Truyện Ma Có Thật Ở Cần Thơ

Truyện Ma Có Thật Ở Cần Thơ là xâu chuỗi những câu chuyện ma có thật ở thế kỷ trước, được kể lại qua giọng đọc của MC Nguyễn Huy. Mời quý vị thính giả lắng nghe!

MC Nguyễn Huy

Nguyễn Nguyễn

Đánh giá truyện (3)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe