Ma Tháp Mười - Truyện Ma

Truyện ma "Ma Tháp Mười" là câu chuyện ma về miền tây sông nước của tác giả Nguyễn Huy. Mời quý vị thính giả lắng nghe qua giọng đọc MC Nguyễn Huy

MC Nguyễn Huy

Nguyễn Huy

Đánh giá truyện (3)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe