Giọng đọc: MC Nguyễn Huy

Sắp xếp Audio
Căn Phòng Số 1

Căn Phòng Số 1

MC Nguyễn Huy

02:43:56    2 phần
Lượt nghe: 673

Mệnh Duyên Âm

Mệnh Duyên Âm

MC Nguyễn Huy

05:44:38    5 phần
Lượt nghe: 839

Con Đường Ma

Con Đường Ma

MC Nguyễn Huy

1 vote

00:46:49    1 phần
Lượt nghe: 737

Tróc Yêu Ký

Tróc Yêu Ký

MC Nguyễn Huy

3 vote

03:45:54    3 phần
Lượt nghe: 3.136

Oan Hồn Trở Lại

Oan Hồn Trở Lại

MC Nguyễn Huy

2 vote

02:44:14    2 phần
Lượt nghe: 1.410

Gò Đất Ma

Gò Đất Ma

MC Nguyễn Huy

2 vote

01:46:32    2 phần
Lượt nghe: 1.613

Cái Quách Lạ Sau Hè

Cái Quách Lạ Sau Hè

MC Nguyễn Huy

01:49:08    2 phần
Lượt nghe: 1.378

Chuyến Đi Chơi Định Mệnh

Chuyến Đi Chơi Định Mệnh

MC Nguyễn Huy

1 vote

01:59:10    2 phần
Lượt nghe: 1.356

Đêm Trên Dòng Sông

Đêm Trên Dòng Sông

MC Nguyễn Huy

1 vote

03:08:54    2 phần
Lượt nghe: 1.177

Trần Tình Âm Nghiệp

Trần Tình Âm Nghiệp

MC Nguyễn Huy

01:09:11    1 phần
Lượt nghe: 984

Đêm Lạnh Nhà Hoang

Đêm Lạnh Nhà Hoang

MC Nguyễn Huy

00:59:32    1 phần
Lượt nghe: 1.073

Chuyện Có Thật Được Kể Từ 2006

Chuyện Có Thật Được Kể Từ 2006

MC Nguyễn Huy

01:06:30    1 phần
Lượt nghe: 1.394

Linh Hồn Trở Về

Linh Hồn Trở Về

MC Nguyễn Huy

9 vote

01:05:07    1 phần
Lượt nghe: 10.512

Săn Quỷ

Săn Quỷ

MC Nguyễn Huy

9 vote

00:52:12    1 phần
Lượt nghe: 8.138

Gọi Quỷ

Gọi Quỷ

MC Nguyễn Huy

7 vote

00:44:32    1 phần
Lượt nghe: 6.987

Nghiệp Làng

Nghiệp Làng

MC Nguyễn Huy

6 vote

00:45:42    1 phần
Lượt nghe: 9.699

Những Chuyện Trong Đời

Những Chuyện Trong Đời

MC Nguyễn Huy

2 vote

00:53:49    1 phần
Lượt nghe: 6.633

Báo Oán

Báo Oán

MC Nguyễn Huy

3 vote

00:51:23    1 phần
Lượt nghe: 6.047

Đáy Sông Lạnh

Đáy Sông Lạnh

MC Nguyễn Huy

2 vote

00:43:24    1 phần
Lượt nghe: 5.123

Duyên Kiếp Tâm Linh

Duyên Kiếp Tâm Linh

MC Nguyễn Huy

6 vote

02:45:38    3 phần
Lượt nghe: 6.787

Ác Vọng

Ác Vọng

MC Nguyễn Huy

1 vote

02:38:10    3 phần
Lượt nghe: 4.798

Khi Người Yêu Là Vong Ma

Khi Người Yêu Là Vong Ma

MC Nguyễn Huy

9 vote

04:38:15    4 phần
Lượt nghe: 5.926

Xác Chết Không Đầu

Xác Chết Không Đầu

MC Nguyễn Huy

4 vote

04:57:50    5 phần
Lượt nghe: 8.846

Oan Hồn Không Siêu Thoát

Oan Hồn Không Siêu Thoát

MC Nguyễn Huy

4 vote

04:51:08    5 phần
Lượt nghe: 6.150

Tứ Đại Oán

Tứ Đại Oán

MC Nguyễn Huy

13 vote

02:12:19    2 phần
Lượt nghe: 6.979

Lời Nguyền Của Quỷ

Lời Nguyền Của Quỷ

MC Nguyễn Huy

7 vote

06:18:07    7 phần
Lượt nghe: 6.702

Quạ Réo Đêm Đông

Quạ Réo Đêm Đông

MC Nguyễn Huy

02:30:52    3 phần
Lượt nghe: 4.418

Oan Hồn Đêm Rằm

Oan Hồn Đêm Rằm

MC Nguyễn Huy

4 vote

01:04:12    1 phần
Lượt nghe: 4.284

Hài Nhi

Hài Nhi

MC Nguyễn Huy

01:22:11    1 phần
Lượt nghe: 2.687

Lời Nguyền Đen

Lời Nguyền Đen

MC Nguyễn Huy

3 vote

00:50:05    1 phần
Lượt nghe: 3.555

Vùng Đất Tâm Linh

Vùng Đất Tâm Linh

MC Nguyễn Huy

3 vote

01:31:59    2 phần
Lượt nghe: 3.728

Vùng Nước Âm Phủ

Vùng Nước Âm Phủ

MC Nguyễn Huy

17 vote

07:07:39    5 phần
Lượt nghe: 7.639

Thành Hoàng Ông Hổ

Thành Hoàng Ông Hổ

MC Nguyễn Huy

8 vote

02:46:43    3 phần
Lượt nghe: 4.804

Vùng Đất Cấm

Vùng Đất Cấm

MC Nguyễn Huy

1 vote

01:04:57    1 phần
Lượt nghe: 3.468

Đêm Trước Bình Minh

Đêm Trước Bình Minh

MC Nguyễn Huy

5 vote

03:51:13    3 phần
Lượt nghe: 3.322

Nghiệt Duyên Minh Hải

Nghiệt Duyên Minh Hải

MC Nguyễn Huy

2 vote

00:40:34    1 phần
Lượt nghe: 3.165

Giải Nạn Trùng Tang

Giải Nạn Trùng Tang

MC Nguyễn Huy

2 vote

02:22:33    2 phần
Lượt nghe: 5.660

Người Về Từ Lòng Đất

Người Về Từ Lòng Đất

MC Nguyễn Huy

2 vote

03:16:50    3 phần
Lượt nghe: 4.230

Chuyện Tâm - Truyện Ma

Chuyện Tâm - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

6 vote

05:55:59    6 phần
Lượt nghe: 4.800

Tâm Sóng - Truyện Ma

Tâm Sóng - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

1 vote

00:56:57    1 phần
Lượt nghe: 3.405