Chiếc Kiệu Ma - Truyện Ma

Chiếc Kiệu Ma là câu chuyện ma hay của tác giả Nguyễn Nguyễn. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe câu câu chuyện qua giọng đọc MC Nguyễn Huy

MC Nguyễn Huy

Nguyễn Nguyễn

Đánh giá truyện (6)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe