Giọng đọc: MC Nguyễn Huy

Sắp xếp Audio
Tróc Yêu Ký

Tróc Yêu Ký

MC Nguyễn Huy

03:45:54    3 phần
Lượt nghe: 1.074

Oan Hồn Trở Lại

Oan Hồn Trở Lại

MC Nguyễn Huy

1 vote

02:44:14    2 phần
Lượt nghe: 490

Gò Đất Ma

Gò Đất Ma

MC Nguyễn Huy

1 vote

01:46:32    2 phần
Lượt nghe: 721

Cái Quách Lạ Sau Hè

Cái Quách Lạ Sau Hè

MC Nguyễn Huy

01:49:08    2 phần
Lượt nghe: 644

Chuyến Đi Chơi Định Mệnh

Chuyến Đi Chơi Định Mệnh

MC Nguyễn Huy

1 vote

01:59:10    2 phần
Lượt nghe: 633

Đêm Trên Dòng Sông

Đêm Trên Dòng Sông

MC Nguyễn Huy

03:08:54    2 phần
Lượt nghe: 506

Trần Tình Âm Nghiệp

Trần Tình Âm Nghiệp

MC Nguyễn Huy

01:09:11    1 phần
Lượt nghe: 463

Đêm Lạnh Nhà Hoang

Đêm Lạnh Nhà Hoang

MC Nguyễn Huy

00:59:32    1 phần
Lượt nghe: 475

Chuyện Có Thật Được Kể Từ 2006

Chuyện Có Thật Được Kể Từ 2006

MC Nguyễn Huy

01:06:30    1 phần
Lượt nghe: 686

Linh Hồn Trở Về

Linh Hồn Trở Về

MC Nguyễn Huy

5 vote

01:05:07    1 phần
Lượt nghe: 4.362

Săn Quỷ

Săn Quỷ

MC Nguyễn Huy

5 vote

00:52:12    1 phần
Lượt nghe: 3.443

Gọi Quỷ

Gọi Quỷ

MC Nguyễn Huy

2 vote

00:44:32    1 phần
Lượt nghe: 2.772

Nghiệp Làng

Nghiệp Làng

MC Nguyễn Huy

2 vote

00:45:42    1 phần
Lượt nghe: 4.237

Những Chuyện Trong Đời

Những Chuyện Trong Đời

MC Nguyễn Huy

1 vote

00:53:49    1 phần
Lượt nghe: 3.254

Báo Oán

Báo Oán

MC Nguyễn Huy

1 vote

00:51:23    1 phần
Lượt nghe: 2.501

Đáy Sông Lạnh

Đáy Sông Lạnh

MC Nguyễn Huy

00:43:24    1 phần
Lượt nghe: 2.165

Duyên Kiếp Tâm Linh

Duyên Kiếp Tâm Linh

MC Nguyễn Huy

2 vote

02:45:38    3 phần
Lượt nghe: 2.843

Ác Vọng

Ác Vọng

MC Nguyễn Huy

1 vote

02:38:10    3 phần
Lượt nghe: 2.169

Khi Người Yêu Là Vong Ma

Khi Người Yêu Là Vong Ma

MC Nguyễn Huy

11 vote

04:38:15    4 phần
Lượt nghe: 2.803

Xác Chết Không Đầu

Xác Chết Không Đầu

MC Nguyễn Huy

3 vote

04:57:50    5 phần
Lượt nghe: 3.859

Oan Hồn Không Siêu Thoát

Oan Hồn Không Siêu Thoát

MC Nguyễn Huy

4 vote

04:51:08    5 phần
Lượt nghe: 2.606

Tứ Đại Oán

Tứ Đại Oán

MC Nguyễn Huy

12 vote

02:12:19    2 phần
Lượt nghe: 3.149

Lời Nguyền Của Quỷ

Lời Nguyền Của Quỷ

MC Nguyễn Huy

3 vote

06:18:07    7 phần
Lượt nghe: 3.017

Quạ Réo Đêm Đông

Quạ Réo Đêm Đông

MC Nguyễn Huy

02:30:52    3 phần
Lượt nghe: 2.282

Oan Hồn Đêm Rằm

Oan Hồn Đêm Rằm

MC Nguyễn Huy

2 vote

01:04:12    1 phần
Lượt nghe: 2.211

Hài Nhi

Hài Nhi

MC Nguyễn Huy

01:22:11    1 phần
Lượt nghe: 1.281

Lời Nguyền Đen

Lời Nguyền Đen

MC Nguyễn Huy

3 vote

00:50:05    1 phần
Lượt nghe: 2.056

Vùng Đất Tâm Linh

Vùng Đất Tâm Linh

MC Nguyễn Huy

3 vote

01:31:59    2 phần
Lượt nghe: 1.823

Vùng Nước Âm Phủ

Vùng Nước Âm Phủ

MC Nguyễn Huy

10 vote

07:07:39    5 phần
Lượt nghe: 3.550

Thành Hoàng Ông Hổ

Thành Hoàng Ông Hổ

MC Nguyễn Huy

5 vote

02:46:43    3 phần
Lượt nghe: 2.140

Vùng Đất Cấm

Vùng Đất Cấm

MC Nguyễn Huy

1 vote

01:04:57    1 phần
Lượt nghe: 1.835

Đêm Trước Bình Minh

Đêm Trước Bình Minh

MC Nguyễn Huy

1 vote

03:51:13    3 phần
Lượt nghe: 1.517

Nghiệt Duyên Minh Hải

Nghiệt Duyên Minh Hải

MC Nguyễn Huy

2 vote

00:40:34    1 phần
Lượt nghe: 1.918

Giải Nạn Trùng Tang

Giải Nạn Trùng Tang

MC Nguyễn Huy

2 vote

02:22:33    2 phần
Lượt nghe: 3.976

Người Về Từ Lòng Đất

Người Về Từ Lòng Đất

MC Nguyễn Huy

03:16:50    3 phần
Lượt nghe: 2.579

Chuyện Tâm - Truyện Ma

Chuyện Tâm - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

2 vote

05:55:59    6 phần
Lượt nghe: 2.832

Tâm Sóng - Truyện Ma

Tâm Sóng - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

00:56:57    1 phần
Lượt nghe: 2.086

Lời Nguyền Rừng Khóc

Lời Nguyền Rừng Khóc

MC Nguyễn Huy

02:04:29    1 phần
Lượt nghe: 2.658

Đĩ Đời - Truyện Ma

Đĩ Đời - Truyện Ma

MC Nguyễn Huy

    1 phần
Lượt nghe: 3.576

Những Lần Giáp Mặt Ma Trong Đời

Những Lần Giáp Mặt Ma Trong Đời

MC Nguyễn Huy

3 vote

03:14:50    3 phần
Lượt nghe: 4.030