa

MC Nguyễn Huy

3 vote

01:36:45    2 phần
Lượt nghe: 7.652

Duyên Âm Tiền Kiếp

Duyên Âm Tiền Kiếp

MC Nguyễn Huy

2 vote

00:55:53    1 phần
Lượt nghe: 5.844

Lời Thề Oan Nghiệt - Truyện Ma

Lời Thề Oan Nghiệt - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

2 vote

01:28:33    1 phần
Lượt nghe: 7.143

Cỏ Lả - Truyện Ma

Cỏ Lả - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

2 vote

01:48:45    1 phần
Lượt nghe: 6.007

Ác Niệm - Truyện Ma

Ác Niệm - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

    1 phần
Lượt nghe: 5.707

Siêu Thoát - Truyện Ma

Siêu Thoát - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

01:55:51    2 phần
Lượt nghe: 6.221

Nghiệp Chướng

Nghiệp Chướng

MC Nguyễn Huy

3 vote

00:51:43    1 phần
Lượt nghe: 5.722

Xóm Nghèo Và Thiên Linh Cái

Xóm Nghèo Và Thiên Linh Cái

MC Nguyễn Huy

01:22:02    2 phần
Lượt nghe: 5.795

Câu Chuyện Đời Tôi - Truyện Ma

Câu Chuyện Đời Tôi - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

2 vote

00:33:12    1 phần
Lượt nghe: 4.915

Phòng 1208

Phòng 1208

MC Nguyễn Huy

4 vote

01:05:15    1 phần
Lượt nghe: 4.918

Phần Đời Bị Mất

Phần Đời Bị Mất

MC Nguyễn Huy

2 vote

02:39:37    2 phần
Lượt nghe: 7.571

Ao Thẫm - Truyện Ma

Ao Thẫm - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

3 vote

01:25:58    1 phần
Lượt nghe: 5.007

Hồi Sinh Âm Quỷ

Hồi Sinh Âm Quỷ

MC Nguyễn Huy

4 vote

02:46:53    1 phần
Lượt nghe: 5.230

Chiếc Vòng Quỷ Ám

Chiếc Vòng Quỷ Ám

MC Nguyễn Huy

02:07:45    2 phần
Lượt nghe: 4.763

Oán Nghiệp

Oán Nghiệp

MC Nguyễn Huy

3 vote

01:07:13    1 phần
Lượt nghe: 5.533

Làng Quỷ Ám

Làng Quỷ Ám

MC Nguyễn Huy

7 vote

07:59:34    5 phần
Lượt nghe: 8.452

Chiếc Kiệu Ma - Truyện Ma

Chiếc Kiệu Ma - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

2 vote

07:20:40    7 phần
Lượt nghe: 8.865

Ma Tháp Mười - Truyện Ma

Ma Tháp Mười - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

2 vote

02:42:50    2 phần
Lượt nghe: 6.813

Ma Kể Chuyện Người

Ma Kể Chuyện Người

MC Nguyễn Huy

4 vote

03:53:42    4 phần
Lượt nghe: 6.101

Truyện Ma Có Thật Ở Cần Thơ

Truyện Ma Có Thật Ở Cần Thơ

MC Nguyễn Huy

2 vote

03:06:56    3 phần
Lượt nghe: 7.382