Duyên Âm Tiền Kiếp

Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe câu chuyện ma Âm Duyên Tiền Kiếp của tác giả Ngọc Sơn. Mời quý vị cùng lắng nghe!

MC Nguyễn Huy

Ngọc Sơn

Đánh giá truyện (3)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe