Đuổi Quỷ - Truyện Ma

Truyện ma có thật Đuổi Quỷ của tác giả Hàn Bảo là một câu chuyện ma hay. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe qua giọng đọc MC Nguyễn Huy

MC Nguyễn Huy

Hàn Bảo

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe